>>

ПОСТАНОВА від 9 листопада 2016 р. № 806 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації". 2016

Інформація актуальна на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р.

№ 806

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації зміни, що додаються.

2. Установити, що:

1) до зміни програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, пов’язаної з повідомленням власника об’єкта нерухомого майна про подані/отримані заяви на проведення реєстраційних дій щодо його майна, надсилання такого повідомлення із зазначенням відомостей про тип заяви, її реєстраційний номер, дату та час її подання, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника забезпечується державним реєстратором прав на нерухоме майно в електронному вигляді з використанням його офіційної або власної електронної пошти (за умови наявності в зазначеному Реєстрі відомостей про електронну адресу власника як адреси для зворотного зв’язку);

2) до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили до запровадження відповідної інформаційної взаємодії, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі рішень судів проводиться за зверненням заявника з дотриманням вимог, установлених підпунктом 1 пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд.

72


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 листопада 2016 р. № 806

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації

1. У Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2008 р., № 21, ст. 600; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 71, ст. 2870, № 90, ст. 3651; 2015 р., № 50, ст. 1601, № 69, ст. 2276, № 102, ст. 3525; 2016 р., № 28, ст. 1113):

1) у пункті 2:

абзац четвертий після слів “посадовим особам органів державної влади” доповнити словом “, нотаріусам”;

абзац шостий після слів “посадовій особі органу державної влади” доповнити словом “, нотаріусу”;

2) пункт 14 доповнити абзацами такого змісту:

“особі, що згідно із кредитним договором є кредитором, за умови пред’явлення договору, паспорта або паспортного документа;

особі, що є власником або користувачем земельної ділянки, суміжної із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, за умови пред’явлення відомостей про кадастрові номери земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки, паспорта або паспортного документа.

Суміжність земельних ділянок обов’язково встановлюється згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, на підставі кадастрових номерів земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки.”;

3) у пункті 16:

абзац другий після слів “органи державної влади (посадові особи)” доповнити словами “, органи місцевого самоврядування (посадові особи)”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“кредитори спадкодавця, власники або користувачі земельних ділянок, суміжних із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, у зв’язку з поданням заяви про визнання спадщини відумерлою.”;

4) пункт 19-1 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі коли доступ до Реєстру надається державному нотаріусу, договір укладається між державною нотаріальною конторою, державним нотаріальним архівом, де працює такий нотаріус, та адміністратором Реєстру.

У разі коли доступ до Реєстру надається приватному нотаріусу, договір укладається між приватним нотаріусом та адміністратором Реєстру.”.

2.

У Положенні про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 923 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2584; 2013 р., № 9, ст. 336, № 77, ст. 2874; 2014 р., № 48, ст. 1272):

1) у пункті 4:

в абзаці другому слова “Головного управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції” замінити словами “Мін’юсту, головних територіальних управлінь юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим,”;

абзац четвертий після слів “розглядає подання” доповнити словом “Мін’юсту,”;

2) у пункті 11 слова “заінтересованим особам” замінити словами “особам, що беруть участь у засіданні,”;

3) абзац перший пункту 21 після слів “вивчав подання” доповнити словом “Мін’юсту,”.

3. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2012 р., № 96, ст. 3875; 2014 р., № 18, ст. 542; 2015 р., № 2, ст. 31, № 26, ст. 751, № 80, ст. 2681):

1) назву розділу “Оформлення свідоцтва про право власності на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру прав” викласти у такій редакції:

Форма та зміст витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав”;

2) пункти 35 і 36 викласти у такій редакції:

“35.

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав в електронній формі, що розміщується на веб-порталі Мін’юсту, та за бажанням заявника в паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 x 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

36. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується на основі записів Державного реєстру прав після внесення до зазначеного Реєстру відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав та містить відомості про:

1) індексний номер витягу;

2) дату та час його формування;

3) державного реєстратора, який сформував витяг;

4) підставу формування витягу;

5) речові права, обтяження речових прав, державну реєстрацію яких проведено, що передбачені пунктами 21-24 цього Порядку;

6) об’єкт нерухомого майна, що передбачені пунктом 20 цього Порядку.

У разі коли витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується у паперовій формі, такий витяг також повинен містити поле для проставлення підпису та печатки державного реєстратора.”;

3) пункт 37 виключити;

4) пункт 38 викласти у такій редакції:

“38. Зміни до записів Державного реєстру прав вносяться у разі зміни ідентифікаційних даних суб’єкта права, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних характеристик, виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка).

Внесення змін до записів Державного реєстру прав здійснюється за заявою особи, записи про яку містяться у зазначеному Реєстрі, а також у порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.”;

5) пункт 44 виключити.

4. У пункті 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455, № 85, ст. 2412; 2015 р., № 6, ст. 127, № 30, ст. 881, № 40, ст. 1218, № 44, ст. 1398, № 59, ст. 1943, № 72, ст. 2368; 2016 р., № 2, ст. 110, № 21, ст. 829, № 42, ст. 1578, № 73, ст. 2463, № 82, ст. 2707):

1) у підпункті 74 слова “та інформаційних довідках” виключити;

2) підпункт 83-5 після слів “фізичних осіб - підприємців” доповнити словами “, надає узагальнені роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації”;

3) підпункт 83-7 після слів “та фізичних осіб - підприємців” доповнити словами “, в тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону, та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені законом”;

4) підпункт 83-8 після слів “державних реєстраторів” доповнити словами “, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації, визначених законом, інших суб’єктів, право доступу яких визначено законом,”;

5) підпункти 83-12 і 83-13 викласти у такій редакції:

“83-12) вносить до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю у випадках, передбачених законом;

83-13) здійснює відповідно до закону державну реєстрацію політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань; реєстрацію статуту територіальної громади м. Києва; реєстрацію статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301, № 71, ст. 2394):

1) пункт 2 постанови виключити;

2) У Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому зазначеною постановою:

абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:

“уповноважена особа - посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації прав, а також помічник нотаріуса, що відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) виключно для цілей прийняття та видачі документів під час державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;”;

абзац перший пункту 3 після слів “державним реєстратором” доповнити словами “прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор)”;

у пункті 7:

в абзаці першому слова “Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник” замінити словами “Державний реєстратор, уповноважена особа”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“За бажанням заявника - власника об’єкта нерухомого майна в заяві зазначається електронна адреса такого власника для здійснення з ним зворотного зв’язку у передбачених законодавством випадках.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац шостий виключити;

пункти 8-10 викласти у такій редакції:

“8. Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв державний реєстратор, уповноважена особа встановлює особу заявника на підставі передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” документа, що посвідчує таку особу.

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.

9. Разом із заявою заявник подає оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

У разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

У разі коли особа, речові права, обтяження таких прав якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, не подається.

У такому разі заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, з якого державним реєстратором, уповноваженою особою виготовляється копія, що долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав.

10. З оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор, уповноважена особа обов’язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, що долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.”;

в абзаці другому пункту 11 слова “уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник” замінити словами “державний реєстратор, уповноважена особа”;

доповнити Порядок пунктом 11-1 такого змісту:

“11-1. Про подання заяви державний реєстратор невідкладно з моменту отримання такої заяви за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав повідомляє власника об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву.

Повідомлення власника об’єкта нерухомого майна здійснюється державним реєстратором у разі наявності в Державному реєстрі прав відомостей про електронну адресу власника як адреси для зворотного зв’язку шляхом надсилання на таку електронну адресу інформації в електронній формі про тип заяви, її реєстраційний номер, дату та час подання, прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові заявника з накладенням власного електронного цифрового підпису.

Дія цього пункту не поширюється на випадки державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії за умови вчинення відповідної нотаріальної дії за безпосередньої участі власника об’єкта нерухомого майна, державної реєстрації права власності на підставі свідоцтва про право на спадщину або державної реєстрації припинення обтяження речових прав на нерухоме майно на підставі договору довічного утримання чи спадкового договору.”;

у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

“12. Розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на це саме майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.”;

абзац третій виключити;

в абзаці третьому пункту 13 слова “уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник” замінити словами “державний реєстратор, уповноважена особа”;

у пункті 14:

в абзаці першому слова “Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” замінити словом “законом”;

абзац другий після слів “у відповідному рішенні” доповнити словами і цифрами “, а також у разі коли державним реєстратором протягом 30 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення на запит отримано документи та/або інформацію, необхідні для державної реєстрації прав”;

абзац третій після слів “у рішенні вимог” доповнити словами “або неотримання на запит документів та/або інформації, необхідних для державної реєстрації прав,”;

в абзаці четвертому слова “уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник” замінити словами “державний реєстратор, уповноважена особа”;

в абзаці першому та першому реченні абзацу другого пункту 15 слова “уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник” замінити словами “державний реєстратор, уповноважена особа”;

у пункті 16:

у першому реченні абзацу сьомого слова і цифру “оригінали або у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку, копії документів” замінити словами і цифрою “оригінали документів чи відповідно оформлені копії документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку”, а слова “документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав” - словами “документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав”;

слова “уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник” замінити словами “державний реєстратор, уповноважена особа”;

пункт 17 викласти у такій редакції:

“17. У разі надходження до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно реєструє таке рішення чи заяву в базі даних заяв.

У разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з обов’язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об’єкта нерухомого майна.

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу, зазначену в Державному реєстрі прав як адресу для зворотного зв’язку.

Відомості про зупинення реєстраційних дій за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав також розміщуються на веб-порталі Мін’юсту для доступу до них заявника з метою їх перегляду, завантаження та друку відповідного рішення суду чи заяви власника об’єкта нерухомого майна.

У разі надходження до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса рішення суду про скасування рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або заяви власника об’єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно реєструє таке рішення чи заяву у базі даних заяв.

Державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав невідкладно відновлює державну реєстрацію прав з обов’язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву.

Державний реєстратор також невідкладно відновлює державну реєстрацію прав, якщо власником об’єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує десяти робочих днів, не подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Відомості про відновлення реєстраційних дій за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав розміщуються на веб-порталі Мін’юсту для доступу до них заявника з метою їх перегляду, завантаження та друку відповідного рішення суду чи заяви власника об’єкта нерухомого майна.”;

в абзаці першому пунктів 20 і 21 слова “програмного забезпечення” замінити словами “програмних засобів ведення”;

пункти 22 і 24 викласти у такій редакції:

“22. Після внесення відомостей до Державного реєстру прав державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру формує витяг з нього про проведену державну реєстрацію прав, який розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника з метою його перегляду та з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, його завантаження і друку.

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав за бажанням заявника може бути наданий державним реєстратором у паперовій формі з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, шляхом друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 x 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Положення абзаців першого та другого цього пункту щодо надання витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, не застосовуються у разі проведення державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій або електронній формі має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.”;

“24. За результатом розгляду заяви державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно повертає заявникові оригінали документів, поданих для державної реєстрації (крім заяви, що долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав, інших заяв, що подавалися суб’єкту державної реєстрації прав або нотаріусу, та документа, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав), видає витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій формі (у разі його формування у паперовій формі) чи у разі відмови у проведенні державної реєстрації прав - рішення державного реєстратора щодо відмови в державній реєстрації прав у паперовій формі (за бажанням заявника). На заяві, що долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав, заявником у довільній формі зазначаються відомості про отримання документів у повному обсязі та проставляється власний підпис.

Державний реєстратор, уповноважена особа під час повернення документів, надання рішення державного реєстратора щодо відмови в державній реєстрації прав у паперовій формі відповідно до пункту 8 цього Порядку встановлює особу заявника та перевіряє обсяг його повноважень.”;

у пункті 25:

в абзаці першому слова і цифри “документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав (крім випадку, передбаченого абзацом другим пункту 24 цього Порядку)” замінити словами “документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав”;

в абзаці другому слово “ведення” замінити словом “зберігання”;

в абзаці третьому слова і цифри “(крім випадку, передбаченого абзацом другим пункту 24 цього Порядку)” виключити;

в абзаці другому пункту 26 слова “уповноважену особу суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса або його помічника” замінити словами “уповноважену особу”;

у пункті 27:

в абзаці першому слова і цифру “оригіналів або копій (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку) документів” замінити словами і цифрою “оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку”;

в абзацах другому і третьому слова і цифру “заяву та електронні копії оригіналів або копій (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку) документів, необхідних для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування” замінити словами “документи, передбачені абзацом першим цього пункту”;

пункти 28 і 29 викласти у такій редакції:

“28. Заява, оригінали документів чи відповідно оформлені копії документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку, необхідних для державної реєстрації прав, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, а також інші додаткові документи, подані заявником, під час розгляду відповідної заяви державним реєстратором зберігаються у фронт-офісі.

Державний реєстратор під час розгляду заяви використовує виготовлені шляхом сканування електронні копії оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку, необхідних для державної реєстрації, що долучаються до заяви, та за необхідності запитує у відповідного фронт-офісу такі документи у паперовій формі.

29. За результатом розгляду заяви уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечує прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації прав, невідкладно повертає заявникові оригінали документів, поданих для державної реєстрації (крім документів, передбачених пунктом 24 цього Порядку), видає витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій формі (у разі його формування у паперовій формі) чи у разі відмови у проведенні державної реєстрації прав - рішення державного реєстратора щодо відмови в державній реєстрації прав у паперовій формі (за бажанням заявника).

Надання витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій формі для видачі його заявникові забезпечується суб’єктом державної реєстрації прав, державним реєстратором якого проведено відповідну реєстрацію.

На поданій заяві, що долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав, заявник у довільній формі зазначає відомості про отримання документів у повному обсязі та проставляє власний підпис.

За результатом розгляду заяви уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечує прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації прав, передає в порядку, встановленому Мін’юстом, документи, визначені у пункті 25 цього Порядку, суб’єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, для формування відповідної реєстраційної справи або долучення до неї документів.

У разі коли за результатами розгляду заяви державним реєстратором прийнято рішення щодо відмови в такій реєстрації, уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечує прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації прав, передає в установленому Мін’юстом порядку документи, визначені у пункті 25 цього Порядку, суб’єкту державної реєстрації прав або нотаріусу, що здійснює розгляд відповідних документів, для їх подальшого зберігання.”;

абзац другий пункту 30 виключити;

пункт 31 викласти у такій редакції:

“31. Заява формується заявником в електронній формі з обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку, необхідних для відповідної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів.

Заява та документи, необхідні для державної реєстрації прав, в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису та за умови сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав через Інтернет з використанням платіжних систем.

У разі коли особа, речові права, обтяження таких прав якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, до заяви долучається електронна копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, виготовлена шляхом сканування.”;

в абзаці першому пункту 32 слова “Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник в день формування” замінити словами “Державний реєстратор в день формування та надходження”;

у пункті 33 слова і цифру “або копій (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку) документів” замінити словами і цифрою “документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку”;

пункт 34 викласти у такій редакції:

“34. За результатом розгляду заяви в електронній формі документи, подані для реєстрації, не підлягають поверненню заявнику.

Заява в електронній формі з накладеними заявником та державним реєстратором власними електронними цифровими підписами та документи, подані для державної реєстрації прав в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, зберігаються в електронній формі у Реєстрі.”;

назву розділу “Особливості проведення державної реєстрації обтяжень державними виконавцями” викласти у такій редакції:

Особливості проведення державної реєстрації прав державними, приватними виконавцями а також на підставі рішень судів”;

пункт 35 викласти у такій редакції:

“35. Державна реєстрація обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, державна реєстрація припинення іпотеки у зв’язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, а також державна реєстрація прав на підставі рішень судів проводиться виключно державним реєстратором, визначеним законом, без подання заяви заявником.”;

у пункті 36:

в абзаці першому слово “виконавець” замінити словом “реєстратор”;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, не подається.”;

пункти 38 і 39 викласти у такій редакції:

“38. За зверненням особи, щодо речових прав, обтяжень речових прав якої проведено державну реєстрацію прав, або уповноваженої нею особи, державним реєстратором надаються відомості про реєстраційний номер, дату та час реєстрації відповідної заяви в електронній формі для доступу такої особи до витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав, що розміщується на веб-порталі Мін’юсту, з метою його перегляду, завантаження і друку.

39. Заява в електронній формі з накладеним державним реєстратором власним електронним цифровим підписом та документи, подані для державної реєстрації прав в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним та приватним виконавцем за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, зберігаються в електронній формі у Реєстрі.”;

в абзаці першому пункту 43 слова і цифри “розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р.” замінити словами і цифрами “закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку”;

пункт 46 викласти у такій редакції:

“46. Для державної реєстрації сервітуту на частину земельної ділянки подається також витяг з Державного земельного кадастру, що містить відомості про межі такого сервітуту.”;

у пункті 47 слово “користування” замінити словами “постійне користування” у відповідному відмінку;

підпункт 2 пункту 48 доповнити абзацом такого змісту:

“Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”;”;

пункт 50 доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:

“1-1) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.

Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”;”;

підпункт 2 пункту 53 після слів “засобах масової інформації” доповнити словами “загальнодержавної сфери розповсюдження або місцевої чи регіональної сфери розповсюдження”;

пункт 66 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли нерухоме майно розташоване в межах декількох територій - Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва чи м. Севастополя, державна реєстрація прав проводиться в межах однієї території, що обрана заявником.”;

пункт 67 викласти у такій редакції:

“67. Для державної реєстрації права власності у разі витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду подаються необхідні для відповідної реєстрації документи, передбачені статтею 27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та цим Порядком, що підтверджують право власності на нерухоме майно належного власника.

Для державної реєстрації права власності у разі розірвання договору, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду подаються документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та цим Порядком, що підтверджують право власності на нерухоме майно відчужувача до укладення такого договору.

Для державної реєстрації права власності у разі переведення прав та обов’язків покупця за договором, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду подається також примірник (дублікат) такого договору.

Для державної реєстрації права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, право власності на яке визнається на підставі рішення суду, подаються необхідні для відповідної реєстрації документи, передбачені пунктом 41 цього Порядку.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, право власності на яке визнається на підставі рішення суду, подаються необхідні для відповідної реєстрації документи, передбачені пунктом 68 цього Порядку.”;

пункт 68 доповнити абзацами такого змісту:

“Документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

У такому разі державний реєстратор відповідно до наданих заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт, обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі документів, відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в зазначеному Реєстрі.”;

пункт 70 викласти у такій редакції:

“70. Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору або з прилюдних торгів, подаються відповідний договір або свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) чи свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися.”;

3) у Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 1 слова “інформації з Державного реєстру прав” замінити словами “витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав”;

в абзаці першому пункту 3 слова “уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу, нотаріусом або його помічником” замінити словами “державним реєстратором, уповноваженою особою фронт-офісу або помічником нотаріуса”;

у пункті 5:

в абзаці першому слова “справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України” замінити словами “сплачується адміністративний збір”;

в абзаці другому слово “плата” замінити словами “адміністративний збір”;

пункт 7 виключити;

у пункті 9:

в абзаці першому слова “Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу, нотаріус або його помічник” замінити словами “Державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу”;

в абзаці третьому слова “уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу, нотаріус або його помічник” замінити словами “державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу”;

в абзаці четвертому слова “внесення плати” замінити словами “сплату адміністративного збору”;

абзац п’ятий виключити;

пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу встановлює особу заявника за документом, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за допомогою порталу електронних сервісів.”;

у пункті 11 та абзаці першому пункту 13 слова “внесення плати” замінити словами “сплату адміністративного збору”;

в абзаці другому пункту 12 слова “уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу, нотаріус або його помічник” замінити словами “державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу”;

в абзаці третьому пункту 16 слова “внесення плати” замінити словами “сплати адміністративного збору”;

4) у пункті 7 Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого зазначеною постановою:

в абзаці першому слова “справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України” замінити словами “сплачується адміністративний збір”;

в абзаці другому слово “плата” замінити словами “адміністративний збір”.

6. У Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622):

1) у пункті 3:

абзац перший після слів “містити обов’язкові відомості” доповнити словами “та документи, що долучаються до скарги”;

в абзаці третьому слова “у скарзі обов’язкових відомостей” замінити словами “обов’язкових відомостей у скарзі та документів, що долучаються до скарги”;

2) у підпункті 2 пункту 5 слова “та вимог щодо її оформлення” замінити словами “, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги”;

3) в абзаці першому пункту 7 слова “та вимог щодо її оформлення” замінити словами “, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги”.

7. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 553 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2301) слово “двомісячний” замінити словом “тримісячний”.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 9 листопада 2016 р. № 806 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації". Кабінет Міністрів України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 9 листопада 2016 р. № 806 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -