>>

ПОСТАНОВА від 2 липня 2014 р. № 228 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України". 2014

Інформація актуальна на 21.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р.

№ 228

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 563 від 16.10.2014

№ 17 від 21.01.2015

№ 191 від 08.04.2015

№ 301 від 14.05.2015

№ 354 від 27.05.2015

№ 511 від 17.07.2015

№ 649 від 02.09.2015

№ 1129 від 25.12.2015

№ 160 від 24.02.2016

№ 343 від 18.05.2016

№ 615 від 08.09.2016

№ 699 від 11.10.2016

№ 806 від 09.11.2016

№ 963 від 14.12.2016

№ 10 від 11.01.2017

№ 11 від 11.01.2017

№ 294 від 26.04.2017

№ 379 від 31.05.2017

№ 575 від 09.08.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство юстиції України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд.

70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 липня 2014 р. № 228

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство юстиції України

1. Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ № 17 від 21.01.2015, № 1129 від 25.12.2015, № 343 від 18.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.

Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

2.

Мін’юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мін’юсту є:

1) забезпечення формування та реалізація державної правової політики, політики з питань банкрутства;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 160 від 24.02.2016}

2) забезпечення формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 17 від 21.01.2015, № 343 від 18.05.2016}

2-1) забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

2-2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м.

Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

2-3) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-3 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-4) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-4 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-5) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-5 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

2-6) забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-6 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

2-7) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-7 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

3) здійснення загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

4) забезпечення представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

5) експертне забезпечення правосуддя;

6) організація роботи нотаріату;

7) виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для функціонування суб’єктів правових відносин у сфері електронного цифрового підпису;

8) протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

9) здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань.

4. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів;

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

6) здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, а також розробляє за її результатами рекомендації щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

{Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

{Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

8) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

9) скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

10) перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

11) розробляє за пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади плани законопроектної роботи, координує нормотворчу діяльність у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за такою діяльністю;

{Підпункт 12 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

13) здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання першого етапу реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

{Підпункт 13 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 160 від 24.02.2016}

{Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

15) здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів та нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини;

16) підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; веде облік та здійснює зберігання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацією;

17) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з нього;

18) здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”;

19) здійснює офіційне видання збірників актів законодавства та кодексів, виступає засновником журналів і газет із правових питань;

20) координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

21) здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях, організовує підвищення кваліфікації працівників їх юридичних служб;

22) перевіряє в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

23) видає висновок щодо призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

24) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, у порядку, визначеному законодавством, координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, надає їм необхідну методичну допомогу;

{Підпункт 24 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 963 від 14.12.2016}

25) бере участь разом із МОН в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

26) бере участь в інформуванні громадян про їх права і свободи, правову політику держави, реалізацію проектів, пов’язаних із правовою освітою населення;

{Підпункт 26 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 963 від 14.12.2016}

27) сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

28) забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

29) затверджує нормативно-правові акти з питань функціонування системи надання безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

{Підпункт 29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 575 від 09.08.2017}

30) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

31) бере участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

32) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

32-1) аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 32-1 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

33) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

34) забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;

35) відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

36) приймає рішення про утворення територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги;

{Підпункт 36 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017}

37) забезпечує підвищення професійного рівня працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

38) встановлює порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

{Підпункт 38 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017}

39) забезпечує проведення конкурсів головними територіальними управліннями юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

{Підпункт 39 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017}

40) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

41) організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

42) установлює вимоги для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту, видає і анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

43) формує і веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;

44) формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для його ведення;

45) установлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства і організовує проведення такого аналізу в разі порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

46) установлює типові форми плану санації і мирової угоди, перелік майна, яке включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;

47) готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

48) готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

49) затверджує за погодженням з Укрдержархівом правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджує порядок ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами), встановлює опис і порядок використання посвідчення та печатки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

50) здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

51) здійснює контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

52) визнає в установленому Кабінетом Міністрів України порядку статус Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

53) забезпечує розміщення на своєму офіційному веб-сайті оголошень про проведення аукціонів з продажу майна боржників у процедурах банкрутства; забезпечує розміщення відомостей про результати аукціонів або про їх скасування; забезпечує розміщення оголошень про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

{Підпункт 53 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 649 від 02.09.2015}

53-1) забезпечує відповідно до Закону України “Про очищення влади”:

проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом;

формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному веб-сайті відомостей з нього;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 53-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

53-2) звертається до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України “Про очищення влади”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 53-2 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

54) представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції;

55) вирішує у межах повноважень, передбачених законом, питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

56) здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держави в судах загальної юрисдикції під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства або інші центральні органи виконавчої влади;

57) забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

58) забезпечує підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

59) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

60) звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини;

61) залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

62) організовує відповідно до законодавства експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи;

63) забезпечує організацію роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін’юсті і Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

64) видає та анулює свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

65) здійснює контроль за організацією діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

66) забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз;

67) спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних установ, які проводять судову експертизу та належать до сфери управління Мін’юсту, здійснює нормативно-методичне забезпечення їх діяльності;

68) координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забезпечує організацію роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

69) здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема встановлює умови допуску громадян та посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, передбачених законом (далі - уповноважені особи), до провадження нотаріальної діяльності, здійснює контроль за організацією нотаріату та нотаріальної діяльності уповноважених осіб, керівництво державними нотаріальними конторами, перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, видає та анулює в установленому законом порядку свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видає уповноваженим особам свідоцтво про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та уповноважених осіб; затверджує порядок проходження стажування уповноваженими особами, порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених осіб, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів, помічників нотаріусів та уповноважених осіб, установлює правила професійної етики нотаріусів, здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз’яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства;

{Підпункт 69 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 191 від 08.04.2015; зміни до підпункту 69 пункту 4 додатково див. в Постанові КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

70) забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

71) забезпечує в установленому законодавством порядку організацію доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст;

{Підпункт 71 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1129 від 25.12.2015}

72) забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог актів законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій;

{Підпункт 72 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 191 від 08.04.2015, № 511 від 17.07.2015}

73) здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає консульським установам і дипломатичним представництвам допомогу з питань вчинення нотаріальних дій;

74) проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, на виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами;

{Підпункт 74 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1129 від 25.12.2015, № 806 від 09.11.2016}

75) виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, а саме:

проводить реєстрацію, акредитацію засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, повторну акредитацію та скасування акредитації засвідчувальних центрів та акредитованих центрів сертифікації ключів, отримує та перевіряє інформацію, необхідну для цього; видає, переоформлює, анулює відповідні свідоцтва та видає дублікати;

забезпечує діяльність постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів;

генерує пари ключів (особистий та відкритий ключі) центрального засвідчувального органу;

формує і видає посилені сертифікати відкритих ключів засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів;

формує посилені сертифікати власних відкритих ключів центрального засвідчувального органу;

блокує, скасовує та поновлює сертифікати відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів у випадках, передбачених законом, про що інформує контролюючий орган;

зберігає посилені сертифікати відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів, що припинили діяльність;

надає послугу з постачання передачі сигналів точного часу для формування та проведення перевірки позначки часу; погоджує розроблені центрами сертифікації ключів, акредитованими центрами сертифікації ключів порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);

веде електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів та здійснює їх розповсюдження (публікацію);

веде Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом;

забезпечує цілодобово доступ засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів до посилених сертифікатів ключів і відповідних електронних реєстрів через загальнодоступні телекомунікаційні канали;

надає засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів консультації з питань, пов’язаних з використанням електронного цифрового підпису;

розглядає заяви і скарги щодо неналежного функціонування центрів та подає відповідні пропозиції контролюючому органу;

повідомляє контролюючому органу про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;

здійснює інші визначені законом повноваження, необхідні для забезпечення функціонування центрального засвідчувального органу;

76) забезпечує розроблення норм, стандартів і технічних регламентів у сфері електронного цифрового підпису;

77) забезпечує здійснення відповідно до законодавства технічного регулювання у сфері електронного цифрового підпису;

78) здійснює організаційні заходи щодо застосування електронного цифрового підпису;

79) здійснює регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), шляхом проведення планових і позапланових перевірок;

{Підпункт 79 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 511 від 17.07.2015}

80) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу - нотаріусам, адвокатам, адвокатським бюро та об’єднанням, суб’єктам господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин);

{Підпункт 80 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 511 від 17.07.2015}

81) проводить у межах повноважень, передбачених законом, перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

82) інформує Держфінмоніторинг про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу - нотаріусами, адвокатами, адвокатськими бюро та об’єднаннями, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;

{Підпункт 82 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 511 від 17.07.2015}

83) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у галузі міжнародного приватного права, захисту прав людини;

83-1) здійснює координацію та контроль діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-1 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-2) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 83-2 згідно з Постановою КМ № 354 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-3) надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-4) забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-5) здійснює нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, надає узагальнені роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

83-6) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців; з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-7) здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, в тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону, та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені законом; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

83-8) забезпечує доступ державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації, визначених законом, інших суб’єктів, право доступу яких визначено законом, до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, і приймає рішення про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

83-9) здійснює акредитацію суб’єктів державної реєстрації у випадках, передбачених законом, та моніторинг відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-10) розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Мін’юсту та приймає обов’язкові до виконання рішення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-11) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-12) вносить до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016; в редакції Постанови КМ № 806 від 09.11.2016}

83-13) здійснює відповідно до закону державну реєстрацію політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань; реєстрацію статуту територіальної громади м. Києва; реєстрацію статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанов КМ № 1129 від 25.12.2015, № 806 від 09.11.2016}

83-14) приймає рішення щодо невідповідності діяльності, найменування та / або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-15) здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-16) забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-17) забезпечує через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, визначених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-18) веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-19) забезпечує створення, ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських об’єднань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-20) забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади передбаченої законодавством інформації з єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-21) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-22) забезпечує доступ державних та приватних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-23) забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 699 від 11.10.2016}

83-24) здійснює контроль за діяльністю державних виконавців;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 699 від 11.10.2016}

{Підпункт 83-25 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

83-25) здійснює відповідно до закону державне регулювання діяльності приватного виконавця;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-25 згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-26) організовує ведення обліково-статистичної звітності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-27) надає державним та приватним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-28) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-29) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-30) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-31) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 11.10.2016}

83-32) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-33) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, зокрема в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання завдань Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

83-34) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, замовлення, постачання, ведення обліку бланків та подання звітності щодо витрачання бланків, які використовуються у діяльності апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

84) проводить правову експертизу проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такими договорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

85) укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує у межах повноважень, передбачених законом, взаємодію з ними;

86) забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади із зазначених питань;

87) забезпечує здійснення представництва інтересів осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ судами України у межах виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України чи іншими актами законодавства;

88) забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

89) організовує виконання і надає методичну допомогу судам та іншим органам державної влади під час виконання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

90) забезпечує отримання на запит суду або інших державних органів, у провадженні яких перебуває цивільна, кримінальна чи інша справа, інформації про іноземне законодавство на підставі міжнародних договорів України;

91) перевіряє стан виконання органами державної влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, надає рекомендації щодо поліпшення відповідної роботи, вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

92) виконує функції Національного органу України для сприяння контактам із Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, у тому числі забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких організаціях, а також здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

93) бере в установленому порядку участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників із правових питань закордонних дипломатичних установ України;

94) у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та вживає заходів для виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

95) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, в тому числі державними підприємствами, що є адміністраторами реєстрів, функціонування яких забезпечують центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції;

95-1) узагальнює практику застосування законодавства з питань виконання кримінальних покарань та пробації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-1 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-2) визначає основні напрями діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту, уповноважених органів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби (далі - органи і установи);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-2 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016; в редакції Постанови КМ № 294 від 26.04.2017}

95-3) організовує та контролює виконання вироків суду та інших судових рішень і застосування передбачених законом засобів виправлення засуджених;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-3 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-4) забезпечує здійснення заходів стосовно виявлення та запобігання вчиненню кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків засудженими та особами, узятими під варту, а також заходів щодо них для припинення кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-4 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-5) організовує здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-5 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-6) забезпечує контроль за організацією охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, дотриманням правопорядку та забезпеченням безпеки в них;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-6 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-7) організовує облік та реєстрацію засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-7 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-8) визначає вид установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснює розподіл, переводить їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-8 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-9) здійснює видачу осіб (екстрадицію), а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передачу іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном, забезпечує транзитне перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-9 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-10) забезпечує виконання актів амністії та помилування, проводить перевірки дотримання органами і установами вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок оформлення матеріалів до клопотання про помилування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-10 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-11) організовує проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, залучає до її проведення представників релігійних і благодійних організацій, громадських об’єднань, творчих спілок, фізичних осіб;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-11 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-12) сприяє здійсненню спостережними комісіями та громадськими об’єднаннями громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-12 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-13) організовує у взаємодії з МОН професійно-технічне і загальноосвітнє навчання засуджених та надання освітніх послуг особам, узятим під варту;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-13 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-14) організовує здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги, забезпечує належний санітарно-епідемічний стан в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і на їх території;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-14 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

95-15) забезпечує здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-15 згідно з Постановою КМ № 11 від 11.01.2017}

95-16) забезпечує здійснення досудового розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 95-16 згідно з Постановою КМ № 11 від 11.01.2017}

96) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мін’юст з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Міністерства та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мін’юсту та його територіальних органів, а також організовує підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів через вищі навчальні заклади післядипломної освіти, які входять до сфери управління Мін’юсту;

3) контролює діяльність територіальних органів Мін’юсту;

{Підпункт 3-1 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

3-2) організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-3) забезпечує представництво інтересів Мін’юсту в судових та інших органах;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-4) організовує роботу із соціально-побутового забезпечення працівників Мін’юсту, їх соціального захисту;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-4 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

3-5) забезпечує висвітлення інформації про діяльність апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту в засобах масової інформації та на власному веб-сайті, організовує проведення заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3-5 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

7) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

8) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

9) виступає державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки, проектування і капітального будівництва об’єктів органів і установ;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

10) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань цивільного захисту, стабільну роботу органів і установ в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

11) визначає потребу органів і установ у матеріально-технічних ресурсах, енергоносіях, продуктах харчування, капітальних вкладеннях для будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і капітального ремонту, виконання проектно-вишукувальних робіт і робіт з типового проектування об’єктів органів і установ;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

12) забезпечує виконання завдань з пожежної безпеки, пов’язаних із захистом життя і здоров’я громадян, державної власності від пожеж та підтримання належного рівня пожежної безпеки в органах і установах, проводить експертизу проектної та іншої документації відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

13) забезпечує установи виконання покарань та слідчі ізолятори інженерно-технічними засобами охорони і нагляду, спеціальними засобами захисту та активної оборони, системами зв’язку і управління, зброєю, боєприпасами, бойовою та спеціальною технікою, протипожежними засобами, технікою та автомобілями, контролює їх розподіл, зберігання і використання;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

14) забезпечує виконання завдань у сфері пробації;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

15) організовує і забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання законодавства у сфері оборони;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ № 379 від 31.05.2017}

16) узгоджує з Генеральним штабом Збройних Сил та забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, підготовку своєї галузі до оборони, її територіальну оборону.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 379 від 31.05.2017}

6. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії, у тому числі постійно діючі, та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства.

{Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1129 від 25.12.2015}

7. Мін’юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи Мін’юсту.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

8. Повноваження щодо загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги Мін’юст здійснює за участю Координаційного центру з надання правової допомоги, що належить до сфери його управління.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 575 від 09.08.2017}

9. Мін’юст під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

10. Мін’юст у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням.

Накази Мін’юсту, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мін’юсту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мін’юсту, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

11. Мін’юст очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

12. Міністр:

1) очолює Мін’юст, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

3) спрямовує та координує діяльність Укрдержархіву (далі - Служба), в тому числі:

забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та контролює її реалізацію Службою;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритети роботи Служби і шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;

погоджує структуру апарату Служби;

видає обов’язкові до виконання Службою накази та доручення з питань, що належать до сфери її діяльності;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Служби;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Служби повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Служби та його заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату Служби, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника Служби, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату Служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Служби;

заслуховує звіти про виконання покладених на Службу завдань і планів її роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мін’юсту, що відповідає за взаємодію із Службою;

визначає посадових осіб Мін’юсту, які включаються до складу колегії Служби;

визначає порядок обміну інформацією між Мін’юстом та Службою, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності Служби;

{Підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

4) визначає пріоритети роботи Мін’юсту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України Мін’юстом;

{Підпункт 5 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мін’юст;

7) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Мін’юст та служби, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мін’юсту, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

{Підпункт 9 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 10 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 11 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 12 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

13) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мін’юсту;

13-1) утворює уповноважені органи з питань пробації, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби, затверджує їх положення (статути);

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 294 від 26.04.2017}

13-2) присвоює в установленому порядку спеціальні звання рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу особам, які проходять службу в органах і установах, вносить Президентові України подання про присвоєння вищих спеціальних звань;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-2 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

{Підпункт 13-3 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

13-4) запроваджує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах режим особливих умов, залучає в разі потреби органи і підрозділи Національної поліції для припинення в них групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків;

{Пункт 12 доповнено підпунктом 13-4 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

{Підпункт 14 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 10 від 11.01.2017}

{Підпункт 15 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 16 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

{Підпункт 17 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

18) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння керівникам територіальних органів Мін’юсту та їх заступникам відповідних рангів державних службовців, їх заохочення;

19) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

{Підпункт 19 пункту 12 в редакції Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 20 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

21) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників та державного секретаря Мін’юсту;

{Підпункт 21 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

22) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мін’юсту;

{Підпункт 22 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 23 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

24) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

{Підпункт 24 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 25 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

{Підпункт 26 пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 615 від 08.09.2016}

27) представляє Мін’юст у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

29) підписує накази Мін’юсту;

30) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Мін’юсту, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Міністерства;

31) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12-1. Повноваження керівника державної служби у Мін’юсті здійснює державний секретар Мін’юсту.

Державний секретар Мін’юсту є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мін’юсту. Державний секретар Мін’юсту підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мін’юсту призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Положення доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

12-2. Державний секретар Мін’юсту відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мін’юсту;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мін’юсту та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мін’юсту Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мін’юсту, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мін’юст завдань;

7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мін’юсту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мін’юсту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників;

11) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

12) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту, укладає з ними контракти;

13) в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади керівників уповноважених органів з питань пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань;

{Підпункт 13 пункту 12-2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 294 від 26.04.2017}

14) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту;

15) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мін’юсту;

16) представляє Мін’юст як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

17) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мін’юсту доручення;

18) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

19) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мін’юсту, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

{Положення доповнено пунктом 12-2 згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

12-3. На час відсутності державного секретаря Мін’юсту чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мін’юсту відповідно до наказу державного секретаря Мін’юсту.

{Положення доповнено пунктом 12-3 згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін’юсту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мін’юсті може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Мін’юсту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мін’юсті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мін’юсту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мін’юсту затверджується Міністром.

Штатний розпис і кошторис Мін’юсту затверджується державним секретарем Мін’юсту за погодженням з Мінфіном.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

15. Мін’юст є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 2 липня 2014 р. № 228 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України". Кабінет Міністрів України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 2 липня 2014 р. № 228 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -