ПОСТАНОВА від 26 жовтня 2011 р. № 1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно". 2011

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2011 р.

№ 1141

Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1156 від 21.11.2012

№ 50 від 05.02.2014

№ 722 від 24.12.2014

№ 137 від 18.03.2015

№ 786 від 30.09.2015}

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд.

70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. № 1141

ПОРЯДОК

ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2. У цьому Порядку під терміном "іменований об’єкт" слід розуміти гідрографічний, соціально-економічний, природно-заповідний або інший подібний об’єкт.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

3. Ведення Державного реєстру прав здійснюється державною мовою.

4. Ведення Державного реєстру прав передбачає:

1) формування та реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав (далі - база даних про реєстрацію заяв і запитів);

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 786 від 30.09.2015}

2) пошук відомостей у Державному реєстрі прав;

3) оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно;

4) відкриття розділів Державного реєстру прав та/або внесення записів до нього;

5) внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), скасування записів Державного реєстру прав;

{Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

6) надання інформації з Державного реєстру прав;

7) закриття розділів Державного реєстру прав.

Ведення Державного реєстру прав здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують формування та присвоєння номерів (реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна, реєстраційного номера заяви (запиту), номера запису, індексного номера рішення, інформації з Державного реєстру прав, свідоцтва тощо), формування картки прийому заяви (запиту), витягів, інформаційних довідок, виписок, оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, захист відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав, від несанкціонованих дій, оновлення, архівування та відновлення записів, внесених до Державного реєстру прав, їх пошук, документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, надання інформації з Державного реєстру прав.

{Абзац дев’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 786 від 30.09.2015}

Номери, що формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів Державного реєстру прав, складаються з цифр, що утворюють числа натурального ряду, та не повторюються на всій території України у межах нумерації об'єктів нерухомого майна, заяв (запитів), записів, документів, які формуються за допомогою Державного реєстру прав (рішень, інформації з Державного реєстру прав, свідоцтв тощо).

{Абзац десятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 786 від 30.09.2015}

Формування та реєстрація заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 786 від 30.09.2015}

5.

Формування та реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів проводить орган державної реєстрації прав, нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріус), а також особи, які відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” можуть виконувати повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів, шляхом внесення відомостей, обов’язковість зазначення яких передбачено затвердженою відповідно до законодавства формою заяви (запиту), до такої бази даних.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 786 від 30.09.2015}

Під час формування та реєстрації заяви про державну реєстрацію права власності у базі даних про реєстрацію заяв і запитів додатково до відомостей, обов’язковість зазначення яких передбачено затвердженою відповідно до законодавства формою такої заяви, до зазначеної бази даних вносяться такі відомості:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014; в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 786 від 30.09.2015}

підстава для виникнення права власності:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- назва документа;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- дата видачі документа;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- номер документа;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- ким виданий (оформлений) документ;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- додаткові відомості про документ;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

площа земельної ділянки/об’єкта нерухомого майна;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

цільове призначення земельної ділянки (у разі реєстрації заяви щодо земельної ділянки);

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

тип об’єкта нерухомого майна (у разі реєстрації заяви щодо об’єкта нерухомого майна).

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

Реєстрацію рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав, проводить орган державної реєстрації прав шляхом внесення відомостей, зазначених у рішенні суду, до бази даних про реєстрацію заяв і запитів, а саме:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

підстава для внесення запису:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- назва документа;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- дата видачі документа;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- номер документа;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- ким виданий (оформлений) документ;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

- додаткові відомості про документ;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

кадастровий номер земельної ділянки (у разі реєстрації рішення суду щодо земельної ділянки);

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

місцезнаходження земельної ділянки (у разі реєстрації рішення суду щодо земельної ділянки);

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

адреса об’єкта нерухомого майна (у разі реєстрації рішення суду щодо об’єкта нерухомого майна).

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

6.

Під час реєстрації заяв (запитів) кожній заяві (запиту) присвоюється реєстраційний номер, фіксується дата і час її (його) реєстрації.

Реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяв (запитів) є ідентифікатором відповідної заяви (запиту).

7. Під час реєстрації заяви (запиту) орган державної реєстрації прав, особа, якій відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” надано повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів, у випадках, передбачених законодавством, формує картку прийому відповідної заяви (запиту) та оформляє її у двох примірниках.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014, № 137 від 18.03.2015}

Один примірник картки прийому заяви (запиту) долучається до документів, поданих заявником, а другий примірник - надається заявнику відповідно до законодавства.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1156 від 21.11.2012, № 50 від 05.02.2014; в редакції Постанови КМ № 137 від 18.03.2015}

8. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) вносить до відповідного запису в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відомості про реквізити прийнятого ним рішення (дата та індексний номер рішення).

9. За результатом розгляду заяви (запиту) державний реєстратор робить у відповідному записі в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відмітку про розгляд такої заяви (запиту) та зазначає реквізити прийнятого ним рішення (дата та індексний номер рішення) або реквізити сформованої інформації з Державного реєстру прав (індексний номер, дата та час формування).

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 786 від 30.09.2015}

У разі коли заяву у випадках, установлених законодавством, відкликано, державний реєстратор робить у відповідному записі в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відмітку про відкликання заяви та зазначає реквізити прийнятого ним рішення про залишення заяви без розгляду у зв'язку з її відкликанням (дата та індексний номер рішення).

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав

10. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор здійснює пошук у Державному реєстрі прав відомостей про:

нерухоме майно;

право власності та суб'єкта цього права;

інші речові права та суб'єкта цих прав;

іпотеку та суб’єкта цього права;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ 1156 від 21.11.2012}

обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

11. Пошук у Державному реєстрі прав відомостей здійснюється за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна. У разі коли відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у заяві (запиті) не зазначаються, пошук у Державному реєстрі прав відомостей здійснюється за такими ідентифікаторами:

1) за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, податковий номер;

для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер і серія паспорта громадянина України;

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи та податковий номер;

2) за адресою об'єкта нерухомого майна/місцезнаходженням земельної ділянки - назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь), району, населеного пункту або селищної, сільської ради.

{Абзац перший підпункту 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

У разі здійснення пошуку з використанням назви населеного пункту зазначається адреса в межах такого населеного пункту - назва вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо) або іменованого об'єкта (садове товариство, кооператив, природоохоронна установа тощо), номер об'єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди), номер корпусу та/або номер окремої частини об'єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо).

У разі здійснення пошуку за назвою селищної, сільської ради зазначається назва селищної або сільської ради, назва іменованого об'єкта (садове товариство, кооператив, природоохоронна установа тощо), номер об'єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди), номер корпусу та/або номер окремої частини об'єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо).

Якщо у складі іменованого об'єкта міститься вулиця, зазначається також назва такої вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо);

3) за кадастровим номером земельної ділянки;

4) за номером запису.

Пошук у Державному реєстрі прав відомостей для цілей отримання інформації з цього Реєстру здійснюється за принципом повного збігу зазначеного ідентифікатора пошуку або повного збігу усіх чи одного з ідентифікаторів пошуку у разі здійснення пошуку за декількома ідентифікаторами.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 786 від 30.09.2015}

12. Під час проведення державної реєстрації прав державний реєстратор додатково здійснює пошук інших заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на те саме майно та рішень судів про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав, у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

13. Пошук заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів здійснюється за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна та ідентифікаторами, визначеними у підпунктах 2 і 3 пункту 11 цього Порядку.

14. Під час розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у випадках, установлених законодавством, державний реєстратор здійснює пошук у базі даних про реєстрацію заяв і запитів відповідного запису за ідентифікатором зазначеної заяви.

14-1. На офіційному веб-сайті Мін’юсту пошук документів здійснюється за індексним номером, датою та часом формування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, інформації з Державного реєстру прав.

{Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 137 від 18.03.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 786 від 30.09.2015}

Внесення записів до Державного реєстру прав

15. Після здійснення пошуку у Державному реєстрі прав відомостей державний реєстратор розглядає заяву (запит) та оформляє відповідне рішення, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

16. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державний реєстратор відкриває розділ Державного реєстру прав та вносить записи до Державного реєстру прав.

У випадках, установлених законодавством, державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав.

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

17. Розділ Державного реєстру прав відкривається державним реєстратором на кожний окремий об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше.

18. Розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, які містять відомості про:

нерухоме майно;

право власності та суб'єкта цього права;

інші речові права та суб'єкта цих прав;

обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

19. Після відкриття державним реєстратором розділу Державного реєстру прав та внесення до нього запису державний реєстратор присвоює об'єкту нерухомого майна реєстраційний номер.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна є ідентифікатором розділу Державного реєстру прав, відкритого державним реєстратором на такий об'єкт.

Після внесення державним реєстратором запису про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права до Державного реєстру прав такому запису присвоюється номер, який є його ідентифікатором.

Дата і час державної реєстрації виникнення, переходу, припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

20. З метою проведення державної реєстрації виникнення права власності державний реєстратор вносить до запису про нерухоме майно такі відомості:

1) щодо земельної ділянки:

дата державної реєстрації земельної ділянки;

найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ділянки;

площа земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

{Підпункт 1 пункту 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

місцезнаходження земельної ділянки;

{Підпункт 1 пункту 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Абзац підпункту 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

У разі коли на земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такого об'єкта;

2) щодо об'єкта нерухомого майна:

тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);

площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);

адреса об'єкта нерухомого майна;

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

У разі коли право власності на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт нерухомого майна, зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такої земельної ділянки;

3) щодо підприємства як єдиного майнового комплексу:

найменування підприємства;

місцезнаходження підприємства;

дата проведення державної реєстрації підприємства;

код згідно з ЄДРПОУ;

склад підприємства (перелік нерухомого майна, що входить до єдиного майнового комплексу (земельні ділянки, будівлі, споруди), із зазначенням їх реєстраційних номерів);

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу;

{Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

4) щодо об'єкта незавершеного будівництва:

технічна характеристика об'єкта незавершеного будівництва;

місце розташування об'єкта незавершеного будівництва;

реєстраційний номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва;

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

{Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

21. У разі проведення державної реєстрації виникнення права власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до запису про право власності та суб'єкта цього права такі відомості:

1) щодо суб'єкта права власності:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для територіальної громади:

- відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті;

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави:

- відомості про державу Україна;

- найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном;

- податковий номер органу державної влади;

2) форма власності;

3) вид спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної власності);

4) розмір частки у праві спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної часткової власності);

5) підстава для виникнення права власності:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про право власності та суб'єкта цього права:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 9 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

22. У разі проведення державної реєстрації виникнення інших речових прав на нерухоме майно, відмінних від права власності, державний реєстратор вносить до запису про інші речові права та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта речового права:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- податковий номер органу державної влади;

2) вид речового права;

3) строк дії речового права (ознака безстроковості);

3-1) розмір орендної плати (у разі проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки);

{Пункт 22 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

4) підстава для виникнення речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

5) підстава для внесення запису про інші речові права та суб'єкта цих прав, змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

6) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

7) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

8) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 8 пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

23. Якщо речовим правом на нерухоме майно є іпотека, державний реєстратор вносить до запису про інші речові права та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта речового права (іпотекодавець (майновий поручитель), іпотекодержатель, боржник (якщо він не є іпотекодавцем):

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- податковий номер органу державної влади;

2) розмір основного зобов'язання (відомості про розмір основної суми заборгованості та процентів за основним зобов'язанням та/або посилання на правочин, в якому встановлено основне зобов'язання у разі, коли іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому);

3) строк виконання основного зобов'язання (відомості про строк повного виконання основного зобов'язання або строк дії іпотечного договору в разі, коли іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому);

4) реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі, коли іпотечним договором передбачено видачу заставної);

5) підстава для виникнення речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про інші речові права та суб'єкта цих прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 9 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

24. У разі проведення державної реєстрації виникнення обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор вносить до запису про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта обтяжень речових прав (обтяжувач, боржник та (за наявності) особа, в інтересах якої встановлено обтяження):

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- посадова особа органу місцевого самоврядування (у разі, коли обтяжувачем є посадова особа);

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- посадова особа органу державної влади (у разі, коли обтяжувачем є посадова особа);

- податковий номер органу державної влади;

2) вид обтяження речового права (податкова застава, арешт, заборона, інші обтяження, визначені законом);

3) зміст обтяження речового права;

4) строк дії обтяження речового права (за його наявності);

5) підстава для виникнення обтяження речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

{Підпункт 9 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}

{Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}

26. У разі проведення державної реєстрації виникнення іншого речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності, до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться відомості, передбачені пунктами 20, 22 і 23 цього Порядку.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

27. У разі проведення державної реєстрації виникнення обтяжень речових прав на нерухоме майно до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться відомості, передбачені пунктами 20 і 24 цього Порядку.

{Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

28. У разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

1) щодо об'єкта нерухомого майна:

тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);

площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);

адреса об'єкта нерухомого майна;

2) підстава для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

3) підстава для внесення запису про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

5) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

6) найменування органу державної реєстрації прав.

29. У випадках, передбачених законодавством, державний реєстратор вносить до записів Державного реєстру прав відомості про перенесення записів про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав із розділів, які закриваються, або спеціального розділу Державного реєстру прав, інформаційних систем, у яких до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства здійснювалася державна реєстрація прав (далі - інформаційна система).

{Абзац перший пункту 29 в редакції Постанови КМ № 50 від 05.02.2014}

Під час перенесення записів із розділів або спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор вносить такі відомості:

номер запису, що переноситься;

дата та час перенесення запису.

Під час перенесення записів з інформаційних систем державний реєстратор вносить такі відомості:

{Абзац п'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

назва відповідної інформаційної системи;

{Абзац шостий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

реєстраційний номер, дата і час реєстрації запису у відповідній інформаційній системі;

{Абзац сьомий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

дата та час перенесення запису.

Під час перенесення записів дата та час державної реєстрації таких речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень відповідає даті та часу їх державної реєстрації у відповідних розділах/інформаційних системах і залишається незмінною.

{Абзац дев'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

30. Після перенесення запису з розділу або із спеціального розділу Державного реєстру прав до розділу Державного реєстру прав державний реєстратор робить у відповідному записі у розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав відмітку про погашення запису.

31. Під час проведення державної реєстрації переходу права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав державний реєстратор замість існуючих відомостей, що містяться у відкритому розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав, вносить нові відомості, визначені у пунктах 21-24 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 05.02.2014}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2

наступна сторінка »  

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 26 жовтня 2011 р. № 1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно". Кабінет Міністрів України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 26 жовтня 2011 р. № 1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -