ПОСТАНОВА від 5 квітня 2012 р. № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів". 2012

Інформація актуальна на 18.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р.

№ 321

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1085 від 28.11.2012

№ 306 від 06.08.2014

№ 374 від 11.08.2014

№ 1057 від 16.12.2015

№ 781 від 26.10.2016}

{У назві та тексті Постанови слова “інвалідів” та “дітей-інвалідів” замінено відповідно словами “осіб з інвалідністю” та “дітей з інвалідністю” згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1.

Затвердити:

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, що додається;

перелік технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, згідно з додатком.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1057 від 16.12.2015}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2012 р. № 321

ПОРЯДОК

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

{У тексті Порядку слова “місцевий орган праці та соціального захисту населення” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{У тексті Порядку слова “інвалід” та “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “особа з інвалідністю” та “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Загальна частина

1.

Цей Порядок визначає механізм:

безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Особи, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а ті, що не підлягають забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, - згідно з цим Порядком на підставі довідки територіального відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відмову у забезпеченні зазначеними засобами.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

2. До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у мм.

Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення), належать:

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі - індивідуальна програма). Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років).

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезно-ортопедичними виробами.

{Абзац дев’ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та із вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, післяопераційними протезами, ліфами для їх кріплення, спеціальними ліфами для кріплення протезів молочних залоз для занять фізичною культурою і плаванням, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

{Абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі - постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

3. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти віком до 18 років, а також ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони, особи похилого віку, жінки після мастектомії, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та з вродженими вадами молочних залоз, постраждалі внаслідок антитерористичної операції (далі - інші особи) мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про загальну середню освіту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

4. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

5. Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі - підприємства).

Перелік підприємств визначається зазначеним Міністерством.

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

6. Днем отримання технічного та іншого засобу реабілітації вважається день видачі його у користування особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі, їх законним представникам, соціальним працівникам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю та іншим особам, керівникам первинних організацій УТОС, УТОГ, а у разі надсилання поштою - день, наведений у повідомленні про його вручення. Зазначена дата вноситься до централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних).

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

7. Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:

осіб з інвалідністю - медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;

дітей з інвалідністю та інших осіб, за виключенням постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом для пересування в приміщенні); дітей з інвалідністю з 14 років (для забезпечення кріслами колісними для пересування поза межами приміщення) - обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим МСЕК з оформленням відповідного медичного висновку;

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанов КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - військово-лікарські комісії (далі - ВЛК) з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів зазначених засобів, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

8. Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю по слуху та дітей з інвалідністю по слуху мобільними телефонами є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху.

Особи з інвалідністю по слуху та діти з інвалідністю по слуху віком від 7 років забезпечуються мобільними телефонами для письмового спілкування. Для осіб з інвалідністю по слуху старше 60 років мобільні телефони повинні бути обладнані викликом “SOS”.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

9. Особи з інвалідністю I і II групи по зору та діти з інвалідністю по зору віком від 14 років забезпечуються годинниками (електронними - діти віком від 6 років), аудіоплеєрами.

Особи з інвалідністю I групи по зору та діти з інвалідністю по зору віком від 6 років забезпечуються палицями тактильними.

Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю по зору та дітей з інвалідністю по зору засобами реабілітації, зазначеними у цьому пункті, є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

10. На підставі висновку МСЕК, що підтверджує інвалідність по зору, забезпечуються диктофонами особи з інвалідністю I і II групи по зору з числа студентів та слухачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації, осіб, які працюють на посадах керівників та їх заступників, а також юристів, журналістів, педагогів. Інші спеціалісти можуть бути забезпечені диктофонами за наявності такого висновку та рішення комісії, утвореної республіканським органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, до складу якої входить представник громадської організації осіб з інвалідністю по зору.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

11. Позачергово забезпечуються аудіоплеєрами особи з інвалідністю I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

12. Ліжками з ручним регулюванням або з електричним приводом та протипролежневими матрацами забезпечуються особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти з інвалідністю з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі чи висновком ЛКК, рішенням ВЛК. Особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти з інвалідністю (з числа постійно лежачих), які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

13. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти з інвалідністю, позачергово - особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

Особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти з інвалідністю пріоритетно забезпечуються взуттям на протези нижніх кінцівок, взуттям на ортези (апарати, тутори) нижніх кінцівок та ортопедичним взуттям при таких патологіях нижніх кінцівок:

різко виражена деформація стопи - варусна, вальгусна (з (або без) розпластаністю переднього відділу стопи, відхиленням першого пальця III-IV ступеня), наявність молоткоподібних пальців;

різниця у довжині нижніх кінцівок більш як 3 сантиметри - для дорослих, більш як 2 сантиметри - для дітей;

слоновість, набряки внаслідок хронічного лімфостазу нижніх кінцівок, гігантизм (за умови наявності перевищення співвідношення обхвату в пучковій частині стопи (перетин 0,72/0,68) над довжиною стопи (L) більш як 20 міліметрів та перевищення параметрів обхвату гомілки більш як 400 міліметрів - для взуття для дітей та більш як 500 міліметрів - для взуття для дорослих);

вроджена клишоногість і плосковальгусна установка стоп у дітей II-III ступеня;

неврологічні захворювання, що призводять до деформації стоп та суглобів усіх видів деформації;

облітеруючий ендартеріїт (атеросклероз) однієї або двох ніг III ступеня за наявності трофічних виразок;

ампутація стопи за Лісфранком, Шопаром, Горанжо;

різниця у довжині стоп (2 сантиметри і більше);

деформація стопи, що потребує виготовлення взуття на індивідуальному ортопедичному копилі (за гіпсовим зліпком або ортопедичному копилі, припасованому до індивідуальних вимог пацієнта);

падаюча стопа.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

14. У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа своєчасно не звернулися із заявою про заміну технічного та іншого засобів реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, зазначені засоби за пропущений період не видаються.

{Абзац другий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац четвертий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац п'ятий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Облік та звітність

15. Облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - облік), ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.

Орган соціального захисту населення має право взяти на облік в установленому Мінсоцполітики порядку особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу за їх фактичним місцем проживання, перебування.

16. Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред'являються такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для забезпечення спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку);

{Абзац п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

рішення ВЛК чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідка з органів внутрішніх справ про невчинення кримінальних правопорушень (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідка, що підтверджує місце проживання/перебуваня безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Для взяття на облік осіб з інвалідністю по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи з інвалідністю може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

16-1. Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку, орган соціального захисту населення перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні зазначених документів за місцем фактичного проживання (перебування):

{Абзац перший пункту 16-1 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) та індивідуальної програми - у відповідних закладах охорони здоров’я;

2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, - у відповідних контролюючих органах.

{Порядок доповнено пунктом 16-1 згідно з Постановою КМ № 306 від 06.08.2014}

17. Дані, що містяться в зазначених у пункті 16 цього Порядку документах, вносяться особою з інвалідністю, іншою особою або їх законним представником, законним представником дитини з інвалідністю, керівником первинної організації УТОС, УТОГ до заяви про взяття на облік, після чого працівник органу соціального захисту населення звіряє їх з пред'явленими документами, з яких робить копії.

Особи з інвалідністю, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей з інвалідністю, керівники первинної організації УТОС, УТОГ відповідальні за достовірність даних, що містяться у пред'явлених документах.

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі у взятті на облік.

Працівники органу соціального захисту населення відповідальні за нерозголошення даних щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

Взяття на облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, за зверненням керівника відповідного закладу (установи) до органів соціального захисту населення.

18. Заява про взяття на облік реєструється працівником органу соціального захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - журнал реєстрації).

19. Орган соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку:

формує особову справу особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - особова справа);

заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - картка);

вносить особисті дані особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи до банку даних;

видає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у разі, коли:

- особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник вперше звернувся щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник письмово звернувся щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;

формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації) з урахуванням строків їх експлуатації та медичних висновків (далі - електронне направлення) за два місяці до закінчення зазначеного строку;

{Абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

інформує осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Підприємство у місячний строк з дня формування електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

20. Особова справа формується з копій документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, заяви про взяття на облік, корінця направлення (якщо особа звертається вперше чи у разі зміни підприємства), роздрукованого електронного направлення, скріпленого печаткою органу соціального захисту населення, та картки.

21. Направлення, видані органами соціального захисту населення особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, діють довічно незалежно від строку, визначеного індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

Електронні направлення на повторне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкороченням кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз формуються органами соціального захисту населення за два місяці до закінчення строку експлуатації попереднього технічного та іншого засобу реабілітації.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Направлення для осіб з іншою патологією діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК, рішенням ВЛК.

{Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

22. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 16 цього Порядку, про що робиться запис у журналі реєстрації.

Якщо заява про взяття на облік разом із зазначеними документами надіслана поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення.

У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 16 цього Порядку документи, орган  соціального захисту населення повідомляє у триденний строк особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законному представнику про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.

23. У разі повторного медичного обстеження осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб МСЕК, ЛКК, ВЛК надсилають у триденний строк органам соціального захисту населення індивідуальну програму та/або висновок, рішення, що містять показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Органи соціального захисту населення вносять у триденний строк після надходження індивідуальної програми та/або висновку МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК до банку даних інформацію про показання для забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник за бажанням особисто подає індивідуальну програму та/або висновок МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК органу соціального захисту населення.

{Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

24. У разі зміни зареєстрованого місця проживання особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник звертаються із заявою про взяття на облік до органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання, який протягом п'яти робочих днів з дня її надходження надсилає відповідний запит до органу соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем проживання. Орган соціального захисту населення передає не пізніше місячного строку після надходження запиту особову справу особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання. При цьому в журналах реєстрації, що зберігаються в органах соціального захисту населення за попереднім і новим зареєстрованим місцем проживання, робляться позначки відповідно “вибув” і “прибув” із зазначенням дати.

У разі зміни прізвища, імені та по батькові, відомостей про зареєстроване місце проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи вони або їх законні представники повідомляють про це органу соціального захисту населення протягом 15 робочих днів.

{Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

25. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа знімаються з обліку в разі:

відміни відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

зняття інвалідності та втрати права на пільги;

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

смерті.

Особова справа зберігається органом соціального захисту населення протягом п'яти років з дня зняття з обліку особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, після чого підлягає знищенню.

Орган соціального захисту населення надсилає інформацію про зняття з обліку особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи підприємству, на якому особа отримувала останній технічний та інший засіб реабілітації, та вносить зазначену інформацію до банку даних у триденний строк з дня зняття з обліку.

{Абзац сьомий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

26. У разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається органу соціального захисту населення або сервісному центру із забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів (далі - сервісний центр) членами сім'ї померлої особи з інвалідністю чи іншої особи. Перелік технічних та інших засобів реабілітації, що підлягають поверненню, та порядок їх повернення затверджує Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

Органи соціального захисту населення та сервісні центри організовують повернення технічних та інших засобів реабілітації, якими були забезпечені одинокі особи з інвалідністю та інші особи, що померли.

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

У разі відмови членів сім'ї померлих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб повернути технічні та інші засоби реабілітації проводиться їх вилучення за рішенням суду.

У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник безоплатно отримали технічні та інші засоби реабілітації через органи соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги, їм не видається відповідний засіб за рахунок коштів державного бюджету, про що інформується особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник. При цьому особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа вважаються забезпеченими відповідним засобом реабілітації на строк його експлуатації, про що робиться відповідна відмітка у банку даних та особовій справі.

27. Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті особами з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, іншими особами, їх законними представниками, передаються для забезпечення інших з числа перелічених осіб, комплектування сервісних центрів, пунктів прокату зазначених засобів, територіальних центрів соціального обслуговування населення, будинків-інтернатів, інших установ, які перебувають у сфері управління Мінсоцполітики, а також до майстерень з їх ремонту.

Типові положення про сервісні центри, пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті особами з інвалідністю, іншими особами, їх законними представниками та законними представниками дітей з інвалідністю і не можуть використовуватися в подальшому, підлягають списанню в порядку, що встановлюється Мінсоцполітики.

Технічні та інші засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.

28. Порядок звітності про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації визначається Мінсоцполітики.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Забезпечення протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту

29. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник звертається до підприємства із заявою про забезпечення протезно-ортопедичним виробом, ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (далі - індивідуальні засоби реабілітації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, направленням (у разі коли особа звертається вперше чи змінила підприємство, на якому отримала попередній індивідуальний засіб реабілітації) та паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

Особи з інвалідністю, інші особи, які працюють, служать, навчаються, подають відповідну підтверджуючу довідку.

{Абзац другий пункту 29 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

30. Підприємство незалежно від місця проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи оформляє замовлення на виготовлення індивідуального засобу реабілітації.

{Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Замовлення затверджується керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

{Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Підприємство за зверненням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника на підставі електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення індивідуальних засобів реабілітації на два місяці раніше закінчення строку їх експлуатації.

{Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Передача замовлення для виробництва відповідного засобу здійснюється після обов'язкового уточнення антропометричних даних особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, яке проводиться не пізніше ніж за 30 днів до такої передачі.

Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в яких зазначаються:

шифр протезно-ортопедичного виробу;

антропометричні дані;

результати примірки;

дата видачі виробу та його вартість.

Оформлене замовлення і картка протезування, підписані лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншою особою, уповноваженою керівником підприємства, зберігаються протягом п'яти років з дня зняття з обліку особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, після чого підлягають знищенню.

Оформлення замовлення за місцем фактичного проживання осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб здійснюється у разі потреби спеціалістами медико-технічної бригади підприємства за графіком, погодженим з республіканським органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, органами соціального захисту населення.

{Абзац одинадцятий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

31. Шифр індивідуального засобу реабілітації та функціональні можливості особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи визначає лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування в замовленні і картці протезування на підставі переліку діагнозів відповідно до кваліфікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації. Виправлення в замовленні та картці протезування, що стосуються діагнозу, конструкції індивідуального засобу реабілітації та антропометричних даних може зробити лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування, після чого вони затверджуються керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

Порядок визначення функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

32. Первинне і складне протезування та ортезування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб здійснюється відповідно до Положення про первинне і складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого Мінсоцполітики.

Первинне і складне протезування та ортезування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб здійснюється переважно у стаціонарному (реабілітаційному) відділенні підприємства або в клініці УкрНДІпротезування на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

{Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

У разі потреби здійснюється первинне протезування постраждалих внаслідок антитерористичної операції на строк, необхідний для формування кукси (від одного до 12 місяців).

{Пункт 32 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Типове положення про стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування затверджується Мінсоцполітики.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

{Абзац пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

33. Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації становить:

протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, ортезів на хребет (з різних видів матеріалів, крім текстильних), корсетів та ортопедичного взуття - до 20 робочих днів;

протезно-ортопедичних виробів (обтураторів, ортезів із текстильних матеріалів) та ортопедичного взуття умовного позначення 1, 11 за функціональним призначенням - до 10 робочих днів.

Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації обчислюється з дня початку їх виготовлення і включає час безпосереднього виготовлення без урахування часу, необхідного для примірки та протягом якого замовник не з'являвся на примірку.

34. Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається після примірки особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні і картці протезування.

До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

У разі надходження письмового звернення від особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника підприємству дозволяється надсилати готовий індивідуальний засіб реабілітації поштою.

Підприємство вносить до банку даних інформацію про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи індивідуальними засобами реабілітації.

35. Діти з інвалідністю та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).

Діти з інвалідністю, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір - зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти з інвалідністю забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.

Особи з інвалідністю та постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються:

{Абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

двома парами ортопедичного взуття на два роки;

за наявності довідки з місця роботи, служби або навчання - двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.

{Абзац п'ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами індивідуальних ортезів на стопу на рік при плосковальгусних та плосковарусних деформаціях стоп.

{Абзац шостий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов'язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

{Абзац сьомий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац восьмий пункту 35 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

У разі забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та постраждалих внаслідок антитерористичної операції ортопедичним взуттям додаткові ортези на стопу безоплатно не видаються.

{Абзац дев'ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Протези та ортези підвищеної надійності та функціональності, що мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають змогу виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями, вести активний спосіб життя (займатися спортом і туризмом, доглядати за дітьми та особами, які втратили працездатність, тощо), перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються:

{Абзац десятий пункту 35 в редакції Постанов КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

постраждалим внаслідок антитерористичної операції та особам з інвалідністю, які працюють, служать, навчаються, - з розрахунку один виріб на три роки;

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

особам з інвалідністю - з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, що потребує забезпечення двома або більше видами індивідуальних засобів реабілітації, які за переліком технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення згідно з додатком до цієї постанови (далі - перелік) належать до однієї групи, але через відмінності у функціональності, призначенні та відновленні втрачених функцій органів не є взаємозамінними, забезпечуються кожним видом таких засобів у кількості та на строк, що визначені переліком.

{Абзац тринадцятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

У разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік, протези та ортези підвищеної надійності та функціональності - на два роки.

{Абзац чотирнадцятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, які за своїми функціональними можливостями не мають підстав для отримання протезів, які передбачено для осіб, яким визначено вищий ступінь функціональних можливостей, за бажанням можуть отримати такий виріб за умови збільшення строку його експлуатації на 18 місяців, а в разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок - на один рік.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення - три одиниці на рік.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Якщо жінкам після мастектомії в період експлуатації попередньо виданих протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення проведено чергову операцію, що підтверджено довідкою ЛКК, органи соціального захисту населення формують електронні направлення про дострокову видачу протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Жінки після мастектомії забезпечуються на вибір трьома ліфами для кріплення протезів молочної залози або двома зазначеними ліфами та одним спеціальним ліфом для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Жінки в післяопераційний період згідно з довідкою лікаря закладу охорони здоров’я, в якому проводилася операція, забезпечуються післяопераційним протезом у комплекті з одним ліфом.

{Абзац пункту 35 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

36. У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, їх законні представники не з'явилися за індивідуальним засобом реабілітації, зокрема системою протезів верхніх та нижніх кінцівок, системою ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, протягом чотирьох місяців з дня його виготовлення, підприємство разом з представником органу соціального захисту населення складає відповідний акт. Один примірник акта надсилається Фонду соціального захисту інвалідів разом з рахунком на його оплату, в якому зазначаються витрати, пов'язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані. До зазначеного рахунка додається копія калькуляції витрат, пов'язаних з виготовленням та демонтажем індивідуального засобу реабілітації. Інші індивідуальні засоби реабілітації, за якими протягом чотирьох місяців з дня їх виготовлення не з’явилися особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, їх законні представники, підлягають списанню в установленому законодавством порядку.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

Забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

37. З метою забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (далі - технічні засоби реабілітації) особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю або їх законний представник звертаються особисто, через засоби поштового зв’язку або засобами електронної пошти до підприємства, сервісного центру або органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем їх проживання чи за місцем фактичного проживання, перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заявка).

{Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Заявки вносяться працівниками підприємств, сервісних центрів або органів соціального захисту населення до банку даних.

{Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Оригінали заявок залишаються на підприємствах, в сервісних центрах або органах соціального захисту населення. Завірені копії заявок у разі потреби надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам, їх законним представникам.

{Абзац третій пункту 37 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Пункт 38 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

39. У разі коли замовлення технічного засобу реабілітації на підприємстві або в сервісному центрі здійснюється вперше або з метою зміни підприємства особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю або їх законний представник подають чи надсилають поштою роздруковане направлення.

{Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Інформація про надходження зазначеного направлення вноситься працівниками підприємства, сервісного центру протягом трьох робочих днів до банку даних.

Для повторного забезпечення особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю технічним засобом реабілітації орган соціального захисту населення вносить електронне направлення до банку даних.

{Абзац третій пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Пункт 40 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

40-1. Особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю, їх законний представник можуть відмовитися шляхом подання письмової заяви від технічного засобу реабілітації, який у такому разі видається наступній за списком особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, що перебувають на обліку та потребують такого засобу. У разі відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову.

Особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю, які відмовилися від технічного засобу реабілітації, знімаються з обліку на строк експлуатації такого засобу, за виключенням причин, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту.

У разі зміни медичних показань, що підтверджується індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК, у період між поданням заявки та фактичним виготовленням засобу реабілітації особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю, їх законний представник можуть відмовитися від замовленого засобу та замовити інший засіб реабілітації.

У разі отримання особою з інвалідністю, постраждалою внаслідок антитерористичної операції, дитиною з інвалідністю, їх законним представником неякісного технічного засобу реабілітації або такого, що не відповідає вимогам, зазначеним у заявці, спеціаліст органу соціального захисту населення або сервісного центру складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю позачергово видається інший засіб реабілітації за рахунок коштів підприємства.

У разі смерті особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю засіб реабілітації видається наступній за списком особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

У разі відсутності особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю за місцем проживання, зазначеним у заявці, спеціалісти органу соціального захисту населення та сервісного центру складають акт про відсутність особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю за місцем проживання, копія якого надсилається рекомендованим листом з повідомленням особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю. Якщо протягом 30 днів з дня надіслання акта органом соціального захисту населення особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю не отримали технічний засіб реабілітації та не надали з поважних причин документ, що підтверджує їх відсутність за місцем проживання (перебування в закладах охорони здоров’я, реабілітаційному центрі тощо), технічний засіб реабілітації може бути виданий наступній за списком особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

Після отримання органом соціального захисту населення заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації та документа, передбаченого абзацом шостим цього пункту, такий засіб видається особі з інвалідністю, постраждалій внаслідок антитерористичної операції, дитині з інвалідністю, їх законному представнику позачергово, а у разі відсутності зазначеного документа - в порядку черговості.

Форми акта про відсутність особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю за місцем проживання та заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації затверджуються Мінсоцполітики.

{Порядок доповнено пунктом 40-1 згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

{Пункт 41 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

42. Технічні засоби реабілітації можуть видаватися уповноваженій особі у разі подання заяви особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, законного представника дитини з інвалідністю про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Уповноважена особа повинна мати при собі документи, що підтверджують її особу.

{Абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

У разі видачі технічного засобу реабілітації уповноваженій особі до банку даних вносяться її персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові та вид, номер, дата видачі документа, що підтверджує особу).

Підприємство може надсилати готовий технічний засіб реабілітації поштою у разі письмової згоди особи з інвалідністю, постраждалої внаслідок антитерористичної операції, дитини з інвалідністю, їх законного представника.

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

43. У разі коли особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю не можуть користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою, а для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - рішенням ВЛК або висновком ЛКК, орган соціального захисту населення подає заявку на виготовлення таких засобів за індивідуальним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку.

{Пункт 43 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

44. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються одним виробом на вибір таких видів:

1) допоміжними засобами для особистої гігієни:

кріслом-стільцем; сидінням на унітаз; сидінням-надставкою на унітаз;

сидінням для ванни; сидінням для душу; табуретом; стільцем;

східцями; східцями з поручнем; підставкою до ванни;

2) засобами для ходіння, керованими однією рукою, - палицею; палицею з трьома або більше ніжками; милицями ліктьовими; милицями з опорою на передпліччя; милицями паховими;

3) засобами для ходіння, керованими обома руками, - ходунками-рамками; ходунками на колесах; ходунками-стільцями; ходунками-столами;

4) меблями:

столом-партою, стійкою-партою, столом робочим;

табуретом, стільцем;

5) оснащенням - руків’ям (поручнем прямим, кутовим, відкидним, поворотним).

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені базовими моделями технічних засобів реабілітації на мінімальний строк, передбачений переліком, або моделями підвищеної надійності та функціональності на максимальний строк, передбачений переліком.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються кріслами колісними таких видів:

кріслом-каталкою;

низькоактивним кріслом колісним;

середньоактивним кріслом колісним;

активним кріслом колісним;

багатофункціональним кріслом колісним;

кріслом колісним з електроприводом;

електроскутером;

дорожнім кріслом колісним;

дошкою для пересування (коляскою малогабаритною);

триколісним велосипедом.

Порядок призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

Технічні засоби реабілітації видаються разом з інструкцією з експлуатації і талоном на гарантійний ремонт такого засобу.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються двома кріслами колісними на вибір - базовими та/або моделями підвищеної надійності та функціональності (при цьому видається не більш як одне крісло з електричним приводом), перелік яких визначається Мінсоцполітики.

У разі забезпечення одним кріслом колісним таке крісло видається на мінімальний строк, передбачений переліком, двома кріслами колісними - на максимальний строк, передбачений переліком.

Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які виявили бажання отримати крісло колісне, яке не відноситься до їх функціональних можливостей, таке крісло видається на максимальний строк, передбачений переліком.

Діти з інвалідністю забезпечуються кріслами колісними у разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.

{Пункт 44 в редакції Постанов КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}

45. Особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю видається направлення на забезпечення дорожнім кріслом колісним з електричним приводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, отриманого через органи соціального захисту населення.

У разі видачі особі з інвалідністю автомобіля органом соціального захисту населення дорожнє крісло колісне з електричним приводом, строк експлуатації якого не закінчився, повертається такому органу.

У разі коли автомобіль видано органом соціального захисту населення безоплатно або на пільгових умовах сім'ї, що складається з двох і більше осіб з інвалідністю, одна з осіб з інвалідністю, у тому числі дитина з інвалідністю, повертає дорожнє крісло колісне з електричним приводом органу соціального захисту населення.

{Абзац третій пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

46. Інформація про видачу технічного засобу реабілітації вноситься до банку даних працівниками підприємств, сервісних центрів, органів соціального захисту населення.

Орган соціального захисту населення робить позначку в журналі реєстрації про безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги.

47. Для заміни технічного засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни особа з інвалідністю, постраждала внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю або їх законний представник подають органу соціального захисту населення заявку за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Орган соціального захисту населення оформляє відповідне електронне направлення.

Ремонт і дострокова заміна технічних та інших засобів реабілітації

48. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа можуть бути тимчасово забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, з числа тих, що повернуті згідно з пунктом 26 цього Порядку, на період виготовлення замовленого засобу або проведення ремонту виданого.

Ремонт технічних та інших засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за заявою особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, їх законного представника або за зверненням органу соціального захисту населення на підставі заяви особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника.

{Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац третій пункту 48 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

49. Технічні та інші засоби реабілітації, видані особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі, можуть бути достроково замінені на підставі:

акта про недоцільність проведення їх ремонту, складеного підприємством, територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, республіканським органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (для протезно-ортопедичних виробів) або підприємством, сервісним центром із залученням фахівців органів соціального захисту населення (для технічних засобів реабілітації);

{Абзац другий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

довідки про викрадення;

{Абзац четвертий пункту 49 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

довідки ЛКК, висновку МСЕК, індивідуальної програми або висновку лікувально-профілактичного закладу про зміну антропометричних даних;

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

медичних показань, що підтверджуються висновком МСЕК, індивідуальною програмою або ЛКК, рішенням ВЛК.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

Недоцільним вважається ремонт технічних та інших засобів реабілітації, якщо сукупна вартість ремонту становить більш як 70 відсотків граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики на відповідний рік.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

50. У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, підприємство замінює приймальну гільзу (куксоприймач) на підставі висновку комісії підприємства з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

Під час проведення первинного протезування після формування кукси здійснюється заміна приймальної гільзи (куксоприймача) у строк, визначений комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування. У разі потреби здійснюється заміна комплектувальних виробів на підставі висновку комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

У разі заміни комплектувальних виробів під час проведення первинного протезування та післягарантійного ремонту протезного виробу строк експлуатації виробу продовжується на гарантійний строк замінених вузлів (для протезів гомілки - стопа, для протезів стегна - стопа та механізм колінний) з обов’язковим внесенням підприємством, яке здійснило такий ремонт, відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

{Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

51. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа мають право на безоплатний гарантійний та післягарантійний ремонт.

Ремонт технічного та іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться сервісним центром, підприємством за рахунок коштів підприємства-виробника (постачальника).

Післягарантійний ремонт проводиться підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічний та інші засоби реабілітації, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації або зберігання.

У разі отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками нового технічного та іншого засобів реабілітації післягарантійний ремонт раніше виданого засобу за рахунок коштів державного бюджету не проводиться. Якщо особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник відмовилися від забезпечення новим технічним та іншим засобом реабілітації, післягарантійний ремонт раніше виданого засобу проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

{Абзац четвертий пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}

52. Підприємства, сервісні центри вносять до банку даних інформацію про післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту

53. Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті (далі - бюджетні кошти).

Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти Фонду соціального захисту інвалідів з метою перерахування їх підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

{Абзац другий пункту 53 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів приймання-передачі робіт (надання послуг), до яких додається витяг з реєстру про видані особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам технічні та інші засоби реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також на підставі рахунка підприємства на оплату, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, крім вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані, та інших документів, зазначених у пункті 36 цього Порядку.

{Абзац третій пункту 53 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Мінсоцполітики має право проводити огляд виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, в порядку, визначеному Міністерством.

{Абзац пункту 53 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Порядок включення та ведення реєстру технічних та інших засобів реабілітації, комплектувальних виробів до них затверджується Мінсоцполітики.

{Абзац пункту 53 в редакції Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Порядок взаємодії Мінсоцполітики та Фонду соціального захисту інвалідів із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

{Абзац пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Мінсоцполітики визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами їх використання для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози, ортопедичного взуття, засобів для пересування, спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, засобів реабілітації (засобів для одягання та роздягання, допоміжних засобів для особистої гігієни, допоміжних засобів для особистої рухомості, переміщення та підйому, меблів та оснащення), надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації у межах загального обсягу зазначених коштів, а також пріоритетні напрями використання бюджетних коштів.

{Абзац пункту 53 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац восьмий пункту 53 виключено на підставі Постанови КМ № 781 від 26.10.2016}

Відповідно до рішення Мінсоцполітики може передбачатися попередня оплата на строк не більше ніж три місяці для виконання індивідуальних заявок осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

{Пункт 53 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1085 від 28.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 26.10.2016}


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2012 р. № 321

ПЕРЕЛІК

технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття - пар)

Код згідно з ISO 9999

Протезно-ортопедичні вироби

1.

Система ортезів на хребет:

06 03

ортези на крижово-клубовий відділ хребта (бандажі грижові)

1

1

06 03 03

ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, корсети)

1

1

06 03 06

ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

3

1

06 03 09

ортези на шийний відділ хребта (головотримачі)

1

1

06 03 12

ортези на шийний і грудний відділи хребта (коректори постави, реклінатори, корсети)

1

1

06 03 15

ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

3

1

06 03 18

ортези для сидіння

2

1

18 09 31

2.

Система ортезів на верхні кінцівки:

06 06

шарнірні

безшарнірні

ортези на пальці

2,5

1

06 06 03

ортези на кисть

2,5

1

06 06 06

ортези на зап'ясток - кисть

2,5

1

06 06 12

ортези на зап'ясток - кисть - пальці

2,5

1

06 06 13

ортези на лікоть

2,5

1

06 06 15

ортези на лікоть - зап'ясток - кисть

2,5

1

06 06 19

ортези на передпліччя

2,5

1

06 06 20

ортези на плече

2,5

1

06 06 21

ортези на плече - лікоть

2,5

1

06 06 24

ортези на плече - лікоть -зап'ясток - кисть, у тому числі

2,5

1

06 06 30

компресійний рукав при лімфодемі

1

1

3.

Система ортезів на нижні кінцівки:

06 12

шарнірні

безшарнірні

ортези на стопу безшарнірні

1

1

06 12 03

ортези на гомілковостопний суглоб - стопу

2,5

1

06 12 06

ортези на колінний суглоб

2,5

1

06 12 09

ортези на колінний гомілковостопний суглоб -стопу

2,5

1

06 12 12

ортези на гомілку безшарнірні

2,5

1

06 12 13

ортези на тазостегновий суглоб

2,5

1

06 12 15

ортези на тазостегновий - колінний суглоб

2,5

1

06 12 16

ортези на стегно безшарнірні

2,5

1

06 12 17

ортези на тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоб - стопу

2,5

1

06 12 18

ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий - колінний - гомілковостопний суглоб - стопу

1

1

06 12 19

4.

Система протезів верхніх кінцівок:

06 18

протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті)

3

1

06 18 03

протези після вичленення в промене-зап'ястковому суглобі

3

1

06 18 06

протези передпліччя (протези після ампутації нижче ліктя)

3

1

06 18 09

протези після вичленення в ліктьовому суглобі

3

1

06 18 12

протези плеча (протези після ампутації вище ліктя)

3

1

06 18 15

протези після вичленення в плечовому суглобі

3

1

06 18 18

протези після міжлопатково-грудної ампутації

3

1

06 18 21

{Абзац дев'ятий пункту 4 виключено}

5.

Система протезів нижніх кінцівок:

06 24

протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи)

3

1

06 24 03

протези після вичленення в гомілковостопному суглобі

3

1

06 24 06

протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба)

3

1

06 24 09

протези після вичленення в колінному суглобі

3

1

06 24 12

протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба)

3

1

06 24 15

протези після вичленення в тазостегновому суглобі

3

1

06 24 18

{Абзац восьмий пункту 5 виключено}

{Абзац дев'ятий пункту 5 виключено}

{Абзац десятий пункту 5 виключено}

6.

Протези молочної залози

1,5

1

06 30 18

ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням

1,5

3

7.

Ортопедичне взуття (за видами патологічних відхилень внаслідок захворювань, деформацій, дефектів умовних позначень від 1 до 20, у тому числі допоміжне взуття)

1-2

1-4

06 33 06

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

8.

Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:

09

захисні засоби, що одягаються на тіло

09 06

засоби для захисту області ліктьового суглоба або верхньої кінцівки (налокітники)

1

1

09 06 12

засоби для захисту кистей рук (рукавиці)

2

1

09 06 15

засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки (наколінники)

1

1

09 06 18

засоби для захисту тулуба або всього тіла:

09 06 24

- подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії

1

1

{Абзац восьмий пункту 8 виключено}

- вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок

1

2

- подушки протипролежневі

1

1

{Абзац одинадцятий пункту 8 виключено}

- чохли

2

1

09 06 24

комплект чохлів для кукси верхньої кінцівки

1

1

комплект чохлів для кукси нижньої кінцівки

1

1

{Пункт 9 виключено}

10.

Допоміжні засоби для особистої гігієни:

09 12

крісла-стільці (на колесах і без них)

4 або 6

1

09 12 03

сидіння на унітаз

4 або 6

1

09 12 09

сидіння-надставки на унітаз

4 або 6

1

09 12 12

стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни

4

1

09 33 03

умивальники

пожиттєво

1

09 33 03

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

11.

Засоби для ходіння, керовані однією рукою:

12 03

палиці (в тому числі палиці тактильні)

2 або 5

1

12 03 03

палиці з трьома або більше ніжками

2 або 5

1

12 03 16

милиці ліктьові

3 або 5

2

12 03 06

милиці з опорою на передпліччя

3 або 5

2

12 03 09

милиці пахові

3 або 5

2

12 03 12

12.

Засоби для ходіння, керовані обома руками:

12 06

ходунки-рамки

4 або 6

1

12 06 03

ходунки на колесах

4 або 6

1

12 06 06

ходунки-стільці

4 або 6

1

12 06 09

ходунки-столи

4 або 6

1

12 06 12

13.

Допоміжні засоби для переміщення або переносу:

12 30

мотузкові сходи

2

1

12 30 12

кошики (стільці) для перенесення

8 або 10

1

12 30 18

Засоби для пересування

14.

Крісла колісні:

12 21

крісла-каталки

2 або 4

4 або 6

1

низькоактивні крісла колісні

2 або 4

4 або 6

1

середньоактивні крісла колісні

2 або 4

4 або 6

1

активні крісла колісні

2 або 4

4 або 6

1

багатофункціональні крісла колісні

2 або 4

4 або 6

1

крісла колісні з електроприводом

8 або 10

1

електроскутери

8 або 10

1

дорожні крісла колісні

2 або 4

4 або 6

1

дошки для пересування (коляски малогабаритні)

1

1

12 27 15

триколісні велосипеди

4

1

12 18 06

15.

Допоміжні засоби для підйому

пожиттєво

1

12 36

Меблі та оснащення

16.

Меблі:

столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки)

6 або 9

1

18 03

меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі)

3

1

18 09

ліжка

пожиттєво

1

18 12

матраци протипролежневі

3

1

18 12 18

стінки шведські

пожиттєво

1

17.

Оснащення:

перила та поручні, у тому числі комбіновані (вертикальні, поворотні)

8

1

18 18 03

брусся, руків’я (поручні прямі, кутові, відкидні, поворотні)

8

1

18 18 06

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією

18.

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією:

21

аудіоплеєри

5

1

диктофони

5

1

годинники (за вибором):

- механічні

5

1

- електронні

2

1

мобільні телефони для письмового спілкування

5

1

_________

Примітки:

1. Напівжорсткі (текстильні) та еластичні ортези на хребет, верхні та нижні кінцівки безшарнірні видаються з розрахунку один виріб на рік.

2. Протези нижніх кінцівок для купання видаються строком на три роки.

3. Чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок є обов'язковими у разі забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

4. У разі користування системою протезів на верхні або нижні кінцівки особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи забезпечуються вкладишами із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх і нижніх кінцівок із розрахунку не більш як дві одиниці на рік на одну кінцівку.

5. Шино-шкіряні протези верхніх та нижніх кінцівок видаються з розрахунку один виріб на два з половиною роки.

6. Комплект чохлів для кукси верхньої або нижньої кінцівки видається для кожної ураженої кінцівки з розрахунку не більш як шість чохлів у комплекті. Під час забезпечення системою протезів на верхні або нижні кінцівки у комплекті з чохлами додаткові чохли не видаються.

7. Крісла колісні з електроприводом та електроскутери одночасно не видаються.

8. Відповідно до медичних показань особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені двома палицями (на праву та ліву руку).

9. Зазначені у пункті 14 переліку базові моделі крісел колісних видаються на два або чотири роки, а моделі підвищеної функціональності - на чотири або шість років.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 11.08.2014, № 781 від 26.10.2016}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2012 р. № 321

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1652 “Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3195).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. № 1015 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 та від 29 листопада 2006 р. № 1652” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 90, ст. 3004).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 318 “Про внесення змін до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 26, ст. 868).

4. Пункт 40 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 35 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 249).

Публікації документа

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 5 квітня 2012 р. № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів". Кабінет Міністрів України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 5 квітня 2012 р. № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -