ПОСТАНОВА від 26 липня 2006 р. N 1028 "Про затвердження Порядку опечатування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень, складів та архівів". 2006

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 26 липня 2006 р.

N 1028

Київ

Про затвердження Порядку опечатування Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами

кас, касових приміщень, складів та архівів

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок опечатування Державною фінансовою

інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень,

складів та архівів, що додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 липня 2006 р.

N 1028

ПОРЯДОК

опечатування Державною фінансовою інспекцією, її

територіальними органами кас, касових приміщень,

складів та архівів

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ У тексті Порядку слова "орган контрольної служби" в усіх

відмінках замінено словами "контролюючий орган" у

відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 968

( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення

Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі -

контролюючий орган) опечатування кас, касових приміщень, складів

та архівів в установах, де проводиться ревізія (далі -

підконтрольна установа). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968

( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

2. Опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів

(далі - опечатування) здійснюється у разі відмови керівника

підконтрольної установи виконати письмову вимогу посадової особи

контролюючого органу, що проводить ревізію (далі - посадова

особа), провести інвентаризацію основних фондів,

товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків (далі -

інвентаризація). У цьому разі посадова особа невідкладно складає

акт про відмову у проведенні інвентаризації та письмово інформує

про це керівника контролюючого органу (його заступника), який

приймає рішення про необхідність звернення до суду для

забезпечення проведення інвентаризації.

Опечатування здійснюється після направлення контролюючим

органом звернення до суду з метою спонукання до проведення

інвентаризації.

3. Безпосереднє опечатування здійснюється посадовою особою у

присутності не менш як двох понятих та представника підконтрольної

установи.

Під час опечатування як поняті запрошуються будь-які

дієздатні особи, зокрема працівники підконтрольної установи, за

винятком керівника (його заступника) або особи, відповідальної за

збереження основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів

у касах, касових приміщеннях, на складах та в архівах, що

опечатуються, і працівники контролюючого органу, які не беруть

безпосередньої участі у проведенні ревізії.

Керівник підконтрольної установи зобов'язаний забезпечити

безперешкодний доступ понятих до кас, касових приміщень, складів

та архівів, що опечатуються.

4. Для забезпечення присутності під час опечатування

представника підконтрольної установи посадова особа письмово

інформує керівника установи про місце, дату і час здійснення

опечатування.

Представником підконтрольної установи визначається, як

правило, особа, відповідальна за збереження основних фондів,

товарно-матеріальних цінностей, коштів у касах, касових

приміщеннях, на складах та в архівах, що опечатуються.

У разі коли представник підконтрольної установи не з'явився у

відповідний час та місце, опечатування здійснюється без його

участі, про що робиться відповідний запис у протоколі

опечатування.

5. Факт здійснення опечатування оформляється протоколом, в

якому зазначаються об'єкт (каса, касове приміщення, склад, архів),

дата і час опечатування, прізвище та ініціали посадової особи, а

також інших присутніх під час опечатування осіб.

Протокол складається у двох примірниках і скріплюється

підписами осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту. Перший

примірник долучається до матеріалів ревізії, другий надсилається

рекомендованим листом з повідомленням керівника підконтрольної

установи, про що робиться відповідний запис у протоколі.

Форма протоколу опечатування кас, касових приміщень, складів

та архівів встановлюється Держфінінспекцією. { Абзац третій пункту

5 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

6. Опечатування здійснюється на строк до ухвалення судом

рішення щодо спонукання до проведення інвентаризації чи про

відмову в її проведенні, але не більш як на 24 години з моменту

здійснення опечатування.

У разі неприйняття судом рішення до закінчення строку,

визначеного в абзаці першому цього пункту, посадова особа може

повторно опечатати зазначене приміщення.

Строк опечатування може бути продовжено лише до прийняття

судом рішення щодо спонукання до проведення інвентаризації та

створення підконтрольною установою умов для її проведення або

рішення про відмову в проведенні інвентаризації.

7. Опечатування здійснюється шляхом наклеювання аркуша паперу

в такий спосіб, щоб усунути можливість несанкціонованого доступу

до кас, касових приміщень, складів та архівів. На аркуші

зазначаються прізвище посадової особи, яка здійснює опечатування,

дата і час, ставиться її підпис, який скріплюється печаткою

контролюючого органу. { Абзац перший пункту 7 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від

07.09.2011 }

Після проведення опечатування посадова особа повинна

переконатися у неможливості відновлення діяльності об'єкта без

пошкодження аркуша паперу.

Відповідальність за цілість наклеєного під час опечатування

аркуша паперу несе керівник підконтрольної установи (його

заступник).

У разі повторного опечатування аркуш паперу, наклеєний під

час попереднього опечатування, не знімається.

8. Якщо підконтрольна установа перешкоджає проведенню

опечатування, посадова особа письмово інформує про це керівника

відповідного контролюючого органу (його заступника), який

звертається до правоохоронного органу.

9. Зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу

здійснюється посадовою особою після прийняття судом рішення щодо

спонукання до проведення інвентаризації чи відмову в її проведенні

в присутності представника підконтрольної установи. Для цього

посадова особа завчасно письмово повідомляє керівника такої

установи про дату, час і місце зняття наклеєного під час

опечатування аркуша паперу.

У разі коли представник підконтрольної установи не з'явився у

визначений контролюючим органом час і місце, зняття наклеєного під

час опечатування аркуша паперу здійснюється за участю інших

працівників контролюючого органу, які не беруть безпосередньої

участі у проведенні ревізії, про що робиться відповідний запис у

протоколі зняття наклеєного під час опечатування аркуша паперу.

Форма протоколу зняття наклеєного під час опечатування аркуша

паперу встановлюється Держфінінспекцією. { Абзац третій пункту 9 в

редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

10. Факт пошкодження наклеєного під час опечатування аркуша

паперу оформляється відповідним актом, який складається та

підписується в порядку, встановленому для оформлення протоколу

опечатування.

Про факт пошкодження наклеєного під час опечатування аркуша

паперу посадова особа письмово інформує керівника контролюючого

органу (його заступника), який в свою чергу письмово інформує

правоохоронний орган для відповідного реагування.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 26 липня 2006 р. N 1028 "Про затвердження Порядку опечатування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень, складів та архівів". Кабінет Міністрів України. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 26 липня 2006 р. N 1028 "Про затвердження Порядку опечатування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень, складів та архівів". 2006

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -