>>

ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016 р. № 699 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744". 2016

Інформація актуальна на 18.10.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р.

№ 699

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744 “Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 38, ст. 1912).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”, крім пункту 4, підпункту 2 пункту 8, підпунктів 2 і 3 пункту 9 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно із введенням в дію статті 8 Закону України від 2 червня 2016 р.

№ 1404-VIII “Про виконавче провадження”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 жовтня 2016 р. № 699

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2010 р., № 50, ст. 1650; 2011 р., № 30, ст. 1311; 2012 р., № 13, ст. 467, № 42, ст. 1604, № 47, ст. 1835, № 50, ст. 1978, № 71, ст. 2870, № 91, ст. 3674; 2013 р., № 47, ст. 1695, № 68, ст. 2475; 2014 р., № 4, ст. 101; 2015 р., № 90, ст. 3040, № 93, ст. 3169; 2016 р., № 2, ст. 70, № 56, ст. 1941):

1) в абзаці шістнадцятому пункту 8 слова “проведений аукціон” замінити словами “проведені електронні торги”, а після слова “служби” доповнити словами “або приватним виконавцем”;

2) абзац перший пункту 40 після слова “державного” доповнити словами “або приватного”;

3) в абзаці першому пункту 41 слова “виконавця про накладення арешту” замінити словами “або приватного виконавця про арешт майна боржника”.

2.

У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р. № 1724 “Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2345; 2002 р., № 18, ст. 941; 2006 р., № 14, ст. 989; 2007 р., № 10, ст. 368; 2008 р., № 89, ст. 2983; 2010 р., № 50, ст. 1650; 2012 р., № 24, ст. 917, № 87, ст. 3540; 2013 р., № 68, ст. 2488; 2016 р., № 18, ст. 723, № 56, ст. 1942):

1) у назві та тексті постанови слова “митний орган” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “митниця ДФС” у відповідному відмінку і числі;

2) в абзаці другому пункту 2 слово “одержані” замінити словами “які надійшли на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби”, а слова і цифри “, пов’язаних з оцінкою такого майна та з вирахуванням сум комісійної винагороди, що виплачується спеціалізованій торговельній організації, яка не може перевищувати 10 відсотків ціни реалізації майна” замінити словами “виконавчого провадження”;

3) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Порядку слова “митний орган” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “митниця ДФС” у відповідному відмінку і числі;

у пункті 9:

абзаци перший - третій викласти в такій редакції:

“Державний виконавець у п’ятиденний строк з дня відкриття виконавчого провадження зобов’язаний провести опис майна, що підлягає конфіскації, про що винести постанову про опис та арешт майна. Опис майна проводиться за участю представника митниці ДФС, який передає державному виконавцю супровідну документацію на майно, що підлягає конфіскації, або довідку про відсутність такої документації.

Конфісковане майно передається на зберігання особі, що призначена державним виконавцем у постанові про опис та арешт майна, під розписку.

Представник митниці ДФС може бути призначений зберігачем майна у разі зберігання конфіскованого майна у власному приміщенні (на майданчику) митниці ДФС до моменту передачі майна для реалізації, знищення, утилізації, переробки або безоплатної передачі. Передача майна зберігачеві (крім митниці ДФС) оформлюється актом приймання-передачі, який підписується представниками митниці ДФС, зберігача та державним виконавцем. Митниця ДФС оформлює видаткову накладну на конфісковане майно, яке представник зберігача отримує на підставі матеріальної довіреності за встановленою формою.

Опис майна проводиться за участю суб’єкта оціночної діяльності, якому представником митниці ДФС передається довідка для врахування під час оцінки майна розміру податків і зборів, що підлягають сплаті під час переміщення майна через митний кордон України.”;

в абзаці четвертому слова і цифри “у максимально стислий строк, але не більш як 10 робочих днів” замінити словами і цифрами “митницею ДФС у максимально стислий строк, але не більш як 10 робочих днів з дня проведення опису та надсилається органу державної виконавчої служби для подальшої передачі суб’єкту оціночної діяльності”;

абзац шостий виключити;

в абзаці сьомому слова “У разі коли на момент визначення спеціалізованої торговельної організації” замінити словами “Якщо до передачі майна на реалізацію”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Державний виконавець зобов’язаний підготувати документи для передачі майна на реалізацію у строк до п’яти робочих днів з дня надходження від митниці ДФС погодження звіту про оцінку майна.

У разі зберігання майна митницею ДФС державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження погодження звіту про оцінку майна повідомляє митниці ДФС про дату передачі майна підприємству, яке відповідно до законодавства уповноважено здійснювати реалізацію арештованого майна (далі - підприємство), узгоджену з підприємством. Повідомлення про передачу майна надсилається не пізніше ніж за три робочих дні до запланованої дати передачі майна.

У встановлений державним виконавцем строк митниця ДФС зобов’язана передати майно підприємству, а підприємство прийняти його.

Приймання-передача майна здійснюється в присутності державного виконавця.

За результатами приймання-передачі майна складається акт, в якому зазначаються, зокрема, його кількість/вага, вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності і узгоджена з митницею ДФС. Акт підписується представниками митниці ДФС, підприємства та державним виконавцем.

Виконання навантажувальних робіт і транспортування майна здійснює підприємство.

Митниця ДФС оформлює видаткову накладну на майно, яке представник підприємства отримує на підставі матеріальної довіреності за встановленою формою.

Реалізація майна здійснюється в порядку, встановленому статтею 61 Закону України “Про виконавче провадження”.”;

у другому реченні пункту 16 слова “за кожним актом опису і арешту майна” замінити словами “кожною постановою про опис та арешт майна”;

у пункті 18 слово “Держмитслужба” замінити словом “ДФС”.

3. У Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371; 2006 р., № 9, ст. 553, № 11, ст. 748, № 14, ст. 989; 2007 р., № 10, ст. 368; 2008 р., № 89, ст. 2983; 2009 р., № 43, ст. 1451; 2010 р., № 50, ст. 1650; 2012 р., № 24, ст. 917; 2016 р., № 18, ст. 723):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Реалізація майна, конфіскованого за рішенням суду і переданого органам державної виконавчої служби (далі - майно), здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.”;

2) пункт 3 виключити;

3) у пункті 5 слова “митними органами” замінити словами “митницями ДФС”;

4) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. З метою забезпечення розпорядження конфіскованим майном у способи, відмінні від реалізації, керівник органу державної виконавчої служби утворює комісію, яка складається з представників відповідного органу державної виконавчої служби, державної податкової інспекції у районі, місті (крім м. Києва), районної у місті, об’єднаної та спеціалізованої державної податкової інспекції головного управління ДФС (далі - місцева податкова інспекція), а якщо майно вилучено митницею ДФС - представників відповідної митниці ДФС.

До складу комісії можуть бути включені представники благодійних організацій.

Головою комісії є керівник органу державної виконавчої служби.

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів, підписуються присутніми на засіданні членами комісії та затверджуються керівником відповідного органу державної виконавчої служби. У разі коли голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови комісії.

Копія рішення надсилається всім органам/організаціям, представники яких входять до складу комісії.”;

5) пункти 12 і 13 виключити;

6) пункти 14 і 15 викласти в такій редакції:

“14. У разі коли майно, в тому числі транспортні засоби, не реалізовано у порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”, державний виконавець вносить на розгляд комісії, яка утворена відповідно до пункту 11 цього Порядку (далі - комісія), пропозицію щодо безоплатної передачі майна органам державної влади, закладам охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, будинкам дитини при установах виконання покарань, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням, а також на благодійні цілі.

У разі прийняття комісією рішення про можливість безоплатної передачі майна орган державної виконавчої служби розміщує інформацію щодо цього майна на веб-сайті з питань реалізації арештованого державними виконавцями майна.

У повідомленні про безоплатну передачу майна зазначається інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, з посиланням на норми законодавства.

Протягом місяця з моменту розміщення повідомлення про безоплатну передачу майна особи, яким надано право на безоплатне отримання майна, можуть звернутися до органу державної виконавчої служби із заявою про отримання майна.

Про дату та час розгляду заяви комісією орган державної виконавчої служби повідомляє заявнику.

Заявник має право бути присутнім під час розгляду комісією його заяви.

Інформація про рішення щодо безоплатної передачі майна оприлюднюється на веб-сайті з питань реалізації арештованого державними виконавцями майна у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення із зазначенням безпосереднього отримувача майна.

Якщо протягом місяця з моменту розміщення повідомлення жодна з осіб, яким надано право на безоплатне отримання майна, не звернулася до державного виконавця щодо його отримання, державний виконавець виносить на розгляд комісії питання щодо переробки, знищення (утилізації) майна. Рішення щодо переробки, знищення (утилізації) майна приймається також в разі, коли за рішенням комісії майно не було безоплатно передано жодній з осіб, які виявили бажання його отримати.

Якщо транспортні засоби не реалізовано у порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”, та протягом місяця з моменту розміщення повідомлення жодна з осіб, яким надано право на безоплатне отримання майна, не звернулася до державного виконавця щодо отримання транспортного засобу, або за рішенням комісії транспортний засіб не було передано жодній з осіб, які виявили бажання його отримати, державний виконавець виносить на розгляд комісії питання щодо утилізації транспортного засобу в установленому законодавством порядку.

15. Кошти, які надійшли на рахунок органу державної виконавчої служби від реалізації майна, після відшкодування витрат виконавчого провадження підлягають перерахуванню до державного бюджету протягом трьох банківських днів.”;

7) у пункті 20 слова “, яка утворюється з представників органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу” виключити;

8) у пункті 21:

в абзаці другому слова “яка утворюється з представників органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу, за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою та Державним департаментом ветеринарної медицини (його територіальними органами)” замінити словами “за погодженням з територіальними органами Держпродспоживслужби”;

в абзаці п’ятому слова “представниками органу державної виконавчої служби, митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу” замінити словами “членами комісії”.

4. У підпункті 6 пункту 2 Порядку використання коштів виконавчого провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 554 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1184; 2010 р., № 1, ст. 30; 2015 р., № 78, ст. 2609), слова “Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень” замінити словами “автоматизованої системи виконавчого провадження”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102 “Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3240; 2009 р., № 11, ст. 339, № 82, ст. 2784; 2012 р., № 10, ст. 370; 2015 р., № 55, ст. 1804, № 90, ст. 3023):

1) у вступній частині цифри “40” замінити цифрами “36”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 2 цифри “40” замінити цифрами “36”;

у другому реченні пункту 8 слова “повідомляє державному виконавцю протягом трьох діб” замінити словами “письмово повідомляє державному виконавцю не пізніше наступного робочого дня з дня затримання із зазначенням місця зберігання транспортного засобу”;

абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

“Вилучення тимчасово затриманого транспортного засобу боржника із спеціального майданчика чи стоянки здійснюється державним виконавцем на підставі вимоги.”;

доповнити пункт 13 абзацом такого змісту:

“Витрати з транспортування і зберігання транспортного засобу боржника на спеціальному майданчику чи стоянці компенсуються органом державної виконавчої служби після вилучення транспортного засобу із спеціального майданчика чи стоянки за рахунок коштів виконавчого провадження у порядку, встановленому спільним наказом МВС та Мін’юсту.”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 “Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2431; 2013 р., № 9, ст. 334):

1) у вступній частині слова і цифру “частини другої статті 3 Закону України “Про виконавче провадження” і” виключити;

2) абзац сьомий пункту 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“Виконавчі документи пред’являються до виконання у строки, встановлені статтею 12 Закону України “Про виконавче провадження”.”.

7. Вступну частину постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 39 “Про затвердження норм забезпечення форменим одягом працівників органів державної виконавчої служби” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 14, ст. 429) викласти в такій редакції:

“Відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” Кабінет Міністрів України постановляє:”.

8. У пункті 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455, № 85, ст. 2412; 2015 р., № 6, ст.127):

1) підпункт 83-22 після слова “державних” доповнити словами “та приватних”;

2) підпункт 83-23 викласти в такій редакції:

“83-23) забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження;”;

3) підпункт 83-24 викласти в такій редакції:

“83-24) здійснює контроль за діяльністю державних виконавців;”;

4) доповнити пункт підпунктом 83-25 такого змісту:

“83-25) здійснює відповідно до закону державне регулювання діяльності приватного виконавця;”;

5) підпункт 83-27 після слова “державним” доповнити словами “та приватним”;

6) підпункт 83-31 після слова “служби,” доповнити словами “приватного виконавця”.

9. У Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 440 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 75, ст. 2129):

1) абзац п’ятий пункту 2 після слова “головних” доповнити словом “територіальних”;

2) в абзацах першому і другому пункту 7 слова “Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень” замінити словами “автоматизованої системи виконавчого провадження”;

3) в абзаці другому пункту 10 слова “Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” замінити словами “Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016 р. № 699 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744". Кабінет Міністрів України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 11 жовтня 2016 р. № 699 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -