ПОСТАНОВА від 9 лютого 1998 р. N 133 "Про підсумки роботи промисловості і сільського господарства Автономної Республіки Крим у 1997 році та заходи щодо поліпшення її соціально-економічного становища". 1998

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 9 лютого 1998 р. N 133

Київ

Про підсумки роботи промисловості і сільського господарства

Автономної Республіки Крим у 1997 році та заходи щодо

поліпшення її соціально-економічного становища

Кабінет Міністрів України відзначає, що у 1997 році,

незважаючи на проведену роботу, особливо в другому півріччі,

соціально-економічне становище в Автономній Республіці Крим

залишалося складним.

Тривало скорочення обсягів виробництва та

інвестиційної діяльності, гострою залишалася ситуація з

розрахунками, в тому числі з виплатою заробітної плати, пенсій,

стипендій та інших соціальних виплат, мали місце значні труднощі

з виконанням бюджету. У другому півріччі намітилися певні

позитивні тенденції в розвитку промисловості, проте істотно

поліпшити становище не вдалося. У 1997 році промисловими підприємствами Автономної

Республіки Крим вироблено продукції на 24 відсотки менше, ніж у

попередньому році (в Україні - на 1,8 відсотка) проти 14,1

відсотка у 1996 році. Темпи спаду обсягів промислового виробництва

в ній були найвищими серед регіонів України. Найбільше зниження обсягів виробництва допущено на

підприємствах промисловості будівельних матеріалів (на 65,3

відсотка), легкої (на 60,6), борошномельно-круп'яної та

комбікормової промисловості (на 45), машинобудування та

металообробки (на 34 відсотки). На 15,3 відсотка скоротилося

виробництво товарів народного споживання (в Україні - на 13,8

відсотка). Серед головних причин значного спаду виробництва є насамперед

втрата керованості державним сектором економіки, що характерно й

для інших регіонів України, відсутність реальних кроків у

реструктуризації підприємств, неконкурентоспроможність та висока

собівартість продукції. У другому півріччі темпи скорочення обсягів промислового

виробництва вдалося дещо призупинити (у першому півріччі вони

становили 31 відсоток). В окремих галузях спостерігалися

стабілізація та нарощування обсягів виробництва. Зокрема, у

паливній промисловості приріст за минулий рік становив 11,7

відсотка, електроенергетиці - 5,1 відсотка. Зросло виробництво

кальцинованої соди на 16,3 відсотка, природного газу - на 10,2,

нафти (включаючи газовий конденсат) - на 24,6 відсотка. Водночас

зменшився випуск сірчаної кислоти в моногідраті на 25,5 відсотка,

цементу - на 20,7, стінових матеріалів - на 35,3 відсотка. Підприємства легкої промисловості, передані до сфери

управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, допустили

найбільший порівняно з іншими регіонами спад обсягів виробництва

(на 38,1 відсотка). Розпочато реалізацію суб'єктами експериментальної економічної

зони "Сиваш" затверджених Кабінетом Міністрів України 18

інвестиційних проектів загальною кошторисною вартістю 48,4 млн.

доларів США. Проте станом на 1 січня 1998 р. надійшло лише близько

2 млн. доларів США. За попередніми даними обсяг валової продукції сільського

господарства у минулому році зменшився проти 1996 року на 0,6

відсотка. У рослинництві обсяг виробництва збільшився на 11

відсотків, у тваринництві - знизився на 14 відсотків. Усіма

категоріями господарств одержано 1,1 млн. тонн зерна, що на

третину більше, ніж у 1996 році. Перевищено обсяги збирання

кукурудзи на зерно, насіння соняшнику, картоплі, овочів. Кращий

порівняно з попереднім одержано врожай плодоягідних культур, але

скоротилися обсяги збирання винограду. У глибокій кризі перебуває тваринництво, де темпи спаду

виробництва продукції постійно зростають, а окремі спеціалізовані

господарства зовсім припинили свою роботу. Обсяги виробництва

м'яса всіма видами господарств за 1997 рік зменшилися порівняно з

1996 роком на 17,1 відсотка, молока, яєць і вовни - відповідно на

15, 27,5 та 15,4 відсотка. Найбільший спад спостерігався у

колективних та державних господарствах. Це значною мірою пов'язано

із скороченням поголів'я худоби та птиці. Зокрема поголів'я

великої рогатої худоби зменшилося на 22 відсотки, корів - на 14,

свиней - на 29, овець - на 30 і птиці - на 67 відсотків. Водночас

запаси кормів збільшено на 26 відсотків, у тому числі

концентрованих - на 36 відсотків. Незважаючи на значну підтримку з боку держави, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим не повною мірою використовує свої

повноваження щодо створення умов для стабілізації агропромислового

виробництва та поліпшення соціально-економічного становища на

селі. Втрачають свої позиції традиційні галузі спеціалізації -

овочівництво, садівництво, виноградарство і виноробство, а також

вівчарство та птахівництво. Рада міністрів Автономної Республіки

Крим і місцеві органи виконавчої влади проводять недостатню роботу

щодо пошуку ефективних шляхів реформування агропромислового

комплексу. Незважаючи на вжиті для зміцнення кадрового потенціалу

заходи, ні в цілому в республіці, ні в районах та окремих

господарствах істотних зрушень в агропромисловому комплексі не

відбулося. На низькому рівні проводиться також робота з підготовки до

весняно-польових робіт. На зяб виорано лише 44,6 відсотка

запланованих площ (в Україні - 66,7 відсотка), що є найнижчим

показником у державі. Не підготовлено до роботи більше третини

наявного машинно-тракторного парку. За забезпеченістю власним

насінням ярих культур і пально-мастильними матеріалами для

весняно-польових робіт Автономна Республіка Крим займає одне з

останніх місць. За минулий рік за рахунок усіх джерел фінансування освоєно

231,5 млн. гривень капітальних вкладень, що на 7,1 відсотка менше,

ніж у 1996 році (в Україні - на 7,5 відсотка). На будівництво

об'єктів виробничого призначення використано 40,4 відсотка

загального обсягу капітальних вкладень, тоді як у цілому в Україні

- 65,1 відсотка. Низька ефективність роботи багатьох промислових і

сільськогосподарських підприємств негативно позначилася на їх

фінансовому становищі, загострила ситуацію з виконанням бюджету

Автономної Республіки Крим, що вкрай обмежило можливості

розв'язання гострих соціальних проблем. Зросла кількість збиткових підприємств. У 1997 році із

збитками працювало кожне друге підприємство. Погіршується стан розрахунків. На 1 грудня 1997 р. порівняно

з початком року кредиторська та дебіторська заборгованість

збільшилися в 1,5 раза. Не вживається належних заходів до

скорочення заборгованості за спожиті тепло- та електроенергію. За

минулий рік вона збільшилася на 38,8 млн. гривень, або на 37,9

відсотка. Незважаючи на проведену роботу із забезпечення житлового

фонду лічильниками для обліку споживання природного газу і води,

рівень його оснащення нижчий, ніж у цілому в Україні. Заборгованість із заробітної плати в Автономній Республіці

Крим на 10 січня 1998 р. становила 172,3 млн. гривень і

збільшилася з початку 1997 року на 30 відсотків. Затримка

виплати заробітної плати, грошового забезпечення, соціальних

виплат, які фінансуються з місцевих бюджетів, досягає 3,5 - 5,5

місяця (в цілому в Україні - 2,5 місяця). За оперативними даними за 1997 рік до бюджету Автономної

Республіки Крим мобілізовано 98,6 відсотка річного плану доходів

(до місцевих бюджетів в Україні в середньому 106,6 відсотка). При

цьому фінансування передбачених у бюджеті видатків здійснено в

обсязі 125,1 відсотка розрахункових річних призначень (середній

показник в Україні - 105,6 відсотка). Внаслідок цього

заборгованість республіканського бюджету Автономної Республіки

Крим перед Державним бюджетом України за 1997 рік становила майже

119 млн. гривень. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим у новому

складі певною мірою позитивно позначилася на результатах роботи

народногосподарського комплексу Автономної Республіки Крим у

другому півріччі 1997 року. У серпні 1997 р. Кабінетом Міністрів

України схвалено Комплексну довгострокову програму

соціально-економічного розвитку і структурної перебудови економіки

Автономної Республіки Крим до 2010 року, яку подано на

затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Радою

міністрів Автономної Республіки Крим прийнято ряд рішень,

спрямованих на запровадження системного підходу до поліпшення

роботи насамперед тих підприємств, питома вага надходжень до

бюджету від яких найбільша. Затвердженим розподілом обов'язків між Головою Ради міністрів

Автономної Республіки Крим та його заступниками фактично лише

закріплено за ними міністерства, комітети та інші органи

виконавчої влади республіканського підпорядкування без

конкретизації повноважень та функціональних обов'язків. Внаслідок допущених істотних недоліків в організації роботи,

а також недостатнього контролю з боку Ради міністрів Автономної

Республіки Крим не забезпечено виконання у повному обсязі Указу

Президента України від 9 квітня 1997 р. N 313 ( 313/97 ) "Про

заходи щодо розвитку курортної зони Великої Ялти" та постанови

Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1997 р. N 1048

( 1048-97-п ) "Про першочергові заходи щодо стабілізації

соціально-економічного становища в Автономній Республіці Крим". Не

виконано також ряд доручень Президента України і Кабінету

Міністрів України з питань, що безпосередньо стосуються

повноважень Автономної Республіки Крим. Потребує удосконалення робота щодо посилення контролю за

діяльністю місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів

місцевого самоврядування, використання їх можливостей у подальшому

розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва. 3 метою стабілізації промислового та сільськогосподарського

виробництва, забезпечення на цій основі поліпшення

соціально-економічного становища в Автономній Республіці Крим

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Роботу Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо

стабілізації промислового та сільськогосподарського виробництва

визнати недостатньою. Раді міністрів Автономної Республіки Крим за участю

Міністерства промислової політики, Міністерства енергетики,

Міністерства агропромислового комплексу, Державного комітету

нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Державного

комітету по водному господарству, Державного комітету рибного

господарства, Міністерства економіки ретельно проаналізувати стан

справ у промисловості та сільському господарстві, з'ясувати

основні причини, що призвели до незадовільної роботи багатьох

підприємств та організацій, і визначити шляхи стабілізації

становища з урахуванням власних можливостей і резервів, вжити

конкретних заходів до посилення персональної відповідальності

керівників. У промисловості зосередити зусилля на стабілізації роботи

підприємств машинобудування, промисловості будівельних матеріалів,

легкої та харчової промисловості. У сільському господарстві особливу увагу звернути на

відродження традиційних галузей - садівництва та виноградарства,

овочівництва, вівчарства і птахівництва, а також збільшення

обсягів виробництва рису.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим провести чіткий

розподіл обов'язків між Головою Ради міністрів Автономної

Республіки Крим та його заступниками. Посилити відповідальність

посадових осіб за доручену ділянку роботи. Докорінно поліпшити планування та організацію роботи Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, запровадити періодичний

розгляд на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим

звітів керівників міністерств, комітетів і районних державних

адміністрацій.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим подати

Кабінетові Міністрів України погоджені з Міністерством економіки,

Міністерством фінансів, Фондом державного майна, Національним

агентством з реконструкції та розвитку, Міністерством юстиції

пропозиції щодо законодавчого врегулювання надання Автономній

Республіці Крим права виступати гарантом іноземних інвестицій та

кредитів, які отримують суб'єкти підприємницької діяльності,

розташовані на території республіки, під заставу майна, що

належить Автономній Республіці Крим.

4. Взяти до відома, що в переліку об'єктів пріоритетних

галузей, які підлягають фінансуванню за рахунок 10 відсотків

амортизаційних відрахувань, що залучаються до державного бюджету в

1998 році, надісланому Кабінетом Міністрів України до Верховної

Ради України, передбачено кошти на будівництво об'єктів

виробничого призначення, рибного господарства, водо- та

газопостачання, комунального господарства Автономної Республіки

Крим, у тому числі на придбання рухомого складу електротранспорту,

в сумі понад 25 млн. гривень.

5. Міністерству промислової політики, Фонду державного майна,

Міністерству транспорту, Міністерству економіки, Міністерству

фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим у I кварталі

1998 р. підготувати пропозиції щодо комплексного вирішення

питання реструктуризації ВАТ "Комиш-Бурунський залізорудний

комбінат", а також закриття неперспективних та екологічно

шкідливих виробництв.

6. Міністерству промислової політики, Міністерству економіки,

Міністерству фінансів, Фонду державного майна, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, Агентству з питань запобігання

бакрутству підприємств та організацій у першому півріччі 1998 р.

розробити комплексні плани реструктуризації ВАТ "Суднобудівний

завод "Залив", ФВО "Море", ВАТ "Фотон", Сакського хімічного заводу

та Джанкойського машинобудівного заводу з визначенням реальних

джерел фінансування.

7. Міністерству промислової політики, Міністерству оборони,

Державній компанії "Укрспецекспорт", Державному комітетові з

питань державних секретів прискорити вирішення питання щодо

експорту середніх десантних кораблів "Зубр" виробництва

Феодосійського ВО "Море".

8. Міністерству промислової політики, Державному комітетові

нафтової, газової та нафтопереробної промисловості з метою

завантаження суднобудівних підприємств Автономної Республіки Крим

опрацювати питання про будівництво патрульних катерів для

Туркменістану в рахунок постачання еквівалентних обсягів

природного газу в Україну.

9. Міністерству промислової політики у тижневий термін

підготувати Кабінетові Міністрів України пропозиції про надання

фінансової допомоги ВАТ "Суднобудівний завод "Залив". Одночасно

розробити графік повернення наданих коштів, які будуть використані

під час будівництва танкерів - хімовозів для німецьких

судновласників.

10. Міністерству промислової політики, МІністерству

економіки, Міністерству фінансів, Міністерству праці та

соціальної політики подати узгоджену пропозицію про надання ВАТ

"Суднобудівний завод "Залив" кредиту в сумі 3 млн.гривень для

забезпечення вивільнення надлишкової чисельності працюючих у

процесі реструктуризації підприємства.

11. Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству

економіки, Міністерству фінансів, Державній податковій

адміністрації, Міністерству юстиції протягом лютого 1998 р.

підготувати проект закону про встановлення державного збору на

розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

12. Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству

промислової політики розглянути питання про забезпечення

господарств Автономної Республіки Крим дощувальними установками за

рахунок державного лізингового фонду.

13. Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству

фінансів забезпечити виділення Автономній Республіці Крим з

державного бюджету коштів на відшкодування сільськогосподарським

товаровиробникам вартості будівництва об'єктів

соціально-побутового призначення на селі в 1997 році у межах

асигнувань, передбачених на ці заходи, пропорційно зазначеним

витратам господарств Автономної Республіки Крим відповідно до

таких витрат у цілому в Україні.

14. Міністерству агропромислового комплексу, Державному

комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості,

Державній акціонерній компанії "Хліб України", Раді міністрів

Автономної Республіки Крим для своєчасного проведення комплексу

весняно-польових робіт під урожай 1998 року забезпечити постачання

на зворотній основі господарствам Автономної Республіки Крим

дизельного палива, автобензину та автотракторних масел у межах

обсягів, визначених рішеннями Кабінету Міністрів України.

15. Міністерству агропромислового комплексу надати практичну

допомогу Автономній Республіці Крим у поновленні

машинно-тракторного парку, а також у створенні та

укомплектуванні 14 машинно-технологічних станцій.

16. Державній акціонерній компанії "Хліб України" до 1

березня 1998 р. виділити Раді міністрів Автономної Республіки Крим

для відпуску сільськогосподарським товаровиробникам 11 тис. тонн

насіння ярих культур на умовах, визначених постановою Кабінету

Міністрів України від 29 грудня 1997 р. N 1476 ( 1476-97-п ).

17. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим, Державному комітетові

нафтової, газової та нафтопереробної промисловості визначити

джерела фінансування будівництва газопроводу Джанкой - Феодосія -

Керч починаючи з 1999 року.

18. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному

комітетові у справах національностей та міграції, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим щорічно передбачати в Державному

бюджеті України окремим рядком виділення коштів на облаштування

депортованих, у тому числі на капітальні вкладення.

19. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,

Міністерству промислової політики разом з Радою міністрів

Автономної Республіки Крим розглянути питання передачі у першому

півріччі 1998 р. в комунальну власність житлового фонду та

об'єктів соціально - побутового призначення ВАТ "Суднобудівний

завод "Залив" (м. Керч) і Феодосійського ВО "Море".

20. 3 метою збереження та ефективного використання майна

санаторно-курортних закладів громадських організацій колишнього

Союзу РСР Міністерству економіки, Фонду державного майна,

Міністерству оборони, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству

юстиції, Раді міністрів Автономної Республіки Крим до 1 березня

1998 р. подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо

визначення правонаступників цього майна.

21. 3 метою зменшення заборгованості із заробітної плати

працівникам бюджетної сфери та пенсій Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, Міністерству економіки, Міністерству

фінансів у місячний термін розглянути питання про впровадження в

Автономній Республіці Крим платіжної системи з процесинговим

обслуговуванням і використанням платіжних карток.

22. Міністерству фінансів, Державному комітетові у справах

будівництва, архітектури та житлової політики, Міністерству

економіки під час уточнення показників Державного бюджету України

на 1998 рік розглянути питання про виділення коштів на ремонт і

покриття збитків, пов'язаних з експлуатацією об'єктів

житлово-комунального господарства військових містечок, переданих у

комунальну власність.

23. Державній податковій адміністрації, Міністерству

фінансів, Міністерству економіки, Державному комітетові у справах

національностей та міграції в місячний термін подати Кабінетові

Міністрів України пропозиції про звільнення від оподаткування

допомоги, яка надається депортованим для завершення будівництва

житла.

24. Міністерству фінансів, Міністерству оборони, Державному

комітетові у справах охорони державного кордону в першому півріччі

1998 р. за погодженим графіком забезпечити у межах коштів,

передбачених у Державному бюджеті України на 1998 рік

Міністерству оборони та Державному комітетові у справах охорони

державного кордону, погашення заборгованості за отриману

спеціальну продукцію Феодосійського ВО "Море" - 6,4 млн. гривень,

заводу "Гідроприлад"- 0,3 млн. гривень, науковій базі "Ай-Петрі" -

0,5 млн. гривень, конструкторсько-технологічному бюро

"Суднокомпозит" - 0,3 млн.гривень, Науково-дослідному інституту

аеропружних систем - 0,5 млн. гривень.

25. Міністерству оборони, Міністерству фінансів забезпечити у

межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1998

рік Міністерству оборони, щомісячне фінансування у розмірі не менш

як 1 млн.гривень (починаючи з лютого поточного року) ВАТ

"Севастопольський морський завод" для проведення ремонтних робіт

на сторожовому кораблі "Дніпропетровськ" загальним обсягом 15

млн.гривень.

26. Міністерству закордонних справ провести переговори про

відкриття представництва Узбекистану в Автономній Республіці Крим

для вирішення питання про вихід з узбецького громадянства

репатріантів, які повертаються в Автономну Республіку Крим на

постійне місце проживання.

27. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі за

поданням Державного комітету рибного господарства, Міністерства

агропромислового комплексу, Міністерства економіки, Міністерства

фінансів розробити і подати Кабінетові Міністрів України

пропозиції щодо перегляду розміру ставок ввізного мита на рибну

сировину для промислової переробки на підприємствах України та

звільнення від обкладення ввізним митом інкубаційних племінних

яєць.

28. Міністерству енергетики подати Кабінетові Міністрів

України пропозиції щодо створення на базі Кримського регіонального

диспетчерського центру і кримських магістральних електромереж

підприємства "Регіональний центр електроенергетики Криму".

29. Міністерству у справах науки і технологій, Міністерству

економіки, Міністерству промислової політики, Міністерству

агропромислового комплексу, Міністерству фінансів розглянути в

установленому порядку можливість фінансування в 1998 році

інноваційних проектів ВАТ "Кримське науково-виробниче об'єднання

"Йодобром", ВАТ "Бром", Феодосійського приладобудівного заводу,

ВАТ "Завод "Фіолент", ВАТ "Кримпродмаш", заводу "Гідроприлад", ВАТ

"Сімферопольський моторний завод" і створення вовнопереробного

виробництва на ВАТ "Кримруно" за рахунок коштів інноваційного

фонду.

30. Міністерству охорони здоров"я, Міністерству економіки,

Міністерству фінансів, Державному комітетові по земельних

ресурсах, Державній податковій адміністрації разом з Радою

міністрів Автономної Республіки Крим до 1 березня 1998 р.

переглянути перелік санаторно-курортних оздоровчих закладів, що

звільняються від сплати земельного податку, та подати Кабінетові

МІністрів України відповідні пропозиції.

31. 3 метою залучення інвестицій рекомендувати Фонду

державного майна у двомісячний термін провести некомерційний

конкурс з продажу пакету акцій в розмірі 30 відсотків статутного

фонду ВАТ "Сімферопольський завод пластмас".

32. Фонду державного майна, Міністерству економіки,

Державному комітетові по земельних ресурсах, Державному комітетові

будівництва, архітектури та житлової політики, Міністерству

юстиції, Раді міністрів Автономної Республіки Крим до 1 травня

1998 р. підготувати пропозиції про внесення змін і доповнень до

законодавства України щодо особливостей приватизації

санаторно-курортних об'єктів у частині визначення їх вартості та

порядку приватизації.

33. Фонду державного майна, Державному комітетові у справах

національностей та міграції, Міністерству економіки, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим розглянути питання про участь

депортованих у процесі приватизації державного майна.

34. Державному комітетові нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості з метою забезпечення стабільної

роботи промисловості, сільського господарства та підвищення

генерації на власних електростанціях забезпечити подачу природного

газу Автономній Республіці Крим обсягом 5 млн. куб. метрів на добу

протягом осінньо-зимового періоду при річних обсягах споживання

1,4 млрд. куб. метрів з урахуванням поточних платежів за

використаний природний газ.

35. Державному комітетові по водному господарству,

Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству фінансів у

межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1998

рік, забезпечити проведення в Автономній Республіці Крим робіт з

експлуатації державних водогосподарських систем, визначити площу,

на якій будуть проводитися роботи з підвищення родючості грунтів,

а також забезпечити введення в дію пускових комплексів

водогосподарських систем, будівництво об'єктів

соціально-культурного призначення на селі та газифікацію сіл.

36. Державному комітетові по матеріальних резервах розглянути

можливість виділення мазуту на умовах товарного кредиту для

відомчих котелень відкритих акціонерних товариств "Керченський

металургійний комбінат" - 7 тис. тонн та "Феодосійський оптичний

завод" - 1,5 тис. тонн.

37. Державному комітетові у справах національностей та

міграції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції

розробити механізм реалізації Закону України "Про громадянство

України" ( 1636-12 ) щодо депортованих, які повертаються в

Україну.

38. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству

економіки, Раді міністрів Автономної Республіки Крим розглянути

питання про забезпечення депортованих земельними ділянками.

39. Державному комітетові рибного господарства здійснити у

1998 році замовлення та фінансування будівництва в Феодосійському

ВО"Море" десяти патрульних катерів "Калкан" і чотирьох патрульних

катерів "Гриф".

40. Раді міністрів Автономної Республіки Крим: вирішити питання про створення регіонального лізингового

фонду для забезпечення господарств Автономної Республіки Крим

сільськогосподарською технікою, а підприємств і організацій

рибного господарства - суднами для оновлення флоту; подати проект постанови Кабінету Міністрів України з

відповідними розрахунками та обгрунтуваннями, погоджений з

Міністерством економіки, Міністерством з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи, Міністерством фінансів, Міністерством

енергетики, Державним комітетом по водному господарству, про

виділення в установленому порядку коштів з резервного фонду

Кабінету Міністрів України на ліквідацію наслідків підтоплення,

зсувів та відновлення електричних мереж у населених пунктах, які

постраждали від стихійного лиха.

41. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого

віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К., Голову Ради

міністрів Автономної Республіки Крим Франчука А.Р., Міністра

промислової політики Гуреєва В.М. та Міністра агропромислового

комплексу Карасика Ю.М.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 66

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 9 лютого 1998 р. N 133 "Про підсумки роботи промисловості і сільського господарства Автономної Республіки Крим у 1997 році та заходи щодо поліпшення її соціально-економічного становища". Кабінет Міністрів України. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 9 лютого 1998 р. N 133 "Про підсумки роботи промисловості і сільського господарства Автономної Республіки Крим у 1997 році та заходи щодо поліпшення її соціально-економічного становища". 1998

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -