>>

ПОСТАНОВА від 9 жовтня 2013 р. № 750 "Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". 2013

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2013 р.

№ 750

Київ

Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до статті 26-1 Закону України “Про теплопостачання” та статті 18-1 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання;

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Визначити уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” та публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2013 р.

№ 750

ПОРЯДОК

зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання

1. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання (далі - ліцензіати).

2. У цьому Порядку терміни “інвестиційна програма”, “орган ліцензування” та “поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами” (далі - спеціальні рахунки) вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про теплопостачання” та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

3.  У місячний строк з дня набрання чинності цим Порядком ліцензіати відкривають спеціальні рахунки в уповноважених банках, які обслуговують такі рахунки (далі - уповноважені банки).

Суб’єкти господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію після набрання чинності цим Порядком, відкривають в уповноваженому банку спеціальний рахунок у місячний строк з дня отримання ліцензії.

4. Оплата послуг за обслуговування уповноваженим банком спеціального рахунка, відкритого ліцензіатом, здійснюється виключно з поточного рахунка ліцензіата відповідно до умов укладеного договору між ліцензіатом та уповноваженим банком.

5.  Ліцензіат повинен подати уповноваженому банку, в якому відкрито спеціальний рахунок, письмову заяву про надання цим банком інформації органу ліцензування про відкриття/закриття спеціального рахунка.

Уповноважений банк у п’ятиденний строк письмово повідомляє органу ліцензування про відкриття/закриття ліцензіатом спеціального рахунка.

Закриття спеціального рахунка здійснюється ліцензіатом у порядку, визначеному законодавством.

6.  Ліцензіати з коштів, що надходять на їх поточні рахунки, щоденно перераховують на спеціальний рахунок кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм.

Розрахунок частини коштів, які підлягають обов’язковому перерахуванню на спеціальний рахунок, ліцензіати проводять самостійно в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційних програм окремо для кожного ліцензіата.

Під час перерахування коштів на спеціальний рахунок у графі “Призначення платежу” платіжного доручення зазначається: “кошти для виконання інвестиційних програм”.

7. Власниками коштів на спеціальному рахунку є ліцензіати.

Ліцензіати зобов’язані використовувати кошти із спеціального рахунка виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди.

Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.

8.  Орган ліцензування здійснює контроль за цільовим використанням ліцензіатами коштів із спеціальних рахунків.

Для здійснення контролю ліцензіати подають органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіт про цільове використання коштів із спеціального рахунка.

9.  Ліцензіат відповідає за цільове використання коштів із спеціального рахунка, а також за своєчасне відкриття такого рахунка.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2013 р. № 750

ПОРЯДОК

зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

1. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - ліцензіати).

2. У цьому Порядку терміни “інвестиційна програма”, “орган ліцензування” та “поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами” (далі - спеціальні рахунки) вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про питну воду та питне водопостачання” та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

3. У місячний строк з дня набрання чинності цим Порядком ліцензіати відкривають спеціальні рахунки в уповноважених банках, які обслуговують такі рахунки (далі - уповноважені банки).

Суб’єкти господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію після набрання чинності цим Порядком, відкривають в уповноваженому банку спеціальний рахунок у місячний строк з дня отримання ліцензії.

4. Оплата послуг за обслуговування уповноваженим банком спеціального рахунка, відкритого ліцензіатом, здійснюється виключно з поточних рахунків ліцензіата відповідно до умов укладеного договору між ліцензіатом та уповноваженим банком.

5. Ліцензіат повинен подати уповноваженому банку, в якому відкрито спеціальний рахунок, письмову заяву про надання цим банком інформації органу ліцензування про відкриття/закриття спеціального рахунка.

Уповноважений банк у п’ятиденний строк письмово повідомляє органу ліцензування про відкриття/закриття ліцензіатом спеціального рахунка.

Закриття спеціального рахунка здійснюється ліцензіатом у порядку, визначеному законодавством.

6. Ліцензіати з коштів, що надходять на їх поточні рахунки, щоденно перераховують на спеціальний рахунок кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм.

Розрахунок частини коштів, які підлягають обов’язковому перерахуванню на спеціальний рахунок, ліцензіати проводять самостійно в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційних програм окремо для кожного ліцензіата.

Під час перерахування коштів на спеціальний рахунок у графі “Призначення платежу” платіжного доручення зазначається: “кошти для виконання інвестиційних програм”.

7. Власниками коштів на спеціальному рахунку є ліцензіати.

Ліцензіати зобов’язані використовувати кошти із спеціального рахунка виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди.

Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.

8. Орган ліцензування здійснює контроль за цільовим використанням ліцензіатами коштів із спеціальних рахунків.

Для здійснення контролю ліцензіати подають органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіт про цільове використання коштів із спеціального рахунка.

9. Ліцензіат відповідає за цільове використання коштів із спеціального рахунка, а також за своєчасне відкриття такого рахунка.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 9 жовтня 2013 р. № 750 "Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". Кабінет Міністрів України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 9 жовтня 2013 р. № 750 "Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -