Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 17 квітня 2019 р. № 332 "Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження". 2019

Інформація актуальна на 26.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р.

№ 332

Київ

Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження

Відповідно до статей 33 і 34 Закону України “Про дипломатичну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження, що додається;

розмір норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, згідно з додатком 1;

розмір надбавок до норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, згідно з додатком 2.

2.

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 квітня 2019 р. № 332

ПОРЯДОК

здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження

1. Цей Порядок визначає механізм формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті (далі - компенсаційні виплати) та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України (далі - працівники дипломатичної служби), з метою компенсування витрат, пов’язаних з перебуванням у довготерміновому відрядженні.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про дипломатичну службу”.

3.

На час довготермінового відрядження працівнику дипломатичної служби здійснюються компенсаційні виплати, до складу яких включаються норми компенсаційних виплат, надбавки до них, а також інші компенсаційні кошти у складі компенсаційних виплат, визначені Кабінетом Міністрів України.

4. Працівнику дипломатичної служби, а також членам сім’ї працівника дипломатичної служби (далі - члени сім’ї) під час направлення у довготермінове відрядження до закордонної дипломатичної установи, переведення для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої та під час повернення у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження оплачуються за наявності підтвердних документів в оригіналі (далі - підтвердні документи) витрати, пов’язані з:

1) переїздом до місця довготермінового відрядження (включаючи підйомну допомогу) та повернення з такого відрядження, а саме:

вартість проїзду до місця призначення;

вартість користування постільними речами в поїздах;

вартість наймання житлового приміщення, у тому числі бронювання, але не більш як 50 відсотків вартості за добу, у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 488);

вартість оформлення дозволів на в’їзд (віз);

вартість обов’язкового щеплення відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я або законодавства держави призначення та комісійні витрати у разі обміну валюти;

2) перевезенням особистого багажу;

3) переїздом в Україну з метою перебування у відпустці та поверненням з неї один раз у поточному календарному році.

5.

Працівнику дипломатичної служби за час перебування в дорозі під час прямування до місця призначення, крім витрат, передбачених пунктом 4 цього Порядку, відшкодовуються добові витрати у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98.

У разі коли день виїзду працівника дипломатичної служби до місця призначення збігається з днем прибуття, добові витрати не відшкодовуються.

6. Вартість проїзду повітряним, залізничним, водним і громадським транспортом оплачується працівнику дипломатичної служби та членам сім’ї за квитками економічного або другого класу.

7. Під час направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове відрядження, переведення для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої та під час повернення з довготермінового відрядження оплата доставки особистого багажу працівника дипломатичної служби та членів сім’ї з використанням залізничного, водного і автомобільного транспорту здійснюється з урахуванням вартості, що не перевищує вартості перевезення контейнера (6 х 2,4 х 2,6 метра) на всю сім’ю працівника дипломатичної служби, включаючи такого працівника, на підставі підтвердних документів. Крім того, працівнику дипломатичної служби відшкодовується вартість вантажного оформлення та доставки багажу на підставі поданих підтвердних документів про оплату таких послуг.

У разі коли під час направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове відрядження, переведення для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої та під час повернення з довготермінового відрядження доставка особистого багажу працівника дипломатичної служби та членів сім’ї здійснюється з використанням повітряного транспорту, вартість такої доставки на підставі підтвердних документів не повинна перевищувати вартість перевезення багажу в обсягах, передбачених в абзаці першому цього пункту.

8. У разі коли доставку особистого багажу працівника дипломатичної служби та членів сім’ї неможливо забезпечити у порядку, передбаченому у пункті 7 цього Порядку, або у разі економічної недоцільності зазначеного, перевезення особистого багажу таких працівників та члени сім’ї забезпечуються службовим автотранспортом тієї закордонної дипломатичної установи, для роботи до якої він направляється або з якої відбуває у зв’язку із завершенням довготермінового відрядження, або переведенням для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої.

9. У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім’ї (подружжям) у закордонних дипломатичних установах, розташованих в одному місті держави перебування, оплата доставки особистого багажу здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 7 і 8 цього Порядку, лише одному з працюючих членів сім’ї в закордонній дипломатичній установі.

10. З метою облаштування за місцем довготермінового відрядження до складу компенсаційних виплат працівника дипломатичної служби одноразово включаються кошти у сумі:

50 відсотків установлених норм компенсаційних виплат за відповідною посадою - під час направлення у довготермінове відрядження з України;

25 відсотків установлених норм компенсаційних виплат за відповідною посадою - за місцем нового призначення у разі переведення з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої з місцем розташування таких установ в різних державах.

11. Кошти, зазначені у пункті 10 цього Порядку, виплачуються одноразово працівнику дипломатичної служби за місцем призначення на підставі наказу закордонної дипломатичної установи протягом трьох банківських днів, включаючи день прибуття до закордонної дипломатичної установи.

Для працівників апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України (далі - працівник апарату військових аташе) кошти, зазначені у пункті 10 цього Порядку, виплачуються уповноваженим органом Міноборони одноразово перед вибуттям до держави перебування на підставі його наказу.

12. У разі дострокового відкликання працівника дипломатичної служби, строк фактичного перебування у довготерміновому відрядженні якого становить менше одного року, у випадках, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої статті 19 Закону України “Про дипломатичну службу”, кошти, зазначені у пункті 10 цього Порядку, на підставі наказу закордонної дипломатичної установи (наказу уповноваженого органу Міноборони - для працівника апарату військових аташе) вираховуються з компенсаційних виплат такого працівника за останній місяць перебування у довготерміновому відрядженні такого працівника та повертаються ним до каси (працівником апарату військових аташе - до каси уповноваженого органу Міноборони) або зараховуються на банківський поточний рахунок відповідної закордонної дипломатичної установи або у разі неможливості зазначеного на підставі розрахунку-атестата, виданого закордонною дипломатичною установою, та наказу МЗС - до каси зазначеного Міністерства.

У разі відмови працівника дипломатичної служби повернути кошти у порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту, кошти з такого працівника підлягають стягненню у судовому порядку.

13. Компенсаційні виплати нараховуються працівнику дипломатичної служби у повному обсязі за кожний день перебування у довготерміновому відрядженні, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, за винятком:

часу перебування у дорозі під час направлення у довготермінове відрядження, повернення з нього, переведенні для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої (пункти 17-18 цього Порядку);

часу перебування у відпустках (пункти 21-22 цього Порядку);

днів тимчасової непрацездатності (пункти 24-25 цього Порядку);

евакуації з території держави, в якій виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення, на територію третьої держави або в Україну строком понад 10 календарних днів (пункт 26 цього Порядку);

часу перебування в Україні у зв’язку з рішенням Міністра закордонних справ про виклик керівника закордонної дипломатичної установи з метою проведення консультацій, зумовлених станом двосторонніх відносин (пункт 27 цього Порядку).

14. За час передачі справ між новопризначеним до закордонної дипломатичної установи працівником дипломатичної служби та працівником дипломатичної служби, який відбуває із закордонної дипломатичної установи у зв’язку із завершенням довготермінового відрядження або переведенням для роботи до іншої закордонної дипломатичної установи, компенсаційні виплати нараховуються у повному обсязі кожному з таких працівників з дня прибуття новопризначеного працівника, але не більше часу, визначеного наказом МЗС (для працівників апарату військових аташе - визначеного уповноваженим органом Міноборони).

15. Закордонні дипломатичні установи здійснюють:

переказ компенсаційних виплат на рахунки працівників дипломатичної служби, відкриті ними у банківських установах держав перебування, один раз на місяць;

видачу готівкою компенсаційних виплат протягом першого місяця довготермінового відрядження працівників дипломатичної служби або за погодженням з МЗС протягом періоду, необхідного для забезпечення відкриття рахунків у банківських установах держав перебування;

видачу готівкою компенсаційних виплат працівникам дипломатичної служби на постійній основі один раз на місяць за погодженням з МЗС з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державах перебування.

З урахуванням особливостей банківської системи та правил валютного регулювання в державі розміщення закордонної дипломатичної установи, в якій законним платіжним засобом є одна з іноземних валют, віднесених до першої групи класифікатора іноземних валют та банківських металів Національного банку, компенсаційні виплати за погодженням з МЗС можуть здійснюватися працівникам дипломатичної служби у такій іноземній валюті. Під час перерахунку компенсаційних виплат в таку іноземну валюту застосовується курс Національного банку на дату їх нарахування.

16. Уповноважений орган Міноборони здійснює:

переказ компенсаційних виплат на рахунки працівників апарату військових аташе, відкриті ними у банківських установах держав перебування, один раз на місяць;

видачу готівкою компенсаційних виплат на перший місяць довготермінового відрядження працівників апарату військових аташе або на період, необхідний для забезпечення відкриття рахунків у банківських установах держав перебування;

видачу готівкою компенсаційних виплат працівникам апарату військових аташе через касу уповноваженого органу Міноборони один раз на місяць протягом всього періоду перебування у довготерміновому відрядженні з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державах перебування.

З урахуванням особливостей банківської системи та правил валютного регулювання в державі розміщення закордонної дипломатичної установи, в якій законним платіжним засобом є одна з іноземних валют, віднесених до першої групи класифікатора іноземних валют та банківських металів Національного банку, компенсаційні виплати за погодженням з уповноваженим органом Міноборони можуть здійснюватися працівникам апарату військових аташе у такій іноземній валюті. Під час перерахунку компенсаційних виплат в таку іноземну валюту застосовується курс Національного банку на дату їх нарахування.

17. Під час направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове відрядження, переведення його для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої компенсаційні виплати нараховуються на підставі наказу закордонної дипломатичної установи (для працівника апарату військових аташе - наказу уповноваженого органу Міноборони), до якої такий працівник направлений, починаючи з дня його прибуття до цієї установи.

18. У разі закінчення довготермінового відрядження нарахування компенсаційних виплат працівнику дипломатичної служби припиняється на підставі наказу закордонної дипломатичної установи з дня його відкликання з довготермінового відрядження на підставі наказу МЗС (для працівників апарату військових аташе - наказу уповноваженого органу Міноборони).

У разі коли день виїзду працівника дипломатичної служби в Україну не збігається з днем його відкликання з довготермінового відрядження, будь-які виплати, пов’язані з його перебуванням у державі акредитації, не здійснюються.

19. Якщо день перетину кордону України не збігається з днем прибуття працівника дипломатичної служби до місця роботи за кордоном або якщо день виїзду такого працівника з довготермінового відрядження не збігається з днем перетину кордону України, то за час перебування в дорозі, але не більш як за дві доби, працівнику дипломатичної служби відшкодовуються суми добових витрат та витрати на наймання житлового приміщення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98.

Якщо протягом доби працівник дипломатичної служби під час направлення у довготермінове відрядження або повернення з нього у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження перетинає кордон кількох держав, то добові витрати за час перебування у дорозі відшкодовуються у розмірі середнього арифметичного від сум, установлених для цих держав, округленого до цілого числа.

Якщо під час направлення у довготермінове відрядження або повернення з нього у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження з працівником дипломатичної служби прямують члени сім’ї, то у разі проживання під час перебування в дорозі у житлових приміщеннях такому працівнику відшкодовується 150 відсотків витрат на наймання житлового приміщення відповідно до норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98.

20. У разі переведення працівника дипломатичної служби для роботи з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої суми добових витрат та витрат на наймання житлового приміщення за час перебування в дорозі виплачуються у порядку, передбаченому у пункті 19 цього Порядку.

21. За час перебування працівника дипломатичної служби у відпустках, передбачених статтею 57 та частиною першою статті 58 Закону України “Про державну службу”, а також статтями 6 і 19 Закону України “Про відпустки” (далі - відпустки), компенсаційні виплати нараховуються у розмірі 65 відсотків установленої норми компенсаційних виплат на місяць разом з установленими до них надбавками.

22. У разі надання працівнику дипломатичної служби відпусток, не зазначених у пункті 21 цього Порядку, компенсаційні виплати за цей період не нараховуються.

23. Оплата проїзду працівника дипломатичної служби та членів сім’ї у зв’язку з проведенням працівником відпустки в Україні (в обох напрямках) здійснюється один раз у поточному календарному році.

У разі затримки в дорозі під час повернення з відпустки працівника дипломатичної служби у зв’язку з обставинами непереборної сили такому працівнику надаються невикористані дні додаткової та/або щорічної відпустки на кількість днів затримки у дорозі на підставі його заяви. У разі відмови або якщо працівник дипломатичної служби повністю використав усі дні додаткової та/або щорічної відпустки або не має права на додаткову відпустку, дні затримки в дорозі вважаються днями перебування у дорозі, при цьому нарахування компенсаційних виплат за цей період не здійснюється.

У рік закінчення довготермінового відрядження оплата проїзду в Україну відповідно до абзацу першого цього пункту не здійснюється, крім випадків дострокового відкликання працівника дипломатичної служби або закінчення строку довготермінового відрядження осіб, які призначаються на дипломатичні посади Президентом України, встановлених Законом України “Про дипломатичну службу”.

За рахунок кошторису закордонної дипломатичної установи (для працівників апарату військових аташе - за рахунок кошторису уповноваженого органу Міноборони) також здійснюється оплата проїзду працівника дипломатичної служби та членів сім’ї в Україну у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер.

24. У разі настання тимчасової непрацездатності працівнику дипломатичної служби протягом всього часу непрацездатності, але не більше чотирьох місяців підряд, компенсаційні виплати нараховуються у розмірі 65 відсотків установленої норми компенсаційних виплат на місяць без урахування установлених надбавок за відповідною посадою - якщо стан здоров’я працівника потребує стаціонарного або амбулаторного лікування і час тимчасової непрацездатності підтверджено документами, виданими закладами охорони здоров’я держави, до якої направлений у довготермінове відрядження працівник, або закладами охорони здоров’я держави, в якій такий працівник перебував на день настання обставин, що спричинили тимчасову непрацездатність. Під час нарахування надбавок до норми компенсаційних виплат застосовується норма компенсаційних виплат на місяць за відповідною посадою у повному обсязі.

Компенсаційні виплати не нараховуються за час тимчасової непрацездатності, підтвердженої листками непрацездатності, виданими закладами охорони здоров’я України.

25. Якщо непрацездатність працівника дипломатичної служби триває більш як чотири місяці підряд і він за станом здоров’я не може виїхати в Україну (нетранспортабельний), компенсаційні виплати нараховуються у розмірі, передбаченому абзацом першим пункту 24 цього Порядку, протягом всього періоду перебування у закладі охорони здоров’я держави, до якої направлений у довготермінове відрядження працівник, або закладом охорони здоров’я держави, в якій такий працівник перебував на день настання обставин, що спричинили тимчасову непрацездатність, до ухвалення рішення про можливість його повернення в Україну.

26. У разі евакуації працівників дипломатичної служби з території держави, в якій виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення, на територію третьої держави або в Україну строком понад 10 календарних днів нарахування компенсаційних виплат за період понад 10 календарних днів не здійснюється.

27. Якщо Міністр закордонних справ ухвалює рішення про виклик керівника закордонної дипломатичної установи в Україну з метою проведення консультацій, зумовлених станом двосторонніх відносин, але не більше 60 календарних днів, компенсаційні виплати нараховуються працівнику дипломатичної служби у розмірі 65 відсотків установленої норми компенсаційних виплат на місяць разом з установленими до них надбавками.

У разі коли перебування в Україні керівника закордонної дипломатичної установи у зв’язку з рішенням Міністра закордонних справ про його виклик з метою проведення консультацій, зумовлених станом двосторонніх відносин, триває понад 60 календарних днів, то нарахування компенсаційних виплат за період понад 60 календарних днів не здійснюється.

28. Працівнику дипломатичної служби під час направлення у довготермінове відрядження до закордонної дипломатичної установи, переведення з однієї закордонної дипломатичної установи до іншої, поверненння в Україну у зв’язку із закінченням довготермінового відрядження видається розрахунок-атестат, який є підставою для розрахунків після прибуття за місцем призначення.

Форма та порядок складення розрахунку-атестата затверджуються МЗС.

29. За заявою працівника дипломатичної служби сума здійснених компенсаційних виплат підтверджується довідкою, виданою відповідною закордонною дипломатичною установою, за формою, встановленою МЗС (для працівника апарату військових аташе - довідкою, наданою уповноваженим органом Міноборони).

30. У разі призначення за контрактом на посади закордонної дипломатичної установи працівників, які виконують функції з обслуговування, з числа осіб, які мають дозвіл на постійне проживання та/або працевлаштування в державі розміщення закордонної дипломатичної установи, виплати за такими контрактами, включаючи встановлені законодавством держави перебування обов’язкові відрахування та нарахування, не можуть перевищувати 100 відсотків норм компенсаційних виплат за відповідною посадою обслуговуючого персоналу.

Інші виплати, передбачені розділом VII Закону України “Про дипломатичну службу” для працівників, направлених у довготермінове відрядження, таким працівникам не встановлюються.

31. У разі коли закордонна дипломатична установа тимчасово залучає до виконання робіт за цивільно-правовими договорами громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які не є суб’єктами господарювання (не провадять у зв’язку з виконанням цивільно-правового договору підприємницької діяльності) і на законних підставах проживають у державі розміщення закордонної дипломатичної установи, вартість послуг на місяць таких фізичних осіб не може перевищувати 50 відсотків норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць за відповідною посадою обслуговуючого персоналу.

32. Підтвердженням перебування в Україні з будь-яких причин працівника дипломатичної служби та членів сім’ї є відмітки прикордонних служб про перетинання кордону в оформлених на їх ім’я службових або дипломатичних паспортах.


Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 квітня 2019 р. № 332

РОЗМІР

норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

Найменування посади

Розмір норм компенсаційних виплат,

відсотків*

Надзвичайний і Повноважний Посол України, Глава Місії України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Постійний представник України при міжнародній організації

100

Радник-посланник, заступник Глави місії України при міжнародній організації, заступник Представника України при міжнародній організації, заступник Постійного представника України при міжнародній організації, Генеральний консул України

95

Аташе з питань оборони, представник Міноборони при постійному представництві України при міжнародній організації

92

Консул України

90

Радник

89

Консул у консульській установі України

85

Перший секретар, військовий аташе, військово-повітряний аташе, військово-морський аташе, старший помічник представника Міноборони при постійному представництві України при міжнародній організації

79

Головний спеціаліст

78

Другий секретар, старший помічник аташе з питань оборони, помічник аташе з питань оборони, віце-консул у консульській установі України

74

Провідний спеціаліст

72

Третій секретар

69

Консульський агент у консульській установі України

67

Аташе, спеціаліст

65

Провідний документознавець, провідний інженер, референт, перекладач

62

Документознавець I категорії, інженер I категорії, референт I категорії

59

Завідувач господарства, діловод, документознавець II категорії, інженер II категорії, референт II категорії, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

56

Кухар, черговий комендант

48

Водій автотранспортних засобів, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків

43

Двірник, прибиральник службових приміщень, підсобний робітник та інший обслуговуючий персонал

33

__________

* Норма компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівнику дипломатичної служби зменшується на 10 відсотків у разі працевлаштування:

іншого з подружжя (дружини або чоловіка) під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби відповідно до міжнародного договору про працевлаштування громадян України або міжнародного договору про працевлаштування членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ з місяця, що настає за місяцем працевлаштування іншого з подружжя (дружини або чоловіка) (крім випадків залучення до виконання робіт за цивільно-правовими договорами в закордонних дипломатичних установах України);

обох з подружжя (дружини та чоловіка) на штатні посади в закордонних дипломатичних установах України.

Під час здійснення розрахунку сум надбавок, передбачених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 332, а також інших розрахунків, в яких використовується норма компенсаційних виплат в іноземній валюті, застосовується норма компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць за відповідною посадою у повному обсязі.


Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 квітня 2019 р. № 332

РОЗМІР

надбавок до норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

Найменування надбавки

Найменування посади

Розмір надбавки,

відсотків

1. За виконання обов’язків за сумісництвом в інших державах, міжнародних організаціях та закордонних дипломатичних установах України

Надзвичайний і Повноважний Посол України, Глава Місії України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Постійний представник України при міжнародній організації, Генеральний консул України, який за сумісництвом є Надзвичайним і Повноважним Послом України в одній державі або Представником України при міжнародній організації, Постійним представником України при міжнародній організації, Главою Місії України при міжнародній організації, головний спеціаліст (фінансові питання), провідний спеціаліст (фінансові питання), спеціаліст (фінансові питання), який виконує обов’язки за сумісництвом додатково в одній закордонній дипломатичній установі

10

Надзвичайний і Повноважний Посол України, Глава Місії України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Постійний представник України при міжнародній організації, Генеральний консул України, який за сумісництвом є Надзвичайним і Повноважним Послом України в одній державі або Представником України при міжнародній організації, Постійним представником України при міжнародній організації, Главою Місії України при міжнародній організації у двох та більше державах чи міжнародних організаціях, головний спеціаліст (фінансові питання), провідний спеціаліст (фінансові питання), спеціаліст (фінансові питання), який виконує обов’язки за сумісництвом додатково у двох закордонних дипломатичних установах України

12,5

аташе з питань оборони, який виконує обов’язки за сумісництвом в одній державі

5

аташе з питань оборони, який виконує обов’язки за сумісництвом у двох та більше державах

7,5

2. На виконання представницьких функцій іншого з подружжя, який не працює, на час перебування за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби

Надзвичайний і Повноважний Посол України, Представник України при міжнародній організації, Постійний представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації

30

Генеральний консул України

15

3. На кожну дитину віком до 18 років, яка перебуває за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби*

посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної установи України

5

4. За виконання обов’язків керівника закордонної дипломатичної установи за вакантною посадою відповідно до наказу МЗС

дипломатична посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної установи України

5

5. У зв’язку з перебуванням у державах, де склалася надзвичайна ситуація, що загрожує особистій безпеці та здоров’ю, з визначенням строку дії такої надбавки

посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної установи України

10

6. У зв’язку з перебуванням у державах, де ведуться бойові дії, на час перебування на території цих держав**

посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної установи України

50

__________

* Надбавка на кожну дитину віком до 18 років, яка перебуває за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби, встановлюється на утримання дітей такого працівника або іншого з подружжя, які відповідно до наказу МЗС направлені за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби.

У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім’ї (подружжям) у закордонних дипломатичних установах України, розташованих в одному місті держави перебування, надбавка на кожну дитину віком до 18 років здійснюється лише одному з працюючих членів сім’ї - працівників закордонної дипломатичної установи України, посада якого передбачає вищу норму компенсаційних виплат в іноземній валюті.

** Держави, віднесені до категорії Е Класифікатора складності проходження служби Комісії з міжнародної цивільної служби Організації Об’єднаних Націй, а також окремі міста держав, що віднесені до зазначеної категорії та в яких розміщені закордонні дипломатичні установи.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 квітня 2019 р. № 332

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 261 “Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 592; 2005 р., № 35, ст. 2122; 2017 р., № 82, ст. 2511; 2018 р., № 49, ст. 1710) пункти 3, 4, 6 і 7 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 87; 2016 р., № 61, ст. 2086; 2017 р., № 61, ст. 1879, № 17, ст. 92):

1) абзаци п’ятий і шостий пункту 1 виключити;

2) додатки 3 і 4 до постанови виключити.

3. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2013 р., № 48, ст. 1712):

1) у першому реченні абзацу четвертого слова “та працівникам дипломатичної служби України, що направлені у довготермінове відрядження та отримують компенсаційні виплати в іноземній валюті,” виключити;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“У разі коли працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, або працівники, які виконують функції з обслуговування, з числа осіб, які мають дозвіл на постійне проживання та/або працевлаштування в державі розміщення закордонної дипломатичної установи України, або іноземці, призначені за контрактами на посади закордонної дипломатичної установи України, направляються у відрядження, то відшкодування добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, для відповідної держави не здійснюється.”.


ЗАТВЕРДЖЕННО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 квітня 2019 р. № 332

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1575 “Про упорядкування розміру компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3058).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 87).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 73 “Про затвердження Порядку визначення норм компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 380).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 744 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 82, ст. 2511).

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 17 квітня 2019 р. № 332 "Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 17 квітня 2019 р. № 332 "Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -