ПОСТАНОВА від 17 квітня 2019 р. № 333 "Про затвердження Порядку оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням". 2019

Інформація актуальна на 24.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. № 333
Київ

Про затвердження Порядку оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням

Відповідно до частини другої статті 34 Закону України “Про дипломатичну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 333

ПОРЯДОК
оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням

1. Цей Порядок визначає механізм оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей, які перебувають разом з ними, витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України.

2. Оплаті за рахунок бюджетних коштів підлягають такі витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що забезпечують необхідний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України:

страхові платежі за укладеними із страховою компанією договорами про медичне страхування (безперервного страхування здоров’я) (далі - договори про медичне страхування);

вартість наданих медичних послуг на підставі оригінала рахунка (іншого документа, що підтверджує вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я за місцем відрядження працівників дипломатичної служби.

3.

У разі направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове відрядження його здоров’я та здоров’я членів його сім’ї підлягають медичному страхуванню (безперервному страхуванню здоров’я) строком на 60 календарних днів у страховій компанії, що провадить страхову діяльність на території України. З такою страховою компанією працівником закордонної дипломатичної служби та членами його сім’ї укладається договір про медичне страхування з урахуванням результатів їх медичного обстеження, що підтверджується відповідним документом.

4. Закордонна дипломатична установа за погодженням з МЗС укладає із страховою компанією договір про медичне страхування працівників такої установи та членів їх сімей (далі - корпоративний договір).

Закордонна дипломатична установа вносить до МЗС пропозиції щодо не менше трьох страхових компаній, з якими планується укласти корпоративний договір. Закордонні дипломатичні установи, розміщені у державах, де ринок послуг медичного страхування для іноземців є неконкурентним, можуть подавати на розгляд до МЗС менше трьох таких пропозицій. До пропозицій додаються проекти корпоративного договору з окремими страховими компаніями з обґрунтуванням позитивних і негативних аспектів його укладення.

Укладення корпоративного договору, що забезпечує необхідний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи, для працівників такої установи та членів їх сімей є обов’язковим.

Після прибуття працівників дипломатичної служби до місця довготермінового відрядження та завершення процедури їх акредитації такі працівники та члени їх сімей приєднуються до корпоративного договору, який закордонна дипломатична установа за погодженням з МЗС укладає із страховою компанією.

У разі коли з огляду на правила страхового ринку іноземної держави укладення корпоративного договору неможливе, працівники закордонної дипломатичної установи та члени їх сімей укладають договір про медичне страхування на підставі рамкової угоди між закордонною дипломатичною установою та страховою компанією про надання нею певного обсягу екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в межах відповідної програми страхування. Зазначена рамкова угода укладається за погодженням з МЗС.

5. Якщо умовами договору про медичне страхування передбачено відшкодування франшизи, то працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей оплачується розмір страхового платежу за рахунок бюджетних коштів у повному обсязі. Вартість франшизи відшкодовується працівниками закордонної дипломатичної установи та членами їх сімей за власний рахунок.

Якщо договір про медичне страхування не передбачає відшкодування франшизи, то за рахунок бюджетних коштів працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей оплачується 75 відсотків розміру страхового платежу на одну особу.

6. У разі коли договір про медичне страхування не передбачає страхування дітей віком до одного року, працівникові закордонної дипломатичної установи відшкодовується 75 відсотків фактично сплаченої ним вартості послуг з медичного обслуговування дитини віком до одного року на підставі рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я за місцем акредитації закордонної дипломатичної установи.

Орієнтовні переліки закладів охорони здоров’я, які забезпечують медичне обслуговування дітей працівників закордонної дипломатичної установи віком до одного року, та переліки послуг з медичного обслуговування дитини, які підлягають відшкодуванню в розмірі 75 відсотків фактично сплачених коштів, затверджуються наказом закордонної дипломатичної установи.

7. У разі неможливості укладення договору про медичне страхування для працівників дипломатичної служби та/або членів їх сімей, які досягли пенсійного віку, відшкодування 75 відсотків фактичних витрат на медичні послуги таким працівникам та/або членам їх сімей здійснюється на підставі рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я за місцем відрядження таких працівників дипломатичної служби.

При цьому працівники закордонної дипломатичної установи та/або члени їх сімей, які досягли пенсійного віку, підлягають медичному страхуванню (безперервному страхуванню здоров’я) здоров’я строком на весь період довготермінового відрядження у страховій компанії України в порядку, визначеному в пункті 3 цього Порядку.

8. У разі коли член сім’ї працівника закордонної дипломатичної установи протягом одного календарного року загалом понад 183 календарних дні фактично не перебуває за місцем довготермінового відрядження такого працівника, вартість страхового платежу такого члена сім’ї не оплачується, а фактично сплачені кошти повертаються працівником закордонної дипломатичної установи на рахунок закордонної дипломатичної установи.

9. Якщо між Кабінетом Міністрів України та урядом держави акредитації та/або держави зони відповідальності закордонної дипломатичної установи укладено міжнародний договір про надання на взаємних засадах безоплатного медичного обслуговування працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей, договори про медичне страхування такими установами не укладаються.

У такому випадку медичне забезпечення працівників закордонних дипломатичних установ та членів їх сімей здійснюється відповідно до таких міжнародних договорів України.

Якщо до переліку медичних послуг, які надаються безоплатно відповідно до міжнародних договорів про надання на взаємних засадах безоплатного медичного обслуговування працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей, не входять певні медичні послуги, що забезпечують необхідний обсяг первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, відшкодування 75 відсотків фактичної вартості здійснюється працівникові закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей на підставі рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи.

10. У разі відсутності можливості укладення договору про медичне страхування (відсутності в державі розміщення закордонної дипломатичної установи системи медичного страхування, ведення бойових дій, надзвичайної ситуації) 75 відсотків фактичної вартості медичних послуг відшкодовується працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей на підставі рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи.

Крім того, таким працівникам та членам їх сімей оплачується 75 відсотків щорічного медичного огляду та вартість призначених у закладі охорони здоров’я лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги.

11. Укладення договору про медичне страхування, передбаченого у пунктах 3 та 7 цього Порядку, здійснюється працівником дипломатичної служби та членами їх сімей за власний рахунок. Копії такого договору та документа, що підтверджує результати медичного обстеження про стан здоров’я, додаються до пакета документів, що формується у разі направлення працівника дипломатичної служби у довготермінове відрядження.

12. Оплата страхових платежів за договором про медичне страхування та/або відшкодування на підставі оригіналів рахунків (інших документів, що підтверджують вартість наданих послуг) закладу охорони здоров’я фактичних витрат на медичне обслуговування працівників закордонної дипломатичної установи та членів їх сімей у державі акредитації та/або державі зони відповідальності закордонної дипломатичної установи здійснюється за рахунок коштів, передбачених МЗС на функціонування закордонних дипломатичних установ у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

13. Перелік страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей, визначається МЗС за погодженням з МОЗ.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 17 квітня 2019 р. № 333 "Про затвердження Порядку оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 17 квітня 2019 р. № 333 "Про затвердження Порядку оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -