ПОСТАНОВА від 22 квітня 1997 р. N 368 "Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1996 рік та заходи щодо наповнення доходної частини бюджету". 1997

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 22 квітня 1997 р. N 368

Київ

Про підсумки виконання Державного

бюджету України за 1996 рік та заходи щодо

наповнення доходної частини бюджету

Кабінет Міністрів України відзначає, що виконання Державного

бюджету України і місцевих бюджетів у 1996 році здійснювалося в

складній економічній ситуації.

Тривав спад виробництва особливо в переробних галузях

промисловості, загострилася ситуація в агропромисловому комплексі,

інвестиційній сфері. Валовий внутрішній продукт зменшився

порівняно з 1995 роком на 10 відсотків, обсяг промислового

виробництва - на 5,1 відсотка. Протягом року в 1,8 раза

збільшилась прострочена заборгованість підприємств і організацій

із взаєморозрахунків. Зменшувалася рентабельність у більшості

галузей народного господарства, кожне третє підприємство було

збитковим. Зросла заборгованість з виплати заробітної плати.

Зазначені процеси і недостатність здійснюваних заходів щодо

виправлення становища призвели до посилення навантаження на

бюджетну систему і недофінансування більшості запланованих

заходів.

У цілому за рік до зведеного бюджету України надійшло 30142

млн. гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів, або

87,6 відсотка до розрахункових річних призначень, недоодержано

4248,7 млн. гривень. Ще нижчий рівень виконання доходів Державного

бюджету України: надійшло 19633,2 млн. гривень, або 82,1 відсотка,

недоодержано 4275,5 млн. гривень. Рівень виконання доходної

частини місцевих бюджетів становив 101,5 відсотка розрахункових

показників. Через зниження обсягів виробництва продукції, виконаних робіт

і наданих послуг втрати доходів бюджету з податку на додану

вартість та податку на прибуток становили близько 800 млн.

гривень.

У зв'язку із скороченням виробництва лікеро-горілчаних

виробів порівняно з 1995 роком отримано акцизного збору на 150

млн.гривень менше, ніж намічалось.

Від підприємств Державного комітету нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості в 1996 році надійшло рентної плати

за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, та різниці в

цінах на природний газ загальною сумою 1873,3 млн. гривень при

запланованих 2642,2 млн. гривень. Таке недовиконання спричинене

різницею між прогнозованим курсом долара США до гривні, врахованим

у розрахунках до Державного бюджету України на 1996 рік, і його

фактичним рівнем, а також заборгованістю споживачів за одержаний

газ.

Із запланованих надходжень до Фонду для здійснення заходів

щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального

захисту населення недоодержано 307 млн.

гривень, що призвело до

зростання заборгованості з відповідних соціальних виплат.

Незважаючи на відстрочки, надані підприємствам відповідно до

Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"

( 96/96-ВР ) та постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 1996

р. N 408 ( 408/96-ВР ) "Про ситуацію в агропромисловому комплексі

України" на суму понад 1,5 млрд. гривень, вжиті державними

податковими адміністраціями заходи щодо стягнення у безспірному

порядку несвоєчасно внесених платежів, заборгованість з податків

протягом року зросла в 2,5 раза і на 1 січня 1997 р. становила

1364,6 млн. гривень, або 4,5 відсотка загальних річних надходжень.

У Львівській, Рівненській областях допущено зростання недоїмки -

утричі, Київській - у 4 рази, Полтавській і Черкаській - майже у

5, Івано-Франківській області - в 11 разів. Найбільші суми

заборгованості перед бюджетом допущені в областях

Дніпропетровській - 369 млн. гривень, Полтавській - 134,9 млн.,

Донецькій - 124 млн., Івано-Франківській - 62,7 млн. та

Запорізькій - 76 млн. гривень.

Підприємства і організації, що належать до сфери управління

Міністерства промисловості, на 1 січня 1997 р. заборгували 350,5

млн. гривень, Державного комітету нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості - 169,4 млн., Міністерства

машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії -

98,8 млн., Міністерства сільського господарства і продовольства -

92,3 млн. гривень. На ці центральні органи виконавчої влади

припадає більше половини загальної суми недоїмки.

Не дали відчутних позитивних зрушень і заходи щодо передачі

державними податковими адміністраціями справ до суду для визнання

підприємств-недоїмників банкрутами та розірвання контрактів з

керівниками таких підприємств. З переданих до суду в 1996 році 5,7

тис. справ на суму 618 млн. гривень позитивно вирішено тільки

чверть - на 140 млн. гривень. Серед державних підприємств

найбільшу кількість таких справ порушено стосовно підприємств, що

належать до сфери управління Міністерства машинобудування,

військово-промислового комплексу і конверсії, Державного комітету

по харчовій промисловості та Міністерства промисловості.

Питома вага фактично розірваних контрактів у загальній

кількості поданих справ становить по Міністерству транспорту - 1,8

відсотка, Міністерству промисловості - 5, Державному комітету по

харчовій промисловості - 8, Міністерству машинобудування,

військово-промислового комплексу і конверсії - 9 відсотків. Питома

вага отриманих повідомлень у загальній їх кількості становить

відповідно 15,7, 17,6, 28,9, 28,1 відсотка. Неналежне реагують на

подання про розірвання контрактів з керівниками підприємств у

Міністерстві транспорту та Міністерстві промисловості.

Основними причинами виникнення заборгованості з податків є

погіршення фінансового стану підприємств, здійснення

товарообмінних операцій без зарахування коштів на розрахункові

рахунки, відволікання власних обігових коштів підприємств у

дебіторську заборгованість, а також несвоєчасне фінансування

витрат бюджетних установ для оплати поставлених товарів і наданих

послуг.

Зростає дебіторська та кредиторська заборгованість між

підприємствами України. За 1996 рік вона збільшилась відповідно на

115,8 та 139,6 відсотка і на початок 1997 року становила 48018,1

млн. та 73168,1 млн.гривень. Внаслідок зростання заборгованості

підприємств до державного бюджету не надійшло понад 1 млрд.

гривень.

Серйозною проблемою залишається наявність численних фактів

ухилення від оподаткування. У 217 тис. підприємств і організацій,

або 55,4 відсотка перевірених у минулому році, та у 1194,6 тис.

підприємців, або 43,2 відсотка, державними податковими органами

донараховано 3,2 млрд. гривень платежів до бюджету. Фінансові

санкції застосовані до 274 тис. порушників податкового

законодавства на суму 768 млн. гривень, до адміністративної

відповідальності притягнуто понад 449 тис. службових осіб,

загальна сума накладених адміністративних штрафів з яких становить

27 млн. гривень.

Значного поліпшення потребує робота із забезпечення сплати

податків усіма суб'єктами підприємницької діяльності. Станом на 1

січня 1997 р. майже 30 тис. зареєстрованих суб'єктів не сплачували

податків, понад 33 тис. підприємств і підприємців-громадян

перебувають у розшуку.

В умовах гострого дефіциту коштів у місцевих бюджетах

Міністерство юстиції в серпні 1996 р. дало необгрунтовану вказівку

органам юстиції про незастосування справляння державного мита за

вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, що передбачено

статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996

рік". Це призвело до втрат надходжень до місцевих бюджетів.

Видаткову частину зведеного бюджету України за 1996 рік

виконано лише на 86,5 відсотка, Державного бюджету України - 81,5

відсотка, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст

Києва і Севастополя - на 102,9 відсотка.

Через недонадходження до державного бюджету значної суми

платежів видатки профінансовано на суму 5,2 млрд.гривень менше,

ніж затверджено на 1996 рік. У зв'язку з цим фактичні надходження

коштів до державного бюджету були спрямовані насамперед на

фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних

установ та інших соціальних виплат, а також на фінансове

забезпечення пріоритетних галузей економіки.

Повністю профінансовано видатки на заготівлю

сільськогосподарської продукції за державним контрактом, створення

зимових експлуатаційних запасів палива для підприємств

Міністерства енергетики і електрифікації та придбання рухомого

складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень. На

94,7 відсотка профінансовано видатки на технічне переозброєння

підприємств вугільної промисловості.

Видатки бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст

Києва і Севастополя проведено в загальній сумі 11,6 млрд.гривень,

що перевищує розрахунковий обсяг, врахований при затвердженні

Державного бюджету України на 1996 рік.

Окремі місцеві органи Автономної Республіки Крим, Волинської,

Луганської, Львівської, Рівненської та ряду інших областей при

затвердженні бюджетів на 1996 рік допустили необгрунтоване

завищення показників як за доходами, так і за видатками, що

призвело до зростання заборгованості в умовах недовиконання

запланованих доходів.

Найгострішою проблемою у процесі виконання видаткової частини

як Державного бюджету України, так і місцевих бюджетів у 1996 році

була заборгованість бюджетних установ із соціальних виплат,

передусім із заробітної плати. Завдяки роботі, проведеній на

виконання Указу Президента України від 12 травня 1996 р. N 333

( 333/96 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної

виплати пенсій, стипендій та інших соціальних виплат", у III

кварталі минулого року вдалося значно уповільнити темпи зростання

заборгованості. Проте у цілому за рік вона збільшилась.

Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої

влади, місцевими державними адміністраціями здійснювалися певні

заходи, спрямовані на впорядкування бюджетних витрат. Зокрема, на

кінець 1996 року кількість педагогічних ставок у вузах порівняно з

початком року скоротилася на 14,5 тис.,

адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу -

на 17 тис., у професійно-технічних училищах кількість педагогічних

ставок зменшилась на 2 тис., адміністративно-господарського і

навчально-допоміжного персоналу - на 6 тис., у дитячих дошкільних

закладах чисельність штатних одиниць на кінець року зменшилась на

5,4 тисячі. З метою залучення додаткових коштів для видання

підручників постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня

1996 р. N 1031 ( 1031-96-п ) запроваджено часткову плату за

користування підручниками в загальноосвітніх школах, що дало змогу

спрямувати на їх випуск уже в 1996 році додатково близько 5 млн.

гривень.

У результаті проведеної роботи щодо впорядкування мережі

закладів охорони здоров'я та скорочення штатної чисельності їх

працівників ліжковий фонд лікувально-профілактичних закладів, що

фінансуються з державного бюджету, протягом 1996 року скорочено на

3,3 тис., або на 8 відсотків їх загальної кількості на початок

року. Штатну чисельність працівників зазначених лікувальних

закладів скорочено на 6,8 тис., або на 5,3 відсотка.

Відповідні заходи здійснювалися і в інших галузях бюджетної

сфери. Проте вони були недостатніми і здійснювалися повільно.

Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ,

Державним комітетом у справах охорони державного кордону, Головним

управлінням Командувача Національної гвардії не виконано вимоги

Указів Президента України від 4 жовтня 1996 р. N 923 ( 923/96 ) і

926 ( 926/96 ) щодо вжиття додаткових заходів, спрямованих на

скорочення чисельності персоналу, для забезпечення фінансування

додаткових витрат, пов'язаних з реалізацією цих Указів. У багатьох бюджетних установах залишки коштів, отриманих від

надання платних послуг, не спрямовувалися на ліквідацію

заборгованості із заробітної плати. Потребує подальшої оптимізації

мережа та контингенти закладів охорони здоров'я, освіти, культури.

В умовах недостатності бюджетних ресурсів, зростання протягом

року заборгованості в бюджетних установах, організаціях

допускались факти неефективного витрачання бюджетних коштів. У

1996 році в 14 тис. установ і організацій ревізіями і перевірками

виявлено заподіяних збитків, пов'язаних з незаконним витрачанням

бюджетних коштів, на загальну суму 53,6 млн. гривень, у тому числі

від недостач і розкрадань коштів та матеріальних цінностей на 5,9

млн. гривень.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,

обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

не забезпечили своєчасного виконання Указу Президента України від

28 лютого 1997 р. N 187 ( 187/97) "Про заходи щодо забезпечення

наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної

дисципліни" в частині затвердження кошторисів доходів та видатків

на утримання цих органів, що змусило Кабінет Міністрів України

припинити їх фінансування до затвердження кошторисів в

установленому порядку. На початок квітня ц.р. до Міністерства

фінансів подано усі кошториси, проте частину з них повернуто на

доопрацювання через невідповідність установленим нормам їх

складання.

Заборгованість бюджетів Автономної Республіки Крим, міст

Києва і Севастополя та 15 областей перед державним бюджетом

становила на 1 січня ц.р. понад 500 млн. гривень. У зв'язку з цим,

а також через недовиконання доходної частини державного бюджету не

забезпечено розрахунки з бюджетами 10 областей з належної їм

дотації та за взаємними розрахунками в загальній сумі понад 150

млн. гривень.

Завдяки здійсненим заходам, проведенню жорсткої політики

обмеження видатків вдалося утримати рівень дефіциту бюджету в

запланованих межах. Питома вага кредитів Національного банку в

загальному обсязі джерел покриття дефіциту бюджету становила 32,3

відсотка проти 78,8 відсотка у 1995 році.

Дефіцит Державного бюджету України у 1996 році становив

3624,9 млн. гривень, або 4,5 відсотка валового внутрішнього

продукту. Для його фінансування було залучено зовнішні джерела

фінансування в сумі 1243,1 млн. гривень, або 60,8 відсотка

затвердженої суми на рік, кредити Національного банку - 1345,6

млн. гривень (125,5 відсотка) та надходження від реалізації

внутрішніх державних позик у сумі 1571,1 млн. гривень (104,7

відсотка).

Основною проблемою фінансування дефіциту Державного бюджету

України в минулому році була затримка надходження зовнішніх джерел

фінансування, що потребувало додаткового залучення кредитів

Національного банку та збільшення обсягів випуску облігацій

внутрішньої державної позики.

У 1996 році фактично випущено облігацій внутрішньої державної

позики за номіналом на суму 3,7 млрд. гривень і залучено коштів на

покриття дефіциту бюджету 1,6 млрд. гривень.

Вартість обслуговування запозичень через облігації

внутрішньої державної позики значно перевищувала фактичні темпи

інфляції та ставку рефінансування Національного банку. У першому

півріччі 1996 р. отримано коштів від продажу облігацій внутрішньої

державної позики на суму 1,1 млрд. гривень, виплачено за

облігаціями 586,2 млн. гривень, у тому числі сплачено відсотків за

облігаціями на суму 121,9 млн. гривень. Залучено до бюджету із

спрямуванням на поточне фінансування 535,9 млн. гривень.

Доходність облігацій становила від 100 відсотків на початку

півріччя до 82 відсотків на кінець півріччя.

Здійснені протягом другого півріччя минулого року заходи дали

змогу знизити доходність за облігаціями у лютому 1997 р. до

облікової ставки Національного банку. У другому півріччі минулого

року до бюджету надійшло від продажу облігацій 1,9 млрд. гривень,

виплачено за облігаціями 1,3 млрд. гривень, у тому числі відсотків

у сумі 321,5 млн. гривень. Зазначені виплати здійснювалися за

облігаціями, випущеними в основному у першому півріччі 1996 року.

Всього залучено із спрямуванням на поточне фінансування 591,8 млн.

гривень. Доходність облігацій знижено з 82 відсотків до 48 - 61

відсотка.

Державний зовнішній борг України на 1 січня 1997 р. становив

8,8 млрд. доларів США, з яких борг країнам СНД - Російській

Федерації та Туркменистану - 4,2 млрд. доларів США, міжнародним

фінансовим організаціям - 3,2 млрд. доларів США, борг за

іноземними кредитними лініями - 860 млн. доларів США,

Європейському Союзу, Японії та деяким іншим кредиторам - 571 млн.

доларів США. За минулий рік державний зовнішній борг збільшився на

622 млн. доларів США (8 відсотків).

Фактичні витрати з Державного бюджету України в 1996 році на

обслуговування державного зовнішнього боргу становили 2037,8 млн.

гривень, або 1112,3 млн. доларів США, з яких на погашення

основного боргу спрямовано 1265,6 млн. гривень (690,2 млн. доларів

США), на погашення відсотків за кредит - 743,1 млн. гривень (405,3

млн. доларів США).

З метою створення належних умов для успішного виконання

Державного бюджету України і місцевих бюджетів у 1997 році Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям ретельно

проаналізувати підсумки роботи відповідних галузей народного

господарства, підприємств і організацій за 1996 рік та січень -

лютий поточного року та, керуючись Указом Президента України від

28 лютого 1997 р. N 187 ( 187/97 ) "Про заходи щодо забезпечення

наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної

дисципліни", розробити і затвердити конкретні економічні та

організаційно-технічні заходи, спрямовані на поліпшення

фінансового стану підприємств і організацій, що належать до сфери

їх управління, забезпечення виконання зобов'язань перед бюджетом,

ефективного витрачання коштів, своєчасності затвердження

кошторисів доходів і видатків бюджетних установ на 1997 рік та

звітів про їх виконання за 1996 рік. Про вжиті заходи та їх

результати доповісти Кабінету Міністрів України до 1 червня 1997

року.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

вжити заходів для забезпечення повного надходження до відповідних

місцевих бюджетів належних платежів, в тому числі місцевих

податків і зборів та недопущення фактів спрямування бюджетних

коштів на фінансування заходів, не передбачених бюджетами.

3. Державній податковій адміністрації за участю:

Головного контрольно-ревізійного управління, Фонду державного

майна до 1 серпня ц.р. провести перевірку повноти та своєчасності

надходження до бюджету орендної плати від здавання в оренду

цілісних майнових комплексів;

Міністерства фінансів, обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій проаналізувати

практику застосування взаємозаліків з метою погашення

заборгованості із платежів до бюджету і до 1 червня 1997 р. внести

Кабінетові Міністрів України пропозиції про удосконалення методів

погашення заборгованості з платежів до бюджету та доцільність

подальшого застосування взаємозаліків;

Міністерства фінансів та Національного банку в місячний

термін внести Кабінету Міністрів України пропозиції щодо

можливості запровадження порядку сплати акцизного збору з

вітчизняних алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива за кожним

оплаченим рахунком.

4. Головному управлінню Державного казначейства організувати

в першому півріччі ц. р. суцільну перевірку повноти і своєчасності

зарахування доходів до державного бюджету та розмежування їх між

Державним бюджетом України і місцевими бюджетами в 1997 році. Про

результати проведеної роботи і вжиті заходи доповісти Кабінетові

Міністрів України у липні 1997 року.

5. Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям для повного

забезпечення розрахунків між бюджетами в поточному році вживати

заходів до списання коштів з рахунків бюджетів нижчого рівня і

100-відсоткового зарахування загальнодержавних доходів до бюджету

вищого рівня.

6. Звернути увагу Міністерства економіки і Міністерства

фінансів на невикористання повною мірою прав, наданих їм

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня

1996 р. N 1003 ( 1003-96-п ), щодо заслуховування на засіданнях

колегій доповідей керівників центральних і місцевих органів

виконавчої влади про роботу із стабілізації соціально-економічної

ситуації, розвитку економіки та реалізації фінансово-бюджетної

політики держави.

7. Тимчасовим комісіям з питань забезпечення своєчасності

сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджетів

та ефективного використання бюджетних коштів, створеним відповідно

до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 1997 р. N

213 ( 213-97-п ), вивчити стан справ з розрахунками з бюджетом

підприємств, які випускають конкурентоспроможну продукцію і мають

значні суми недоїмки з платежів до бюджету, і подати до 16 травня

1997 року відповідним міністерствам та іншим центральним органам

виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі

підприємства, пропозиції щодо розірвання контрактів з керівниками

цих підприємств.

8. Державній податковій адміністрації, Міністерству фінансів,

Міністерству економіки в місячний термін внести Кабінетові

Міністрів України пропозиції про перегляд ставок акцизного збору

на нафтопродукти як джерела формування Фонду розвитку

паливно-енергетичного комплексу та запровадження ставок акцизного

збору на товари, що не є предметами першої необхідності.

9. Державному комітетові по харчовій промисловості в місячний

термін внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо

вдосконалення порядку державного регулювання виробництва спирту,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою насичення

споживчого ринку виробами вітчизняного виробництва.

10. Визнати недостатньою роботу міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади, місцевих державних

адміністрацій, пов'язану із забезпеченням цільового та ефективного

використання бюджетних коштів, збереження державної власності,

здійснення ними фінансового контролю за діяльністю підприємств і

організацій, що належать до сфери їх управління.

Міністерству фінансів внести Кабінетові Міністрів України

пропозиції про вилучення і спрямування на рахунки Державного

казначейства залишків позабюджетних коштів бюджетних установ і

організацій у разі використання їх не за призначенням.

11. Зобов'язати міністерства, інші центральні органи

виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації щоквартально розглядати матеріали

ревізій і перевірок підприємств і організацій, що належать до

сфери їх управління, вживати відповідних заходів для усунення

виявлених порушень, максимального відшкодування завданих збитків і

притягнення винних посадових осіб до відповідальності.

12. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

проаналізувати на колегіях роботу органів відомчого контролю та

вжити конкретних заходів для зміцнення цих органів.

13. Міністерству внутрішніх справ за участю Служби безпеки

періодично повідомляти органи державної контрольно-ревізійної

служби про вжиті заходи за переданими їм матеріалами ревізій та

перевірок.

14. Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з

Національним банком внести у двотижневий термін Кабінетові

Міністрів України пропозиції щодо механізму забезпечення

надходжень до державного бюджету від перевищення поточних доходів

над видатками Національного банку.

15. Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю у

місячний термін внести Кабінетові Міністрів України пропозиції

щодо активізації роботи з формування конкурентоспроможного

страхового ринку, залучення ресурсів страхових фондів на

здійснення інвестицій та посилити контроль за діяльністю і

фінансовим станом страхових організацій, використанням страхових

фондів і резервів за їх призначенням.

16. Державному комітетові нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості подати Кабінетові Міністрів України

у десятиденний термін пропозиції стосовно погашення заборгованості

за спожитий газ і спрямування отриманих коштів на погашення

заборгованості перед бюджетом.

17. Міністерству юстиції забезпечити застосування статті 24

Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"

( 96/96-ВР ) щодо справляння державного мита приватними

нотаріусами та доповісти Кабінету Міністрів України до 25 квітня

1997 року.

18. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,

Національному агентству з реконструкції та розвитку в місячний

термін розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект

Закону України "Про ліміт державного зовнішнього боргу на 1997

рік".

19. Міністерству фінансів разом з Національним банком вжити

заходів для зменшення вартості обслуговування облігацій державної

внутрішньої позики та подовження середнього терміну їх обігу.

20. Міністерству фінансів за участю відповідних міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади і Національного банку в

десятиденний термін подати Кабінетові Міністрів України конкретні

пропозиції щодо залучення альтернативних зовнішніх джерел

фінансування дефіциту Державного бюджету України.

21. Міністерству фінансів, Міністерству у справах науки і

технологій, Міністерству економіки вивчити питання щодо можливості

повернення у 1997 році коштів Державного інноваційного фонду, що

були вилучені у 1996 році, і до 1 травня ц.р. внести пропозиції

Кабінетові Міністрів України з цього питання.

22. Міністерству фінансів подати Кабінетові Міністрів України

до 1 травня 1997 р. звіт про виконання зведеного та Державного

бюджетів України за 1996 рік для його розгляду та внесення в

установленому порядку на затвердження Верховною Радою України.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.67

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 22 квітня 1997 р. N 368 "Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1996 рік та заходи щодо наповнення доходної частини бюджету". Кабінет Міністрів України. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 22 квітня 1997 р. N 368 "Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1996 рік та заходи щодо наповнення доходної частини бюджету". 1997

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -