>>

ПОСТАНОВА від 22 лютого 2006 р. N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад". 2006

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 2006 р.

N 187

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення

санаторно-курортними путівками деяких категорій

громадян структурними підрозділами з питань

соціального захисту населення районних, районних

у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчими органами міських рад

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 871 ( 871-2013-п ) від 27.11.2013 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008

N 1097 ( 1097-2010-п ) від 01.12.2010

N 252 ( 252-2011-п ) від 17.03.2011

N 5 ( 5-2012-п ) від 11.01.2012

N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012

N 1088 ( 1088-2012-п ) від 28.11.2012

N 871 ( 871-2013-п ) від 27.11.2013

N 378 ( 378-2014-п ) від 27.08.2014

N 466 ( 466-2015-п ) від 08.07.2015

N 140 ( 140-2016-п ) від 24.02.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними

путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального

захисту населення, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2006 р. N 187

ПОРЯДОК

забезпечення санаторно-курортними путівками

деяких категорій громадян структурними підрозділами

з питань соціального захисту населення районних,

районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчими органами міських рад

{ У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словами

"Міністерство соціальної політики" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 252 ( 252-2011-п )

від 17.03.2011 }

{ У тексті Порядку слова "Міністерство соціальної політики" у

всіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з

Постановою КМ N 5 ( 5-2012-п ) від 11.01.2012 }

{ У назві і тексті Порядку слова "органи праці та соціального

захисту населення" в усіх відмінках замінено словами

"структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчі органи міських рад" у відповідному відмінку згідно з

Постановою КМ N 871 ( 871-2013-п ) від 27.11.2013 }

1.

Цей Порядок визначає механізм забезпечення структурними

підрозділами з питань соціального захисту населення районних,

районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими

органами міських рад санаторно-курортними путівками (далі -

путівками) до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань"

( 1584-14 ) та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в

Україні" ( 875-12 ).

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано

ветеранами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких

інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ), та

військовослужбовців і членів їх сімей та осіб, які отримують

пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

( 2262-12 ) (крім військовослужбовців строкової служби з числа

осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту") ( 3551-12 ). { Пункт 1

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 617 ( 617-2008-п ) від

09.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1097

( 1097-2010-п ) від 01.12.2010; в редакції Постанови КМ N 252

( 252-2011-п ) від 17.03.2011 }

2.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту

населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі

держадміністрацій, виконавчі органи міських рад забезпечують за

рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до

санаторно-курортних закладів:

інвалідів усіх категорій за рахунок коштів, передбачених

Мінсоцполітики;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту" ( 3551-12 ) та "Про жертви нацистських переслідувань"

( 1584-14 ), за рахунок коштів відповідної субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам; { Абзац третій пункту 2 в редакції

Постанови КМ N 252 ( 252-2011-п ) від 17.03.2011 }

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту" ( 3551-12 ) і "Про жертви нацистських переслідувань"

( 1584-14 ), та інвалідів у санаторіях, що належать до сфери

управління Мінсоцполітики. { Абзац четвертий пункту 2 в редакції

Постанови КМ N 252 ( 252-2011-п ) від 17.03.2011 }

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору

санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування,

путівки до якого придбані за рахунок коштів державного бюджету.

{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871

( 871-2013-п ) від 27.11.2013 } { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від

09.07.2008 }

3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, повинні за

зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку в

структурних підрозділах з питань соціального захисту населення

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчих органах міських рад для санаторно-курортного лікування.

{ Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 617

( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

{ Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ

N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого

законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем

основної роботи або за місцем обліку в структурних підрозділах з

питань соціального захисту населення районних, районних у мм.

Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органах міських

рад на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася

безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що

забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох

попередніх років).

Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також

члени їх сімей одержують путівки в поліклініці або за місцем

останньої роботи.

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи

соціального захисту населення, інвалідів, що навчаються на денному

відділенні у навчальних закладах, путівками забезпечують

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчі органи міських рад відповідно до цього Порядку. { Абзац

п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871

( 871-2013-п ) від 27.11.2013 }

Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на

виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань, на підставі висновку МСЕК про

необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи

професійного захворювання.

Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, які є громадянами

України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи

районів проведення антитерористичної операції, повинні за

фактичним місцем проживання перебувати на обліку в структурних

підрозділах з питань соціального захисту населення районних,

районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах міських

рад для санаторно-курортного лікування. { Пункт 3 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 378 ( 378-2014-п ) від

27.08.2014 }

4. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками ветеранів

війни на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними

путівками - інвалідів, ветеранів війни із захворюванням на

туберкульоз та дітей-інвалідів до досягнення 18-річного віку

(згідно з медичними показаннями за наявності відповідних

профільних санаторно-курортних бюджетних закладів).

5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього

Порядку, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг,

передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в

порядку черговості у міру надходження путівок. Для одержання

путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за

формою N 070/о.

6. Інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 6-2 Закону

України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ),

забезпечуються путівками строком на 18-21 день позачергово щороку

(із січня по грудень). { Абзац перший пункту 6 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 466 ( 466-2015-п ) від

08.07.2015 }

Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у

бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та

війни 1945 року з імперіалістичною Японією, безоплатно

забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18-21

день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до

грудня). { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871

( 871-2013-п ) від 27.11.2013; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 466 ( 466-2015-п ) від 08.07.2015 } { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від

09.07.2008 }

7. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1

Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ),

забезпечуються путівками строком на 18-21 день щороку (із січня по

грудень). { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 466 ( 466-2015-п ) від 08.07.2015 }

Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни

1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією,

яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками

строком на 18-21 день позачергово щороку (із січня до грудня).

{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 871

( 871-2013-п ) від 27.11.2013; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 466 ( 466-2015-п ) від 08.07.2015 } { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від

09.07.2008 }

8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту" ( 3551-12 ), та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4

Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ),

забезпечуються путівками строком на 18-21 день один раз на два

роки. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від

09.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466

( 466-2015-п ) від 08.07.2015 }

9. Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства

забезпечуються путівками строком на 18-21 день в порядку

черговості в міру надходження путівок. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 466

( 466-2015-п ) від 08.07.2015 }

10. Інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками

травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються

путівками:

I і II групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю

з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних

рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок;

{ Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 466

( 466-2015-п ) від 08.07.2015 }

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на

18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку

черговості в міру надходження путівок.

Особам, які супроводжують інвалідів I та II групи до

санаторіїв спінального профілю, путівки не видаються, лише

оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому

напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та

автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку

проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у

плацкартному вагоні. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 252 ( 252-2011-п ) від

17.03.2011 }

11. Путівками без лікування забезпечуються особи, що

супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з

наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким

за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна

стороння допомога. Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе

самостійно, видається довідка про це лікувально-профілактичного

закладу. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 871 ( 871-2013-п ) від 27.11.2013 }

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та

особи, які не досягли 18-річного віку.

12. Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на

виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування

супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, можуть

забезпечувати путівками структурні підрозділи з питань соціального

захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі

держадміністрацій, виконавчі органи міських рад на загальних

підставах у порядку черговості в міру надходження путівок.

Взяття на облік для забезпечення путівкою проводиться на

підставі довідки, виданої Фондом соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про

те, що інвалід не одержував у ньому санаторно-курортної путівки,

та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.

13. Особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок

надається згідно із Законом України "Про статус і соціальний

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи" ( 796-12 ), в порядку, визначеному постановою Кабінету

Міністрів України від 27 березня 2013 р. N 261 ( 261-2013-п )

(Офіційний вісник України, 2013 р., N 29, ст. 1009). { Абзац

перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 466 ( 466-2015-п ) від 08.07.2015 }

Оздоровлення осіб, постраждалих унаслідок аварії на

Чорнобильській атомній електростанції, забезпечується за рахунок

коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального

захисту населення.

14. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в

структурних підрозділах з питань соціального захисту населення

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчих органах міських рад, але в поточному році одержала

безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 5

цього Порядку.

У разі коли особа за місцем обліку забезпечена

санаторно-курортною путівкою у поточному році, повторне взяття на

облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки

лікувальної установи за формою N 070/о ( z0680-12 ), що додана до

попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився. { Пункт 14

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 466 ( 466-2015-п ) від

08.07.2015 }

У разі відмови особи від путівки складається відповідний акт

за формою, затвердженою Мінсоцполітики. { Пункт 14 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 466 ( 466-2015-п ) від

08.07.2015 }

15. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов

проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не

здійснюється.

16. Закупівля та забезпечення путівками здійснюється в межах

коштів, передбачених на зазначену мету у державному бюджеті на

поточний рік.

17. Закупівля санаторно-курортних путівок здійснюється

відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

( 2289-17 ). З метою недопущення виникнення кредиторської та

дебіторської заборгованості на кінець року у документації

конкурсних торгів враховуються такі обставини: { Абзац перший

пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1088

( 1088-2012-п ) від 28.11.2012 }

закупівля робіт і послуг здійснюється лише у межах коштів,

передбачених державним бюджетом на відповідний рік, з урахуванням

необхідності погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих

на облік в органах Казначейства, та оплати сум, визначених

договорами; { Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно

з Постановами КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012, N 1088

( 1088-2012-п ) від 28.11.2012 }

сума, визначена в договорі, та зобов'язання замовника за

договором може коригуватися у разі уточнення показників державного

бюджету;

зобов'язання у замовника виникають лише з надходженням коштів

на здійснення процедури закупівель на його реєстраційний рахунок;

за наявності коштів на реєстраційному рахунку постачальник

зобов'язаний надати послуги (видати путівки) до закінчення

календарного року (крім послуг, що надаються санаторіями

спінального профілю за путівками з лікуванням строком на 35 днів).

{ Абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 1088 ( 1088-2012-п ) від 28.11.2012, N 466

( 466-2015-п ) від 08.07.2015 }

Оплата послуг із санаторно-курортного лікування здійснюється

відповідно до умов договорів шляхом перерахування коштів

санаторно-курортним закладам. { Пункт 17 доповнено абзацом згідно

з Постановою КМ N 871 ( 871-2013-п ) від 27.11.2013 }

17-1. Закупівля послуг із санаторно-курортного лікування

інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного

мозку здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів.

Послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів

загального захворювання та інвалідів з дитинства за іншими

нозологіями (крім інвалідів з наслідками травм і захворюваннями

хребта та спинного мозку) закуповуються в межах виділених коштів

пропорційно кількості таких осіб, узятих на облік для забезпечення

путівками, згідно з договорами, укладеними із санаторно-курортними

закладами, що мають ліцензію на провадження господарської

діяльності з медичної практики та яким присвоєну вищу або першу

акредитаційну категорію. { Порядок доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ N 140

( 140-2016-п ) від 24.02.2016 }

17-2. Головним розпорядником бюджетних коштів за програмою

2507030 "Заходи із соціальної, трудової та професійної

реабілітації інвалідів" є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів (відповідальний виконавець

бюджетної програми);

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим,

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчі органи міських рад.

Відповідальний виконавець за погодженням із головним

розпорядником бюджетних коштів розподіляє кошти, передбачені на

оплату послуг із санаторно-курортного лікування інвалідів

загального захворювання та інвалідів з дитинства за іншими

нозологіями (крім інвалідів з наслідками травм і захворюваннями

хребта та спинного мозку), між Міністерством соціальної політики

Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань

соціального захисту населення обласних, Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій, які, у свою чергу,

розподіляють зазначені кошти між структурними підрозділами з

питань соціального захисту населення районних, районних у мм.

Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами

міських рад пропорційно чисельності взятих на облік інвалідів

загального захворювання та інвалідів з дитинства, які мають право

на таке лікування.

Оплата послуг із санаторно-курортного лікування в

санаторно-курортних закладах здійснюється структурними

підрозділами з питань соціального захисту населення районних,

районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими

органами міських рад в установленому законодавством порядку на

підставі укладених договорів та актів виконаних робіт. { Порядок доповнено пунктом 17-2 згідно з Постановою КМ N 140

( 140-2016-п ) від 24.02.2016 }

17-3. Бюджетні кошти спрямовуються структурними підрозділами

з питань соціального захисту населення районних, районних у мм.

Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами

міських рад на закупівлю:

послуг (путівок) із санаторно-курортного лікування в

санаторно-курортних закладах інвалідів загального захворювання та

інвалідів з дитинства;

послуг (путівок) без лікування в санаторно-курортних закладах

для громадян, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком

інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного

мозку). { Порядок доповнено пунктом 17-3 згідно з Постановою КМ N 140

( 140-2016-п ) від 24.02.2016 }

18. У разі коли особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку,

мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами,

їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

19. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки

для інвалідів війни та інвалідів, зазначених у статті 6-2 Закону

України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), і

компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування

учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особам,

зазначеним у статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви

нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), виплачується в порядку і

розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від

17 червня 2004 р. N 785 ( 785-2004-п ) (Офіційний вісник України,

2004 р., N 24, ст. 1598), а грошова компенсація замість

санаторно-курортної путівки та вартість самостійного

санаторно-курортного лікування деяким категоріям інвалідів

відповідно до статті 29 Закону України "Про реабілітацію інвалідів

в Україні" ( 2961-15 ) виплачується в порядку і розмірах,

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого

2007 р. N 150 ( 150-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,

N 10, ст. 358). { Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від

09.07.2008 }

20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що

належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснює

Мінсоцполітики.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчі органи міських рад подають щокварталу до 5 числа

наступного місяця відповідно Міністерству соціальної політики

Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань

соціального захисту населення обласних, Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій звіти про чисельність

осіб, які одержали санаторно-курортні путівки у звітному місяці,

для їх узагальнення та подання до 10 числа Мінсоцполітики.

Форма звіту затверджується Мінсоцполітики. { Пункти 20 і 20 замінено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 466

( 466-2015-п ) від 08.07.2015 }

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 22 лютого 2006 р. N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад". Кабінет Міністрів України. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 22 лютого 2006 р. N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад". 2006

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -