Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 19 жовтня 2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов". 2016

Інформація актуальна на 19.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р.

№ 719

Київ

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 119 від 21.02.2017}

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 48-1 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2.

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 348 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1373).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 жовтня 2016 р. № 719

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

{У тексті Порядку слова “загиблий військовослужбовець”, “інвалід” у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “загиблий”, “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

1.

Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція), і перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (далі - районні та міські органи соціального захисту населення).

4.

Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку або на інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” шляхом призначення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення сім’ям загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - сім’ї загиблих та особи з інвалідністю).

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

5. Розподіл коштів субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва у 2016 році здійснюється головним розпорядником на підставі інформації обласних, Київської міської держадміністрацій пропорційно кількості сімей загиблих та осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов, а починаючи з 2017 року - на підставі інформації регіональних органів соціального захисту населення щодо потреби у наданні грошової компенсації за формою згідно з додатком, яка подається до Мінсоцполітики станом на 1 квітня поточного року.

6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл коштів субвенції між районними та міськими органами соціального захисту населення пропорційно кількості сімей загиблих та осіб з інвалідністю та з урахуванням конкретних обставин таких сімей та осіб з інвалідністю у кожному регіоні або можливості задоволення потреби у житлі якомога більшого числа сімей та осіб з інвалідністю відповідно до інформації, поданої виконавчими комітетами районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради.

Під час розподілу субвенції регіональними органами соціального захисту населення кошти розподіляються з урахуванням обов’язкової виплати грошової компенсації на одного отримувача у повному обсязі, визначеному пунктом 20 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742).

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство щомісяця подає Мінфіну та Мінсоцполітики інформацію про перераховані суми коштів у розрізі обласних (міського бюджету м. Києва) і районних та міських (міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років здійснюється в установленому законодавством порядку.

11. Головний розпорядник субвенції подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Додаток

до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ

щодо потреби регіональних органів соціального захисту населення у наданні грошової компенсації

_____________________________________________________________

(найменування регіонального органу соціального захисту населення)

станом на 1 квітня 20__ року

Прізвище, ім’я та по батькові заявника

Статус і категорія заявника

Прізвища, імена та по батькові членів сім’ї загиблих та осіб з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку між ними

Кількість інвалідів у складі сім’ї, на яких розраховується компенсація (з урахуванням інваліда I-II групи, який брав участь в антитерористичній операції)

Найменування населеного пункту, в якому член сім’ї загиблого чи особа з інвалідністю перебуває на обліку як такий, що потребує поліпшення житлових умов, та номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на квартирний облік

Найменування районного (міського) органу соціального захисту населення, в якому заявник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Гранична вартість одного кв. метра житла за регіоном

Коефіцієнт збільшення граничної вартості

Кількість кв. метрів за нормою забезпечення згідно з Житловим кодексом Української РСР

Загальна сума належної заявнику грошової компенсації

Усього

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 жовтня 2016 р. № 719

ПОРЯДОК

виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

{У тексті Порядку слова “загиблий військовослужбовець”, “інвалід” і “дитина-інвалід” у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “загиблий”, “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 (далі - загиблий), а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - грошова компенсація), та перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік), та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей загиблих, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і які перебувають на квартирному обліку (далі - сім’я загиблого) за категоріями у такій черговості:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

1) категорія I - дружина (чоловік) та малолітні і неповнолітні діти (в тому числі усиновлені до дня загибелі особи), які проживають разом з нею (ним); дружина (чоловік), якщо у загиблого немає дітей (в тому числі усиновлених);

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти (в тому числі усиновлені військовослужбовцем) у разі, коли на день загибелі особи він (вона) був розлучений або не був розлучений, але дружина (чоловік) позбавлені батьківських прав, або загибла особа не був розлучений і його дружина (чоловік) не позбавлені батьківських прав, але при цьому малолітні та неповнолітні діти проживають окремо від дружини (чоловіка); малолітні та неповнолітні діти загиблого;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

3) категорія III - батьки загиблого;

4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

5) категорія V - повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства та мають свої сім’ї;

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти;

7) категорія VII - дружина (чоловік), які на момент загибелі особи були позбавлені батьківських прав відносно малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого, у тому числі усиновлених загиблою особою, або які не позбавлені батьківських прав, але неповнолітні діти, в тому числі усиновлені загиблою особою, проживають окремо від дружини (чоловіка).

{Підпункт 7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи з інвалідністю I-II групи, визначені пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та особи, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, які перебувають на квартирному обліку (далі - особи з інвалідністю).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

4. Грошова компенсація членам сім’ї загиблого або особам з інвалідністю виплачується у повному обсязі в порядку черговості постановки на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей загиблого, передбачених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

5. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (у разі її створення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації (далі - комісія).

До складу комісії входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).

6. До повноважень комісії належить:

перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого та особи з інвалідністю;

визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого;

перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;

перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого та особи з інвалідністю;

перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого, які мають право на грошову компенсацію;

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

визначення розміру грошової компенсації.

7. Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї загиблого, особа з інвалідністю (далі - заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку (далі - орган соціального захисту населення).

8. До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю;

3) довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068) про безпосередню участь загиблого або особи з інвалідністю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

4) рішення про взяття члена сім’ї особи з інвалідністю на квартирний облік - у разі окремого перебуванні на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї;

{Підпункт 4 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

4-1) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

5) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

{Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

9. Вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого.

10. Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника, про що складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.

11. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів, а у випадку, визначеному у пункті 22 цього Порядку, протягом десяти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.

12. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

13. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

14. У рішенні комісії зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові заявника;

2) прізвище, ім’я та по батькові законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;

3) належність загиблого або особи з інвалідністю до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або залучення до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

{Підпункт 3 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

4) факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей загиблого;

5) статус і категорія заявника;

6) члени сім’ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із заявником відповідно до пункту 21 цього Порядку;

7) кількість осіб із членів сім’ї загиблого за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із загиблим;

8) факт перебування заявника на квартирному обліку з урахуванням норми, зазначеної у пункті 9 цього Порядку;

9) інформація про те, чи надавалося раніше заявнику житло або грошова компенсація як члену сім’ї загиблого або особі з інвалідністю;

10) інформація про те, чи надавалося раніше комусь із членів однієї сім’ї загиблого житло або грошова компенсація.

15. Комісія може відмовити заявнику в призначенні грошової допомоги з таких підстав:

1) загиблий або особа з інвалідністю не належали до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або не залучалися до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

{Підпункт 1 пункту 15 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2) загиблий або особа з інвалідністю не брав безпосередню участь в антитерористичній операції (відсутня довідка, визначена в підпункті 3 пункту 8 цього Порядку);

3) заявник не є членом сім’ї загиблого, визначеним в абзацах шістнадцятому - двадцять другому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) заявник не є особою, визначеною у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

{Підпункт 4 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

5) заявник не перебуває на квартирному обліку з урахуванням норми, визначеної у пункті 9 цього Порядку;

6) заявник є членом сім’ї загиблого за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї загиблого, в разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

7) заявник є членом сім’ї загиблого за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей загиблих, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї загиблого або як особі з інвалідністю.

16. Члени сім’ї загиблого, яким було відмовлено в призначенні і виплаті грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 15 цього Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати такої компенсації всім членам сімей загиблих, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату.

17. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

18. Заявник має право оскаржити рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації до суду.

19. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи з таких нормативів:

1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім’ї загиблого за однією категорією з урахуванням загиблого у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім’ї;

2) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного члена його сім’ї, зазначеного в абзаці п’ятому пункту 21 цього Порядку;

{Підпункт 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

3) за нормою 35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю загиблого за однією категорією або на сім’ю особи з інвалідністю;

{Підпункт 3 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

4) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника);

{Підпункт 4 пункту 19 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

5) з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією і яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду України від 27 вересня 2005 р. № 174 (далі - гранична вартість).

При цьому для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість збільшується у 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 раза.

20. Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ,

де Nс - кількість членів сім’ї загиблого за однією категорією або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп - кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

{Абзац третій пункту 20 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

Вг - гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці другому підпункту 5 пункту 19 цього Порядку;

ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

21. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

{Абзац перший пункту 21 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

1) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім’ї - осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2) рішення про взяття на квартирний облік члена сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

При цьому в розрахунок включаються члени сім’ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, чи перебувають вони на такому обліку разом з особою з інвалідністю або окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї у різних населених пунктах.

{Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

До членів сім’ї осіб з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) та неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

22. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям загиблого, в тому числі усиновленим ним (підпункт 2 пункту 2 цього Порядку), комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім’ї загиблого і потребує поліпшення житлових умов.

Рішення у цьому випадку приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, в якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей загиблого, а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти фактично проживають, є дружина (чоловік) загиблого, до уваги не береться факт позбавлення її (його) батьківських прав.

23. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім’ї загиблого, які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім’ї згідно з нормами Сімейного кодексу України (розлучені батьки загиблого) з урахуванням 35,22 кв. метра на кожного члена сім’ї загиблого.

24. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення і виплату грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

25. Заявник може оскаржити рішення комісії щодо належної йому суми грошової компенсації до суду.

26. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до відділення публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

27. Після відкриття спеціального рахунка заявник повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в Реєстрі, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

28. Орган соціального захисту населення після отримання від заявника реквізитів його спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні комісії, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів на його спеціальний рахунок.

29. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

30. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей загиблих та особи з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” (далі - об’єкт інвестування) в будь-якому населеному пункті на території України.

31. Для переказу коштів із спеціального рахунка заявник подає до уповноваженого банку заяву про переказ коштів на придбання житла або на інвестування його будівництва, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів в оплату по договору купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринках, у разі інвестування в об’єкти житлового будівництва - інвестиційний договір відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” або договір купівлі-продажу майнових прав (далі - договір), а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором.

У разі коли предметом договору є приватний будинок, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується будинок, про що зазначається у договорі.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

32. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника.

33. У разі укладення інвестиційного договору на будівництво або договору купівлі-продажу майнових прав у договорі повинна бути передбачена відповідальність забудовника за порушення строків введення в експлуатацію об’єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло заявника після завершення будівництва.

{Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

34. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пунктах 32 і 33 цього Порядку, протягом п’яти робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

35. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого повинна бути не менше ніж така, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

{Підпункт 1 пункту 35 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;

3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є неповнолітній член сім’ї загиблого або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;

4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору не перевищує двох років з дня його укладення.

36. У разі виявлення порушень умов переказу коштів, зазначених у пунктах 32 і 33, підпунктах 1-4 пункту 35 цього Порядку, орган соціального захисту населення письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів за його заявою із зазначенням причин такої відмови.

37. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів після усунення причин відмови в переказі коштів згідно із договором або оскаржити відмову органу соціального захисту населення до суду.

38. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не здійснив переказ коштів на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення.

39. У разі коли ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти із спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.

40. Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

41. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, про що обов’язково зазначається в договорі.

Забороняється використання коштів на оплату посередницьких послуг.

{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

42. У будь-якому випадку уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних із купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.

{Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

43. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

44. Протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку дії договору заявник подає до органу соціального захисту населення інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло (далі - інформаційна довідка).

45. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок заявника) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру, також інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації.

{Пункт 45 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

46. У разі неподання заявником інформаційної довідки протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору орган соціального захисту населення вправі вимагати від заявника повернення коштів грошової компенсації до бюджету.

47. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 46 цього Порядку, заявником добровільно або у судовому порядку.

48. Після отримання інформаційної довідки районний або міський орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів надсилає копію цієї довідки до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

49. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подає щомісяця Мінсоцполітики інформацію про житло, придбане членами сімей загиблих та особами з інвалідністю, за формою згідно з додатком до цього Порядку.

{Пункт 49 в редакції Постанови КМ № 119 від 21.02.2017}

50. Мінсоцполітики на підставі інформації, отриманої від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, подає щомісяця до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції інформацію про забезпеченість житлом членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю за формою, встановленою Мінсоцполітики.

51. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції вносить щомісяця інформацію про забезпеченість житлом членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.


Додаток

до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

про житло, придбане членами сімей загиблих та особами з інвалідністю

_______________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

за ___________20__ року

Подається _________________________________________________________________

(найменування центрального органу виконавчої влади)

Прізвище, ім’я та по батькові одержувача (із зазначенням категорії одержувача)

Члени сім’ї (із зазначенням ступеня спорідненості)

Адреса, за якою розміщується житло (область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири (у разі наявності), поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Вартість житла, тис. гривень

Виплачено грошову компенсацію, тис. гривень

Джерела фінансування для придбання житла, тис. гривень

державний бюджет

місцевий бюджет та інші джерела

разом

МП

Керівник

__________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)

___ _____________ 20__ р.

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 119 від 21.02.2017}

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 19 жовтня 2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов". Кабінет Міністрів України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 19 жовтня 2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -