Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 10 жовтня 2017 р. № 833 "Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі". 2017

Інформація актуальна на 15.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2017 р.

№ 833

Київ

Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

Відповідно до абзацу сімнадцятого статті 4 Закону України “Про дорожній рух”, абзацу третього частини першої статті 279-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі;

Порядок звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції.

2.

Міністерству внутрішніх справ у двомісячний строк затвердити за погодженням з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Технічні вимоги до системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

3. Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством інфраструктури в тримісячний строк затвердити за погодженням з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Технічні вимоги до технічних засобів та процедур взаємного обміну інформацією про:

винесені постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі;

вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, власниками транспортних засобів або особами, які фактично керували транспортними засобами на момент вчинення зазначених правопорушень;

осіб, які ввезли на територію України транспортні засоби, зареєстровані за її межами, а також про вручення таким особам під час перетинання державного кордону України копій постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців забезпечити прийняття нормативно-правових актів для реалізації положень цієї постанови та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд.

29


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 жовтня 2017 р. № 833

ПОРЯДОК

функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

Загальні положення

1. Цим Порядком визначаються вимоги до функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

метадані - структуровані дані, які містять відомості про подію, зафіксовану технічними засобами, що дають змогу здійснювати фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, в автоматичному режимі (далі - технічні засоби), характеристики зафіксованого транспортного засобу, необхідні для його ідентифікації, параметри функціонування цих технічних засобів, а також інші дані для обліку, пошуку, оцінки та управління цими відомостями;

інформаційний файл - упорядкована сукупність фактичних даних з результатами фіксації (фотознімки або відеозаписи) технічними засобами події, що містить ознаки адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та метаданих до них, сформована зазначеними технічними засобами з використанням технології електронного цифрового підпису;

система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі - система) -  взаємопов’язана сукупність технічних засобів, програмних і апаратних засобів обробки отриманих за допомогою технічних засобів інформаційних файлів та метаданих, обміну з використанням телекомунікаційних мереж інформацією, необхідною для реалізації організаційних і процесуальних заходів під час здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному у Законах України “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про інформацію”, “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про поштовий зв’язок”.

3.

Система створюється та експлуатується з урахуванням вимог Законів України “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про Національну поліцію”, “Про інформацію”, “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про поштовий зв’язок”, “Про метрологію та метрологічну діяльність”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Про захист персональних даних” та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порядок технічної експлуатації системи встановлюється МВС.

4. Облік адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих технічними засобами, забезпечується уповноваженими підрозділами Національної поліції шляхом внесення в автоматичному режимі інформації про винесені, скасовані постанови про накладення адміністративних стягнень за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами, до автоматизованого обліку адміністративних правопорушень, що входить до єдиної інформаційної системи МВС.

5. Інформування учасників дорожнього руху про фіксацію (фотозйомку або відеозапис) фактів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху технічними засобами здійснюється не пізніше початку роботи технічних засобів на визначених місцях (ділянках) шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті Національної поліції, а для стаціонарних технічних засобів - додатково шляхом установлення відповідних дорожніх знаків на вулично-дорожній мережі.

6. Відомості про уповноважені підрозділи Національної поліції, до яких власник транспортного засобу може звернутися із заявою щодо його інформування про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами, вчинені на належному йому транспортному засобі, розміщуються на офіційному веб-сайті Національної поліції.

Адміністративні правопорушення, що фіксуються за допомогою системи

7. За допомогою системи фіксуються такі порушення Правил дорожнього руху:

перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів;

проїзд на заборонний сигнал світлофора;

порушення правил зупинки і стоянки;

порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів;

порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху;

порушення правил руху через залізничний переїзд;

порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками.

Структура та основні функції системи

8. Система складається з:

автоматичної системи фіксації шляхом фотозйомки або відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, за допомогою технічних засобів (далі - автоматична система фіксації);

автоматизованої системи обробки даних Національної поліції.

Порядок отримання автоматизованою системою обробки даних Національної поліції інформаційних файлів або метаданих від автоматичної системи фіксації визначається МВС за погодженням з Адміністрацією Держспецзв’язку.

9. До складу автоматичної системи фіксації входить мережа технічних засобів, які монтуються/розміщуються по зовнішньому периметру доріг на об’єктах вулично-дорожньої інфраструктури і будівель, службових транспортних засобах та забезпечують в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та передачу інформації про зафіксовані події телекомунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних Національної поліції.

Вимоги до технічних засобів і складу інформаційних файлів та метаданих, що створюються ними, установлюються законодавством у сфері технічного регулювання та стандартизації.

10. За способом установлення та використання технічні засоби можуть бути:

стаціонарними, що монтуються/розміщуються по зовнішньому периметру доріг на об’єктах вулично-дорожньої інфраструктури і будівель, використовуються в безперервному режимі;

пересувними, що монтуються/розміщуються уповноваженими підрозділами Національної поліції на ділянках вулично-дорожньої мережі по зовнішньому периметру доріг та використовуються протягом обмеженого періоду часу шляхом періодичної зміни місць їх установлення;

мобільними, що монтуються/розміщуються на службових транспортних засобах Національної поліції.

11. Мережа стаціонарних технічних засобів відповідно до місць їх монтажу/розміщення може бути загальнодержавною або місцевою.

Загальнодержавна мережа стаціонарних технічних засобів упроваджується на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод автомобільних доріг загального користування державного значення за рішеннями власників доріг за письмовим погодженням із відповідним уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Місцева мережа стаціонарних технічних засобів упроваджується на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у містах та інших населених пунктах за рішенням органу місцевого самоврядування за письмовим погодженням із відповідним територіальним органом Національної поліції.

Установлення стаціонарних технічних засобів на залізничних переїздах здійснюється за додатковим письмовим погодженням із власниками цих переїздів.

12. Автоматизована системи обробки даних Національної поліції складається з підсистем:

обробки даних;

збереження даних;

взаємодії з інформаційними системами МВС, інших відповідних центральних органів виконавчої влади, національного оператора поштового зв’язку, а також з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій.

13. Центр (центри) автоматизованої обробки інформації - уповноважений підрозділ (підрозділи) Національної поліції, який (які) є користувачем (користувачами) автоматизованої системи обробки даних, забезпечує (забезпечують) обробку накопиченої в системі інформації про події, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих технічними засобами.

Посадові особи центру (центрів) автоматизованої обробки інформації у випадках, передбачених законом, виносять та скасовують винесені посадовими особами цього центру (центрів) постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами, у визначеному законодавством порядку надсилають такі постанови для примусового виконання, здійснюють наповнення відповідних баз (банків) даних МВС та Національної поліції, контролюють функціонування технічних засобів і обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення.

14. У разі фіксації технічними засобами події, що містить ознаки інших правопорушень (зокрема дорожньо-транспортної пригоди, експлуатації транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, використання номерних знаків, що належать іншому транспортному засобу), не зазначених у пункті 7 цього Порядку, посадові особи центру (центрів) автоматизованої обробки інформації забезпечують невідкладну передачу такої інформації до відповідних підрозділів Національної поліції.

15. Основними функціями системи є:

створення метаданих та інформаційних файлів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та їх передача телекомунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних Національної поліції для подальшого оброблення і зберігання;

перевірка цілісності та достовірності, а також надійне зберігання інформаційних файлів та метаданих, отриманих від технічних засобів;

автоматизований аналіз метаданих та інформаційних файлів, отриманих від технічних засобів;

захист від видалення отриманих від технічних засобів метаданих та інформаційних файлів, у тому числі помилкових;

обмін інформацією між базами (банками) даних Національної поліції та МВС, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана із забезпеченням функціонування системи, національного оператора поштового зв’язку, а також взаємодія з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій;

забезпечення нарахування балів громадянам, які мають право керування транспортним засобом відповідно до виданого їм в Україні посвідчення водія, та вирахування з них штрафних балів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами, відповідно до законодавства;

автоматизоване формування постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами, накладення на них електронного цифрового підпису в установленому Національною поліцією за погодженням з Адміністрацією Держспецзв’язку порядку його застосування, друк або передача в електронній формі телекомунікаційними мережами сформованих постанов з накладеним електронним цифровим підписом національному оператору поштового зв’язку для забезпечення їх подальшого друку, пакування та пересилання адресату рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

наповнення офіційного веб-сайту Національної поліції інформацією з фотознімками або відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого технічними засобами, для ознайомлення з нею особи, яка притягається до відповідальності за таке правопорушення;

інформування власників транспортних засобів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами, вчинені на належних їм транспортних засобах, з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку або електронної пошти;

відстеження стану проходження (вручення/невручення або відмова від отримання) рекомендованих листів з повідомленням про вручення з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами, шляхом отримання інформації в електронній формі від національного оператора поштового зв’язку;

контроль за повнотою та своєчасністю сплати штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами, шляхом отримання телекомунікаційними мережами відповідної інформації в електронній формі від органів Казначейства, а в разі відсутності в системі відомостей про сплату штрафу в установлений законом строк - інформування посадових осіб уповноваженого підрозділу Національної поліції для вжиття відповідних заходів реагування;

ведення автоматизованого обліку накладених та сплачених штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані технічними засобами.

16. Для захисту інформації в системі створюється комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

Фінансове забезпечення роботи системи

17. Джерелами фінансування системи можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, а також кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

18. Залежно від джерел фінансування системи організаційно-правові основи та принципи взаємодії між суб’єктами відносин, правовий режим системи та її елементів регулюються Господарським кодексом України, Законами України “Про управління об’єктами державної власності”, “Про державно-приватне партнерство”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, а також умовами договорів, укладених між суб’єктами, щодо створення, обслуговування та фінансування системи.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 жовтня 2017 р. № 833

ПОРЯДОК

звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції

1. Цей Порядок визначає процедуру звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі (далі - правопорушення), до уповноваженого підрозділу Національної поліції.

2. Особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, протягом 14 днів з моменту отримання власником транспортного засобу або особою, яка ввезла на територію України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення, може звернутися до уповноваженого підрозділу Національної поліції особисто або за допомогою технічних засобів телекомунікацій із заявою про визнання зазначеного факту правопорушення та згоду на притягнення до адміністративної відповідальності.

3. Адреса уповноваженого підрозділу Національної поліції для особистого звернення особи, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення (далі - заявник), із заявою про визнання факту керування нею зафіксованим транспортним засобом у момент вчинення такого правопорушення (далі - заява), а також адреса офіційного веб-сайту для подання заяви в електронній формі за наявності електронного цифрового підпису зазначається на офіційному веб-сайті Національної поліції.

4. Заява подається заявником за умови його ідентифікації та незалежно від місця реєстрації. Типовий зразок заяви розміщується на офіційному веб-сайті Національної поліції.

5. Заява подається безоплатно заявником особисто в письмовому вигляді до уповноваженого підрозділу Національної поліції або в електронній формі через офіційний веб-сайт Національної поліції з використанням електронного цифрового підпису з дотриманням вимог статті 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис” щодо прирівнювання електронного цифрового підпису за правовим статусом до власноручного.

6. Заява заповнюється українською мовою, а в разі подання в письмовій формі - машинодруком або від руки розбірливими літерами без виправлень.

7. У заяві обов’язково зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження заявника;

серія, номер та дата видачі посвідчення водія заявника;

серія, номер та дата винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення;

інформація про визнання заявником факту скоєння правопорушення та його згода на притягнення його до адміністративної відповідальності за скоєне правопорушення;

дата та підпис заявника.

Заявник відповідає за повноту і достовірність відомостей, зазначених у заяві.

8. Заявник під час подання заяви в письмовій формі особисто пред’являє посадовій особі уповноваженого підрозділу Національної поліції документ, що посвідчує його особу.

Документами, що посвідчують особу під час подання нею заяви в письмовій формі особисто, є документи, визначені статтею 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, паспортний документ іноземця або інший документ, що посвідчує його особу.

9. Створення заяви в електронній формі завершується накладенням електронного цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

10. Заявнику відмовляється в розгляді уповноваженим підрозділом Національної поліції заяви, якщо вона подана особою, яку неможливо ідентифікувати або яка зазначила в заяві неповну чи недостовірну інформацію, а також у разі подання заяви після 14 днів з дня отримання власником транспортного засобу або особою, яка ввезла на територію України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення.

Порядок розгляду заяви в уповноваженому підрозділі Національної поліції встановлюється МВС.

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 10 жовтня 2017 р. № 833 "Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі". Кабінет Міністрів України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 10 жовтня 2017 р. № 833 "Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -