>>

ПОСТАНОВА від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил". 1999

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 1999 р.

№ 1262

Київ

Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1749 від 16.11.2002

№ 828 від 02.06.2003

№ 1657 від 13.12.2004

№ 1436 від 18.10.2006

№ 711 від 12.05.2007

№ 516 від 04.06.2008

№ 1145 від 27.12.2008

№ 287 від 05.04.2012

№ 301 від 14.05.2015

№ 19 від 13.01.2016}

На виконання пункту 25 першочергових заходів з проведення в Україні адміністративної реформи, затверджених Указом Президента України від 20 листопада 1998 р.

№ 1284, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

заходи щодо поліпшення роботи з підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час складання і затвердження відповідних місцевих бюджетів передбачати в установленому порядку видатки на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування.

Перший віце-прем'єр-міністр України

В.КУРАТЧЕНКО

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 липня 1999 р.

№ 1262

ПОРЯДОК

формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

{У тексті Порядку слова "Українська Академія державного управління при Президентові України", "посади першої - четвертої категорій державних службовців", "посади п'ятої - сьомої категорій державних службовців" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна академія державного управління при Президентові України", "перша - четверта категорія посад державних службовців", "п'ята - сьома категорія посад державних службовців" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 711 від 12.05.2007}

{У тексті Порядку слово “Головдержслужба” в усіх відмінках замінено словом “Нацдержслужба” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації всіх категорій працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

2.

Державним замовником на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать до першої - четвертої категорії посад державних службовців, є Державне управління справами за погодженням з Нацдержслужбою, п’ятої - сьомої категорії посад державних службовців, - Нацдержслужба, а на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців, - Нацдержслужба.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанов КМ № 711 від 12.05.2007, № 19 від 13.01.2016}

Державним замовником на підготовку працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на першій - четвертій категоріях посад державних службовців у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил, а також підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави є Міноборони.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань виконання Закону України “Про державну службу” є Нацдержслужба.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 287 від 05.04.2012, № 301 від 14.05.2015}

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, є Національне агентство з питань запобігання корупції.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади є Нацдержслужба.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1657 від 13.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Державним замовником на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин є МЗС.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008}

3. Державним замовником на підготовку працівників органів державної влади, які відносяться до п'ятої - сьомої категорій посад державних службовців, є Нацдержслужба.

4. Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, що відносяться до п'ятої - сьомої категорій посад державних службовців, є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші органи державної влади.

5. Заявки на включення до проекту державних замовлень на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування формуються державними замовниками згідно з нормативами, визначеними Нацдержслужбою разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном, і подаються в установленому порядку до Державного управління справами та Нацдержслужби, які їх узагальнюють та подають до Мінекономрозвитку з відповідними пропозиціями до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

6. Видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування для підготовки і підвищення кваліфікації, передбачаються в єдиних кошторисах доходів і видатків органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах асигнувань, визначених відповідно державними і місцевими бюджетами на заходи з післядипломної освіти.

7. У пропозиціях щодо підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування зазначається:

кількість осіб, яким необхідно пройти навчання;

кількість осіб, які мають завершити навчання;

середньорічна потреба у навчанні працівників;

орієнтовна середня вартість підготовки або підвищення кваліфікації одного працівника;

орієнтовні загальні обсяги фінансування витрат на освітні послуги.

8. Питання щодо формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167) та постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України, 1997 р., № 7, ст. 57).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Формування державного замовлення на підготовку працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

9. Пропозиції щодо підготовки працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до першої - четвертої категорій посад державних службовців, подаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування Національній академії державного управління при Президентові України за погодженням з Нацдержслужбою щодо підготовки працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на першій - четвертій категоріях посад державних службовців у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони, щодо підготовки працівників органів державної влади за спеціальністю "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" - МЗС, а щодо підготовки працівників, які відносяться до п'ятої - сьомої категорій посад державних службовців, - Нацдержслужбі щороку до 15 квітня в установленому порядку за формою, що визначається Мінекономрозвитку та Нацдержслужбою.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 516 від 04.06.2008, № 19 від 13.01.2016}

10. Після погодження з Нацдержслужбою пропозицій Національна академія державного управління при Президентові України подає їх Державному управлінню справами, яке формує для включення до проекту державного замовлення на наступний рік заявку на підготовку магістрів у галузі знань “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” для роботи на першій - четвертій категорії посад державних службовців; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на першій - четвертій категорії посад державних службовців у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил; МЗС - на підготовку магістрів за спеціальністю “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”; Нацдержслужбі - на підготовку магістрів у галузі знань “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” для роботи на п’ятій - сьомій категорії посад державних службовців, кожна з яких подається в установленому порядку Мінекономрозвитку щороку до 15 липня.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; в редакції Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}

Мінекономрозвитку на підставі цих заявок відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306, формує проект державних замовлень на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

11. Державне управління справами, Міноборони, МЗС та Нацдержслужба після затвердження державних замовлень на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування розміщують в установленому порядку державні замовлення та відповідно до своїх повноважень забезпечують їх виконання.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 516 від 04.06.2008, № 19 від 13.01.2016}

Формування державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до першої - сьомої категорій посад державних службовців, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державних замовлень на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 711 від 12.05.2007, № 19 від 13.01.2016}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку Міноборони.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до посад першої - сьомої категорій державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань виконання Закону України “Про державну службу” вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає її Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 287 від 05.04.2012, № 301 від 14.05.2015}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посади яких належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Національному агентству з питань запобігання корупції для їх узагальнення, формування заявки на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році та подання її до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня Мін'юсту, який разом з Нацдержслужбою їх узагальнює, а Нацдержслужба формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1657 від 13.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин працівників органів державної влади, які відносяться до першої - сьомої категорії посад державних службовців, вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які належать до п’ятої - сьомої категорії посад державних службовців, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші державні органи подають щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка узагальнює їх, формує для включення до проекту державного замовлення заявку на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і подає її до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави Міноборони узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}

14. Мінекономрозвитку відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306, на підставі поданих заявок формує проект державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

15. Нацдержслужба у взаємодії з Державним управлінням справами після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які відносяться до першої - четвертої категорій посад державних службовців.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 711 від 12.05.2007, № 19 від 13.01.2016}

Міноборони після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Національне агентство з питань запобігання корупції після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посади яких належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, в Національній академії державного управління при Президентові України, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також інших вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у разі отримання ними ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1436 від 18.10.2006, № 1145 від 27.12.2008, № 287 від 05.04.2012; в редакції Постанови КМ № 301 від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Нацдержслужба після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1657 від 13.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

МЗС після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин працівників органів державної влади.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

16. Нацдержслужба після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує в установленому порядку на конкурсній основі серед навчальних закладів державне замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців, і контролює його виконання.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 липня 1999 р. № 1262

ЗАХОДИ

щодо поліпшення роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Проаналізувати кількісний і якісний склад працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та визначити на 2001 - 2005 роки прогнозні показники їхньої потреби у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів.

Головдержслужба, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

2000 рік.

2. Визначити перелік спеціальностей та спеціалізацій у галузі "Державне управління", професійно орієнтований на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Головдержслужба, Мінпраці, Міносвіти, Українська Академія державного управління при Президентові України.

1999 рік.

3. Провести соціологічні дослідження з питань організації, змісту і ефективності навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.

1999 - 2000 роки.

4. Оптимізувати діючу мережу навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування в установленому порядку з урахуванням потреби цих органів на 2000 - 2005 роки у навчанні кадрів.

Головдержслужба, Українська Академія державного управління при Президентові України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

1999 - 2000 роки.

5. За результатами проведення цільових досліджень і вивчення зарубіжного досвіду розробити сучасні тести, анкети для оцінки роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та внести пропозиції щодо вдосконалення змісту навчання.

Головдержслужба, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Українська Академія державного управління при Президентові України, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.

2000 - 2001 роки.

6. Розробити державні стандарти, а також рекомендації (нормативи, вимоги, вказівки) з формування програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у галузі "Державне управління".

Міносвіти, Головдержслужба, Українська Академія державного управління при Президентові України, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.

2000 - 2002 роки.

7. Організувати на базі Інституту підвищення кваліфікації кадрів Української Академії державного управління при Президентові України цільове підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба.

Починаючи з 2000 року.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил". Кабінет Міністрів України. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил". 1999

 1. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил", 1999
 2. ПОСТАНОВА від 16 листопада 2002 р. N 1749 " Про заходи щодо вдосконалення професійного навчання керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави"
 3. ПОСТАНОВА від 27 січня 1997 р. N 55 " Про оплату праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ та організацій"
 4. ПОСТАНОВА від 16 грудня 2004 р. N 1681 " Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій"
 5. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 16 листопада 2002 р. N 1749 "Про заходи щодо вдосконалення професійного навчання керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави", 2002
 6. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 27 січня 1997 р. N 55 "Про оплату праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ та організацій", 1997
 7. Нацдержслужба України. НАКАЗ від 17.04.2015 № 81 "Про затвердження Порядку погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", 2015
 8. НАКАЗ від 17.04.2015 № 81 "Про затвердження Порядку погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій"
 9. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 16 грудня 2004 р. N 1681 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", 2004
 10. ПОСТАНОВА від 8 лютого 2000 р. N 251 " Про заходи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань національної безпеки та оборони держави"
 11. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 18 січня 1999 р. N 48 "Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні", 1999
 12. Стаття 67. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади
 13. Стаття 22. Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій
 14. Стаття 5. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості
 15. Розділ II ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ
 16. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 8 лютого 2000 р. N 251 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань національної безпеки та оборони держави", 2000
 17. Мінсоцполітики України. НАКАЗ від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", 2017
 18. Стаття 54. Адміністративна відповідальність посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю
 19. Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -