ПОСТАНОВА від 16 лютого 1994 р. N 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"". 1994

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 16 лютого 1994 р.

N 94

Київ

Про порядок надання пільг, передбачених

Законом України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94

N 865 ( 865-2003-п ) від 04.06.2003

N 198 ( 198-2005-п ) від 28.03.2005

N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006

N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007

N 565 ( 565-2009-п ) від 20.05.2009

N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }

{ Щодо застосування положення абзацу першого пункту 1

цієї Постанови додатково див. Постанову КМ N 548

( 548-2013-п ) від 01.08.2013 }

На виконання постанови Верховної Ради України від 22 жовтня

1993 р. "Про введення в дію Закону України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3552-12 ) Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Установити, що передбачені Законом України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )

пільги щодо оплати житла та комунальних послуг надаються

ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед

Батьківщиною, і особам, на яких поширюється чинність зазначеного

Закону, незалежно від того, хто є наймачем і яка форма власності

житлового фонду, з урахуванням членів їх сім'ї, які проживають

разом з ними, виходячи із встановлених чинним законодавством норм

житла та розміру плати за користування ним. До комунальних послуг належать: водопостачання, включаючи

постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб;

гаряче водопостачання; користування тепловою енергією; вивезення

побутових відходів; водовідведення, включаючи обслуговування

вигрібних ям загального та особистого користування в садибах

житлових будинків; газ, у тому числі зріджений, що

використовується для опалення житлових приміщень, підігріву води

в будинках, які не мають централізованого гарячого

водопостачання; користування електроенергією. Пільги щодо плати за користування електроенергією в гаражах,

дачних будинках і на садових ділянках не надаються, за винятком,

коли споруди знаходяться на присадибних ділянках за місцем

проживання.

( Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі

Постанови КМ N 733 ( 733-94-п ) від 21.10.94 )

2. Пільги щодо абонементної плати за користування квартирним

телефоном і погодинної оплати місцевих розмов надаються за умови

перейменування абонемента на особу, яка має право на пільги, з дня

її звернення.

3.

Пільги на безплатний проїзд усіма видами міського

пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним

транспортом загального користування (за винятком таксі) в

сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом

приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів

надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги. Пільги на проїзд залізничним, водним, повітряним, міжміським

автомобільним транспортом можуть надаватися на території інших

держав, якщо укладено відповідні міждержавні договори (угоди).

4. Інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед

Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

( 3551-12 ), надається право на позачергове забезпечення

продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими

товарами підвищеного попиту відповідно до переліку і норм,

встановлених Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською

та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Першочергове обслуговування учасників бойових дій, учасників

війни, осіб, на яких поширюється чинність зазначеного Закону,

підприємствами, установами й організаціями служби побуту,

громадського харчування, торгівлі, житлово-комунального

господарства, міжміського транспорту, а також у

лікувально-профілактичних закладах, аптеках здійснюється незалежно

від форми власності. Інваліди війни та особи, які мають особливі

заслуги перед Батьківщиною, обслуговуються цими закладами

позачергово. Для продажу зазначеним особам продовольчих і промислових

товарів створюються спеціальні салони-магазини, секції, відділи та

інші види пільгового торговельного обслуговування.

5. Пільга на позачергове влаштування до закладів соціального

захисту населення, а також на обслуговування службами соціального

захисту населення вдома надається за висновками медичних закладів

особам, які потребують постійного стороннього догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування їм

відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом. Рішення про

відшкодування витрат приймають районні (міські) відділи

соціального захисту населення. Для призначення відшкодування таких витрат до відділу

соціального захисту населення за місцем проживання подаються: заява; довідка, видана житлово-комунальною організацією, а в

населених пунктах, де їх немає, - відповідними Радами народних

депутатів, про склад сім'ї та умови проживання заявника (за

встановленою формою); висновок медичного закладу за місцем проживання про наявність

медичних показань чи протипоказань (їх характер і тривалість) для

влаштування до стаціонарного закладу відповідного профілю та

взяття на обслуговування службами соціального захисту населення

вдома. Рішення про відшкодування зазначених витрат приймається у

15-денний термін з дня подання заінтересованою особою заяви з

усіма необхідними документами. Розмір відшкодування становить до

25 відсотків посадового окладу соціального працівника. Конкретні розміри відшкодування витрат встановлюються з

урахуванням стану здоров'я особи, яка потребує догляду, обсягу

соціального обслуговування та умов проживання (міська або сільська

місцевість, наявність або відсутність комунально-побутових

зручностей, транспортної мережі та ін.). Виплата призначається на термін від 1 до 6 місяців і

провадиться щомісячно органами соціального захисту населення за

місцем проживання особи, яка потребує догляду. У разі відмови такої особи у влаштуванні до закладів

соціального захисту населення чи обслуговуванні службами

соціального захисту населення вдома відшкодування витрат,

пов'язаних з доглядом, не провадиться. Виявлення, облік, обстеження умов життя осіб, які потребують

догляду, проводиться районними відділами соціального захисту

населення.

5-1. Пільги щодо користування поліклініками та госпіталями у

разі зміни місця роботи ветеранами війни та особами, на яких

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), надаються медичними

закладами, до яких були прикріплені зазначені особи на час набуття

відповідного статусу. { Постанову доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 313

( 313-2016-п ) від 20.04.2016 }

6. Витрати державних органів, органів місцевого і

регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій

(далі - організації), пов'язані з наданням пільг, передбачених

Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту" ( 3551-12 ), покриваються місцевими

фінансовими органами на підставі розрахунків, поданих

організаціями, шляхом перерахування коштів на їх рахунки в

установах банків. Пільги, передбачені зазначеним Законом, надаються

організаціями за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням

їх з бюджету за встановленими нормами у погоджені з фінансовими

органами терміни. Відшкодування організаціям витрат, пов'язаних з наданням

пільг, фінансові органи провадять за рахунок коштів місцевих

бюджетів на підставі перевірених ними розрахунків, поданих

організаціями. Організації в установленому порядку подають фінансовому

органу за місцем їх знаходження платіжне доручення на погоджену

загальну суму витрат у чотирьох примірниках. Перший примірник

доручення підписується керівником або заступником і головним

бухгалтером фінансового органу і скріплюється печаткою. Три

примірники доручення подаються в установу банку. Четвертий примірник платіжного доручення і розрахунок до

нього залишаються у фінансовому органі, який веде облік

відшкодування зазначених витрат. Видатки, пов'язані з наданням

пільг, відображаються в обліку виконання місцевого бюджету у

розділі 207 параграфа 11 "Пільги учасникам війни" Класифікації

доходів і видатків державного і місцевих бюджетів. Видатки, пов'язані з наданням пільг щодо користування

міським, залізничним та водним транспортом приміського сполучення,

а в сільській місцевості - автобусами приміських маршрутів,

враховуються при визначенні загальної суми збитків транспорту, яка

покривається з бюджету.

7. Громадянам, які набули статусу ветерана війни або особи,

яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", після прийняття цього Закону,

пільги надаються з дня звернення.

8. До виготовлення нових бланків посвідчень ветерана війни та

особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пільги

надаються на підставі посвідчень та листків-талонів на пільговий

проїзд, що діяли на 1 січня 1992 р., пенсійного посвідчення з

поміткою органу, який призначив пенсію, про право на пільги або

відповідної довідки (перелік додається).

9. Міністерству оборони, Міністерству соціального захисту

населення, Міністерству фінансів, Міністерству зв'язку,

Міністерству транспорту і Державному комітетові по

житлово-комунальному господарству давати роз'яснення з відповідних

питань щодо застосування цієї постанови.

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 565

( 565-2009-п ) від 20.05.2009 }

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Інд.28

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 лютого 1994 р. N 94

ПЕРЕЛІК

документів, на підставі одного з яких надаються

пільги, передбачені Законом України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

I. Учасники бойових дій

"Удостоверение участника войны" "Свидетельство о праве на льготы" "Удостоверение" (при наявності штампу "Україна. Учасник

бойових дій") Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства

внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань

надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,

Управління державної охорони, Міністерства закордонних справ

II. Інваліди війни

"Удостоверение инвалида Отечественной войны" "Удостоверение инвалида о праве на льготы" Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства

внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань

надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,

Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту

населення

III. Учасники війни

"Удостоверение" (при наявності штампу "Україна. Учасник

війни") "Удостоверение о праве на льготы" "Пенсійне посвідчення" (при наявності штампу чи відповідного

запису "Україна. Учасник війни") Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства

внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань

надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,

Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту

населення, Міністерства праці

IV. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону

"Пенсійне посвідчення" (при наявності штампу чи відповідного

запису "Україна. Сім'я загиблого" або "Україна. Дружина (чоловік)

померлого інваліда (учасника Вітчизняної війни)") Довідки, видані органами Міністерства оборони, Міністерства

внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства з питань

надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,

Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту

населення

V. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Документи, які підтверджують присвоєння звання Героя

Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження

орденом Слави трьох ступенів та засвідчують особу нагородженого

———————————————————————————— Примітка. Довідки, штампи та записи у посвідченнях

завіряються підписом військкома, керівника відділу

(управління) чи іншого органу, що їх видав, та

скріплюються гербовою печаткою

{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 865

( 865-2003-п ) від 04.06.2003, N 198 ( 198-2005-п ) від

28.03.2005, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 648

( 648-2007-п ) від 20.04.2007, N 313 ( 313-2016-п ) від

20.04.2016 }

Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 16 лютого 1994 р. N 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"". Кабінет Міністрів України. 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 16 лютого 1994 р. N 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"". 1994

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -