ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2008 р. № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей". 2008

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2008 р.

№ 905

Київ

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 20 від 06.01.2010

№ 1045 від 03.11.2010

№ 1123 від 02.11.2011

№ 1215 від 30.11.2011

№ 313 від 06.08.2014

№ 580 від 12.08.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р.

№ 1377 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1944);

пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 873);

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1134 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2673);

постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. № 1213 "Про внесення змін до Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 78, ст. 2895).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2008 року.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 2008 р.

№ 905

ПОРЯДОК

провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

{У тексті Порядку слова "Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

{У тексті Порядку слова "Мінсім'ямолодьспорт", "Департамент" в усіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики", а слова "Міністерство у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках - словами "уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Загальні положення

1. Усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Діяльність з усиновлення провадиться уповноваженими державою органами та посадовими особами.

Не допускається провадження діяльності з добору та передачі для усиновлення дітей від імені та в інтересах громадян, які бажають усиновити дитину, отримання та передача будь-яких відомостей про дитину, документів щодо неї іншими особами.

Забороняється будь-яка діяльність з усиновлення з метою отримання прибутків.

Облік дітей, які можуть бути усиновлені

3.

Облік дітей, які можуть бути усиновлені (далі - облік), здійснюється службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Усиновлення дитини, яка не перебуває на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, у службі у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради не допускається, крім випадків, передбачених пунктами 85 і 91 цього Порядку.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

4. На облік беруться:

1) діти-сироти;

2) діти, позбавлені батьківського піклування;

3) діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

5. Дитина береться на облік за наявності таких документів:

для дитини-сироти - свідоцтва про смерть батьків, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

для дитини, батьки якої:

- позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми або недієздатними - рішення суду;

- оголошені померлими - свідоцтва про смерть батьків, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

- невідомі, для підкинутої або знайденої дитини - акта органу внутрішніх справ та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, і довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану, яка підтверджує, що запис про батьків дитини у Книзі реєстрації народжень проведено за рішенням органу опіки та піклування;

для дитини, яку не забрали iз закладу охорони здоров’я, - акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, або акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС (із зазначенням документів, на підставі яких записані відомості про матір дитини), довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини до Книги реєстрації народжень, а також письмової згоди матері (батьків) на усиновлення, засвідченої нотаріусом в установленому порядку, або рішення суду про позбавлення матері (батьків) батьківських прав, або довідки, виданої органами внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) матері (батьків) невідоме;

для дитини, яку протягом двох місяців після народження не забрали з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, - акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, або акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини у Книгу реєстрації народжень відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України, рішення органу опіки та піклування про реєстрацію народження дитини;

для дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, - письмової згоди батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

6. Для взяття дитини на облік необхідні документи щодо обох батьків.

Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їх письмової згоди додається письмова згода їх батьків, засвідчена нотаріусом.

У разі коли дитину виховувала одинока матір, до документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, додається довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини.

Якщо дитина, яка може бути усиновлена, перебуває під опікою (піклуванням) і опікун (піклувальник) дав згоду на її усиновлення, до документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, додається письмова згода опікуна (піклувальника).

У разі коли батько чи мати дитини в установленому порядку визнані недієздатними і над ними встановлено опіку, додається письмова згода опікуна на усиновлення дитини його підопічного. У разі ненадання такої згоди опікуном або якщо опікун над недієздатними батьком чи матір’ю не призначений, така згода надається органом опіки та піклування.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

7. За наявності документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, дитина береться на місцевий облік із занесенням даних про неї до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, що ведеться за формою згідно з додатком 1.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких дали згоду на усиновлення, беруться на місцевий облік службою у справах дітей за місцем їх походження протягом місяця після виникнення підстав для усиновлення.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

Дата взяття дитини на місцевий облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені.

У разі коли місцем походження дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, є тимчасово окупована територія або район проведення антитерористичної операції, та взяття дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, не відбулося, і дитина була переміщена до іншої адміністративно-територіальної одиниці, постановку такої дитини на місцевий облік здійснює служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

8. У день взяття дитини на місцевий облік служба у справах дітей складає обліково-статистичну картку - соціальний паспорт дитини в Єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Єдиний банк даних).

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Порядок ведення Єдиного банку даних та форми документів, які в ньому зберігаються, затверджуються Мінсоцполітики.

9. У разі коли протягом місяця після взяття дитини на місцевий облік ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування, служба у справах дітей складає в Єдиному банку даних анкету дитини, яка може бути усиновлена, за формою згідно з додатком 17 (далі - анкета), та роздруковує її у трьох примірниках, які підписують начальник (заступник начальника) служби у справах дітей, голова (заступник голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1045 від 03.11.2010, № 1123 від 02.11.2011}

За наявності у дитини братів (сестер) у правому верхньому куті першої сторінки анкети проставляється штамп "Має братів (сестер)".

До кожного примірника анкети додаються копії свідоцтва про народження дитини, рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за формою згідно з додатком 2, витяг з історії розвитку дитини та її фотокартка на повний зріст розміром 9 х 13 см.

Два примірники анкети разом з документами передаються відповідно до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрацій.

Анкета не складається у разі, коли протягом строку перебування дитини на місцевому обліку:

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

1) виявилися громадяни, які бажають її усиновити і отримали позитивний висновок районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини;

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

2) серед осіб, що перебувають на обліку потенційних опікунів та піклувальників, виявилася особа, яка бажає взяти її під опіку чи піклування, про що до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради або суду нею подано відповідну заяву та документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті ради протягом одного місяця від дня отримання відповідної заяви та документів.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Якщо протягом місяця після отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини кандидати в усиновлювачі не звернулися до суду із заявою про усиновлення дитини або суд постановив рішення про відмову в усиновленні дитини чи районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради або суд прийняв рішення про відмову в установленні опіки чи піклування складається пояснення у двох примірниках за формою, затвердженою Мінсоцполітики, яке разом з двома примірниками анкети передається до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрацій.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

10. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій протягом п'яти робочих днів перевіряють правильність оформлення анкети разом з документами, беруть дітей, які можуть бути усиновлені, на регіональний облік, заносять відомості про них до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Дата взяття дитини на регіональний облік заноситься до Єдиного банку даних.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Дата взяття дитини на регіональний облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, а також в анкеті разом з регіональним обліковим номером.

У разі потреби в уточненні відомостей про дитину надсилається запит до служби у справах дітей за місцем складення анкети. У таких випадках строк взяття дитини на регіональний облік продовжується, але не більш як на 10 робочих днів.

Якщо на підставі поданих документів встановлено, що дитина не може бути усиновлена, або в анкеті чи документах виявлені виправлення, неточності, два примірники анкети разом з документами повертаються службі у справах дітей, яка їх склала, з відповідними роз'ясненнями.

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

11. Служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради після надходження анкети, повернутої їй відповідно до пунктів 10 і 14 цього Порядку, анулює анкету, про що складається відповідний акт.

Інформація про анулювання анкети заноситься до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та Єдиного банку даних.

12. У разі коли протягом місяця перебування дитини на регіональному обліку ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування, один примірник анкети разом з документами, підписаний керівником (заступником керівника) уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, начальником (заступником начальника) служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, Головою (заступником Голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником голови) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, передається до Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Анкета не передається до Мінсоцполітики у разі, коли протягом строку перебування дитини на регіональному обліку:

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

1) виявилися громадяни, які бажають її усиновити і отримали позитивний висновок районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини;

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

2) серед осіб, що перебувають на обліку потенційних опікунів та піклувальників, виявилася особа, яка бажає взяти її під опіку чи піклування, про що до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради або суду нею подано відповідну заяву та документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті ради протягом одного місяця від дня отримання відповідної заяви та документів.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Якщо протягом місяця після отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини кандидати в усиновлювачі не звернулися до суду із заявою про усиновлення дитини або суд постановив рішення про відмову в усиновленні дитини чи районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради або суд прийняв рішення про відмову в установленні опіки чи піклування складається пояснення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, яке разом з анкетою передається до Мінсоцполітики.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

13. Мінсоцполітики протягом десяти робочих днів перевіряє правильність оформлення анкети разом з документами, бере дитину, яка може бути усиновлена, на централізований облік і заносить відомості про неї до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Дата взяття дитини на централізований облік заноситься до Єдиного банку даних.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1045 від 03.11.2010, № 1123 від 02.11.2011}

Дата взяття дитини на централізований облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, а також в анкеті разом з централізованим обліковим номером.

У разі потреби в уточненні відомостей про дитину Мінсоцполітики надсилає запити до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або служби у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку. У таких випадках строк взяття дитини на централізований облік продовжується, але не більш як на 20 робочих днів.

Якщо на підставі поданих документів встановлено, що дитина не може бути усиновлена, або в анкеті чи документах виявлені виправлення, неточності, анкета разом з документами повертається відповідно до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації з відповідними роз'ясненнями.

{Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

14. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації після надходження анкети, повернутої їм відповідно до пункту 13 цього Порядку, знімають дитину з регіонального обліку, про що робиться відповідний запис у Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та повертають два примірники анкети службі у справах дітей, яка їх склала, для анулювання.

15. У разі зміни місця проживання (перебування), форми влаштування, статусу дитини, яка може бути усиновлена, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє про це службу у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, а також уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. До повідомлення, що адресується службі у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, додаються копії документів про зміну місця проживання (перебування), форми влаштування, статусу дитини, засвідчені в установленому порядку.

{Абзац перший пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

Зазначену інформацію про дитину служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий облік протягом доби після її надходження вносить до Єдиного банку даних.

16. Після закінчення річного строку перебування дитини на місцевому обліку служба у справах дітей за місцем взяття дитини на такий облік надсилає протягом п’яти робочих днів уповноваженому органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації і Мінсоцполітики таку уточнену інформацію про дитину: висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце її проживання (перебування) та нову фотокартку дитини. Уточнена інформація про дитину вноситься до Єдиного банку даних протягом трьох робочих днів після надходження.

У подальшому висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце проживання (перебування) та її нові фотокартки подаються та поновлюються в Єдиному банку даних щороку до досягнення дитиною семи років, а також після досягнення десяти та тринадцяти років. У разі істотних змін у стані здоров’я або зовнішності дитини необхідна інформація або фотокартка дитини невідкладно подається та вноситься до Єдиного банку даних.

Інша уточнена інформація про дитину до Єдиного банку даних вноситься постійно.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

16-1. Анкета дитини може бути анульована службою у справах дітей, яка її склала, у разі:

отримання анкети, повернутої відповідно до пунктів 10 і 14 цього Порядку;

виявлення факту:

- повторного складення анкети на одну і ту ж дитину;

- безпідставного складення анкети на дитину.

Анулювання анкети є підставою для зняття дитини з місцевого, регіонального та централізованого обліку.

{Порядок доповнено пунктом 16-1 згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

17. Діти знімаються з місцевого, регіонального та централізованого обліку в разі:

1) усиновлення;

2) поновлення батьківських прав батька, матері;

3) поновлення дієздатності батька, матері;

4) встановлення, визнання батьківства;

5) установлення опіки чи піклування, якщо відсутня згода опікуна чи піклувальника на усиновлення;

6) відкликання батьками згоди на усиновлення;

7) скасування рішень суду про позбавлення батьківських прав, визнання батьків недієздатними, безвісно відсутніми, оголошення батьків померлими;

8) набуття дитиною чи надання їй повної цивільної дієздатності;

9) досягнення повноліття;

10) смерті;

11) анулювання анкети службою у справах дітей, яка її склала.

{Пункт 17 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Діти також знімаються з регіонального обліку в разі отримання уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації анкети, повернутої Мінсоцполітики відповідно до пункту 13 цього Порядку.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Зняття дитини з місцевого обліку здійснюється протягом трьох робочих днів після отримання службою у справах дітей документів, які є підставою для такого зняття.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Повідомлення про зняття дитини з місцевого обліку надсилається до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації протягом п'яти робочих днів після зняття дитини з обліку.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Зняття дитини з регіонального обліку здійснюється протягом трьох робочих днів після отримання службою у справах дітей повідомлення про зняття дитини з місцевого обліку.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Повідомлення про зняття дитини з регіонального обліку надсилається до Мінсоцполітики щомісяця до 10 числа місяця, що настає за тим, у якому дитину знято з такого обліку.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Інформація про зняття дитини з місцевого, регіонального та централізованого обліку заноситься до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та Єдиного банку даних.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Анкети дітей, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 1-8 цього пункту, зберігаються службами у справах дітей та Мінсоцполітики до досягнення дитиною вісімнадцяти років, після чого знищуються, про що складається акт згідно з додатком 14.

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

Анкети дітей, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 9-11 цього пункту, знищуються після зняття дитини з обліку, про що складається акт згідно з додатком 14.

{Абзац двадцятий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

18. Діти поновлюються на місцевому, регіональному та централізованому обліку в разі:

1) визнання усиновлення недійсним;

2) скасування усиновлення;

2-1) позбавлення усиновлювача батьківських прав;

{Пункт 18 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

3) припинення опіки, піклування або звільнення опікуна, піклувальника від виконання повноважень;

4) надання опікуном, піклувальником згоди на усиновлення дитини;

5) смерті опікуна, піклувальника.

Поновлення дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку здійснюється з дати настання зазначених обставин.

Підставою для поновлення дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку є записи про взяття та зняття дитини з обліку у Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені.

До строку перебування дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку включається час, протягом якого дитина перебувала на відповідному обліку до її поновлення.

19. У разі настання обставин, передбачених підпунктами 1-5 пункту 18 цього Порядку, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини з'ясовує, де дитина перебувала на місцевому обліку, та інформує відповідну службу у справах дітей про необхідність поновлення дитини на місцевому обліку.

Служба у справах дітей за місцем перебування дитини на місцевому обліку протягом п'яти робочих днів вносить відомості про дитину до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, з приміткою "Дитина поновлена на обліку", складає обліково-статистичну картку - соціальний паспорт дитини в Єдиному банку даних.

Після закінчення місячного строку перебування дитини на місцевому обліку (з урахуванням часу перебування дитини на місцевому обліку до зняття з нього) з Єдиного банку даних роздруковуються три примірники анкети, які оформлюються відповідно до пункту 9 цього Порядку, два з яких невідкладно передаються відповідно до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації для поновлення дитини на регіональному обліку або взяття її на такий облік. До анкети додаються копії документів, на підставі яких здійснено поновлення дитини на обліку, повідомлення про поновлення дитини на місцевому обліку із зазначенням періоду її перебування на такому обліку до поновлення на ньому.

{Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій поновлюють дитину в установленому порядку на регіональному обліку відповідно до пункту 10 цього Порядку. Про поновлення дитини на регіональному обліку в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, робиться примітка "Дитина поновлена на обліку".

Після закінчення місячного строку перебування дитини на регіональному обліку (з урахуванням часу перебування дитини на регіональному обліку до її зняття з такого обліку) один примірник анкети разом з документами, підписаний керівником (заступником керівника) уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, начальником (заступником начальника) служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, Головою (заступником Голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником голови) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, передається до Мінсоцполітики для поновлення дитини на централізованому обліку або взяття її на такий облік. До анкети додається повідомлення про поновлення дитини на регіональному обліку із зазначенням періоду її перебування на такому обліку до поновлення на ньому.

{Абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 02.11.2011}

Мінсоцполітики поновлює дитину на централізованому обліку відповідно до пункту 13 цього Порядку. Про поновлення дитини на централізованому обліку в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, робиться примітка "Дитина поновлена на обліку".

20. У разі відсутності інформації про перебування дитини на місцевому обліку служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, щодо якої настали обставини, передбачені підпунктами 1-5 пункту 18 цього Порядку, вживає заходів до взяття дитини на місцевий облік відповідно до пункту 7 цього Порядку.

20-1. Проживання (перебування) дитини на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції не є підставою для зняття її з місцевого, регіонального та централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Інформація про таку дитину залишається в Єдиному банку даних, а також на централізованому обліку, якщо анкета була подана Мінсоцполітики для постановки на облік дітей, які можуть бути усиновлені.

{Порядок доповнено пунктом 20-1 згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

20-2. У разі переміщення з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції дитини, яка може бути усиновлена, до іншої адміністративно-територіальної одиниці за дитиною залишається право бути усиновленою.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини повідомляє про таку дитину службу у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації відповідного регіону та надсилає запит Мінсоцполітики щодо отримання інформації про перебування дитини на обліку з усиновлення.

{Порядок доповнено пунктом 20-2 згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

20-3. У разі перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення у службі у справах дітей, яка розміщується в районі проведення антитерористичної операції, та неможливості передачі анкети до служби у справах дітей обласної держадміністрації для постановки дитини на регіональний облік служба у справах дітей обласної держадміністрації чи Київської міської держадміністрації видруковує два примірники анкети з Єдиного банку даних, ставить дитину на регіональний облік та надсилає анкету дитини з копіями документів, які зазначені у пункті 9 цього Порядку, Мінсоцполітики з урахуванням строку перебування дитини на місцевому та регіональному обліку.

{Порядок доповнено пунктом 20-3 згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

20-4. У разі перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення у службі у справах дітей та неможливості передачі анкети до служби у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації, яка розміщується в районі проведення антитерористичної операції, для постановки на регіональний облік (про що складається відповідний акт) така служба у справах дітей видруковує три примірники анкети з Єдиного банку даних та за відсутності підстав, зазначених у пункті 12 цього Порядку, надсилає анкету дитини Мінсоцполітики.

У разі коли служба у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації внаслідок проведення антитерористичної операції не може здійснювати свої повноваження в частині постановки дітей на регіональний облік з усиновлення, вона надсилає Мінсоцполітики інформацію за підписом голови (заступника голови) обласної чи Київської міської держадміністрації щодо постановки таких дітей на централізований облік без перебування їх на регіональному обліку.

{Порядок доповнено пунктом 20-4 згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину

21. Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей за місцем проживання таких громадян.

22. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з'явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

{Абзац четвертий пункту 22 в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

{Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 580 від 12.08.2015}

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

23. Під час приймання документів заявникам роз’яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини як на території України, так і за її межами, про що складається акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у двох примірниках, один з яких у разі виїзду усиновленої дитини за межі України надсилається до МЗС.

{Пункт 23 в редакції Постанов КМ № 1045 від 03.11.2010, № 313 від 06.08.2014}

24. Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку:

перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

проводить бесіду із заявниками, з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей. У разі коли усиновлення здійснюється одним із подружжя, з'ясовуються причини, з яких другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем, та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину;

складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;

розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 4, та Єдиного банку даних.

25. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть за бажанням або за рекомендацією служби у справах дітей пройти курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

26. Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010}

подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 22 цього Порядку;

у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;

заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;

{Абзац четвертий пункту 26 в редакції Постанови КМ № 20 від 06.01.2010}

різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як п'ятнадцять років;

{Абзац п'ятий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1215 від 30.11.2011}

сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;

{Пункт 26 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 580 від 12.08.2015}

житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини.

{Абзац пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 06.01.2010}

вони відмовилися від підписання акта, передбаченого пунктом 23 цього Порядку.

{Пункт 26 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1045 від 03.11.2010}

Про відмову у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі заявникам надається обґрунтована відповідь у письмовій формі.

27. Висновок про можливість бути усиновлювачами оформляється згідно з визначеними Мінсоцполітики вимогами на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником, засвідчується печаткою та видається кандидатам в усиновлювачі.

Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей документи, подані кандидатами в усиновлювачі, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік від дати видачі. Строк дії висновку може бути продовжений, але не більш як на один рік.

{Абзац третій пункту 27 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

У разі коли протягом дії висновку закінчився строк дії документів (одного з них), зазначених у пункті 22 цього Порядку, кандидати в усиновлювачі поновлюють їх та додають до документів, повернутих службою у справах дітей.

Якщо протягом строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення, вони можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку із заявою про продовження строку дії висновку. До заяви додаються документи, зазначені у пункті 22 цього Порядку. Служба у справах дітей перевіряє подані документи, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників та готує довідку про продовження строку дії висновку за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або у разі виявлення обставин, що унеможливлюють усиновлення письмово повідомляє заявників про відмову у продовженні зазначеного строку. Документи, подані кандидатами в усиновлювачі, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей, повертаються заявникам.

{Абзац п'ятий пункту 27 в редакції Постанови КМ № 1045 від 03.11.2010}

Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами або повідомлення про відмову у продовженні зазначеного строку оформляється на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником та засвідчується печаткою.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4

наступна сторінка »  

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2008 р. № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей". Кабінет Міністрів України. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2008 р. № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей". 2008

 1. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2008 р. № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", 2008
 2. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 10 липня 2019 р. № 603 "Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", 2019
 3. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 10 липня 2019 р. № 603 "Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", 2019
 4. МОЗ України. НАКАЗ від 27.12.2011 № 973 "Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років", 2011
 5. НАКАЗ від 27.12.2011 № 973 "Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років"
 6. МОЗ України. НАКАЗ від 19.07.2019 № 1648 "Про внесення змін до Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п’яти років", 2019
 7. НАКАЗ 12.12.2002 N 467 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 21.01.2002 N 16 "Про внесення змін і доповнень до Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України""
 8. МОЗ України. НАКАЗ 12.12.2002 N 467 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 21.01.2002 N 16 "Про внесення змін і доповнень до Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України"", 2002
 9. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 17 квітня 2008 р. № 365 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті", 2008
 10. Верховний Суд України. У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я 11.12.2008 " Практика розгляду судами справ, пов'язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми*", 2008
 11. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 2 липня 2008 р. N 596 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів, і порядку здійснення контролю за їх додержанням", 2008
 12. Верховний Суд України. П О С Т А Н О В А 19.12.2008 N 20 "Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року N 3 "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав"", 2008
 13. ПОСТАНОВА від 31 жовтня 2018 р. № 903 "Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки"
 14. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 22 лютого 2008 р. N 75 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)", 2008
 15. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 3 вересня 2008 р. N 790 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)", 2008
 16. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 19 березня 2008 р. N 212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)", 2008
 17. ПОСТАНОВА від 17 квітня 2008 р. № 365 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті"
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -