Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 7 жовтня 2015 р. № 821 "Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року". 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2015 р.

№ 821

Київ

Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити план заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, що додається.

2. Схвалити подані Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства програми регіонального розвитку, що додаються до оригіналу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 896 “Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції”;

пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р.

№ 499 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1939).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 жовтня 2015 р. № 821

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання

I.

Удосконалення механізму планування регіонального розвитку

1.

Забезпечення розроблення та затвердження планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки

місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога ЄС

жовтень 2015 року

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

27 затверджених планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки

2.

Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2015-2017 роки

-“-

постійно

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування

щонайменше 75 розроблених інвестиційних програм (проектів)

3.

Забезпечення під час розроблення та внесення змін до державних цільових програм та галузевих програм спрямування коштів на реалізацію завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р.

№ 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966) (далі - Стратегія)

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України

постійно

центральні та місцеві органи виконавчої влади

100 відсотків розроблених державних цільових програм та/або галузевих програм чи актів щодо внесення змін до них

II. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку

Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

4.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів життя населення

місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога ЄС

-“-

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Мінрегіон

100 відсотків відібраних на конкурсній основі програм (проектів)

5.

Розроблення та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо механізму спільного фінансування міжрегіональних програм (проектів) кількома головними розпорядниками бюджетних коштів

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України

жовтень 2016 року

Мінрегіон

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

прийнятий нормативно-правовий акт

6.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України стосовно підвищення ефективності та децентралізації прийняття рішень, забезпечення стабільності фінансування програм (проектів) регіонального розвитку, а також його супроводження у Верховній Раді України

-“-

грудень 2015 року

Мінрегіон

Мінфін

прийнятий Закон України

Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС

7.

Розроблення та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС в рамках Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (далі - секторальна бюджетна підтримка ЄС)

-“-

січень 2016 року

Мінрегіон

Мінфін

Мінекономрозвитку

прийнята постанова Кабінету Міністрів України

8.

Подання для конкурсного відбору Мінрегіону проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821

секторальна бюджетна підтримка ЄС, бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет

лютий 2016 року, надалі - до 1 листопада року, що передує плановому

центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

розроблені та подані до Мінрегіону проекти

Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнерства

9.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за круглим столом, конференцій за участю представників бізнесу

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет

2015-2017 роки

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

збільшена щороку кількість проектів державно-приватного партнерства у регіонах

Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм

10.

Виконання завдань Стратегії відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року:*

1) розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час реалізації Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817);

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінінфраструктури

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

МВС

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії) - 27,5 кілометра доріг на 1 тис. кв. кілометрів території

2) підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку;

-“-

-“-

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінкультури

МОЗ

МОН

Мінінфраструктури

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (міська місцевість) - 515,7 проміле

3) поліпшення транспортної доступності в межах регіону, у тому числі під час реалізації:

- Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3523; 2011 р., № 84, ст. 3076);

- Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817);

- Комплексної програми оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії) - 27,5 кілометра доріг на 1 тис. кв. кілометрів території

4) розвиток сільської місцевості, у тому числі під час реалізації:

- Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;

- Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 95, ст. 3455);

- Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2817);

- галузевої програми “Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки”;

-“-

-“-

збільшення обсягу валової продукції сільського господарства (до очікуваних показників 2015 року) - на 0,9 відсотка; демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (сільська місцевість) - 626,7 проміле

5) розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час реалізації Державної цільової соціальної програма підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1311);

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

Мінрегіон

Мінкультури

МОН

Національна академія наук,

професійно-технічні навчальні заклади (за згодою)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

кількість зайнятих економічною діяльністю (віком 15-70 років) - 17,8 млн. осіб

6) підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів, у тому числі під час реалізації Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3440; 2013 р., № 52, ст. 1885);

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Мінфін

Мінінфраструктури

МОН

МЗС

Нацдержслужба

Національна академія наук,

наукові установи Національної та галузевих академій наук, вищі навчальні заклади, конструкторські бюро (за згодою)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

частка обсягу реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції (очікується у 2015 році - 4,2 відсотка, у 2016 році - 5,4 відсотка, у 2017 році - 5,7 відсотка)

обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу - 1350 доларів США

7) розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках, у тому числі під час реалізації галузевої програми реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів гідроенергетики на період до 2020 року;

-“-

-“-

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення - 85 одиниць

кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення - 5 одиниць

прибуток підприємств (до оподаткування) - 300,3 млрд. гривень

8) раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінприроди

Мінагрополітики

Міноборони

Мінкультури

Мінінфраструктури

МЗС

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

питома вага утилізованих відходів (до загальної кількості утворених відходів) - 43,3 відсотка

площа земель природно-заповідного фонду - 6733 тис. гектарів

питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці - 11 відсотків

9) розвиток транскордонного співробітництва;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінрегіон

МЗС

Мінекономрозвитку

Мінінфраструктури

Нацдержслужба

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

експорт товарів у розрахунку на одну особу - 1711 доларів США

10) диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах, у тому числі під час реалізації галузевої програми енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року;

-“-

-“-

Міненерговугілля

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

енергоємність валового внутрішнього продукту становить 0,33 тонни нафтового еквіваленту на 1000 доларів США валового внутрішнього продукту (за паритетом купівельної спроможності) за даними Міжнародного енергетичного агентства

11) відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінрегіон

Державне агентство з питань відновлення Донбасу

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мінінфраструктури

МОЗ

Мінприроди

Мінсоцполітики

МВС

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація зазначених областей

12) захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій території України;

-“-

-“-

МЗС

Мінкультури

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

13) узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій, у тому числі під час реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мінсоцполітики

Мінмолодьспорт

МОЗ

Мінагрополітики

Міненерговугілля

Мінінфраструктури

Мінкультури

Мінприроди

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу - 43395 гривень

наявний дохід у розрахунку на одну особу - 28129 гривень

обсяг коштів, спрямованих на фінансування програм і проектів регіонального розвитку у регіонах, показник валового регіонального продукту на одну особу в яких менше 75 відсотків середнього показника по Україні, становитиме не менш як 20 відсотків загального обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку за 2016-2017 роки

14) створення умов для продуктивної праці населення;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінсоцполітики

Мінмолодьспорт

МОН

МОЗ

МВС

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

зростання продуктивності праці (до очікуваних показників 2015 року) - на 1,5 відсотка

рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці - 7,1 відсотка

15) створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців;

-“-

-“-

Мінсоцполітики

Мінмолодьспорт

МОН

МОЗ

МВС

Мінрегіон

Мінкультури

Державне агентство з питань відновлення Донбасу

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

16) підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у тому числі під час реалізації:

- Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” на 2011-2020 роки;

- плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 208 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 962);

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінрегіон

МОН

Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

Мінсоцполітики

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення) - 12,5 проміле

17) модернізація системи освіти;

-“-

-“-

МОН

Мінагрополітики

Мінінфраструктури

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у міській місцевості - 71 відсоток, у сільській місцевості - 43 відсотки

18) створення умов для формування здорового населення, у тому числі під час реалізації:

- Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки;

- галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

МОЗ

МОН

Мінмолодьспорт

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року) - 51,2 лікаря

рівень смертності на 1 тис. населення - 14,2 проміле

19) соціокультурний розвиток;

-“-

-“-

Мінкультури

Мінрегіон

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

стратегічні цілі, пріоритети та завдання розвитку української культури на довгостроковий період (рішення Кабінету Міністрів України)

20) надання якісних послуг транспорту та зв’язку, у тому числі під час реалізації Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 41; 2013 р., № 68, ст. 2466);

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінінфраструктури

Мінрегіон

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

21) надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом, у тому числі під час реалізації:

- Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” на 2011-2020 роки;

- Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3108);

- Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3261);

- галузевої програми “Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки”;

-”-

-”-

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мінсоцполітики

Міноборони

Мінагрополітики

МВС

Мінінфраструктури

Мінмолодьспорт

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

питома вага утилізованих відходів (до загальної кількості утворених відходів) - 43,3 відсотка

рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості - 79,4 відсотка

рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості - 30,4 відсотка

22) створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

Мінрегіон

Мінфін

Мінекономрозвитку

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

23) розвиток прикордонних територій

-“-

-“-

Мінрегіон

Адміністрація Держприкордонслужби

Мінфін

Мінінфраструктури

Мінприроди

ДФС

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

III. Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку

11.

Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, оприлюднення, підготовка звітів про їх результати

місцевий бюджет

до 25 лютого року, наступного за звітним

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

підготовлені звіти

12.

Проведення моніторингу стану виконання завдань, наведених у пункті 10 цього плану заходів, та подання Мінрегіону інформації про стан, перспективи та проблеми щодо їх виконання

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет

щопівроку до 28 лютого та до 30 серпня

центральні та місцеві органи виконавчої влади

надана інформація

13.

Розроблення та подання на розгляд Уряду проектів актів Кабінету Міністрів України щодо порядку та методики обрахування індексу конкурентоспроможності регіонів та індексу регіонального людського розвитку та розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, міжнародна технічна допомога

до 1 жовтня 2016 року

Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

наукові установи (за згодою) асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування (за згодою)

прийняті акти Кабінету Міністрів України

14.

Поетапне приведення системи регіональної статистики України у відповідність із стандартами ЄС

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України

постійно

Держстат

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

відповідність системи регіональної статистики Європейській статистичній системі

15.

Подання Кабінету Міністрів України за результатами проведення моніторингу реалізації Стратегії пропозицій щодо коригування завдань, продовження періоду її дії (за необхідності)

-“-

грудень 2017 року

Мінрегіон

центральні та місцеві органи виконавчої влади

надані пропозиції

16.

Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі у рамках державно-приватного партнерства, та подання Мінрегіону звіту про його результати

місцевий бюджет

щопівроку до 28 лютого та до 30 серпня

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

звіт

IV. Інституційне забезпечення регіонального розвитку

17.

Визначення структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку, відповідного за впровадження проектів державно-приватного партнерства у регіоні, підготовку та реалізацію програм (проектів) регіонального розвитку, проведення навчальних семінарів для їх працівників та забезпечення здійснення ними інформаційно-роз’яснювальної роботи з відповідних питань на регіональному рівні

місцевий бюджет, технічна допомога ЄС та інших міжнародних донорів

постійно

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

щонайменше 25 відповідальних структурних підрозділів

__________

* Індикатори оцінки результативності виконання наведені з урахуванням їх прогнозних значень на 1 січня 2017 року.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 7 жовтня 2015 р. № 821 "Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року". Кабінет Міністрів України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 7 жовтня 2015 р. № 821 "Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -