ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 552 "Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". 2014

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р.

№ 552

Київ

Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до частини сьомої статті 26-1 Закону України “Про теплопостачання” та частини сьомої статті 18-1 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Установити, що:

граничним рівнем вартості інвестицій, які можуть залучатися суб’єктами господарювання за інвестиційними програмами у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення і які включаються до економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, є фактична ефективна відсоткова ставка, за якою суб’єкт господарювання залучає інвестиції та яка не може перевищувати розміру облікової ставки Національного банку України плюс 3 відсотки;

суб’єкти господарювання залучають інвестиції в обсягах, що можуть бути повернуті протягом строку виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення без виникнення ризику втрати ними фінансової незалежності;

граничний строк дії інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення не може бути меншим строку повного погашення зобов’язань за ними.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 жовтня 2014 р.

№ 552

ПОРЯДОК

здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення (далі - інвестиційні програми).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про теплопостачання”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

3. Контроль за виконанням інвестиційних програм суб’єктами господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення (далі - суб’єкти господарювання), здійснюється НКРЕКП, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (далі - органи контролю).

4. Основними критеріями здійснення контролю за виконанням інвестиційної програми є:

стан виконання інвестиційної програми;

цільове використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми;

відповідність фактичних обсягів використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, плановим;

фактичні результативні показники здійснення заходів інвестиційної програми.

5. Суб’єкти господарювання під час виконання інвестиційної програми зобов’язані дотримуватися фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів.

6. Суб’єкти господарювання (крім ліцензіатів НКРЕКП) подають щокварталу до останнього числа місяця, що настає за звітним періодом, та протягом 60 календарних днів після закінчення строку виконання інвестиційної програми Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям пояснювальну записку щодо виконання інвестиційної програми та використання коштів, передбачених для її виконання.

Пояснювальна записка складається у довільній формі та повинна містити інформацію про:

заплановану та фактичну дату початку і завершення виконання інвестиційної програми;

результати аналізу результативних показників здійснення заходів інвестиційної програми;

результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми у кількісних та якісних показниках відповідно до фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання (відхилення фактичних показників від планових у відсотках), причини нездійснення зазначених заходів;

результати оцінки стану надходження коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, а також планових та фактичних витрат за кожним заходом інвестиційної програми;

вплив результатів виконання інвестиційної програми на структуру тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми за рахунок кредитних ресурсів (позики тощо).

Суб’єкти господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП в установленому порядку подають до органу контролю щокварталу звіт про виконання інвестиційної програми та щороку такий звіт разом з пояснювальною запискою.

7. Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснюється органом контролю шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться органами контролю відповідно до затвердженого ними плану-графіка.

Керівник або уповноважений представник суб’єкта господарювання зобов’язаний надати посадовим особам органу контролю документи для ознайомлення, а також забезпечити доступ до об’єктів, на яких здійснюються заходи інвестиційної програми.

8. Підставами для проведення органом контролю позапланової перевірки виконання інвестиційної програми є виявлення та підтвердження недостовірності даних, поданих суб’єктом господарювання, неподання таких даних у встановлений строк.

9. До проведення планової та позапланової перевірки виконання інвестиційної програми можуть залучатися за згодою акредитовані експерти та експертні організації.

10. Орган контролю під час проведення планової та позапланової перевірки виконання інвестиційної програми:

проводить аналіз документів і матеріалів щодо виконання інвестиційної програми;

проводить у разі потреби обстеження об’єктів, на яких здійснюються заходи інвестиційної програми;

складає акт.

11. Копія акта або витяг з акта проведення перевірки виконання інвестиційної програми подаються:

НКРЕКП - Мінрегіону;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - Мінрегіону та органові місцевого самоврядування, який встановлює тарифи на послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються суб’єктами господарювання.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 552 "Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". Кабінет Міністрів України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 552 "Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -