ПОСТАНОВА від 23 лютого 2011 р. № 141 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Питна вода України"". 2011

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р.

№ 141

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Питна вода України"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 273 від 05.04.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Питна вода України", що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 лютого 2011 р.

№ 141

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2012 р. № 273)

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Питна вода України"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Питна вода України” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань будівництва та житлово-комунального господарства місцевих держадміністрацій; сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради або їх виконавчі органи. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства державної чи комунальної форми власності, які провадять діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” на 2011-2020 роки (далі - Загальнодержавна цільова програма) і спрямовуються на:

будівництво та реконструкцію водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог;

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальними автотранспортними засобами;

будівництво та реконструкцію водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

4.

Мінрегіон спрямовує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів.

У разі наявності бюджетної заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства на початок бюджетного періоду, її погашення здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за пропозиціями районних держадміністрацій та сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або їх виконавчих органів формують і подають Мінрегіону узагальнені переліки проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми (далі - проекти), та відповідні пропозиції щодо потреби в бюджетних коштах.

6. Відбір проектів проводиться комісією, яка утворюється Мінрегіоном. Порядок відбору проектів затверджується Мінрегіоном.

Основними критеріями відбору проектів є:

відповідність проектів основним завданням і заходам Загальнодержавної цільової програми;

наявність схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання населених пунктів;

відхилення показників якості питної води у населеному пункті від вимог державного стандарту на питну воду, підтверджене в установленому законодавством порядку;

подача води за графіком, підтверджена в установленому порядку;

кількість населення, для забезпечення питною водою якого розроблено проект;

наявність регіональної програми забезпечення населення якісною питною водою;

завершення реалізації проекту (етапу проекту) в поточному році;

вирішення питання забезпечення питною водою маловодних територій.

Мінрегіон на підставі рішень комісії затверджує перелік проектів та обсяги їх фінансування за погодженням з Мінфіном.

7. Рішення про виділення бюджетних коштів приймається Мінрегіоном у разі підтвердження співфінансування у поточному році з місцевого бюджету та/або інших джерел фінансування у розмірі витрат на розроблення (коригування раніше виготовленої) та проведення відповідної експертизи проектної документації.

У разі коли проектна документація розроблена в минулі роки та не потребує коригування, реалізація проекту потребує додаткового співфінансування у розмірі не менш як 5 відсотків.

Обов'язковою умовою виділення бюджетних коштів є:

наявність документів, що підтверджують оплату за розроблення (коригування раніше виготовленої) та проведення відповідної експертизи проектної документації;

наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об'єкта.

12. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство або які перебувають на стадії ліквідації.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звітів про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 20 числа Мінрегіону звіти про використання бюджетних коштів у розрізі проектів.

15. Мінрегіон подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 273 від 05.04.2012}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 23 лютого 2011 р. № 141 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Питна вода України"". Кабінет Міністрів України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 23 лютого 2011 р. № 141 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Питна вода України"". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -