ПОСТАНОВА від 28 квітня 2021 р. № 439 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483". 2021

Інформація актуальна на 06.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2021 р.

№ 439

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1658; 2020 р., № 67, ст. 2154, № 71, ст. 2260; 2021 р., № 4, ст. 220, № 27, ст. 1447) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 1 і 2 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 червня 2021 р., та підпункту 3 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2021 року.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд.

37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2021 р. № 439

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483

1. У постанові:

1) доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Постачальникам універсальних послуг, державному підприємству “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” та приватному акціонерному товариству “Укргідроенерго” укласти до 15 травня 2021 р. договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів. Постачальникам універсальних послуг у порядку та за формою, визначеними зазначеними двосторонніми договорами, надати прогнозні погодинні обсяги, що необхідні для задоволення потреб побутових споживачів у червні 2021 року.”;

2) у пункті 2 цифри і слова “1 травня 2021 року” замінити цифрами і словами “30 червня 2021 року”.

2.

У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженому зазначеною постановою:

1) Положення викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 червня 2019 р. № 483

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2021 р. № 439)

ПОЛОЖЕННЯ

про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі - спеціальні обов’язки), що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ринок електричної енергії”.

3.

До споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки, належать побутові споживачі, визначені в Законі України “Про ринок електричної енергії”, та споживачі (цілі споживання), визначені в абзацах одинадцятому - чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону (далі - побутові споживачі).

4. Спеціальні обов’язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:

виробників електричної енергії, перелік яких наведено в додатку 1 (далі - виробники електричної енергії);

постачальників універсальних послуг.

5. До спеціальних обов’язків належить:

продаж електричної енергії виробником електричної енергії - державним підприємством “НАЕК “Енергоатом” за ціною, визначеною згідно з пунктом 6 цього Положення, постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, які споживають електричну енергію на території торгової зони “об’єднана енергетична система України”. Примірна форма зазначеного договору затверджується Міненерго (далі - двосторонній договір з постачальниками універсальних послуг);

продаж електричної енергії виробником електричної енергії - ПрАТ “Укргідроенерго” за ціною, визначеною згідно з пунктом 6 цього Положення, постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами з постачальниками універсальних послуг в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, які споживають електричну енергію на території торгової зони “острів Бурштинської ТЕС”;

купівля виробником електричної енергії - ПрАТ “Укргідроенерго” електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку електричної енергії у торговій зоні “острів Бурштинської ТЕС” з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

надання постачальниками універсальних послуг виробникам електричної енергії послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за формою згідно з додатком 2.

6. Ціна на електричну енергію, за якою виробники електричної енергії здійснюють продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг, розраховується як різниця між середньозваженою фіксованою ціною на електричну енергію для побутових споживачів і тарифами на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з розподілу електричної енергії та на послуги постачальника універсальних послуг, але не менш як 10 гривень за 1 МВтгод. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів наведено у додатку 3.

Середньозважена фіксована ціна визначається з урахуванням фактичних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами у місяці, що передував попередньому розрахунковому місяцю.

У разі коли розрахункове значення ціни на електричну енергію становить менш як 10 гривень за 1 МВтгод, виробник електричної енергії здійснює оплату постачальнику універсальних послуг за договором про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. Вартість послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів визначається як добуток обсягу споживання електричної енергії побутовими споживачами та різниці між ціною електричної енергії, що становить 10 гривень за 1 МВтгод, і розрахунковою ціною електричної енергії.

7. Виробник електричної енергії - державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” зобов’язане у кожному розрахунковому місяці здійснювати продаж постачальникам універсальних послуг на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів у торговій зоні “об’єднана енергетична система України”.

8. Виробник електричної енергії - ПрАТ “Укргідроенерго” зобов’язане:

у кожному розрахунковому періоді здійснювати продаж постачальникам універсальних послуг на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів у торговій зоні “острів Бурштинської ТЕС”;

здійснювати купівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку електричної енергії у торговій зоні “острів Бурштинської ТЕС” з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

9. Виробники електричної енергії зобов’язані:

1) здійснювати продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг у прогнозних погодинних обсягах, що необхідні для постачання побутовим споживачам, з урахуванням коригування на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами;

2) укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, двосторонні договори з постачальниками універсальних послуг;

3) оплачувати постачальникам універсальних послуг послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

4) оприлюднювати до 15 числа місяця, що настає за розрахунковим, на власному веб-сайті інформацію про фактичні погодинні обсяги проданої електричної енергії для задоволення потреб побутових споживачів у розрізі продажу електричної енергії постачальникам універсальних послуг;

5) оприлюднювати до 25 числа місяця, що настає за розрахунковим, на власному веб-сайті інформацію про кошти, що нараховані та сплачені за послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у розрізі постачальників універсальних послуг.

10. Виробники електричної енергії мають право:

1) отримувати своєчасно та у повному обсязі кошти за продану ними постачальникам універсальних послуг електричну енергію відповідно до укладених двосторонніх договорів з постачальниками універсальних послуг;

2) здійснювати коригування погодинних обсягів, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, які були сформовані на підставі отриманих погодинних обсягів від постачальників універсальних послуг у порядку та за формою, які зазначені у двосторонньому договорі з постачальниками універсальних послуг.

11. Постачальники універсальних послуг зобов’язані:

1) надавати до 15 числа місяця, який передує розрахунковому, у порядку та за формою, визначеними двостороннім договором з постачальниками універсальних послуг, виробникам електричної енергії прогнозні погодинні обсяги, що необхідні для задоволення потреб побутових споживачів, з урахуванням додаткових обсягів за результатами коригування на фактичні дані;

2) здійснювати купівлю електричної енергії у виробників електричної енергії в прогнозних погодинних обсягах, що необхідні для постачання побутовим споживачам, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами. При цьому планові та фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами повинні відповідати розрахункам обсягів споживання побутовими споживачами, здійсненим відповідним постачальником універсальної послуги на підставі профілю відпуску електричної енергії споживачам групи “б”, яка визначена в Тимчасовому порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженому постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 р. № 2118;

3) оплачувати своєчасно та у повному обсязі у грошовій формі придбану ними у виробників електричної енергії електричну енергію відповідно до укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорів з постачальниками універсальних послуг;

4) виконувати інші умови купівлі електричної енергії, визначені в укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорах з постачальниками універсальних послуг;

5) здійснювати надання універсальних послуг побутовим споживачам за цінами (тарифами), визначеними відповідними державними органами для таких споживачів;

6) укласти з виробниками електричної енергії договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та двосторонні договори з постачальниками універсальних послуг;

7) оприлюднювати щомісяця до 25 числа місяця, що настає за розрахунковим, на власному веб-сайті інформацію про погодинні місячні обсяги купівлі електричної енергії у виробників електричної енергії та фактичний продаж електричної енергії побутовим споживачам.

12. Постачальники універсальних послуг мають право отримувати від виробників електричної енергії оплату послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

13. Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії зобов’язані здійснювати до 9 числа місяця, що настає за розрахунковим, за зверненнями постачальників універсальних послуг, які здійснюють на їх території ліцензованої діяльності постачання електричної енергії побутовим споживачам, підтвердження фактичних загальних обсягів споживання електричної енергії, необхідної для задоволення потреб побутових споживачів за формою, встановленою договором купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів.

14. Договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та двосторонні договори між гарантованим покупцем та постачальниками універсальних послуг після 1 червня 2021 р. продовжують діяти в частині виконання обов’язків щодо остаточних розрахунків та коригувань, які не були виконані під час дії зазначених договорів, до їх повного виконання сторонами договорів.

15. Спеціальні обов’язки не застосовуються до діяльності з постачання електричної енергії побутовим споживачам, об’єкти яких розташовані на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

16. Коригування прогнозних погодинних обсягів електричної енергії здійснюється відповідно до даних постачальників універсальних послуг щодо фактичних обсягів електричної енергії, що відповідають обсягам, необхідним для постачання побутовим споживачам, підтверджених оператором системи розподілу, на території ліцензованої діяльності якого провадить діяльність постачальник універсальних послуг.

17. Вартість перевищення погодинних прогнозних обсягів електричної енергії над фактичними обсягами сплачується постачальником універсальних послуг виробнику електричної енергії за ціною, яка склалася на відповідну годину відповідного дня на ринку “на добу наперед”.

18. У разі перевищення фактичних погодинних обсягів електричної енергії над прогнозними постачальник універсальних послуг має право купити додаткові обсяги електричної енергії у наступних періодах постачання за ціною, розрахованою згідно з пунктом 6 цього Положення.”;

2) додатки 1 і 2 до Положення викласти в такій редакції:

“Додаток 1

до Положення

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2021 р. № 439)

ПЕРЕЛІК

виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (виробник електричної енергії на атомних електростанціях)

ПрАТ “Укргідроенерго” (виробник електричної енергії на гідроелектростанціях)

Додаток 2

до Положення

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2021 р. № 439)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів”;

3) додаток 3 до Положення викласти в такій редакції:

“Додаток 3

до Положення

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2021 р. № 439)

ФІКСОВАНІ ЦІНИ

на електричну енергію для побутових споживачів

1. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів становить:

Період застосування

Фіксована ціна на електричну енергію, в копійках за 1 кВтгод

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

З 1 січня до 30 червня 2021 р.

140

28

168

2. Фіксована ціна, визначена пунктом 1 цього додатка, застосовується до електричної енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та споживається:

1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, в тому числі - у гуртожитках, що розраховуються за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами для забезпечення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або господарську діяльність;

2) у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на технічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;

3) у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

4) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб;

5) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби.

3. За наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу розрахунки споживачів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього додатка, проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію, визначеною пунктом 1 цього додатка, із застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача):

1) за двозонним диференціюванням за періодами часу:

0,5 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години);

повна фіксована ціна в інші години доби;

2) за тризонним диференціюванням за періодами часу:

1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години);

повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї години, з 22-ї до 23-ї години);

0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години).”.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 28 квітня 2021 р. № 439 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483". Кабінет Міністрів України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 28 квітня 2021 р. № 439 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483". 2021

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -