Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 7 жовтня 2015 р. № 882 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження". 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2015 р.

№ 882

Київ

Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ стосовно реалізації пілотного проекту щодо запровадження на період до 1 жовтня 2017 р. тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до Посольства України в Королівстві Бельгія, Місії України при НАТО, Посольства України в Китайській Народній Республіці, Посольства України в Республіці Корея, Посольства України в Литовській Республіці, Посольства України в Ліванській Республіці, Посольства України в Сполучених Штатах Америки, Генерального консульства України в Нью-Йорку, Постійного представництва України при ООН, Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина (далі - пілотний проект), у межах призначень державного бюджету на функціонування закордонних дипломатичних установ України.

2.

Дія постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1992 р. № 518 “Про норми забезпечення житловою площею працівників дипломатичних установ України за кордоном” не поширюється на період реалізації пілотного проекту на працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, визначених у пункті 1 цієї постанови.

3. Дія цієї постанови не поширюється на працівників закордонних дипломатичних установ України, визначених у пункті 1 цієї постанови, завершення строку довготермінового відрядження яких заплановане на 2015 рік, а також на військових аташе та представників Міністерства оборони при дипломатичних представництвах України.

На інших працівників закордонних дипломатичних установ України, визначених у пункті 1 цієї постанови, дія цієї постанови поширюється з дати завершення зазначеними установами договірних відносин щодо оренди житла для відповідних працівників.

4. Затвердити Порядок формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, що додається.

5. Міністерству закордонних справ подати до 16 жовтня 2016 р. та до 16 жовтня 2017 р. Кабінетові Міністрів України відповідні звіти про результати реалізації пілотного проекту з урахуванням таких критеріїв, за якими оцінюється стан його реалізації:

реформування дипломатичної служби, підвищення рівня гнучкості, динамічності та самостійності працівників закордонних дипломатичних установ України;

удосконалення механізму фінансування закордонних дипломатичних установ України з урахуванням світового досвіду щодо оплати оренди житла для працівників закордонних дипломатичних установ України та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою;

результати порівняння обсягу видатків, виділених під час реалізації пілотного проекту на виплату працівникам закордонних дипломатичних установ України коштів для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла, з урахуванням середньої вартості оренди аналогічних приміщень у відповідному місті держави перебування, вартості оренди житла працівника, який попередньо займав таку саму посаду, складу сім’ї та строку оренди житла;

наявність факту економії коштів, передбачених для утримання працівників закордонних дипломатичних установ України, у результаті реалізації пілотного проекту;

кількість разів перегляду Міністерством закордонних справ коефіцієнта розташування житла у розрізі закордонних дипломатичних установ України, які залучаються до реалізації пілотного проекту;

порівняння умов проживання працівників закордонних дипломатичних установ України на підставі результатів запровадження Міністерством закордонних справ з урахуванням досвіду Організації Об’єднаних Націй періодичних анкетних обстежень району проживання таких працівників, рівня комфортності житла, безпеки та вартості його оренди;

зниження рівня навантаження на державний бюджет за рахунок зменшення дебіторської заборгованості та припинення здійснення видатків на придбання меблів для облаштування орендованого житла;

кількість закордонних дипломатичних установ України, які взяли участь у реалізації пілотного проекту.

6.

Міністерству закордонних справ разом з Міністерством фінансів підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Порядку, затвердженого цією постановою, якими передбачити включення з 1 жовтня 2016 р. до складу компенсаційних виплат коштів для відшкодування інших витрат, пов’язаних з перебуванням працівників дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 74


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 жовтня 2015 р. № 882

ПОРЯДОК

формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

1. Цей Порядок визначає тимчасовий механізм формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті (далі - компенсаційні виплати) працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до Посольства України в Королівстві Бельгія, Місії України при НАТО, Посольства України в Китайській Народній Республіці, Посольства України в Республіці Корея, Посольства України в Литовській Республіці, Посольства України в Ліванській Республіці, Посольства України в Сполучених Штатах Америки, Генерального консульства України в Нью-Йорку, Постійного представництва України при ООН, Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина (далі - працівники закордонних дипломатичних установ) з метою врахування вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою.

2.

Працівники закордонних дипломатичних установ отримують компенсаційні виплати, що включають кошти:

передбачені нормами відшкодування витрат в іноземній валюті;

для оплати вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні;

для оплати вартості комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла.

3. Договір оренди житла для проживання працівника закордонної дипломатичної установи укладається з дати отримання компенсаційних виплат у складі, визначеному у пункті 2 цього Порядку, між власником житла або його уповноваженою особою та відповідним працівником.

Питання, пов’язані з виконанням умов договору оренди житла, своєчасним виконанням фінансових зобов’язань за таким договором та поверненням застави, що сплачується як гарантійна сума під час укладання зазначеного договору, вирішуються працівником закордонної дипломатичної установи самостійно.

4. Закордонні дипломатичні установи здійснюють:

перерахунок компенсаційних виплат на рахунки відповідних працівників закордонних дипломатичних установ, відкриті ними у банківських установах країн перебування;

видачу готівкою компенсаційних виплат протягом першого місяця довготермінового відрядження працівників закордонних дипломатичних установ;

видачу готівкою компенсаційних виплат на постійній основі за погодженням з МЗС з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у країні перебування.

5. Визначення норм і розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам закордонних дипломатичних установ здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 73 “Про затвердження Порядку визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 380), від 4 березня 2004 р. № 261 “Про затвердження норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 592), від 17 листопада 2004 р. № 1575 “Про упорядкування норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довгострокове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3058), від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 87; 2011 р., № 56, ст. 2249) із змінами і доповненнями.

6. Для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла (електроенергія, газ, опалення, водопостачання, прибирання місць загального користування, послуги менеджменту житлового будинку тощо), працівникам закордонних дипломатичних установ виплачуються кошти (далі - кошти для оренди житла), сума яких обчислюється шляхом множення норм відшкодування витрат в іноземній валюті, встановлених для відповідних посад працівників закордонних дипломатичних установ без урахування надбавок і доплат до таких норм, на індекс коректив за місцем проходження дипломатичної служби, який затверджується Комісією з питань міжнародної цивільної служби ООН.

Для посад, норми відшкодування витрат в іноземній валюті за якими нижчі, ніж установлені для спеціаліста II категорії, сума коштів для оренди житла дорівнює сумі, обчисленій для спеціаліста II категорії.

7. Кошти для оренди житла у складі компенсаційних виплат не передбачаються працівникам закордонних дипломатичних установ, які проживають у житлових приміщеннях, що є власністю України чи надані у користування країною перебування на умовах взаємності та/або розташовані у службових приміщеннях закордонних дипломатичних установ України.

8. Суми коштів для оренди житла для працівників закордонних дипломатичних установ, обчислені відповідно до пункту 6 цього Порядку, а також умови їх перегляду затверджуються МЗС.

Сума коштів для оренди житла для працівників закордонних дипломатичних установ може бути скорегована на коефіцієнт розташування житла, що визначається МЗС та становить від 0,8 до 1,2.

Коефіцієнт розташування житла визначається з урахуванням місця розташування закордонної дипломатичної установи, економічного та соціального розвитку країни перебування, криміногенної ситуації, наявності районів, не рекомендованих для проживання працівників закордонних дипломатичних установ з причин безпеки. МЗС у разі необхідності здійснює перегляд коефіцієнта розташування житла з урахуванням коливань курсу національної валюти країни перебування та цін на ринку нерухомості відповідної країни.

9. Нарахування коштів для оренди житла починається з дня нарахування норм відшкодування витрат в іноземній валюті, пов’язаних з перебуванням працівника закордонної дипломатичної установи у довготерміновому відрядженні.

Датою першої виплати коштів для оренди житла на один місяць є наступний день після прибуття працівника до закордонної дипломатичної установи. У подальшому зазначені кошти виплачуються щомісяця разом з коштами, що передбачені нормами відшкодування витрат в іноземній валюті.

З урахуванням особливостей країни перебування, якими передбачено під час оренди житла сплату депозиту та/або щоквартальну оплату оренди житла, дипломатичною установою за заявою працівника закордонної дипломатичної установи та окремим рішенням керівника такої установи разом з першою виплатою коштів для оренди житла на один місяць можуть додатково видаватися такому працівникові під звіт кошти для оренди житла на два місяці та/або депозиту, сума якого не перевищує суми коштів для оренди житла на два місяці.

У такому разі працівник закордонної дипломатичної установи щомісяця протягом наступних 12 місяців, якщо такий період не більше строку дії договору оренди житла, повертає 1/12 суми коштів, отриманої під звіт, за рахунок компенсаційних виплат.

У разі коли договір оренди житла укладений на строк, що становить менше одного року, працівник закордонної дипломатичної установи щомісяця протягом строку дії такого договору повертає отриману під звіт суму коштів рівними частинами за рахунок компенсаційних виплат.

Закордонна дипломатична установа за рішенням її керівника може здійснювати в межах бюджетних асигнувань та з урахуванням особливостей країни перебування не частіше ніж двічі протягом довготермінового відрядження працівника до однієї закордонної дипломатичної установи оплату послуг, пов’язаних з укладенням таким працівником договору оренди житла, зокрема:

брокерських послуг у сумі, що не перевищує суму коштів для оренди житла для відповідного працівника;

інших послуг, без отримання яких, ураховуючи особливості країни перебування, неможливе укладення працівником договору оренди житла.

10. У разі коли за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи разом з ним перебувають діти віком до 18 років, сума коштів для оренди житла збільшується з розрахунку 5 відсотків на кожну дитину.

У разі коли дитина віком до 18 років протягом одного року фактично не проживає загалом понад 90 календарних днів за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи, сума коштів для оренди житла не збільшується на дитину за період, що перевищує 90 календарних днів.

З дати остаточного завершення перебування дитини віком до 18 років за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи збільшення суми коштів для оренди житла припиняється.

11. У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім’ї (подружжям) у закордонних дипломатичних установах, розташованих в одному місті країни перебування, виплата коштів для оренди житла здійснюється лише одному з працюючих членів сім’ї - працівників закордонної дипломатичної установи, посада якого передбачає вищу норму відшкодування витрат в іноземній валюті.

12. У період перебування у відпустці працівника закордонної дипломатичної установи незалежно від місця її проведення виплата коштів для оренди житла здійснюється у повному обсязі.

13. У разі необхідності на вимогу орендодавця закордонна дипломатична установа може надавати лист, що підтверджує статус її працівника, який укладає договір оренди житла. Гарантійні листи щодо виконання фінансових зобов’язань за договорами оренди житла закордонною дипломатичною установою орендодавцю не видаються.

14. Питання щодо страхування та умеблювання житла вирішуються працівником закордонної дипломатичної установи самостійно.

У разі коли орендоване працівником закордонної дипломатичної установи житло не умебльоване, за рішенням керівника такої установи працівникові, який уклав договір оренди такого житла, можуть передаватися у тимчасове користування меблі, які перебувають на балансі закордонної дипломатичної установи і призначені для умеблювання житлових приміщень.

15. У разі дострокового відкликання працівника закордонної дипломатичної установи із довготермінового відрядження за ініціативою МЗС (за винятком випадків невиконання або неналежного виконання ним службових обов’язків, вчинення вчинків, що його ганьблять та дискримінують орган, в якому він працює, або вчинення членами його сім’ї дій, що можуть призвести до негативних наслідків під час подальшого перебування працівника закордонної дипломатичної установи у довготерміновому відрядженні) закордонна дипломатична установа у визначеному МЗС порядку приймає на себе зобов’язання, пов’язані з достроковим припиненням дії договору оренди житла, укладеного таким працівником, у межах суми коштів для оренди житла, обчисленої для такого працівника.

16. У разі евакуації в Україну працівникам закордонних дипломатичних установ виплата коштів для оренди житла здійснюється з дозволу МЗС.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 7 жовтня 2015 р. № 882 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження". Кабінет Міністрів України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 7 жовтня 2015 р. № 882 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -