>>

ПОСТАНОВА від 19 липня 2006 р. N 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями". 2006

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 19 липня 2006 р.

N 999

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення

інвалідів автомобілями

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007

N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008

N 1145 ( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію Постанови

зупинено згідно з Указом Президента N 966/2009

( 966/2009 ) від 25.11.2009

N 1270 ( 1270-2009-п ) від 26.11.2009 - дію змін

зупинено згідно з Указом Президента

N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від 11.12.2009

N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010

N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012

N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012

N 190 ( 190-2013-п ) від 25.03.2013

N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013

N 803 ( 803-2015-п ) від 07.10.2015

N 1149 ( 1149-2015-п ) від 30.12.2015

N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016

N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016

N 429 ( 429-2017-п ) від 21.06.2017 }

Відповідно до статті 26 Закону України "Про реабілітацію

інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), статей 6 і 11-1 Закону України

"Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

1.

Затвердити Порядок забезпечення інвалідів автомобілями, що

додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 липня 2006 р. N 999

ПОРЯДОК

забезпечення інвалідів автомобілями

{ У тексті Порядку слова "Мінпраці" і "Державного казначейства"

замінено відповідно словами "Мінсоцполітики" і "Казначейства"

згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

{ У тексті Порядку: слова "постійного", "проживає і",

"проживав і", "проживання і", "проживає та",

"проживання та" і "проживав та" виключено згідно з

Постановою КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

{ У тексті Порядку слова "головні управління соціального захисту",

"районне управління соціального захисту" та "оціночна вартість"

у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами

"структурний підрозділ соціального захисту населення", "орган

соціального захисту населення" та "розрахункова вартість" у

відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 939

( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення легковими

автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України

"Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (далі - автомобіль)

інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, які мають право на їх

отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами

України і місце проживання яких зареєстровано (далі - місце

реєстрації) в Україні в установленому законодавством порядку.

{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами

КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010, N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

Для забезпечення автомобілями діти-інваліди беруться на облік

після досягнення ними п'ятирічного віку.

Забезпечення автомобілями інвалідів за місцем реєстрації

здійснюється Міністерством соціальної політики Автономної

Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами

соціального захисту населення обласних, Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні

підрозділи соціального захисту населення) або управліннями

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань України в

Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

(далі - управління виконавчої дирекції). { Абзац третій пункту 1

із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п )

від 26.04.2007, N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012, N 1057

( 1057-2012-п ) від 31.10.2012, N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

Інваліди, які проживають в установах соціального

обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у

місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються. У разі

влаштування інваліда, який забезпечений автомобілем, на проживання

до установи соціального обслуговування або засудження його до

позбавлення волі автомобіль, отриманий інвалідом, законним

представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда через

структурний підрозділ соціального захисту населення або управління

виконавчої дирекції, повертається такому структурному підрозділу

соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції у

повному комплекті.

У разі коли такого інваліда було забезпечено

автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості),

за його заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня

вилучення автомобіля, йому повертається сума, що була ним сплачена

за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на

день подання заяви. { Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008; в редакції

Постанови КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Інвалідів, які в період перебування на обліку для

забезпечення автомобілем були влаштовані до установи соціального

обслуговування на повне державне утримання або засуджені до

позбавлення волі, знімають з обліку для забезпечення автомобілем.

На підставі довідки про вибуття з установи соціального

обслуговування або про відбуття строку покарання в місці

позбавлення волі інваліди беруться на облік з дати подання заяви

про забезпечення автомобілем з урахуванням періоду перебування на

обліку до влаштування в установи соціального обслуговування на

повне державне утримання або засудження до позбавлення волі.

{ Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

{ Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1057

( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

2. Фінансування витрат, пов'язаних з отриманням автомобілів

та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється:

для осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом,

що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного

захворювання (далі - інваліди унаслідок трудового каліцтва), - за

рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України (далі - Фонд соціального страхування);

для інших інвалідів - за рахунок коштів, передбачених на цю

мету у державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством

джерел. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1145 ( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію

Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 966/2009

( 966/2009 ) від 25.11.2009; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1270 ( 1270-2009-п ) від 26.11.2009 - дію змін

зупинено згідно з Указом Президента N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від

11.12.2009 }

Автомобілі для інвалідів унаслідок трудового каліцтва

придбаваються Фондом соціального страхування та видаються

управліннями виконавчої дирекції. { Абзац четвертий пункту 2 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007 }

Особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків

невиробничого характеру, забезпечуються автомобілями на загальних

підставах за рахунок коштів державного бюджету.

Мінсоцполітики за передбаченою законом про Державний бюджет

України на відповідний рік бюджетною програмою для фінансування

забезпечення інвалідів автомобілями перераховує кошти на рахунок,

відкритий органами Казначейства Фонду соціального захисту

інвалідів.

Кошти з інших не заборонених законодавством джерел

перераховуються безпосередньо виконавцю відповідно до укладених

угод. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1145

( 1145-2009-п ) від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з

Указом Президента N 966/2009 ( 966/2009 ) від 25.11.2009; пункт 2

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1270 ( 1270-2009-п )

від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента

N 1029/2009 ( 1029/2009 ) від 11.12.2009 }

Закупівля робіт і послуг з виготовлення і поставки

автомобілів за рахунок державних коштів здійснюється Фондом

соціального захисту інвалідів та Фондом соціального страхування

відповідно до законодавства. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з

Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Оплату робіт з виготовлення і поставки автомобілів здійснює

Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального страхування

в установленому законодавством порядку. { Абзац пункту 2 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007 }

Складення і подання фінансової звітності про використання

бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним

витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

3. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява,

документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку, та висновок

обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі,

республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної

експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про

наявність в інваліда медичних показань для забезпечення

автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування

ним залежно від умов забезпечення автомобілем, зазначених у

пунктах 29-31 цього Порядку. { Абзац перший пункту 3 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від

17.04.2008, N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення

автомобілями:

інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської

катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

інваліди з куксами обох ніг і рук.

Крім того, інвалід або член його сім'ї, який зареєстрований

за місцем реєстрації інваліда і якому передається право

користування автомобілем, законний представник недієздатного

інваліда, дитини-інваліда, інша особа, якій передається право

користування автомобілем (для інвалідів війни та інвалідів I групи

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких

встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською

катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших

ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із

застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та інвалідів унаслідок

трудового каліцтва) та яка зареєстрована в одному населеному

пункті з інвалідом, подає копію посвідчення водія на право

керування автомобілем відповідної категорії. { Абзац шостий пункту

3 в редакції Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010; із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1057 ( 1057-2012-п )

від 31.10.2012, N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів

автомобілями затверджується МОЗ.

{ Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ

N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

До членів сім'ї інваліда належать громадяни України, які

проживають разом з ним, пов'язані спільним побутом, мають взаємні

права та обов'язки на підставі шлюбу, кровного споріднення,

усиновлення, опіки або піклування над неповнолітніми дітьми, а

також на інших підставах, які не заборонені законом і не

суперечать моральним засадам суспільства, та місце проживання яких

зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010, N 1057

( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

4. Розподіл автомобілів, придбаних для інвалідів за рахунок

коштів, зазначених у пунктах 2 і 18 цього Порядку, здійснюється

відповідно структурними підрозділами соціального захисту населення

і управліннями виконавчої дирекції у такому співвідношенні:

1) 50 відсотків - особам, що мають право на першочергове

забезпечення автомобілями;

2) 30 відсотків - особам, що мають право на позачергове

забезпечення автомобілями;

3) 20 відсотків - особам усіх інших категорій, що

забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги.

У разі відсутності на обліку для забезпечення автомобілями

(далі - облік) інвалідів, зазначених у підпункті 1, автомобілі

розподіляються серед інвалідів, зазначених у підпунктах 2 і 3, у

співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.

Рішення про розподіл автомобілів та забезпечення ними

інвалідів затверджуються наказами структурних підрозділів

соціального захисту населення, а у разі придбання автомобілів за

рахунок коштів Фонду соціального страхування - наказами управлінь

виконавчої дирекції. { Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно

з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

5. На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди,

які:

не мають в особистому користуванні автомобільного

транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1

Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (крім

причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти

або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту

населення або управління виконавчої дирекції, що перебував в

експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом

8 цього Порядку); { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

протягом семи років перед взяттям на облік і за час

перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну

допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний

автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.

Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо

їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах

другому і третьому цього пункту.

Для взяття на облік та забезпечення автомобілем відповідні

структурні підрозділи соціального захисту населення районних,

районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих

органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя)

рад (у разі їх створення) (далі - органи соціального захисту

населення) або управління виконавчої дирекції надсилають запит до

відповідного підрозділу МВС для отримання відомостей про

реєстрацію на ім'я інваліда, законного представника недієздатного

інваліда, дитини-інваліда автомобіля протягом останніх семи років

перед взяттям на облік і за час перебування на обліку. { Абзац

п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 1057 ( 1057-2012-п ) від

31.10.2012, N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

У разі коли за час перебування на обліку в інваліда змінилася

група інвалідності або йому було встановлено групу інвалідності

без зазначення строку повторного огляду, йому необхідно повторно

пройти огляд облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності

медичних показань для забезпечення автомобілем на дату

встановлення зазначених змін. { Пункт 5 доповнено новим абзацом

згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Якщо протягом часу перебування на обліку інвалід втратив

підстави, зазначені у цьому пункті, він знімається з обліку.

Не береться на облік інвалід, який має відповідні медичні

показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та

протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена

сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і якому

інвалід міг би передати право користування автомобілем. { Абзац

пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

Якщо під час перебування на обліку в сім'ї інваліда відбулися

зміни, що призвели до відсутності члена сім'ї, який зареєстрований

за місцем реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати

право користування автомобілем, виникли інші причини, з яких член

сім'ї інваліда не може керувати автомобілем, інвалід знімається з

обліку протягом шести місяців після встановлення такого факту.

{ Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010 } { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007 }

5-1. У разі коли за час перебування на обліку інваліда, який

не має права на передачу користування автомобілем члену сім'ї (за

умови взяття його на облік до набрання чинності цього Порядку),

автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)

моделі знято з виробництва, такий інвалід забезпечується

автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі користування

автомобілем члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації

інваліда. { Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

6. Інвалід, законний представник недієздатного інваліда,

дитини-інваліда отримує автомобіль на десятирічний строк без права

продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій

особі. Після закінчення зазначеного строку інвалід може

користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути

його структурному підрозділу соціального захисту населення чи

управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з пунктом 14 цього

Порядку.

Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання

його інвалідом, законним представником недієздатного інваліда,

дитини-інваліда на підставі акта приймання-передачі, виданого

дилером підприємства - постачальника автомобілів для інвалідів.

{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

7. Інвалід може мати в своєму користуванні лише один

автомобіль, отриманий через структурний підрозділ соціального

захисту населення за рахунок коштів державного та місцевих

бюджетів або через управління виконавчої дирекції за рахунок

коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

8. Інвалід може бути достроково взятий на облік на підставі

рішення структурного підрозділу соціального захисту населення за

погодженням з Мінсоцполітики, а інвалід унаслідок трудового

каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у

разі: { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 35

( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту

оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується

довідкою, виданою підрозділом МВС;

неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для

подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що

сталася не з вини інваліда або особи, яка керувала автомобілем у

присутності інваліда, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що

підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС

чи ДСНС. { Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

9. У разі коли в сім'ї є два і більше інвалідів, що

перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з

подальшим зняттям їх із черги. При цьому один з інвалідів на вибір

(за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для

нього умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо

один з членів сім'ї має право на забезпечення автомобілем на таких

самих умовах.

Якщо один з членів сім'ї, що складається з двох і більше

інвалідів, перебуває на обліку за умови передачі права

користування автомобілем іншому члену сім'ї, така сім'я

забезпечується автомобілем тієї модифікації, що відповідає

медичним показанням члена сім'ї, якому буде передано право

користування автомобілем відповідно до цього Порядку. { Пункт 9

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010 }

Якщо один із членів сім’ї, до складу якої входять два і

більше інваліди, що перебувають на обліку, змінив місце реєстрації

у зв’язку з розірванням шлюбу між подружжям, влаштуванням одного з

них до установи соціального обслуговування на повне державне

утримання або засудженням до позбавлення волі, така сім’я втрачає

право на забезпечення автомобілем на умовах, визначених цим

пунктом. При цьому такі інваліди беруться на облік з дати набуття

ними права на забезпечення автомобілем. { Пункт 9 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

10. Підприємство-постачальник через дилерську мережу здійснює

підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх інвалідам,

законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів

згідно з наказом структурного підрозділу соціального захисту

населення про розподіл автомобілів та забезпечення ними інвалідів,

а інвалідам унаслідок трудового каліцтва - згідно із наказом

управління виконавчої дирекції. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від

17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

11. Структурні підрозділи соціального захисту населення

організовують для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового

каліцтва) навчання водіння автомобіля в акредитованих закладах

незалежно від форми власності та підпорядкування, які за

результатами атестації отримали відповідний атестат, за рахунок

коштів, сплачених членами сімей померлих інвалідів за передані їм

у власність автомобілі, коштів від реалізації повернутих

(вилучених) автомобілів, перерахованих відділенням Фонду

соціального захисту інвалідів. З цією метою укладається

тристоронній договір на проведення навчання водінню автомобіля, а

структурні підрозділи соціального захисту населення передають

відділенням Фонду соціального захисту інвалідів заяви інвалідів на

навчання та завірені копії таких документів: { Абзац перший пункту

11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

висновків облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про встановлення медичних

показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань

до керування ним;

підтвердження про перебування інвалідів на обліку;

пенсійних посвідчень або посвідчень отримувачів державної

соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

довідки про реєстрацію місця проживання.

Згідно з укладеним договором навчальний заклад надає Фонду

соціального захисту інвалідів відповідні документи на оплату

навчання.

Навчальний заклад надсилає відповідному структурному

підрозділу соціального захисту населення та відділенню Фонду

соціального захисту інвалідів підтвердження про видачу інваліду

документа про проходження навчання.

Навчання водінню автомобіля інвалідів унаслідок трудового

каліцтва організовується та оплачується відповідними управліннями

виконавчої дирекції.

Навчання водінню автомобіля інвалідів за рахунок коштів

державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування

проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості

у відповідному регіоні, мм. Києві та Севастополі, яка не може

перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної

плати.

Навчання водінню автомобіля члена сім'ї, якому передається

право користування ним, законного представника недієздатного

інваліда, дитини-інваліда здійснюється за власні кошти. { Абзац

десятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

У разі самостійної оплати навчання водіння автомобіля

вартість такого навчання компенсується: інваліду - Фондом

соціального захисту інвалідів, інваліду унаслідок трудового

каліцтва - управлінням виконавчої дирекції. Компенсація за

навчання водіння автомобіля проводиться за умови перебування

інваліда на обліку. Компенсація вартості навчання інваліда водіння

автомобіля проводиться один раз на підставі договору, укладеного

між ним та навчальним закладом, але з оплатою не більшою від

середньої вартості такого навчання у відповідному регіоні, мм.

Києві та Севастополі, яка не може перевищувати двох з половиною

розмірів мінімальної заробітної плати, та на підставі оригіналів

платіжних документів, що підтверджують такі витрати. { Пункт 11

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 } { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

12. Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на

інвалідів, а недієздатним інвалідам і дітям-інвалідам - на їх

законних представників.

У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом МВС

робиться позначка про видачу автомобіля структурним підрозділом

соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції,

а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права

користування ним без дозволу структурного підрозділу соціального

захисту населення або управління виконавчої дирекції. { Абзац

другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010 }

У реєстраційних документах робиться позначка про передачу

права користування автомобілем члену сім'ї, іншій особі, якій

передається право користування автомобілем (для інвалідів війни та

інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,

щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та

інвалідів унаслідок трудового каліцтва). Для інвалідів війни та

інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,

щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та

інвалідів унаслідок трудового каліцтва), передача права

користування автомобілем дозволяється не більше ніж двом членам

сім'ї. { Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ

N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012; із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Реєстраційні документи на автомобіль, яким забезпечується

сім'я, що складається з двох і більше інвалідів, оформлюються на

одного з інвалідів. Одночасно в цих документах робиться позначка

про можливість користування автомобілем іншим інвалідом з числа

членів сім'ї, що перебував на обліку як сім'я, за умови

відсутності у нього протипоказань до керування автомобілем.

{ Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

Строк, на який передається право користування автомобілем

члену сім'ї інваліда, встановлюється у реєстраційних документах на

автомобіль з дозволу структурного підрозділу соціального захисту

населення або управління виконавчої дирекції виходячи з обставин

конкретної сім'ї інваліда, дитини-інваліда. { Пункт 12 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010 } { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007 }

13. Інвалід або член сім'ї, якому передано право користування

автомобілем, законний представник недієздатного інваліда,

дитини-інваліда отримує автомобіль особисто. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010 }

14. Заміна автомобілів, отриманих інвалідами, законними

представниками недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів через

структурні підрозділи соціального захисту населення або управління

виконавчої дирекції, яким групу інвалідності встановлено

безстроково, провадиться на підставі заяви інваліда, законного

представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда після

закінчення десятирічного строку експлуатації на підставі раніше

виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних

показань для забезпечення автомобілем без повторного медичного

огляду з обов'язковим урахуванням висновку

лікувально-профілактичного закладу про спроможність інваліда

керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення

автомобілем (крім випадків, передбачених пунктом 24-1 цього

Порядку). { Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Для вирішення питання про заміну автомобіля інваліди (крім

тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять

повторний огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення

встановленого строку експлуатації автомобіля.

Якщо раніше інваліду були встановлені медичні показання для

забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою,

які на даний час не виготовляються вітчизняними виробниками,

інвалід підлягає повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК,

КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для

забезпечення автомобілем іншої модифікації з тих, якими структурні

підрозділи соціального захисту населення або управління виконавчої

дирекції забезпечують інвалідів. { Абзац третій пункту 14 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п )

від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Якщо інвалід протягом шести місяців з дня повідомлення про

необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження

наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК

(ЦМСЕК, КрМСЕК) без поважних причин, він знімається з обліку.

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

У разі заміни автомобіля інвалід або член сім'ї, якому

передано право користування автомобілем, законний представник

недієздатного інваліда, дитини-інваліда на підставі письмової

довідки структурного підрозділу соціального захисту населення або

управління виконавчої дирекції, форма якої затверджується

Мінсоцполітики, знімає автомобіль з обліку в підрозділі МВС за

місцем його реєстрації (номерні знаки і реєстраційні документи

здаються до підрозділу МВС). Після цього інвалід, законний

представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда повертає

придатний до подальшої експлуатації автомобіль, що перебував у

користуванні, структурному підрозділу соціального захисту

населення, що забезпечує інваліда новим автомобілем, а інвалід

унаслідок трудового каліцтва - управлінню виконавчої дирекції.

{ Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

У разі коли під час огляду автомобіль визнано непридатним для

подальшої експлуатації, інвалід або член сім'ї, якому передано

право користування автомобілем, законний представник недієздатного

інваліда, дитини-інваліда здає автомобіль на підприємство, що

здійснює заготівлю та переробку металобрухту. { Абзац шостий

пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010, N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

Якщо під час огляду автомобіль, що був у користуванні десять

років, визнано придатним для подальшої експлуатації, ним може бути

забезпечений безоплатно або на пільгових умовах за умови письмової

згоди інший інвалід, дитина-інвалід, що перебуває на обліку, з

урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день передачі, що

визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна,

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

( 2658-14 ) та відповідних нормативно-правових актів з оцінки

майна. У такому разі інвалід, дитина-інвалід не знімається з

обліку і може користуватись автомобілем до отримання нового.

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Кошти, отримані за автомобілі, що перебували у користуванні

інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів,

дітей-інвалідів, зараховуються до державного бюджету на рахунки,

відкриті в органах Казначейства, а у разі повернення автомобілів

інвалідами унаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних

управлінь виконавчої дирекції. { Абзац пункту 14 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від

17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

Отриманий від підприємства, що здійснює заготівлю та

переробку металобрухту, документ про здачу автомобіля інвалід,

законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає

структурному підрозділу соціального захисту населення, а інвалід

унаслідок трудового каліцтва - відповідному управлінню виконавчої

дирекції. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

15. За рішенням структурного підрозділу соціального захисту

населення або управління виконавчої дирекції інвалід, законний

представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда може повернути

автомобіль, що перебував у його користуванні, незалежно від строку

експлуатації автомобіля у повному комплекті та в задовільному

технічному стані без права взяття на облік протягом 10 років від

дня отримання повернутого автомобіля.

У такому випадку структурний підрозділ соціального захисту

населення чи управління виконавчої дирекції повертає інваліду,

законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда

суму, сплачену за автомобіль, згідно з його розрахунковою вартістю

на день прийняття рішення про повернення коштів. { Пункт 15

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010 }

У разі влаштування інваліда, дитини-інваліда на проживання до

установи соціального обслуговування на повне державне утримання

інваліду, законному представнику недієздатного інваліда,

дитини-інваліда повертається сума, сплачена ним за автомобіль,

згідно з його розрахунковою вартістю на день прийняття рішення про

влаштування до зазначеної установи. { Пункт 15 доповнено абзацом

згідно з Постановою КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

За рішенням управління виконавчої дирекції інвалід унаслідок

трудового каліцтва може викупити автомобіль, що перебуває у його

користуванні, незалежно від строку експлуатації без права взяття

його на облік протягом 10 років з дня отримання викупленого

автомобіля. Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається

відповідно до абзацу десятого пункту 16 цього Порядку. В такому

разі управління виконавчої дирекції враховує суму, сплачену за

автомобіль інвалідом під час забезпечення його таким автомобілем,

з урахуванням його зносу. { Пункт 15 доповнено абзацом згідно з

Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 } { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

16. Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда

чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових

умовах, за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність

після закінчення 10-річного строку експлуатації. Після смерті

інваліда, дитини-інваліда такий автомобіль може бути безоплатно

переданий у власність члену його (її) сім’ї (за бажанням такого

члена сім’ї), який на час смерті інваліда були зареєстровані за

місцем реєстрації інваліда, дитини-інваліда. { Абзац перший пункту

16 в редакції Постанови КМ N 1149 ( 1149-2015-п ) від 30.12.2015 }

Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років,

залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда

був зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і

середньомісячний сукупний дохід сім'ї якого за шість місяців, що

передують дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму

для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно

до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів

соціальної допомоги ( z0112-02 ), затвердженої Мінсоцполітики.

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім

випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті

інваліда залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є

інвалід, який:

мав підстави для забезпечення автомобілем на час смерті

інваліда або протягом не більше 6 місяців з дня його смерті;

був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його

реєстрації;

не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через

структурний підрозділ соціального захисту населення або управління

виконавчої дирекції.

Перереєстрація автомобіля на ім'я інваліда з числа членів

сім'ї, законного представника недієздатного інваліда,

дитини-інваліда проводиться підрозділом МВС протягом 10 діб з

моменту визначення особи, що буде експлуатувати автомобіль на

законних підставах, шляхом видачі письмової довідки, форма якої

затверджується Мінсоцполітики. До визначення такої особи

автомобіль перебуває на зберіганні у членів сім'ї померлого

інваліда, а у разі їх відсутності повертається структурному

підрозділу соціального захисту населення або управлінню виконавчої

дирекції. Довідка видається інваліду, законному представнику

недієздатного інваліда, дитини-інваліда структурним підрозділом

соціального захисту населення, в якому інвалід перебував на

обліку, а інваліду внаслідок трудового каліцтва - відповідним

управлінням виконавчої дирекції.

Член сім'ї померлого інваліда, який є також інвалідом, має

право повторно стати на облік, але не раніше закінчення строку

експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним

представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда.

Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який зареєстрований за

місцем реєстрації інваліда на час смерті, автомобіль, строк

експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати

ним протягом шести місяців з дня смерті інваліда до державного

бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом

сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва - на рахунки

відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості автомобіля з

урахуванням розрахункової вартості автомобіля та суми, сплаченої

за нього інвалідом. { Абзац дев'ятий пункту 16 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

Розрахункова вартість автомобіля визначається структурним

підрозділом соціального захисту населення або управлінням

виконавчої дирекції з урахуванням зносу автомобіля 0,84 відсотка

за кожний повний календарний місяць, або 10 відсотків за кожний

повний рік. Під час розрахунку неповний календарний місяць

користування автомобілем (незалежно від кількості днів)

зараховується як повний календарний місяць. За результатами

розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що

затверджується Мінсоцполітики. { Абзац десятий пункту 16 в

редакції Постанови КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

В іншому разі автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж

10 років, повертається (вилучається) структурному підрозділу чи

органу соціального захисту населення або управлінню виконавчої

дирекції у повному комплекті. { Абзац одинадцятий пункту 16 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на

пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), його спадкоємцю

за заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня смерті

інваліда, повертається сума, що була сплачена інвалідом, законним

представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда за

автомобіль, згідно з розрахунковою вартістю автомобіля на день

подання заяви. { Абзац дванадцятий пункту 16 в редакції Постанови

КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

У разі неподання спадкоємцем у шестимісячний строк заяви про

повернення суми, що була сплачена інвалідом, законним

представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда за

автомобіль, з поважних причин, підтверджених документально, строк

може бути продовжений на відповідний період. { Абзац пункту 16 в

редакції Постанови КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

У разі коли інвалід, що був забезпечений автомобілем на

пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), на день смерті

не зареєстрував його в установленому порядку, сума, сплачена ним

за автомобіль, повертається його спадкоємцю згідно з розрахунковою

вартістю автомобіля.

Інвалід, який забезпечується автомобілем, що був у

користуванні, на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків

вартості), сплачує за автомобіль суму згідно з його розрахунковою

вартістю.

Автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником

недієздатного інваліда, дитини-інваліда, вилучається відповідними

органами державної виконавчої служби за рішенням суду за поданням

структурного підрозділу соціального захисту населення або

управління виконавчої дирекції.

Спори про частку в спільній власності членів сім'ї інваліда

щодо автомобіля або суми, сплаченої за нього, вирішуються в

судовому порядку. { Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

17. У разі виїзду інваліда, який отримав автомобіль через

структурний підрозділ соціального захисту населення або управління

виконавчої дирекції, на постійне проживання за межі України

інвалід, законний представник недієздатного інваліда,

дитини-інваліда зобов'язаний повернути автомобіль структурному

підрозділу соціального захисту населення або управлінню виконавчої

дирекції у повному комплекті. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 1057 ( 1057-2012-п ) від

31.10.2012 }

18. У разі повернення автомобіля структурному підрозділу

соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції

він підлягає зняттю з обліку в підрозділі МВС за місцем його

реєстрації на підставі довідки, форма якої затверджується

Мінсоцполітики (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до

підрозділу МВС).

Повернутий структурному підрозділу соціального захисту

населення або управлінню виконавчої дирекції автомобіль підлягає

огляду в установленому порядку для визначення його придатності для

подальшої експлуатації, ступеня зносу та розрахункової вартості.

{ Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012, N 939

( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Автомобілі, придатні для подальшої експлуатації, за рішенням

структурного підрозділу соціального захисту населення або

управління виконавчої дирекції пропонуються у порядку черговості

та без зняття з обліку інвалідам, у тому числі інвалідам унаслідок

трудового каліцтва (за письмовою згодою інваліда, законного

представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда), для

використання до отримання нового автомобіля, забезпечення яким

здійснюється після закінчення десятирічного строку користування

автомобілем, придатним для подальшої експлуатації. Строк

користування автомобілем, придатним для подальшої експлуатації,

визначається починаючи з дати отримання автомобіля попереднім

користувачем з урахуванням строку експлуатації. { Абзац третій

пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ N 939

( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Непридатні для подальшої експлуатації автомобілі здаються

головними, районними управліннями соціального захисту або

управліннями виконавчої дирекції підприємствам, що здійснюють

заготівлю та переробку металобрухту.

Інваліди (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва), що

забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 або 30

відсотків вартості), перераховують кошти до державного бюджету на

рахунки, відкриті в органах Казначейства, а інваліди внаслідок

трудового каліцтва, що забезпечуються автомобілями на пільгових

умовах (за 7 відсотків вартості), - на рахунки відповідних

управлінь виконавчої дирекції. { Абзац п'ятий пункту 18 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п )

від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

Перераховані за автомобілі кошти (7 або 30 відсотків

вартості) використовуються на придбання автомобілів для інвалідів.

Кошти від реалізації повернутих (вилучених) структурним

підрозділом соціального захисту населення, органом соціального

захисту населення автомобілі та кошти, сплачені членами сімей

померлих інвалідів та інвалідами унаслідок трудового каліцтва за

залишені їм автомобілі, зараховуються до державного бюджету на

рахунки, відкриті в органах Казначейства, а кошти за повернуті

(вилучені) управлінням виконавчої дирекції автомобілі та кошти,

сплачені членами сімей померлих інвалідів унаслідок трудового

каліцтва за залишені їм автомобілі, а також інвалідами унаслідок

трудового каліцтва за викуплені ними автомобілі, - на рахунки

відповідних управлінь виконавчої дирекції. { Абзац сьомий пункту

18 в редакції Постанови КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008; із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010; в редакції Постанови КМ N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

Кошти, сплачені членами сімей померлих інвалідів, інвалідами

унаслідок трудового каліцтва за залишені їм автомобілі, та кошти

за повернуті (вилучені) автомобілі використовуються для: { Абзац

восьмий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

навчання інвалідів керувати автомобілем;

зняття автомобілів з обліку в підрозділах МВС;

визначення придатності автомобілів для подальшої експлуатації

та ступеня їх зносу; { Абзац одинадцятий пункту 18 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від

31.10.2012, N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з

висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);

транспортування автомобілів до місць зберігання вилучених

автомобілів або до підприємств, що здійснюють заготівлю та

переробку металобрухту, проводять технічний огляд автомобілів;

{ Абзац тринадцятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012, N 939

( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

оренди місць для зберігання вилучених автомобілів;

судових витрат у зв'язку з вилученням автомобілів;

проведення технічного огляду автомобілів;

повернення коштів інвалідам, законним представникам

недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів за повернутий достроково

автомобіль; { Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ

N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

інших витрат, пов'язаних з поверненням, вилученням,

зберіганням та реалізацією автомобілів.

{ Абзац пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Якщо протягом 10 місяців відповідного року використано менш

як 70 відсотків річних надходжень коштів, що сплачені членами

сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі та надійшли за

повернуті (вилучені) автомобілі, відділення Фонду соціального

захисту інвалідів зобов'язані перерахувати Фонду прогнозований

залишок коштів на кінець року з урахуванням очікуваного

використання їх у відповідному бюджетному періоді для придбання

автомобілів для інвалідів. { Пункт 18 доповнено абзацом згідно з

Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

{ Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007 }

19. Ремонт і технічне обслуговування отриманих інвалідами,

законними представниками недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів

автомобілів здійснюється за рахунок їх власних коштів з подальшою

компенсацією витрат відповідно до законодавства. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

20. Контроль за експлуатацією автомобілів здійснюють

підрозділи МВС, структурні підрозділи соціального захисту

населення, управління виконавчої дирекції у порядку, визначеному

Мінсоцполітики разом з МВС. { Абзац перший пункту 20 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від

31.10.2012 }

У разі позбавлення інваліда або члена сім'ї, якому передано

право керування автомобілем, законного представника

недієздатного інваліда, дитини-інваліда права керування

автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху

строк експлуатації автомобіля продовжується на відповідний період.

{ Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Підрозділ МВС повідомляє структурний підрозділ соціального

захисту населення або управління виконавчої дирекції, де інвалід

перебуває на обліку, у триденний строк після прийняття рішення про

позбавлення права користування автомобілем за порушення правил

дорожнього руху інваліда або члена сім'ї, якому передано право

користування автомобілем, законного представника недієздатного

інваліда, дитини-інваліда. { Абзац третій пункту 20 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 387 ( 387-2008-п ) від

17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

Огляд інвалідів медико-соціальними

експертними комісіями

21. Огляд інвалідів з метою встановлення медичних показань

для забезпечення автомобілями і протипоказань до керування ними

проводиться облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) шляхом вивчення медичних

документів лікувально-профілактичного закладу, медико-експертних

справ інвалідів. Інваліди з діагнозом, який ускладнює прийняття

рішення медико-соціальною експертною комісією, направляються до

лікувально-профілактичних закладів або клінік науково-дослідних

інститутів МОЗ чи Академії медичних наук для додаткового медичного

огляду.

22. Після огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) складає акт про

наявність (відсутність) в інваліда відповідних медичних показань

для забезпечення автомобілем з ручним керуванням. Акти про огляд

інвалідів зберігаються разом з висновками в медико-експертній

справі інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.

23. У витягу з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)

повинні зазначатися: { Абзац перший пункту 23 в редакції Постанови

КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

номер акта і дата видачі висновку про наявність (відсутність)

в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем;

код хвороби, що стала причиною інвалідності, згідно з

міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10;

модифікація автомобіля;

дані щодо наявності (відсутності) протипоказань до керування

автомобілем.

Витяг з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)

надсилається структурним підрозділам соціального захисту

населення. У разі коли інвалідність настала внаслідок нещасного

випадку на виробництві або професійного захворювання, зазначений

витяг з акта огляду надсилається відповідному управлінню

виконавчої дирекції. { Абзац шостий пункту 23 в редакції Постанови

КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

24. Висновок про відсутність медичних показань для

забезпечення автомобілем або про наявність протипоказань до

керування ним облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилає інваліду, законному

представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда, структурному

підрозділу соціального захисту населення, а копію висновку -

органу соціального захисту населення за місцем реєстрації інваліда

чи управлінню виконавчої дирекції.

Повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) підлягають також

діти-інваліди, які мають медичні висновки на дату, коли їм ще не

виповнилося п'ять років. { Пункт 24 доповнено абзацом згідно з

Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Інваліди, яким під час взяття на облік для забезпечення

автомобілем було встановлено групу інвалідності із зазначенням

строку повторного огляду, підлягають обов’язковому повторному

огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) протягом шести місяців з дня

закінчення строку дії відповідних довідок для підтвердження

наявності медичних показань для забезпечення автомобілем. { Пункт

24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п )

від 14.12.2016 } { Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

24-1. Інваліди підлягають повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК,

КрМСЕК) у разі зміни модифікації автомобіля з ручним керуванням, а

діти-інваліди - у разі досягнення 18-річного віку. { Порядок доповнено пунктом 24-1 згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

Черговість забезпечення інвалідів автомобілями

25. Позачергово автомобілі отримують:

1) за наявності медичних показань для забезпечення

автомобілем:

інваліди війни;

інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з

інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент

ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних

таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються

автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку;

інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської

катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють

або навчаються;

2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення

автомобілем:

інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської

катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

інваліди з куксами обох ніг і рук.

26. Першочергово з осіб, зазначених у пункті 25 цього

Порядку, забезпечуються автомобілями інваліди, які відповідно до

статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту" ( 3551-12 ) належать до осіб, що мають

особливі заслуги перед Батьківщиною, та інваліди війни з числа

осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої

Вітчизняної війни та війни з Японією (за наявності медичних

показань для забезпечення автомобілем). { Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

27. У порядку загальної черговості автомобілями

забезпечуються:

інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської

катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за

відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;

інші інваліди, які мають відповідні медичні показання. { Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007 }

28. Інваліди унаслідок трудового каліцтва забезпечуються

автомобілями з дотриманням умов, визначених у пунктах 25-27 цього

Порядку.

Безоплатне забезпечення інвалідів

автомобілями з ручним і звичайним керуванням

29. Безоплатно автомобілями забезпечуються:

1) із звичайним керуванням:

- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем

та протипоказань до керування ним - інваліди війни, крім осіб,

зазначених в абзаці другому підпункту 3 пункту 30 цього Порядку;

{ Абзац другий підпункту 1 пункту 29 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем

та протипоказань до керування ним або незалежно від наявності

медичних показань для забезпечення автомобілем та за відсутності

протипоказань до керування ним чи за наявності медичних

протипоказань до керуванням ним - інваліди I групи з числа

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та

потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено

причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а

також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій

та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної

зброї (категорія 1);

2) з ручним керуванням:

- за наявності медичних показань для забезпечення таким

автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

інваліди війни;

інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з

інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент

ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних

таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є

інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної

експертної комісії;

інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до

протезування на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК,

КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

інваліди внаслідок трудового каліцтва;

- за наявності медичних показань для забезпечення таким

автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним -

інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,

щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

- за наявності медичних показань для забезпечення таким

автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним -

інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,

щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

3) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються

автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з

них має право на безоплатне забезпечення автомобілем. { Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010 }

Пільгове забезпечення інвалідів

автомобілями з ручним і звичайним керуванням

30. Автомобілями із звичайним керуванням на пільгових умовах

з оплатою 7 відсотків їх вартості та передачею права користування

члену сім'ї інваліда, який зареєстрований за місцем реєстрації

інваліда, забезпечуються:

1) за наявності медичних показань для забезпечення

автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним:

інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з

інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент

ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних

таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є

інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної

експертної комісії;

інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до

протезування на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК,

КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

інваліди унаслідок трудового каліцтва;

2) за наявності медичних показань для забезпечення

автомобілем та протипоказань до керування ним або незалежно від

наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та за

відсутності протипоказань до керування ним чи за наявності

протипоказань до керування ним - інваліди II групи з числа

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та

потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено

причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а

також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій

та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної

зброї (категорія 1);

3) незалежно від наявності медичних показань і за наявності

протипоказань до керування автомобілем:

інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

інваліди з куксами обох ніг і рук;

4) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються

автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з

них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах з

оплатою 7 відсотків його вартості. { Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010 }

31. Автомобілями на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків

їх вартості забезпечуються:

1) за наявності медичних показань для забезпечення

автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування

автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

інваліди з дитинства;

інваліди від загального захворювання;

особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами

внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової

служби; особи з числа поліцейських, які стали інвалідами внаслідок

захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній

поліції; особи начальницького і рядового складу органів

внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань,

які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час

проходження служби у зазначених формуваннях; { Абзац четвертий

підпункту 1 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }

інваліди від загального захворювання або захворювання,

отриманого під час проходження військової служби чи служби в

органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових

формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових

діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною

Японією і відмовилися від забезпечення їх автомобілями як

інвалідів війни;

інваліди III групи з числа учасників ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської

катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадяни, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

особи, інвалідність яких настала внаслідок нещасних випадків

невиробничого характеру;

сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються

автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що вони

не мають права на забезпечення автомобілем відповідно до пунктів

29 - 30 цього Порядку;

2) за наявності медичних показань для забезпечення

автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування

ним - особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами

внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової

служби, за умови взяття їх на облік до набрання чинності цим

Порядком.

За 30 відсотків вартості отримують автомобілі законні

представники (за відсутності в них протипоказань до керування

автомобілем та наявності посвідчення на право керування

автомобілем) недієздатних інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів

та інваліди з дитинства (з передачею права користування

автомобілем члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації

інваліда) внаслідок дитячого церебрального паралічу, прогресуючої

дистрофії (міотрофії, аміотрофії), з вираженими наслідками

перенесених органічних захворювань, травмами головного або

спинного мозку (тетрапарез, геміпарез), які не можуть самостійно

пересуватися, за наявності у таких інвалідів, дітей-інвалідів

медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним

керуванням. { Абзац одинадцятий пункту 31 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007 }

Переоформлення або переобладнання

автомобіля, отриманого інвалідом або

законним представником недієздатного

інваліда, дитини-інваліда

{ Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

32. У разі коли під час експлуатації автомобіля у інваліда,

члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, або

законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда,

іншої особи (для інвалідів війни та інвалідів I групи з числа

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та

потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено

причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а

також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій

та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної

зброї (категорія 1) та інвалідів унаслідок трудового каліцтва

виявляються протипоказання до керування ним, коли законний

представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда або член

сім'ї, інша особа переїхали на інше місце проживання, відмовилися

від користування автомобілем чи померли, питання про передачу

права користування автомобілем члену сім'ї, який зареєстрований за

місцем реєстрації інваліда або в одному населеному пункті з ним

(не більше ніж двом членам сім'ї - для інвалідів війни та

інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,

щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових

навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1) та

інвалідів унаслідок трудового каліцтва, законному представнику

недієздатного інваліда, дитини-інваліда, іншій особі вирішується у

кожному конкретному випадку для інвалідів за клопотанням органу

соціального захисту населення та за рішенням структурного

підрозділу соціального захисту населення, а для інвалідів

унаслідок трудового каліцтва - за рішенням управління виконавчої

дирекції. { Абзац перший пункту 32 в редакції Постанови КМ N 1057

( 1057-2012-п ) від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

Протипоказання до керування автомобілем підтверджується

довідкою, що видається медичною комісією, яка створюється в

закладах охорони здоров'я, за місцем реєстрації інваліда, члена

сім'ї, законного представника недієздатного інваліда,

дитини-інваліда, якому передається право користування автомобілем.

{ Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

Якщо під час експлуатації автомобіля в інваліда закінчився

строк дії висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), автомобіль вилучається

за умови непроходження інвалідом повторного огляду протягом шести

місяців з дня закінчення строку дії відповідних висновків МСЕК. У

разі коли такого інваліда було забезпечено автомобілем на

пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), за його заявою,

поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення

автомобіля, йому повертається сума, що була ним сплачена за

автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на

день подання заяви. { Пункт 32 доповнено абзацом згідно з

Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

У разі непроходження інвалідом повторного огляду у

шестимісячний строк з дня закінчення строку дії відповідних

довідок з поважних причин, підтверджених документально, строк може

бути продовжений на відповідний період. { Пункт 32 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

Установлення відповідно до заяви інваліда, законного

представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда газобалонного

обладнання в автомобілі, отриманому через структурні підрозділи

соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції,

проводиться за рахунок інваліда, законного представника

недієздатного інваліда, дитини-інваліда. { Пункт 32 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 } { Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

{ Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Облік та видача автомобілів інвалідам

або законним представникам недієздатних

інвалідів, дітей-інвалідів

{ Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

34. Для взяття на облік інвалід, законний представник

недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до органу

соціального захисту населення за місцем реєстрації, а інвалід

унаслідок трудового каліцтва - до відділення виконавчої дирекції,

заяву, форма якої затверджується Мінсоцполітики. { Абзац перший

пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

До заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку,

додаються:

копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для

дітей-інвалідів - копія медичного висновку;

паспорт (для інваліда, законного представника недієздатного

інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних даних,

зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про

народження (для дитини-інваліда);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та

члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем,

законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда

(після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

{ Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої

особи, яким передається право користування автомобілем; { Абзац

шостий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008, N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010; в редакції Постанови КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від

31.10.2012 }

для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від

Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок

інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які

брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у

військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія

посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали

внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного

органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності інваліда

керувати автомобілем (для інвалідів I і II групи, які

забезпечуються автомобілями безоплатно);

для інвалідів від загального захворювання або захворювання,

отриманого під час проходження військової служби чи служби в

органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових

формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових

діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною

Японією, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія

військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують

таку участь (видається військкоматом на запит структурного

підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення

інваліда війни; { Абзац восьмий пункту 34 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія акта про

нещасний випадок на виробництві або акта розслідування

професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у

Фонді соціального страхування;

для недієздатних інвалідів - копія рішення суду про визнання

інваліда недієздатним та копія рішення (розпорядження) про

встановлення над ним опіки;

для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених

батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про

встановлення опіки та піклування.

Після реєстрації заяви органом соціального захисту населення

або відділенням виконавчої дирекції в день звернення видається, а

у разі надходження заяви поштою у триденний строк інваліду

надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для

проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. Після

проходження інвалідом медичного огляду лікувально-профілактичний

заклад у п'ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК)

направлення (форма N 088/0 ( va369282-00 ) і витяг з медичної

картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов'язковому

порядку повідомляє про це орган соціального захисту населення або

відділення виконавчої дирекції, яке видало таке направлення.

{ Абзац дванадцятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного

закладу орган соціального захисту населення надсилає документи

інваліда разом із заявою до структурного підрозділу соціального

захисту населення, а відділення виконавчої дирекції - до

управління виконавчої дирекції. { Абзац тринадцятий пункту 34 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від

17.04.2008 } { Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007 }

35. Структурний підрозділ соціального захисту населення або

управління виконавчої дирекції реєструє заяви разом з іншими

необхідними документами у журналі, форма якого затверджується

Мінсоцполітики, приймає відповідне рішення і надсилає його у

письмовій формі відповідно до органів соціального захисту

населення або відділень виконавчої дирекції, які видали

направлення, та інвалідам, законним представникам недієздатних

інвалідів, дітей-інвалідів. { Абзац перший пункту 35 в редакції

Постанови КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК

(ЦМСЕК, КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця,

проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому

надійшла заява з усіма необхідними документами.

Облік інвалідів ведеться в розрізі таких категорій за окремою

нумерацією:

1) інваліди з правом на першочергове забезпечення;

2) інваліди з правом на позачергове забезпечення;

3) інваліди з правом на забезпечення у порядку загальної

черги.

Облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва ведеться

управліннями виконавчої дирекції. { Абзац сьомий пункту 35 в

редакції Постанови КМ N 387 ( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Прізвища інвалідів, яким встановлено медичні показання в один

і той же день, вносяться до журналу обліку в порядку зростання

номерів висновків про наявність медичних показань для забезпечення

автомобілем.

Прошнуровані та пронумеровані журнали обліку підлягають

зберіганню протягом 75 років. { Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

36. Взяття на облік інваліда (крім інваліда внаслідок

трудового каліцтва) здійснюється структурним підрозділом

соціального захисту населення, а інваліда внаслідок трудового

каліцтва - управлінням виконавчої дирекції у розрізі наявних черг

інвалідів (відповідно до пунктів 25-28 цього Порядку) з дати

огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала інваліду висновок про

наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі,

коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.

Інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями

незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з

дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34

цього Порядку.

Сім'ї, які складаються з двох і більше інвалідів, беруться на

облік як сім'я на підставі спільної заяви про бажання отримати

один автомобіль з дати взяття на облік першого з них.

У разі бажання одного з інвалідів, які перебувають на обліку

як сім'я, отримати автомобіль окремо він береться на облік на

підставі заяви з дати, з якої він міг бути взятий на облік, якби

не перебував на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.

У такому ж порядку здійснюється взяття на облік інваліда у

разі смерті інваліда, з яким він перебував на обліку як сім'я.

У разі заміни автомобіля, отриманого через структурний

підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої

дирекції, інвалід береться на облік з дати подачі заяви, але не

раніше закінчення десятирічного строку експлуатації автомобіля.

Інвалід, який має відповідні медичні показання для

забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до

керування автомобілем та не перебуває на обліку відповідно до

абзаців сьомого і восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі зміни у

складі сім'ї береться на облік з дати звернення до структурного

підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої

дирекції із заявою та документами, що підтверджують зазначені

зміни.

У разі зняття інвалідності інвалід знімається з обліку, а

автомобіль, яким він був забезпечений, повертається головному,

районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої

дирекції відповідно до пункту 16 цього Порядку. Інвалід повторно

береться на облік з дати встановлення інвалідності відповідно до

довідки МСЕК.

У разі коли інваліди, діти-інваліди, яким інвалідність

встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин

інвалідність протягом шести місяців, вони знімаються з обліку.

Якщо у інваліда, який має протипоказання до користування

автомобілем, відсутній член сім’ї, який зареєстрований за місцем

його реєстрації та якому інвалід та інвалід унаслідок трудового

каліцтва міг би передати право користування автомобілем, або інша

особа (для інвалідів війни та інвалідів I групи з числа учасників

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих

від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний

зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також

громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та

випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

(категорія 1), інвалід знімається з обліку протягом шести місяців

з дня встановлення такого факту. { Абзац десятий пункту 36 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від

08.09.2010; в редакції Постанови КМ N 1057 ( 1057-2012-п ) від

31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 939

( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

У разі переїзду інвалід береться на облік за новим місцем

реєстрації з дати взяття його на облік за попереднім місцем

реєстрації. При цьому в списках інвалідів, яких узято на облік,

робиться позначка "прибув" (дата, місяць, рік) із зазначенням

адміністративно-територіальної одиниці або "вибув" (зазначається

причина, найменування адміністративно-територіальної одиниці).

{ Абзац одинадцятий пункту 36 в редакції Постанови КМ N 1057

( 1057-2012-п ) від 31.10.2012 }

Структурні підрозділи соціального захисту населення,

управління виконавчої дирекції щороку не пізніше ніж 25 січня

проводять інвентаризацію особових справ інвалідів.

Інвалід, законний представник недієздатного інваліда,

дитини-інваліда має право на безперешкодне ознайомлення з

інформацією про взяття їх на облік, що міститься в особовій справі

інваліда. { Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

37. На кожного інваліда, взятого на облік згідно з цим

Порядком, оформлюється особова справа, в якій містяться:

заява інваліда, законного представника недієздатного

інваліда, дитини-інваліда, складена за формою, що затверджується

Мінсоцполітики; { Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 939

( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних

показань для забезпечення автомобілем;

документ структурного підрозділу соціального захисту

населення або управління виконавчої дирекції про раніше отриманий

автомобіль, а також довідка про здачу його підприємству, що

здійснює заготівлю та переробку металобрухту; { Абзац четвертий

пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

розпорядження структурного підрозділу соціального захисту

населення про призначення грошової компенсації витрат на бензин,

ремонт і технічне обслуговування автомобіля або на транспортне

обслуговування (у разі її призначення), складене за формою, що

затверджується Мінсоцполітики, чи розпорядження управління

виконавчої дирекції - для інвалідів унаслідок трудового каліцтва;

{ Абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку;

довідка, видана відповідним підрозділом МВС про відсутність у

інваліда транспортного засобу. { Пункт 37 доповнено абзацом згідно

з Постановою КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

Якщо на момент взяття на облік в інваліда або члена сім'ї,

якому буде передано право користування автомобілем, немає

посвідчення на право керування автомобілем, вони до отримання

автомобіля повинні одержати таке посвідчення і додати до особової

справи його копію. { Абзац восьмий пункту 37 в редакції Постанови

КМ N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

На момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем до

особової справи додається висновок лікувально-профілактичного

закладу про спроможність інваліда або члена його сім'ї, якому буде

передано право користування автомобілем, законного представника

недієздатного інваліда, дитини-інваліда керувати автомобілем.

{ Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2007-п ) від

26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826

( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

Витяг з рішення структурного підрозділу соціального захисту

населення або управління виконавчої дирекції про забезпечення

автомобілем також додається до особової справи інваліда. { Абзац

десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

На інвалідів, дітей-інвалідів, яких зареєстровано як

внутрішньо переміщених осіб та які мають право на отримання

автомобіля безоплатно або на пільгових умовах, оформлюється без

взяття на облік особова справа за їх фактичним місцем

проживання/перебування згідно з довідкою про взяття на облік

внутрішньо переміщеної особи в установленому Мінсоцполітики

порядку. Для взяття на облік оформлені особові справи інвалідів,

дітей-інвалідів, які переселилися з тимчасово окупованої

території, надсилаються до структурного підрозділу соціального

захисту населення Херсонської області, а особові справи інвалідів,

дітей-інвалідів, які переселилися з районів проведення

антитерористичної операції – до структурного підрозділу

соціального захисту населення за зареєстрованим місцем

проживання. { Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ

N 939 ( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

38. Якщо під час перебування на обліку набуто право на

забезпечення автомобілем на більш вигідних умовах, інваліди

беруться на облік на нових умовах з дати набуття такого права.

39. Повідомлення про забезпечення інваліда автомобілем, форма

якого затверджується Мінсоцполітики, надсилається структурним

підрозділом соціального захисту населення органу соціального

захисту населення, а копія додається до особової справи. { Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 939

( 939-2016-п ) від 14.12.2016 }

40. Особові справи інвалідів (крім інвалідів унаслідок

трудового каліцтва), яких забезпечено автомобілями, зберігаються в

структурних підрозділах соціального захисту населення, а інвалідів

унаслідок трудового каліцтва - в управліннях виконавчої дирекції

довічно, крім випадків переїзду інваліда та взяття його на облік

відповідно до абзацу одинадцятого пункту 36 цього Порядку. { Абзац

перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 661 ( 661-2007-п ) від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

Після виїзду інваліда на постійне проживання за кордон,

влаштування на проживання до установи соціального обслуговування

або засудження його до позбавлення волі його особова справа для

забезпечення автомобілем зберігається протягом десяти років, а у

разі смерті інваліда - протягом року, після чого знищується із

складенням акта в установленому порядку. { Абзац другий пункту 40

із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1057

( 1057-2012-п ) від 31.10.2012, N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

Забезпечення інвалідів автомобілями,

визнаними гуманітарною допомогою

41. За бажанням інвалідів структурні підрозділи соціального

захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними

в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною

допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за

довіреністю) іншій особі. Автомобілями, отриманими головними

управліннями як гуманітарна допомога, інваліди (за їх бажанням або

за бажанням законних представників недієздатних інвалідів),

діти-інваліди (за бажанням їх законних представників), які

перебувають на обліку в структурних підрозділах соціального

захисту населення та управліннях виконавчої дирекції,

забезпечуються безоплатно в порядку черговості. { Абзац перший

пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007, N 387 ( 387-2008-п ) від

17.04.2008 }

Автомобіль, отриманий структурним підрозділом соціального

захисту населення як гуманітарна допомога для конкретного

інваліда, який перебуває на обліку, видається безоплатно такому

інваліду (за його згодою або за згодою законного представника

недієздатного інваліда), дитині-інваліду (за згодою її законного

представника) незалежно від черговості на десятирічний строк,

визначений з дати видачі, із зняттям з обліку. { Абзац другий

пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретного

інваліда, який уже користується автомобілем, отриманим через

структурний підрозділ соціального захисту населення або управління

виконавчої дирекції згідно з цим Порядком (у тому числі

автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такому

інваліду за умови повернення структурному підрозділу соціального

захисту населення або управлінню виконавчої дирекції автомобіля,

яким він користується, у повному комплекті. { Абзац третій пункту

41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 387

( 387-2008-п ) від 17.04.2008 }

У разі відмови інваліда, законного представника недієздатного

інваліда, дитини-інваліда від автомобіля, отриманого структурним

підрозділом соціального захисту населення як гуманітарна допомога,

такий автомобіль отримується в порядку черговості іншим інвалідом,

який перебуває на обліку.

У разі коли автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, не

отримано інвалідом у зв'язку із смертю, такий автомобіль

пропонується в порядку черговості іншому інваліду, який перебуває

на обліку.

У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого

інвалідом як гуманітарна допомога, у нього або члена його сім'ї,

якому передано право користування автомобілем, законного

представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда виявляються

протипоказання до керування ним, він або член його сім'ї переїхав

на інше місце проживання або у разі смерті члена сім'ї, якому

передано право користування автомобілем, чи його відмови керувати

автомобілем, питання про передачу права користування автомобілем

члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда або

в одному населеному пункті з ним, вирішується у кожному

конкретному випадку за рішенням структурного підрозділу

соціального захисту населення за клопотанням органу соціального

захисту населення. { Абзац шостий пункту 41 в редакції Постанови

КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010 }

Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи

дитини-інваліда за їх бажанням може бути безоплатно переданий у

власність автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким

інвалід був забезпечений через структурний підрозділ соціального

захисту населення і користувався більше 10 років, за рішенням Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій. { Абзац сьомий пункту

41 в редакції Постанови КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010; із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1057 ( 1057-2012-п )

від 31.10.2012, N 190 ( 190-2013-п ) від 25.03.2013; в редакції

Постанов КМ N 803 ( 803-2015-п ) від 07.10.2015, N 1149

( 1149-2015-п ) від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 429 ( 429-2017-п ) від 21.06.2017 }

Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний

гуманітарною допомогою, яким інвалід, дитина-інвалід були

забезпечені через структурний підрозділ соціального захисту

населення, за бажанням членів сімей, спадкоємців інвалідів

передається їм у власність безоплатно за рішенням Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій. У разі відсутності

членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї,

спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається

структурному підрозділу соціального захисту населення. { Абзац

пункту 41 в редакції Постанови КМ N 1149 ( 1149-2015-п ) від

30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 429

( 429-2017-п ) від 21.06.2017 }

{ Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ N 803

( 803-2015-п ) від 07.10.2015 }

{ Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ N 803

( 803-2015-п ) від 07.10.2015 }

{ Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ N 803

( 803-2015-п ) від 07.10.2015 }

Повернутий автомобіль структурний підрозділ соціального

захисту населення здає підприємству, що здійснює заготівлю та

переробку металобрухту, або видає в порядку черговості інваліду,

який перебуває на обліку. Такий інвалід знімається з обліку на

десятирічний строк, який визначається починаючи з дати отримання

автомобіля попереднім інвалідом, з урахуванням строку його

експлуатації померлим інвалідом. { Пункт 41 доповнено абзацом

згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2010-п ) від 08.09.2010; із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 803 ( 803-2015-п ) від

07.10.2015 } { Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

42. Переобладнання автомобіля, отриманого як гуманітарна

допомога, відповідно до потреб інваліда здійснюється за його

рахунок.

У реєстраційних документах на автомобіль підрозділ МВС робить

позначку про видачу автомобіля структурним підрозділом соціального

захисту населення, а також про заборону відчуження автомобіля та

передачі права керування автомобілем без дозволу цього головного

управління. { Абзац другий пункту 42 в редакції Постанови КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

У разі порушення зазначеної вимоги інвалід у подальшому

позбавляється права на забезпечення автомобілем через структурний

підрозділ соціального захисту населення.

Заміна автомобіля, отриманого інвалідом через структурний

підрозділ соціального захисту населення як гуманітарна допомога,

здійснюється відповідно до цього Порядку.

43. Мінсоцполітики на підставі копій документів, що

підтверджують право керування автомобілем інваліда або члена його

сім'ї, законного представника недієздатного інваліда,

дитини-інваліда, інформації про вартість і кількість отриманих

автомобілів і копій рішення про визнання автомобілів гуманітарною

допомогою затверджує кошториси структурних підрозділів соціального

захисту населення на суму вартості ввезених в Україну і визнаних

гуманітарною допомогою автомобілів з відповідним відображенням

зазначених сум на рахунку позабалансового обліку структурних

підрозділів соціального захисту населення. { Абзац перший пункту

43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 190

( 190-2013-п ) від 25.03.2013, N 939 ( 939-2016-п ) від

14.12.2016 }

Після десятирічного строку експлуатації інвалідом автомобіль

знімається з рахунка позабалансового обліку. { Пункт 43 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2008-п ) від

17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 939

( 939-2016-п ) від 14.12.2016 } { Порядок доповнено пунктом 43 згідно з Постановою КМ N 661

( 661-2007-п ) від 26.04.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 липня 2006 р. N 999

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р.

N 999 ( 999-97-п ) "Про затвердження Порядку забезпечення

інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1997 р.,

число 37, с. 37).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від

15 березня 1999 р. N 395 ( 395-99-п ) "Про внесення доповнень до

Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник

України, 1999 р., N 11, ст. 438).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р.

N 2234 ( 2234-99-п ) "Про внесення змін до Порядку забезпечення

інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,

ст. 2439).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.

N 128 ( 128-2001-п ) "Про внесення змін до Порядку забезпечення

інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6,

ст. 242).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету

Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України від 21 червня 2001 р. N 680 ( 680-2001-п ) (Офіційний

вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1171).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р.

N 866 ( 866-2003-п ) "Про внесення змін до Порядку забезпечення

інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23,

ст. 1074).

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 19 липня 2006 р. N 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями". Кабінет Міністрів України. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 19 липня 2006 р. N 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями". 2006

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -