Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 11 липня 2013 р. № 494 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту". 2013

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р.

№ 494

Київ

Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству інфраструктури забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд.

70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2013 р. № 494

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

безпеки інфраструктури залізничного транспорту

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону № 3164-IV від 01.12.2005}

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо проектування, виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, а також процедури оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту і розроблений з урахуванням вимог:

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподілення пропускної можливості залізничної інфраструктури, стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки;

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою вносяться зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки;

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/57/ЄС від 17 червня 2008 р.

щодо інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована).

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) безпечний стан інфраструктури залізничного транспорту - стан, при якому оператор інфраструктури залізничного транспорту під час надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом забезпечує безпеку життя і здоров’я людей та захист навколишнього природного середовища;

2) елементи інфраструктури залізничного транспорту (далі - елементи інфраструктури) - окремі об’єкти інфраструктури залізничного транспорту та їх комплекси;

3) інфраструктура залізничного транспорту - технологічний комплекс, що включає залізничні колії загального користування (в тому числі під’їзні колії), інженерні споруди (мости, тунелі, віадуки тощо), електричні мережі, тягові підстанції та інші пристрої технологічного електропостачання, контактну мережу, системи сигналізації, централізації, блокування, зв’язку і телекомунікацій, інформаційні комплекси та системи управління рухом поїздів, шляхи доступу пасажирів та вантажів до об’єктів інфраструктури, захисні лісонасадження, локомотивні і вагонні депо, пункти технічного обслуговування вагонів, вокзали, а також інші будівлі, споруди, пристрої та обладнання, що забезпечують функціонування такого комплексу та використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

До складу інфраструктури залізничного транспорту не входить залізнична інфраструктура, якою володіє суб’єкт господарювання і використовує її виключно для власних потреб та на якій працюють залізничні транспортні засоби, що не мають права виходу на інфраструктуру залізничного транспорту;

4) оператор інфраструктури залізничного транспорту (далі - оператор) - суб’єкт господарювання, що володіє інфраструктурою залізничного транспорту або орендує її та надає послуги з користування зазначеною інфраструктурою за зверненням будь-якої особи на підставі публічного договору;

5) послуги з користування інфраструктурою залізничного транспорту - діяльність оператора з виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов’язані з перевезенням пасажирів та вантажів і утриманням інфраструктури залізничного транспорту у належному технічному стані;

6) сертифікат безпеки - документ, який засвідчує, що оператор забезпечує безпеку під час надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до системи управління безпекою;

7) система управління безпекою - комплекс технічних, технологічних, кваліфікаційних та організаційних заходів, передбачених прийнятим оператором нормативним документом і спрямованих на забезпечення безпечного перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про транспорт”, “Про залізничний транспорт”, “Про стандартизацію”, “Про підтвердження відповідності”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, “Про захист прав споживачів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”.

3.

Інфраструктура залізничного транспорту повинна мати відповідне технічне, технологічне, організаційне, кваліфікаційне забезпечення.

4. Складовими частинами технічного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є залізничні колії, будівлі виробничого призначення (вокзали, пункти екіпірування, майстерні та інші виробничі приміщення з технологічним устаткованням), споруди (мости, тунелі, естакади та інші споруди), устатковання, прилади, обладнання, технічні засоби, комплектувальні і запасні частини та програмне забезпечення, необхідні для забезпечення перевезення пасажирів та вантажів і утримання інфраструктури залізничного транспорту у належному технічному стані.

5. Складовими частинами технологічного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є документи, що визначають порядок проектування, виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації зазначеної інфраструктури.

6. Складовими частинами організаційного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є документація щодо організації роботи підрозділів з експлуатації зазначеної інфраструктури, яка прийнята згідно із законодавством.

7. Складовими частинами кваліфікаційного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є заходи з комплектування штату залізничних підприємств спеціалістами відповідної кваліфікації, система підвищення кваліфікації, спеціального навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, правил перевезення небезпечних вантажів, правил технічної експлуатації залізничного транспорту та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання організації роботи та утримання інфраструктури залізничного транспорту.

8. Дія цього Технічного регламенту поширюється на інфраструктуру залізничного транспорту, яка забезпечує рух поїздів із швидкістю до 200 кілометрів на годину включно.

9. Об’єкти інфраструктури залізничного транспорту, щодо яких застосовується процедура оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту, повинні бути ідентифіковані.

10. Вимоги до інфраструктури залізничного транспорту з урахуванням відповідного ступеня ризику, дотримання яких забезпечує біологічну, екологічну, вибухову, механічну, пожежну, промислову, термічну, електричну та інші види безпеки, а також електромагнітну сумісність для забезпечення безпеки роботи приладів (обладнання) та єдність вимірювання, встановлюються цим Технічним регламентом.

11. Проектна документація на об’єкт інфраструктури залізничного транспорту повинна містити інформацію про заходи із забезпечення безпечного стану такого об’єкта, під час експлуатації якого оператор зобов’язаний їх здійснювати.

12. Інфраструктура залізничного транспорту та її елементи, на які поширюється дія інших технічних регламентів, повинні відповідати також вимогам таких технічних регламентів.

13. У документації щодо об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, щодо яких проведена процедура оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, робиться відмітка про їх відповідність одному чи кільком технічним регламентам та наноситься національний знак відповідності, форма якого наведена у Правилах застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

Вимоги до безпеки інфраструктури залізничного транспорту

14. Оператор може надавати послуги з користування інфраструктурою залізничного транспорту в разі наявності системи управління безпекою та сертифіката безпеки.

15. Проектування об’єктів інфраструктури залізничного транспорту здійснюється з урахуванням галузевих правил технічної експлуатації залізниць та типових проектних рішень.

16. У проектній документації на технічне забезпечення (розроблення конструктивних рішень та/або програмного забезпечення) об’єктів інфраструктури залізничного транспорту повинно бути обов’язково зазначено ступінь ризику, визначений розрахунковим та/або експериментальним методом та/або шляхом залучення експертів, та/або з використанням даних щодо експлуатації аналогічних об’єктів інфраструктури залізничного транспорту.

17. Під час проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів інфраструктури залізничного транспорту необхідно дотримуватися вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища, приймати рішення, які забезпечують допустимі рівні шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, та передбачати порядок утилізації небезпечних елементів після припинення їх експлуатації.

18. У разі внесення змін до проектної документації вимоги до рівня безпеки не можуть бути нижчими, ніж ті, що встановлені у такій документації.

19. Проектна документація на технічне забезпечення інфраструктури залізничного транспорту повинна передбачати забезпечення безпеки руху транспортних засобів за встановлених максимальних інтенсивності, швидкості руху поїздів та навантаженні на вісь.

20. Перед введенням в експлуатацію та протягом встановленого строку експлуатації об’єкти інфраструктури залізничного транспорту повинні мати відповідну проектну, конструкторську, технологічну та іншу нормативну документацію. На місцях, передбачених проектною документацією, повинні бути встановлені попереджувальні написи і знаки про небезпеку та умови безпечної експлуатації зазначених об’єктів.

21. Програмне забезпечення системи управління безпекою повинно забезпечувати функціонування інфраструктури залізничного транспорту та її елементів з урахуванням визначеного ступеня ризику та відповідати вимогам Технічного регламенту.

22. Конструктивні (програмно-технічні) рішення щодо об’єктів інфраструктури залізничного транспорту повинні забезпечувати безпечний стан таких об’єктів у встановлений строк експлуатації та/або гарантійний строк використання, та/або строк зберігання, а також у разі навантажень та впливів на об’єкти під час їх експлуатації. Експлуатація об’єктів інфраструктури залізничного транспорту з перевищенням встановленого строку допускається у виключних випадках після відповідного обстеження і визначення особливих умов для їх подальшої експлуатації та ступеня ризику.

23. Електромагнітні перешкоди, які створюються під час експлуатації інфраструктури залізничного транспорту та її елементів, не повинні перевищувати встановлені норми і завдавати шкоди іншим елементам інфраструктури та системам управління функціонуванням такої інфраструктури.

24. Інфраструктура залізничного транспорту та її елементи повинні утримуватися та експлуатуватися відповідно до затверджених у встановленому порядку правил утримання відповідних об’єктів такої інфраструктури.

25. Управління рухом поїздів на залізничному транспорті здійснюється за допомогою сигналів, які подаються відповідно до Інструкції із сигналізації на залізницях України, та у порядку, визначеному Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Процедури оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту

26. Оцінка відповідності інфраструктури залізничного транспорту вимогам цього Технічного регламенту проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 “Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175; 2007 р., № 1, ст. 31; 2011 р., № 67, ст. 2581).

27. Для проведення оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту та систем управління її функціонуванням застосовується модуль оцінки відповідності В, а оцінки відповідності складових частин технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення - один або комбінація модулів оцінки відповідності A2, С2, D1, Е1, F, G та H1.

Оцінка відповідності проводиться відповідно до порядку застосування процедур оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту, систем управління функціонуванням такої інфраструктури та складових частин її технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення.

28. Оцінці відповідності з урахуванням вимог пункту 27 цього Технічного регламенту підлягають елементи інфраструктури, системи управління її функціонуванням, складові частини технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення такої інфраструктури, що включені до відповідного переліку.

29. Для підтвердження визначеного ступеня ризику під час експертизи проектної документації (внесення змін до проектної документації) та прийняття і введення в експлуатацію об’єктів інфраструктури залізничного транспорту перевіряється відповідність розроблених технічних рішень затвердженому завданню на виконання проектних робіт та наявність погоджень відповідних органів виконавчої влади.

30. Прийняття та введення в експлуатацію об’єктів інфраструктури залізничного транспорту та її елементів здійснюється згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

31. Призначений орган з оцінки відповідності повинен мати досвід роботи з проведення оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту та її елементів не менш як п’ять років.

32. Виробник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, зазначеної в декларації про відповідність інфраструктури залізничного транспорту та її елементів вимогам цього Технічного регламенту.

33. Декларація про відповідність інфраструктури залізничного транспорту та її елементів вимогам цього Технічного регламенту та документація, яка оформляється під час проведення оцінки відповідності, повинні зберігатися виробником та оператором протягом встановленого строку експлуатації об’єктів інфраструктури залізничного транспорту та її елементів і надаватися для проведення перевірки в установленому законодавством порядку.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2013 р. № 494

ПЛАН

заходів із застосування Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Формування та опублікування переліку національних стандартів, які в разі їх добровільного застосування є доказом відповідності інфраструктури залізничного транспорту вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту (далі - Технічний регламент)

Мінекономрозвитку

Мінінфраструктури

постійно

2. Приведення у разі потреби нормативно- правових актів міністерств у відповідність з Технічним регламентом

Мінінфраструктури

інші міністерства

-“-

3. Розроблення та перегляд національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими

Мінінфраструктури

-“-

4. Здійснення заходів щодо підготовки операторів інфраструктури залізничного транспорту до застосування Технічного регламенту

Мінінфраструктури

інші міністерства

2014 рік

5. Добровільне застосування операторами інфраструктури залізничного транспорту Технічного регламенту

Мінінфраструктури

починаючи з

II кварталу 2014 р.

6. Призначення органів з оцінки відповідності

Мінекономрозвитку

Мінінфраструктури

постійно

7. Розроблення та подання у разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Технічного регламенту

Мінінфраструктури

-“-

8. Обов’язкове застосування операторами інфраструктури залізничного транспорту Технічного регламенту

Укртрансінспекція

починаючи з

III кварталу 2014 р.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 11 липня 2013 р. № 494 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту". Кабінет Міністрів України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 11 липня 2013 р. № 494 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -