Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 30 квітня 2014 р. № 197 "Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". 2014

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 квітня 2014 р.

№ 197

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 515 від 08.10.2014

№ 690 від 26.11.2014

№ 499 від 17.07.2015

№ 376 від 08.06.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд.

70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 квітня 2014 р. № 197

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, а також забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), а також з питань Державного земельного кадастру.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 515 від 08.10.2014, № 690 від 26.11.2014, № 376 від 08.06.2016}

2.

Мінрегіон у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінрегіону є:

1) забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, зокрема щодо:

територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;

збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

промисловості будівельних матеріалів;

благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, питної води та питного водопостачання;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 08.10.2014}

2) забезпечення формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), а також з питань Державного земельного кадастру;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 515 від 08.10.2014, № 690 від 26.11.2014, № 376 від 08.06.2016}

3) забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства.

4.

Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає пріоритетні напрями розвитку відповідних сфер;

2) затверджує:

державні будівельні норми, зокрема з питань реставрації, консервації, ремонту і пристосування пам’яток архітектури і містобудування, планування їх території та визначення меж, режимів використання їх зон охорони, порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва, кошторисну нормативну базу у будівництві, порядок її застосування під час здійснення будівництва із залученням державних коштів; положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію та її склад; положення про експериментальне будівництво; типове положення про архітектурно-містобудівні ради, форму будівельного паспорта; склад, зміст і порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місць;

програми підвищення енергоефективності у будівельній галузі; кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

методологію проектування, будівництва та реконструкції об’єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовах;

порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій; порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання; інструкцію з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна; регламенти енергетичного аудиту об’єктів житлової та соціальної сфери, у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства; індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 08.10.2014}

методики визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері, вартості утримання та технічного обслуговування об’єктів житлово-комунального господарства;

порядок проведення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання, методичні рекомендації щодо проведення моніторингу процесів підтоплення міст і селищ міського типу;

порядок технічного забезпечення Єдиного веб-порталу та функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади; порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”; вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади; а також методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації; формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 08.10.2014}

уніфіковані форми актів перевірок, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) з питань, що належать до його компетенції;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

ліцензійні умови провадження господарської діяльності з питань, що належать до його компетенції;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

склад та вимоги щодо змісту, порядок формування запиту на інформацію, що надходить з метою обміну інформацією між містобудівним кадастром та Державним земельним кадастром, порядок та структуру формування відповіді, форму обміну інформацією, обмінний формат даних, вимоги до коректності, відповідності та повноти інформації, процедуру взаємодії інформаційних систем, порядок внесення змін до встановлених вимог щодо обміну інформацією;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

разом із держателями інформаційних систем органів виконавчої влади порядок обміну даними між Державним земельним кадастром та іншими геоінформаційними системами та зміст таких даних;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

нормативно-правові акти з питань Державного земельного кадастру, зокрема порядок адміністрування Державного земельного кадастру; порядок зберігання Поземельної книги у паперовій формі; перелік відомостей про економічну оцінку земель, які вносяться до Державного земельного кадастру; форму та опис посвідчення і печатки Державного кадастрового реєстратора;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

нормативно-правові акти у сфері державної експертизи землевпорядної документації, зокрема методику проведення державної експертизи землевпорядної документації;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

порядок видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

порядок перевірки відомостей, що зазначені в документах, поданих для набуття статусу саморегулівної організації оцінювачів;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

форму витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

форму і порядок надання інформації щодо моніторингу земель (крім земель сільськогосподарського призначення);

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, форму кваліфікаційного сертифіката;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

форми заяви про участь у земельних торгах, довідки про отримання документів виконавцем земельних торгів, книги реєстрації учасників торгів, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника торгів;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

нормативно-технічні документи з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, форму кваліфікаційного сертифіката;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, а також виконавців робіт із землеустрою;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

інструкцію про типи центрів геодезичних пунктів;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

положення про авторське право в картографії;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

правила передачі назв географічних об’єктів України літерами латинського чи іншого алфавіту в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

правила передачі українською мовою назв географічних об’єктів, що розташовані на території інших держав, а також географічних об’єктів, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення);

{Абзац підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 515 від 08.10.2014, № 690 від 26.11.2014}

2-1) визначає види межових знаків, якими закріплюються межі земельних ділянок, і порядок відновлення меж земельних ділянок;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

3) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;

4) сприяє комплексному соціально-економічному розвитку регіонів;

5) розробляє державну стратегію регіонального розвитку, щорічні плани заходів щодо її реалізації, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки регіональних стратегій розвитку;

6) здійснює відповідно до законодавства:

проведення в установленому порядку моніторингу соціально-економічних та інших показників розвитку регіонів, районів і міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та формування переліку показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивними;

розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм подолання депресивності територій і проведення моніторингу їх виконання;

щорічне подання на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій, використання коштів, передбачених на зазначені потреби в державному бюджеті;

загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва;

загальну координацію розвитку сільських територій; розробляє та забезпечує виконання за участю інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм розвитку сільських територій; розробляє і здійснює заходи, спрямовані на комплексний розвиток сільських територій, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції;

бзац сьомий підпункту 6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 376 від 08.06.2016}

оцінку та відбір на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягу;

{Підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 499 від 17.07.2015}

щорічне подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за його рахунок;

{Підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 499 від 17.07.2015}

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

реєстрацію саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності та внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, прийняття рішень про делегування саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, визначення офіційного видання, в якому публікуються такі рішення;

розроблення, затвердження, перевірку, перегляд, внесення змін, скасування стандартів у сфері житлово-комунального господарства, стандартів з питань житлової політики, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устатковання), у сфері землеустрою та охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення);

{Абзац третій підпункту 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

нормативне, науково-технічне та експертне супроводження будівельних робіт на об’єкті “Укриття” та інших об’єктах Чорнобильської АЕС;

здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення);

{Підпункт 7 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення);

{Підпункт 7 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

стійку систему управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації України;

{Підпункт 7 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

8) здійснює:

повноваження центрального органу виконавчої влади з нормування у будівництві;

управління у сфері містобудування шляхом планування територій на державному рівні, визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення містобудівної документації та проведення моніторингу за дотриманням законодавства у сфері містобудування; проведення містобудівного моніторингу на державному рівні;

організаційне забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та реалізації інфраструктурних проектів; підтвердження придатності будівельних виробів до застосування (видає технічні свідоцтва) та оцінки відповідності у визначеній сфері діяльності;

організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

методичне забезпечення з питань інженерно-сейсмометричних спостережень, інженерного захисту територій та об’єктів, сейсмічного мікрорайонування територій; технічного регулювання стосовно будівельних виробів, будинків і споруд, розроблення технічних регламентів;

заходи щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

9) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань застосування єдиної державної геодезичної системи координат і картографічної основи для розроблення містобудівної документації та встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць;

10) перевіряє в межах повноважень, передбачених законом, дотримання нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії;

11) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

актів законодавства з питань організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; адміністративно-територіального устрою; об’єднання територіальних громад;

нормативно-правового забезпечення з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування; нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

адаптації національного законодавства у сфері місцевого самоврядування до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у будівництві та житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарства; проведення експертизи і затвердження проектів будівництва; державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництві;

нормативного забезпечення ведення містобудівного кадастру на державному, регіональному, районному та міському рівні;

здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

порядку формування цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, які підлягають регулюванню;

{Абзац восьмий підпункту 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 515 від 08.10.2014}

забезпечення інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;

{Підпункт 11 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 08.10.2014}

забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України;

{Підпункт 11 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

бзац одинадцятий підпункту 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 376 від 08.06.2016}

актів законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), з питань Державного земельного кадастру, а також щодо розроблення державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

{Підпункт 11 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 26.11.2014}

12) веде містобудівний кадастр на державному рівні та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

13) затверджує перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві; подає відповідному центральному органу виконавчої влади пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

14) погоджує в межах повноважень, передбачених законом, проекти експериментального будівництва; титули будов і титули на виконання проектно-вишукувальних робіт, які затверджуються Кабінетом Міністрів України; умови конкурсу на передачу в оренду чи концесію об’єктів у сферах водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності; схеми теплопостачання населених пунктів із кількістю жителів понад 20 тис. осіб та регіональні програми модернізації систем теплопостачання; регіональні програми у сфері житлово-комунального господарства;

{Підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 08.10.2014}

15) проводить в межах повноважень, передбачених законом:

галузеву експертизу науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузі будівництва, житлово-комунального господарства та промисловості будівельних матеріалів;

архітектурно-містобудівні конкурси; професійну атестацію виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації; вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі; стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства, підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;

{Абзац четвертий підпункту 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 08.10.2014}

16) утворює та забезпечує функціонування центрального фонду будівельних норм, галузевого фонду нормативних документів у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів, здійснює наповнення фондів; утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів;

17) утворює та визначає в межах повноважень, передбачених законом, функції, права та обов’язки метрологічної служби для координації (проведення) робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду у визначених сферах діяльності;

18) готує та оприлюднює національну доповідь про якість питної води і стан питного водопостачання в Україні;

19) розробляє та координує програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії; формує прогнозні баланси споживання теплової енергії;

20) забезпечує виконання державних цільових програм у відповідних сферах, функціонування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві;

21) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери будівництва, житлово-комунального господарства;

22) організовує проведення щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”, щорічної акції “За чисте довкілля” та Дня благоустрою територій населених пунктів;

23) сприяє створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних та міжнародних стандартів;

{Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 690 від 26.11.2014, № 376 від 08.06.2016}

24) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

25) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінрегіон з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

2) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його компетенції;

3) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України; забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, подає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

4) координує та здійснює методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

5) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

6) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

7) виконує завдання з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах, визначених законом;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

9) здійснює претензійно-позовну роботу, звертається до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави у відповідних сферах;

10) здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Міністерства;

11) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів, розробляє та впроваджує в межах повноважень, передбачених законом, сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;

13) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

6. Мінрегіон для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, зокрема урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скасовувати відповідно до закону накази керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, підзвітних та підконтрольних Міністерству, з питань, що належать до його компетенції.

7. Мінрегіон під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Мінрегіон у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі - Міністр), організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Мінрегіону підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінрегіону, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Накази Мінрегіону, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Мінрегіон очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняє з посади Верховна Рада України.

Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує та координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінрегіону;

3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

вносить на розгляд Прем’єр-міністра України пропозиції щодо кандидатур на посаду керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і за пропозицією керівників зазначених органів - пропозиції щодо кандидатур на посаду їх заступників;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, як структурних підрозділів апаратів таких органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування повністю чи в окремій частині актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасовувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів таких центральних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань і планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мінрегіону, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб Мінрегіону, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок обміну інформацією між Мінрегіоном та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність їх подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

{Підпункт 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 515 від 08.10.2014}

4) визначає пріоритети роботи Мінрегіону та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінрегіону, звіти про їх виконання;

5) представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

6) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання апаратом Мінрегіону Конституції, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

7) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посаду за погодженням з головами місцевих держадміністрацій та звільняє з посади їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;

8) заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, розглядає в установленому порядку питання про заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, присвоює їм відповідні ранги державних службовців;

10) порушує в установленому порядку питання про заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату;

11) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними;

12) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Міністерства до відзначення державними нагородами;

13) погоджує відповідно до законодавства призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

14) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство;

15) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблені Мінрегіоном;

16) здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінрегіону, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінрегіоні може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінрегіону.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінрегіоні можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінрегіону затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінрегіону затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінрегіону затверджує заступник Міністра - керівник апарату за погодженням із Мінфіном.

Мінрегіон є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 30 квітня 2014 р. № 197 "Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Кабінет Міністрів України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 30 квітня 2014 р. № 197 "Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -