ПОСТАНОВА від 27 лютого 2019 р. № 154 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів". 2019

Інформація актуальна на 15.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 154
Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 154

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до екодизайну водяних насосів

Загальна частина

1. З метою введення в обіг динамічних водяних насосів для перекачування чистої води, у тому числі вмонтованих в інші продукти, цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну водяних насосів.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну водяних насосів.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

водяні насоси, призначені спеціально для перекачування чистої води за температури нижче -10°С або вище +120°С, крім інформаційних вимог, визначених у підпунктах 11-13 пункту 3 додатка 2;

водяні насоси, призначені тільки для протипожежного застосування;

нагнітаючі водяні насоси;

самовсмоктувальні водяні насоси.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) вертикальний багатоступінчастий водяний насос (MS-V) - динамічний багатоступінчастий (i > 1) герметичний водяний насос, в якому робочі колеса змонтовані на вертикальнообертовому валу, призначений для тиску до 25 бар, з номінальною частотою 2900 обертів за хвилину і максимальною подачею 100 куб. метрів за годину (27,78•10-3 куб. метрів за секунду);

2) водяний насос - гідравлічна частина пристрою, який рухає чисту воду завдяки фізичній або механічній дії і має одну з таких конструкцій:

насос з одностороннім всмоктуванням із власними підшипниками (ESOB);

модульний насос з одностороннім всмоктуванням (ESCC);

прямоточний модульний насос з одностороннім всмоктуванням (ESCCi);

вертикальний багатоступінчастий насос (MS-V);

заглибний багатоступінчастий насос (MSS);

3) водяний насос з одностороннім всмоктуванням - герметичний одноступінчастий динамічний насос з одностороннім всмоктуванням, призначений для тиску до 16 бар, з питомою частотою обертання ns від 6 до 80 обертів за хвилину, мінімальною номінальною подачею 6 куб. метрів за годину (1,667•10-3 куб. метрів за секунду), максимальною потужністю на валу 150 кВт, максимальним напором 90 метрів за номінальної частоти 1450 обертів за хвилину та максимальним напором 140 метрів за номінальної частоти 2900 обертів за хвилину;

4) герметичний - герметичне з’єднання вала між робочим колесом у корпусі насоса і двигуном, причому приводний двигун залишається сухим;

5) динамічний водяний насос - водяний насос, який переміщує чисту воду завдяки гідродинамічним силам;

6) заглибний багатоступінчастий водяний насос (MSS) - багатоступінчастий (i > 1) динамічний водяний насос з номінальним зовнішнім діаметром 4 дюйми (10,16 сантиметра) або 6 дюймів (15,24 сантиметра), призначений для експлуатації в свердловинах із номінальною частотою 2900 обертів за хвилину за робочої температури в діапазоні від 0°C до +90°C;

7) модульний насос з одностороннім всмоктуванням (ESCC) - водяний насос з одностороннім всмоктуванням із подовженим валом двигуна, який є також валом насоса;

8) нагнітаючий водяний насос - водяний насос, який переміщує чисту воду шляхом нагнітання певного об’єму чистої води і виштовхування цього об’єму з насоса;

9) насос з одностороннім всмоктуванням із власними підшипниками (ESOB) - водяний насос з одностороннім всмоктуванням із вбудованими підшипниками;

10) номінальний потік - напір та подача, гарантовані виробником за нормальних умов експлуатації;

11) прямоточний модульний насос з одностороннім всмоктуванням (ESCCi) - водяний насос, в якому водоприймальний пристрій насоса розташований на тій самій осі, що і водовиливний пристрій;

12) самовсмоктувальний водяний насос - водяний насос, який переміщує чисту воду і який може почати працювати та/або функціонувати навіть тоді, коли він тільки частково заповнений водою;

13) чиста вода - вода з максимальним вмістом непоглинаючої вільної сухої речовини 0,25 кілограма за куб. метр і максимальним вмістом розчинених твердих речовин 50 кілограмів за куб. метр за умови, що загальний вміст газу у воді не перевищує обсягу насичення. Будь-які добавки, необхідні для того, щоб уникнути замерзання води до -10 °С, до уваги не беруться.

Терміни, що використовуються в додатках 2-4, визначені в додатку 1.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про стандартизацію”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

4. Вимоги до мінімального коефіцієнта корисної дії та вимоги до інформації про продукт стосовно водяних насосів установлені в додатку 2.

5. Відповідність вимогам до екодизайну визначається за допомогою вимірювань і розрахунків, проведених за методами, визначеними в додатку 3.

6. Жодні з вимог до екодизайну, зазначених в частині першій додатка 1 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804, не є обов’язковими стосовно будь-яких інших параметрів екодизайну.

Оцінка відповідності

7. Оцінка відповідності водяних насосів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804.

Державний ринковий нагляд

8. Перевірка відповідності водяних насосів під час здійснення державного ринкового нагляду, як це визначено в пунктах 19-23 Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804, проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 4.

Орієнтовні еталонні показники

9. Орієнтовним еталонним показником для водяних насосів з найкращими характеристиками, які введені в обіг, є індекс мінімальної ефективності (MEI) 0,7.

Таблиця відповідності

10. Таблиця відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для водяних насосів, та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИЗНАЧЕННЯ
термінів, що використовуються в додатках 2-4

Індекс мінімальної ефективності (МЕІ) - безрозмірна одиниця ефективності гідравлічного насоса за найбільшого коефіцієнта корисної дії, часткового навантаження і перевантаження.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) гідравлічного насоса (η) - співвідношення механічної сили, яка передається рідині під час проходження через водяний насос, і механічної вхідної потужності, яка передається на вал насоса.

Перевантаження (ОL) - експлуатаційний режим роботи водяного насоса під час 110 відсотків подачі від точки найбільшого коефіцієнта корисної дії.

Питома частота обертання (ns) - розмірне значення, яке характеризує форму робочого колеса водяного насоса за його напором, подачею і частотою обертання (n) та розраховується за такою формулою:

де напір (Н) - підвищення гідравлічної енергії води, виробленої водяним насосом у встановленій точці експлуатації, метрів;

частота обертання (n) - число обертів вала за одну хвилину;

подача (Q) - об’ємний потік води через водяний насос, куб. метрів за секунду;

ступінь (і) - кількість послідовно з’єднаних робочих коліс у водяному насосі;

точка найбільшого коефіцієнта корисної дії (ВЕР) - точка експлуатації водяного насоса, в якій він досягає максимальної ефективності гідравлічного насоса, яка вимірюється чистою холодною водою.

Повний діаметр робочого колеса - робоче колесо з максимальним діаметром, для якого робочі характеристики відповідно до типорозміру насоса зазначені в каталогах виробника.

Робоче колесо - обертовий елемент динамічного насоса, який передає енергію воді.

Значення “C” - константа для кожного конкретного типу водяного насоса, призначена для кількісного відображення різниці ефективності різних типів насосів.

Часткове навантаження (PL) - експлуатаційний режим роботи водяного насоса під час 75 відсотків подачі від точки найбільшого коефіцієнта корисної дії.

Чиста холодна вода - чиста вода, яку слід використовувати для тестування насоса. Максимальна кінематична в’язкість води становить 1,5х10-6 кв. метрів за секунду, максимальна щільність - 1050 кілограмів на куб. метри і максимальна температура - +40°С.Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до екодизайну водяних насосів

Вимоги до коефіцієнта корисної дії

1. Не пізніше ніж через один рік з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну водяних насосів (далі - Технічний регламент) водяні насоси повинні мати таке мінімальне значення коефіцієнта корисної дії:

у точці найбільшого коефіцієнта корисної дії (BEP) - щонайменше (ηBEP)min requ під час його вимірювання відповідно до вимог, викладених у додатку 3 до Технічного регламенту, застосовуючи для розрахунку значення C для індексу мінімальної ефективності (МЕІ) 0,4;

під час часткового навантаження (PL) - щонайменше (ηPL)min requ під час його вимірювання відповідно до вимог, викладених у додатку 3 до Технічного регламенту, застосовуючи для розрахунку значення C для індексу мінімальної ефективності (МЕІ) 0,4;

під час перевантаження (OL) - щонайменше (ηOL)min requ під час вимірювання відповідно до вимог, викладених у додатку 3 до Технічного регламенту, застосовуючи для розрахунку значення C для індексу мінімальної ефективності (МЕІ) 0,4.

Вимоги до інформації про продукт

2. Не пізніше ніж через один рік з дати набрання чинності Технічним регламентом інформація про водяні насоси, перелік яких наведено в пункті 1 Технічного регламенту, що викладена в цьому розділі, повинна бути помітно відображена:

у технічній документації водяних насосів;

на веб-сайтах виробників водяних насосів.

3. Ця інформація має бути надана у такому порядку та містити:

1) індекс мінімальної ефективності повинен бути МЕІ [х, хх];

2) в таблиці з технічними даними зазначається така інформація: “Еталонний показник для найбільш ефективних водяних насосів - МЕІ 0,7” або вказівка “Еталонний показник MEI 0,7”;

3) рік виготовлення;

4) найменування виробника чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг) і місце виготовлення;

5) ідентифікатор типу і розміру продукту;

6) коефіцієнт корисної дії гідравлічного насоса (відсотків) із зменшеним діаметром робочого колеса [XX, X] або вказівку [-.-];

7) криві продуктивності для насоса, зокрема характеристики ефективності;

8) стандартний текст: “Ефективність насоса із зменшеним діаметром робочого колеса зазвичай нижче, ніж у насоса з повним діаметром робочого колеса. Зменшення діаметра робочого колеса адаптує насос до фіксованої робочої точки, що призведе до зниження споживання енергії. Індекс мінімальної ефективності (MEI) визначено для повного діаметра робочого колеса.”;

9) стандартний текст: “Робота цього водяного насоса із змінними робочими точками може бути більш ефективною та економною, якщо вона регулюється, наприклад, шляхом використання перетворювача частоти, який пристосовує режим роботи насоса до системи.”;

10) інформацію стосовно розбирання, переробки або утилізації наприкінці строку служби;

11) стандартний текст для водяних насосів, призначених тільки для перекачування чистої води за температури нижче -10°С: “Призначений для використання тільки за температури нижче -10°С.”;

12) стандартний текст для водяних насосів, призначених тільки для перекачування чистої води за температури вище +120°C: “Призначений для використання тільки за температури вище +120°С.”;

13) опис відповідних використаних технічних параметрів і характеристик для насосів, призначених спеціально для перекачування чистої води за температури нижче -10°С або вище +120°С, який виробник повинен зробити;

14) стандартний текст: “Інформація про критерії ефективності доступна на сайті [www.xxxxxxxxx.xxx].”;

15) графік еталонної ефективності для МЕІ насоса дорівнює 0,7 і базується на моделі, зазначеній на рисунку. Необхідно передбачити аналогічний графік для значення МЕІ, який дорівнює 0,4.

4. Інформація, зазначена у підпунктах 1, 3-6 пункту 3, повинна бути внесена в таблицю з технічними даними водяного насоса або поблизу неї.

Рисунок. Приклад графіка еталонної ефективності для насосів типу ESOB 2900

5. Додаткова інформація може бути надана і доповнена графіками, цифрами або символами.Додаток 3
до Технічного регламенту

МЕТОДИ
вимірювань і розрахунків

З метою забезпечення відповідності та перевірки відповідності водяних насосів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів вимірювання і розрахунки проводяться із застосуванням стандартів з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності водяних насосів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів, із застосуванням надійних, точних і відтворюваних методів, які враховують загальновизнані сучасні методи та результати яких вважаються такими, що мають низьку невизначеність. Зазначені методи повинні відповідати всім таким технічним параметрам.

Коефіцієнт корисної дії гідравлічного насоса, визначений у додатку 1 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів, вимірюється під час напору і подачі, які відповідають точці найбільшого коефіцієнта корисної дії, частковому навантаженню (PL) і перевантаженню (OL) для повного діаметра робочого колеса з чистою холодною водою.

Мінімальне значення коефіцієнта корисної дії у точці найбільшого коефіцієнта корисної дії (BEP) розраховується за формулою:

(ηBEP)min,requ = 88,59x + 13,46y - 11,48x-2 - 0,85y-2 - 0,38xy - CPumpType,rpm,

де x дорівнює ln(ns);

y дорівнює ln(Q);

ln - натуральний логарифм;

Q - подача, куб. метрів на годину;

ns - питома частота обертання, min-1;

C - значення, наведене в таблиці.

Значення С залежить від типу насоса і номінальної частоти обертання, а також значення індексу мінімальної ефективності (МЕІ).

Індекс мінімальної ефективності (МЕІ) і його відповідне значення С залежно від типу насоса і частоти обертання наведено в таблиці.

Таблиця

МЕІ = 0,4

C (ESOB, 1 450)

128,07

C (ESOB, 2 900)

130,27

C (ESCC, 1 450)

128,46

C (ESCC, 2 900)

130,77

C (ESCCi, 1 450)

132,3

C (ESCCi, 2 900)

133,69

C (MS-V, 2 900)

133,95

C (MSS, 2 900)

128,79

Вимоги до умов часткового навантаження (PL) і перевантаження (OL) встановлюються на трохи менші значення, ніж для 100 відсотків подачі (ηBEP).

(ηPL)min,requ = 0,947 • (ηBEP)min,requ

(ηOL)min,requ = 0,985 • (ηBEP)min,requ

Всі значення коефіцієнта корисної дії визначені для повного діаметра робочого колеса. Вертикальні багатоступінчасті водяні насоси необхідно перевіряти за допомогою триступінчастої (і=3) версії. Заглибні багатоступінчасті водяні насоси необхідно перевіряти за допомогою дев’ятиступінчастої (і=9) версії. Якщо ця кількість ступенів не пропонується в межах певного асортименту продукції, для тестування необхідно вибрати наступну більшу кількість ступенів у рамках асортименту продукції.Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності водяних насосів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером для встановлення значень у технічній документації або під час інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або підвищення рівня продуктивності.

2. Перевірка відповідності водяних насосів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів (далі - Технічний регламент), проводиться органами державного ринкового нагляду з урахуванням таких вимог:

1) перевірці підлягає один водяний насос для кожної моделі;

2) модель водяного насоса вважаться такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:

показники, наведені в технічній документації, та значення, що використовуються для їх розрахунку, не є більш сприятливими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені показники відповідають вимогам, встановленим у Технічному регламенті, а будь-яка необхідна інформація про продукт, надана виробником або імпортером, не містить показників, які є більш сприятливими для виробника або імпортера;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки водяного насоса показники відповідних параметрів та значення відповідають допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

3) якщо результатів, зазначених в абзаці другому або третьому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту;

4) якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому підпункту 2 цього пункту, не досягнуто органи державного ринкового нагляду обирають три додаткових водяних насоси тієї самої моделі для перевірки;

5) модель вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо для обраних трьох водяних насосів середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці;

6) якщо результату, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, не досягнуто, модель вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань та розрахунків, наведені в додатку 3 до Технічного регламенту.

4. Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці, з урахуванням вимог, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 2 цього додатка. Інші похибки, які встановлені в національних стандартах, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання, не застосовуються.

Таблиця

Параметри

Допустимі похибки

Значення коефіцієнта корисної дії у точці найбільшого коефіцієнта корисної дії (ηBEP)

значення не повинно бути нижчим більше ніж на 5 відсотків за заявлену величину

Значення коефіцієнта корисної дії під час часткового навантаження (ηPL)

значення не повинно бути нижчим більше ніж на 5 відсотків за заявлену величину

Значення коефіцієнта корисної дії під час перевантаження (ηOL)

значення не повинно бути нижчим більше ніж на 5 відсотків за заявлену величинуДодаток 5
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Регламенту Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог щодо екодизайну водяних насосів, і Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів

Положення Регламенту Комісії (ЄС)

Положення Технічного регламенту

Частина перша статті 1

пункт 1

Частина друга статті 1

пункт 2

Абзац перший статті 2

абзац перший пункту 3

Пункт 1 статті 2

абзац третій пункту 3

Пункт 2 статті 2

абзац дев’ятий пункту 3

Пункт 3 статті 2

абзац шістнадцятий пункту 3

Пункт 4 статті 2

абзац десятий пункту 3

Пункт 5 статті 2

абзац п’ятнадцятий пункту 3

Пункт 6 статті 2

абзац тринадцятий пункту 3

Пункт 7 статті 2

абзац сімнадцятий пункту 3

Пункт 8 статті 2

абзац другий пункту 3

Пункт 9 статті 2

абзац дванадцятий пункту 3

Пункт 10 статті 2

абзац одинадцятий пункту 3

Пункт 11 статті 2

абзац чотирнадцятий пункту 3

Пункт 12 статті 2

абзац вісімнадцятий пункту 3

Пункт 13 статті 2

абзац дев’ятнадцятий пункту 3

Абзац перший статті 3

пункт 4

Абзац другий статті 3


Абзац третій статті 3

пункт 5

Абзац четвертий статті 3

пункт 6

Стаття 4

пункт 7

Стаття 5

пункт 8

Стаття 6

пункт 9

Стаття 7


Стаття 8


Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

додаток 4

Додаток V

пункт 9ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 154

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Доповнити перелік пунктом 48 такого змісту:

“48. Водяні насоси

постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 154 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів”

Держпродспоживслужба”.


|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 27 лютого 2019 р. № 154 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 27 лютого 2019 р. № 154 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -