>>

ПОСТАНОВА від 19 квітня 1999 р. N 620 "Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1998 рік та заходи щодо забезпечення своєчасного формування показників зведеного та Державного бюджетів України на 2000 рік". 1999

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 19 квітня 1999 р. N 620

Київ

Про підсумки виконання Державного бюджету

України за 1998 рік та заходи щодо забезпечення

своєчасного формування показників зведеного

та Державного бюджетів України на 2000 рік

Незважаючи на певну стабілізацію обсягів промислового

виробництва, вжиття ряду заходів для поліпшення стану виконання

дохідної частини бюджету, ситуація у фінансовій сфері в 1998 році

залишалася досить складною.

Значно зросли неплатежі між

підприємствами. Так, на 1 січня 1999 р. дебіторська заборгованість

дорівнювала 107,9 млрд., а кредиторська - 153,6 млрд. гривень.

Балансовий прибуток за минулий рік у народному господарстві країни

становив близько 9,1 млрд. гривень. Продовжували збитково

працювати 55 відсотків промислових та майже 90 відсотків

сільськогосподарських підприємств.

Негативно вплинули на виконання запланованих обсягів

надходжень до Державного бюджету несвоєчасність і неповнота

внесення платежів суб'єктами оподаткування. Складно вирішувалося

питання залучення коштів на фінансування дефіциту Державного

бюджету. За таких умов не вдалося стабілізувати бюджетну систему

до рівня, який би відповідав цілям економічного зростання.

Зведений бюджет за 1998 рік виконано за доходами на суму 28,4

млрд. гривень, або на 95,6 відсотка планового обсягу. До

Державного бюджету надійшло 15,9 млрд. гривень, або 75,3 відсотка,

до місцевих бюджетів - 15 млрд. гривень, або 127,6 відсотка

розмірів, врахованих під час затвердження Державного бюджету. В

цілому за минулий рік забезпечено виконання зведеного бюджету лише

по 17 джерелах податкових надходжень із 37, зокрема з податку на

прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян, ввізного та

державного мита, плати за використання лісових ресурсів.

Недонадходження доходів до зведеного бюджету становило 1,3 млрд.,

а до Державного бюджету - 5,2 млрд. гривень.

Керівники багатьох міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади не вжили конкретних заходів до забезпечення

виконання податкових зобов'язань підприємствами та організаціями,

що належать до сфери їх управління.

Акціонерним товариством "Укргазпром" до бюджету не внесено

запланованих 605,7 млн. гривень відрахувань від плати за транзит

газу через територію України. Державним комітетом по матеріальних

резервах не забезпечено надходження доходів до бюджету від продажу

державних запасів товарів у сумі 1087,6 млн. гривень.

Не приділяли належної уваги виконанню Державного бюджету і

місцеві органи виконавчої влади, про що свідчить той факт, що

рівень його виконання значно нижчий від рівня виконання місцевих

бюджетів.

Не вживалося конкретних заходів для зменшення недоїмки з

податків, що зараховуються до Державного бюджету.

Міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої

влади незадовільно проводили роботу, пов'язану з обмеженням

бартерних операцій, внаслідок чого на розрахункові рахунки

підприємств не надійшли кошти у значних обсягах.

Як встановлено перевірками, кожне друге-третє підприємство

ухилялося від сплати податків або допустило порушення податкового

законодавства: якщо на початок 1998 року недоїмка з податків

становила 2,3 млрд. гривень, то на 1 січня 1999 р. вона досягла

9,9 млрд. гривень.

Заходи щодо списання та реструктуризації недоїмки не дали

бажаних результатів, і фінансовий стан підприємств не поліпшився,

а процес проведення розрахунків з бюджетом погіршився. Почастішали

звернення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

щодо списання та реструктуризації податкової заборгованості, а

також відстрочення платежів та надання інших пільг окремим

підприємствам.

Продовження практики проведення взаємозаліків негативно

вплинуло на рівень грошових надходжень, а отже, і на стан

фінансування соціальних виплат.

За минулий рік проведено взаємозаліків доходів і видатків

Державного бюджету на суму 1,8 млрд. гривень (11,2 відсотка суми

доходів). По місцевих бюджетах цей показник становить 3,4 млрд.

гривень (23,1 відсотка).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, грошового

забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що

фінансуються з бюджетів усіх рівнів, збільшилася на 1086 млн.

гривень і досягла на початок 1999 року 3281 млн. гривень.

Заборгованість з виплат, що здійснювалися з Державного бюджету,

збільшилася на 947 млн. гривень і становила на кінець року 2581

млн. гривень, а по місцевих бюджетах у цілому - відповідно на 139

млн. і 700 млн. гривень.

Видаткова частина Державного бюджету виконувалася у межах

наявних надходжень, з урахуванням першочергової потреби у

фінансуванні видатків, таких як заробітна плата та інші соціальні

виплати, а також необхідності фінансового забезпечення

пріоритетних галузей економіки. Видаткову частину зведеного

бюджету України за 1998 рік виконано на 92 відсотки, Державного

бюджету - на 73,2 та місцевих бюджетів - на 130,2 відсотка проти

обсягів, врахованих під час затвердження Державного бюджету.

Планові видатки в сумі 24,5 млрд. гривень профінансовано в сумі

17,9 млрд., а без урахування взаємозаліків - 15,9 млрд. гривень. В

умовах ненадходження доходів у значних обсягах виникла

необхідність жорсткого дотримання бюджетних обмежень. Введення

лімітів видатків Державного бюджету дало можливість більш

ефективно управляти бюджетними коштами і спрямовувати їх передусім

на соціальні виплати.

Проте, незважаючи на жорсткі обмеження, фінансування видатків

Державного бюджету здійснювалося нерівномірно. Так, при середньому

рівні виконання видатків Державного бюджету на 73,2 відсотка ряд

соціально важливих галузей профінансовано у менших обсягах:

охорона здоров'я - на 49,1 відсотка, освіта - на 69,9, погашення

заборгованості із соціальних виплат - на 25,4 відсотка. Водночас у

зв'язку з прийняттям рішень Верховною Радою України та Кабінетом

Міністрів України щодо пріоритетного фінансування окремих галузей

економіки промисловість та енергетику профінансовано на 83,4

відсотка.

Керівники міністерств, інших центральних і місцевих органів

виконавчої влади не забезпечували належного контролю за цільовим і

ефективним витрачанням бюджетних коштів. У 1998 році державною

контрольно-ревізійною службою за результатами ревізій і перевірок

на 14,2 тис. об'єктів державної власності (або на кожному третьому

з перевірених) виявлено незаконні витрати, факти нецільового

використання бюджетних асигнувань, недостачу коштів і матеріальних

цінностей на загальну суму понад 660 млн. гривень.

Найбільші суми збитків внаслідок таких порушень виявлено на

підприємствах і в організаціях Міністерства промислової політики -

129,7 млн. гривень, Міністерства вугільної промисловості - 93,9

млн., Міністерства агропромислового комплексу - 102,1 млн.,

Міністерства енергетики - 58,9 млн., Міністерства оборони - 44,2

млн., Міністерства транспорту - 40,1 млн. гривень. З перевірених

27 тис. бюджетних установ у кожній другій виявлено факти

нецільового використання та незаконних витрат, недостачі і

привласнення коштів та матеріальних цінностей на загальну суму

421,9 млн. гривень, що в 1,9 раза більше, ніж протягом 1997 року.

На фінансування передбачених місцевими бюджетами заходів у

1998 році спрямовано 14,5 млрд. гривень, або 130,2 відсотка

розрахункових річних призначень. Видатки на соціальний захист та

соціальне забезпечення населення профінансовано на 125,2 відсотка,

охорону здоров'я - 102,1, освіту - 127,4, культуру і мистецтво -на

175 відсотків річного розрахованого обсягу.

У той же час за наявності у місцевих бюджетах заборгованості

з виплати заробітної плати та інших соціальних виплат на

фінансування капітальних вкладень використано 595,2 млн. гривень,

або у 5,8 раза більше проти розрахованого обсягу, а на

функціонування органів виконавчої влади спрямовано 382,7 млн.

гривень, або більше ніж у 4,3 раза.

Це свідчить про те, що місцеві органи виконавчої влади не

забезпечують належного виконання вимог указів Президента України

та постанов Кабінету Міністрів України щодо запровадження суворого

режиму економії у витрачанні бюджетних коштів, недопущення їх

використання на заходи, які не мають першочергового призначення.

Із передбачених Законом України "Про Державний бюджет України

на 1998 рік" ( 796/97-ВР ) у складі видатків Державного бюджету

коштів у сумі 2,5 млрд. гривень для надання дотацій місцевим

бюджетам на фінансування видатків, що не покриваються доходами,

фактично перераховано 2,1 млрд. гривень, або 84 відсотки річного

обсягу дотацій. Це значно перевищує загальний рівень виконання

видаткової частини Державного бюджету. У минулому році з бюджетів

м. Києва та окремих областей згідно із статтею 11 зазначеного

Закону перераховано до Державного бюджету 508,8 млн. гривень, або

86,2 відсотка планової суми, у тому числі з бюджетів м. Києва -

99,4 відсотка, Дніпропетровської області - 19,3, Харківської -

73,4, Донецької - 96,5 і лише Полтавської - 100 відсотків.

Здійснення жорсткої бюджетної політики дало змогу досягти у

минулому році найнижчого показника дефіциту Державного бюджету -

2014,7 млн. гривень, що становить 1,9 відсотка валового

внутрішнього продукту проти 6,7 відсотка у 1997 році.

Державний борг України на кінець 1998 року становив 52,9

млрд. гривень, або 51 відсоток валового внутрішнього продукту. В

умовах загострення фінансової кризи в кінці першого півріччя було

здійснено заходи, спрямовані на зниження навантаження на Державний

бюджет з погашення та обслуговування боргових зобов'язань держави.

Підсумки виконання Державного бюджету за минулий рік та хід

розгляду, затвердження і виконання бюджету в поточному році

підтверджують доцільність початку процесу складання проекту

Державного бюджету на 2000 рік починаючи з I кварталу 1999 р., що

дасть можливість більш зважено і обґрунтовано підійти до

прогнозування макроекономічних показників, формування дохідної

частини бюджету, а також раціонального розподілу вкрай обмежених

бюджетних ресурсів.

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Визнати незадовільною роботу галузевих міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої

влади з мобілізації у 1998 році доходів до бюджетів усіх рівнів,

що призвело до невиконання цих показників та значного зростання

сум простроченої заборгованості за податками та зборами

(обов'язковими платежами).

2. Міністерству фінансів та Державній податковій

адміністрації до прийняття Податкового кодексу України не

розглядати пропозиції міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій щодо надання пільг з оподаткування.

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища

та ядерної безпеки, Комітетові водного господарства, Державному

комітетові лісового господарства, Міністерству економіки,

Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Державній податковій

адміністрації в місячний термін розглянути питання про доцільність

внесення змін до законодавства в частині закріплення за місцевими

бюджетами платежів за використання природних ресурсів.

4. Міністерству економіки, Державній податковій

адміністрації, Міністерству фінансів разом з Національним банком

внести пропозиції щодо запровадження заборони на відкриття

суб'єктами підприємницької діяльності більше двох розрахункових

рахунків у відділеннях банків на час проведення антикризових

заходів та досягнення стабілізації економічного становища держави.

5. Державному комітетові з питань розвитку підприємництва,

Державному комітетові статистики, Державній податковій

адміністрації, Міністерству фінансів, Фонду державного майна,

Національному агентству з управління державними корпоративними

правами внести пропозиції щодо посилення контролю за веденням

суб'єктами оподаткування обліку результатів діяльності та подання

ними звітності.

6. Міністерству енергетики разом з Національною комісією

регулювання електроенергетики, Міністерством фінансів,

Міністерством економіки забезпечити контроль за цільовим

використанням коштів, одержаних за рахунок підвищення цін на

електроенергію, для завершення будівництва енергоблоків

Рівненської та Хмельницької АЕС.

7. Державній податковій адміністрації, Міністерству фінансів,

Міністерству економіки і Міністерству юстиції підготувати проект

Указу Президента України і відповідний проект Закону України щодо

обмеження віднесення наявних збитків у звітному податковому

періоді на зменшення обсягів оподаткування майбутніх періодів.

8. Державній податковій адміністрації разом з Міністерством

економіки і Міністерством фінансів забезпечити належне

супроводження розгляду Верховною Радою України поданих

законопроектів, спрямованих на збільшення доходів бюджету.

9. Визнати незадовільною роботу міністерств, інших

центральних і більшості місцевих органів виконавчої влади,

пов'язану з погашенням заборгованості за спожиті відповідними

установами та організаціями у 1998 і попередніх роках енергоносії

(електричну і теплову енергію, природний газ).

Попередити керівників зазначених органів про їх персональну

відповідальність в разі непогашення цієї заборгованості та

допущення безоплатного споживання енергоносіїв у поточному році.

10. Визнати незадовільною роботу Національної акціонерної

компанії "Нафтогаз України" з виконання постанови Кабінету

Міністрів України від 26 червня 1998 р. N 955 ( 955-98-п ) "Про

заходи щодо зменшення заборгованості підприємств нафтогазового

комплексу перед бюджетами всіх рівнів та державним резервом" щодо

погашення заборгованості бюджетних установ та організацій за

спожиті у 1998 році теплову енергію і природний газ.

Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"

терміново вирішити питання щодо виконання зобов'язань акціонерного

товариства "Укргазпром" у частині приймання природного газу від

головних розпорядників бюджетних коштів у рахунок погашення

зазначеної заборгованості.

11. Звернути увагу голови правління Національної акціонерної

компанії "Нафтогаз України" Бакая І. М. на незадовільне виконання

постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1998 р. N 582

( 582-98-п ) "Про проведення заліку взаємної заборгованості

установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету, і

підприємств енергетики, газової промисловості, комунального

господарства за спожиті електричну, теплову енергію, природний

газ, послуги з водопостачання та водовідведення" і Указу

Президента України від 8 серпня 1998 р. N 860 ( 860/98 ) "Про

скорочення видатків Державного бюджету України на 1998 рік" у

частині проведення заліку взаємної заборгованості установ та

організацій, що фінансуються з Державного бюджету, і підприємств

енергетики, газової промисловості, комунального господарства за

спожиті електричну, теплову енергію, природний газ, послуги з

водопостачання та водовідведення.

12. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої

влади подати до 1 червня ц.р. пропозиції про призупинення

фінансування чи скорочення видатків за окремими програмами на 2000

рік виходячи із стану їх фінансування у 1997 - 1999 роках та

підготувати пропозиції про внесення відповідних змін до

законодавства.

13. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

посилити контроль за правильністю формування та застосування

тарифів на житлово-комунальні послуги і тверде паливо, вживати

заходів для економії паливно-енергетичних та природних ресурсів

(вугілля, газ, електроенергія, вода тощо), не допускаючи

безпідставного завищення собівартості зазначених послуг в умовах

повного відшкодування населенням їх вартості.

14. Міністерству фінансів разом з іншими центральними

органами виконавчої влади внести відповідно до Указу Президента

України від 13 березня 1999 р. N 250 ( 250/99 ) "Про зміни в

системі центральних органів виконавчої влади України" пропозиції

щодо скорочення кількості головних розпорядників коштів Державного

бюджету.

15. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

забезпечити у 1999 році погашення заборгованості з виплати

заробітної плати та соціальних виплат у частині, що не

покривається коштами, передбаченими на цю мету у Державному

бюджеті України на 1999 рік, за рахунок видатків, передбачених на

поточне фінансування установ та організацій, що належать до сфери

їх управління.

16. Міністерству економіки разом з Національним банком та

Міністерством фінансів підготувати попередній прогноз основних

макропоказників на 2000 рік і подати його до 1 квітня 1999 р.

Міністерству фінансів для розрахунку показників попереднього

проекту Державного бюджету України на 2000 рік.

17. Міністерству фінансів за участю інших центральних органів

виконавчої влади підготувати проект рішення Кабінету Міністрів

України щодо скорочення чисельності працівників бюджетної сфери та

врахувати ці пропозиції в проектах Державного та місцевих бюджетів

на 2000 рік.

18. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями

і Міністерством фінансів підготувати пропозиції щодо оптимізації

мережі, штату та контингентів бюджетних установ з метою приведення

їх структури у відповідність з наявними бюджетними ресурсами.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 67

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 19 квітня 1999 р. N 620 "Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1998 рік та заходи щодо забезпечення своєчасного формування показників зведеного та Державного бюджетів України на 2000 рік". Кабінет Міністрів України. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 19 квітня 1999 р. N 620 "Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1998 рік та заходи щодо забезпечення своєчасного формування показників зведеного та Державного бюджетів України на 2000 рік". 1999

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -