ПОСТАНОВА від 19 лютого 2020 р. № 132 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545". 2020

Інформація актуальна на 04.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 лютого 2020 р.

№ 132

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545 “Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 42, ст. 1785).

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд.

73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 лютого 2020 р. № 132

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У тексті Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674 (ЗП України, 1992 р., № 12, ст. 292; Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 242; 2018 р., № 58, ст. 2021), слово “інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 р. № 94 “Про порядок надання пільг, передбачених Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (ЗП України, 1994 р., № 6, ст. 147):

1) у пункті 4:

в абзаці першому слова “Інвалідам війни” замінити словами “Особам з інвалідністю внаслідок війни”;

у другому реченні абзацу другого слова “Інваліди війни” замінити словами “Особи з інвалідністю внаслідок війни”;

2) назву розділу II додатка до постанови викласти в такій редакції:

“II.

Особи з інвалідністю внаслідок війни”.

3. У назві пункту 6 розділу VII додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., № 13, ст. 550; 2005 р., № 48, ст. 3013), слова “інвалідів” і “дітей-інвалідів” замінити відповідно словами “осіб з інвалідністю” і “дітей з інвалідністю”.

4. У переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2005 р., № 48, ст. 3013), у розділі “Посади педагогічних працівників”:

1) в абзаці першому слова “інвалідів” і “дітей-інвалідів” замінити відповідно словами “осіб з інвалідністю” і “дітей з інвалідністю”;

2) в абзаці третьому слово “дітьми-інвалідами” замінити словами “дітьми з інвалідністю”.

5. У пункті 4 приміток до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656; 2012 р., № 77, ст.

3114), слово “Інваліди” замінити словами “Особи з інвалідністю”.

6. В абзаці третьому пункту 3 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 159 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 8, ст. 322), слова “інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і “допомога дитині, яка народилася інвалідом” замінити відповідно словами “особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” і “страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю”.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 324 “Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 592):

1) у пункті 1:

в абзаці другому слово “інвалідів” замінити словом “осіб з інвалідністю”;

в абзаці третьому слова “дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового розвитку” замінити словами “дітей з інвалідністю з фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями”;

2) у назві натуральних добових норм харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів, вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації сфери управління Мінсоцполітики, затверджених зазначеною постановою, слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

3) у назві натуральних добових норм харчування в дитячих будинках-інтернатах I-IV профілю, професійно-технічних училищах для дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового розвитку сфери управління Мінсоцполітики, затверджених зазначеною постановою, слова “дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового розвитку” замінити словами “дітей з інвалідністю з фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями”.

8. В абзаці п’ятому пункту 17 Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 925; 2010 р., № 1, ст. 38), слово “інваліди” замінити словами “особи з інвалідністю”.

9. В абзаці шостому пункту 14 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 926), слово “інваліди” замінити словами “особи з інвалідністю”.

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 “Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 599; 2011 р., № 85, ст. 3107; 2013 р., № 87, ст. 3208; 2017 р., № 27, ст. 781):

1) у вступній частині та абзаці другому пункту 2 постанови слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” замінити словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, а слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” - словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, та додатку 2 до нього слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” замінити словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, а слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” - словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

11. У Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1188; 2013 р., № 23, ст. 770; 2014 р., № 74, ст. 2096):

1) в абзаці другому підпункту 1 пункту 4 слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” замінити словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, а слова “Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” - словами “Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

2) у тексті Порядку слова “інвалід” і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2007 р., № 48, ст. 1973; 2012 р., № 60, ст. 2437, № 91, ст. 3679):

1) у назві постанови слово “навчальних” замінити словами “закладах освіти”;

2) у підпункті 1 пункту 1:

в абзацах другому - четвертому слова “дошкільних навчальних закладах” замінити словами “закладах дошкільної освіти”;

в абзаці п’ятому слова “загальноосвітніх навчальних закладів” і “професійно-технічних навчальних закладах” замінити відповідно словами “закладів загальної середньої освіти” і “закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

в абзаці восьмому слова “загальноосвітніх навчальних закладах” замінити словами “закладах загальної середньої освіти”;

3) у пунктах 2-4 слово “навчальних” замінити словами “закладах освіти”;

4) у пункті 2-1 слова “інвалідами”, “інвалідів” і “дітьми-інвалідами” замінити відповідно словами “особами з інвалідністю”, “осіб з інвалідністю” і “дітьми з інвалідністю”, а слова “вищих навчальних закладах” - словами “закладах вищої освіти”;

5) у додатках до постанови:

у назві додатків 1-3 слова “дошкільних навчальних закладах” замінити словами “закладах дошкільної освіти”;

у назві додатка 4 слова “загальноосвітніх навчальних закладів” і “професійно-технічних навчальних закладах” замінити відповідно словами “закладів загальної середньої освіти” і “закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

у назві додатка 7 слова “загальноосвітніх навчальних закладах” замінити словами “закладах загальної середньої освіти”.

13. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 562 “Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1636) викласти в такій редакції:

“1. Установити громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, такий розмір щорічної допомоги на оздоровлення:

особам з інвалідністю I і II групи - 120 гривень;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 - 100 гривень;

особам з інвалідністю III групи та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою - 90 гривень;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, віднесеним до категорії 3 та кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році - 75 гривень.”.

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів” (Офіційний вісник України 2006 р., № 50, ст. 3311; 2015 р., № 28, ст. 799; 2016 р., № 56, ст. 1937; 2018 р., № 62, ст. 2137):

1) у постанові:

у назві постанови слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

у вступній частині слова “Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”;

у пункті 1 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

в абзаці другому пункту 2 слова “Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України” замінити словами “Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України”;

2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Програми слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

абзац третій розділу “Порядок виконання Програми” викласти в такій редакції:

“Для виконання Програми розроблено перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи (додаток 1), перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з інтелектуальними та психічними порушеннями (додаток 2), перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю по слуху (додаток 3), перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю по зору (додаток 4), перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з порушенням внутрішніх органів (додаток 5), перелік послуг, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з онкологічними захворюваннями (додаток 6).”;

у тексті Програми слова “інвалід” (крім офіційного найменування “Фонд соціального захисту інвалідів”) і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

3) у додатках до Програми:

у додатку 1:

у назві додатка слова “інвалідам з ураженням” замінити словами “особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з порушенням”;

у тексті додатка:

слово “інвалід” (крім офіційних найменувань “Фонд соціального захисту інвалідів”, “Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів”) в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

слова “колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання”, “індивідуальна форма навчання” і “психолого-медико-педагогічні консультації” замінити відповідно словами “інституційна форма здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), зокрема в інклюзивних групах/класах)”, “індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж” і “інклюзивно-ресурсні центри”, а слова “дистанційна форма навчання” виключити;

слова “професійна освіта” в усіх відмінках замінити словами “професійна (професійно-технічна) освіта” у відповідному відмінку, а слова “центри зайнятості” - словами “базові центри зайнятості або філії регіональних центрів зайнятості”;

у додатку 2:

у назві додатка слова “інвалідам з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю” замінити словами “особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з інтелектуальними та психічними порушеннями”;

у тексті додатка:

слово “інвалід” (крім офіційних найменувань “Фонд соціального захисту інвалідів”, “Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів”) в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

слова “колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання”, “індивідуальна форма навчання” і “психолого-медико-педагогічні консультації” замінити відповідно словами “інституційна форма здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), зокрема в інклюзивних групах/класах)”, “індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж” і “інклюзивно-ресурсні центри”, а слова “дистанційна форма навчання” виключити;

слова “професійна освіта” в усіх відмінках замінити словами “професійна (професійно-технічна) освіта” у відповідному відмінку, а слова “центри зайнятості” - словами “базові центри зайнятості або філії регіональних центрів зайнятості”;

у додатку 3:

у назві додатка слова “інвалідам з ураженням органів слуху” замінити словами “особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю по слуху”;

у тексті додатка:

слова “мобільні телефони для письмового спілкування” замінити словами “мобільні телефони (з функцією відеоспілкування)”;

слово “інвалід” (крім офіційних найменувань “Фонд соціального захисту інвалідів”, “Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів”) в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

слова “колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання”, “індивідуальна форма навчання” і “психолого-медико-педагогічні консультації” замінити відповідно словами “інституційна форма здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), зокрема в інклюзивних групах/класах)”, “індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж” і “інклюзивно-ресурсні центри”, а слова “дистанційна форма навчання” виключити;

слова “професійна освіта” в усіх відмінках замінити словами “професійна (професійно-технічна) освіта” у відповідному відмінку, а слова “центри зайнятості” - словами “базові центри зайнятості або філії регіональних центрів зайнятості”;

у додатку 4:

у назві додатка слова “інвалідам з ураженням органів зору” замінити словами “особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю по зору”;

у тексті додатка:

слова “аудіоплеєри з мовним озвученням кнопок і меню (для дітей з 14 років)” замінити словами “мобільні телефони (для дітей з семи років)”, а слова “аудіоплеєри з мовним озвученням кнопок і меню” - словами “мобільні телефони”;

слово “інвалід” (крім офіційних найменувань “Фонд соціального захисту інвалідів”, “Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів”) в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

слова “колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання”, “індивідуальна форма навчання” і “психолого-медико-педагогічні консультації” замінити відповідно словами “інституційна форма здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), зокрема в інклюзивних групах/класах)”, “індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж” і “інклюзивно-ресурсні центри”, а слова “дистанційна форма навчання” виключити;

слова “професійна освіта” в усіх відмінках замінити словами “професійна (професійно-технічна) освіта” у відповідному відмінку, а слова “центри зайнятості” - словами “базові центри зайнятості або філії регіональних центрів зайнятості”;

у додатку 5:

у назві додатка слова “інвалідам з ураженням” замінити словами “особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю з порушенням”;

у тексті додатка:

слово “інвалід” (крім офіційних найменувань “Фонд соціального захисту інвалідів”, “Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів”) в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

слова “колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання”, “індивідуальна форма навчання” і “психолого-медико-педагогічні консультації” замінити відповідно словами “інституційна форма здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), зокрема в інклюзивних групах/класах)”, “індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж” і “інклюзивно-ресурсні центри”, а слова “дистанційна форма навчання” виключити;

слова “професійна освіта” в усіх відмінках замінити словами “професійна (професійно-технічна) освіта” у відповідному відмінку, а слова “центри зайнятості” - словами “базові центри зайнятості або філії регіональних центрів зайнятості”;

у додатку 6:

у назві додатка слово “інвалідам” замінити словами “особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю”;

у тексті додатка:

слово “інвалід” (крім офіційних найменувань “Фонд соціального захисту інвалідів”, “Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів”) в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

слова “колективна форма навчання, в тому числі інтегроване та інклюзивне навчання”, “індивідуальна форма навчання” і “психолого-медико-педагогічні консультації” замінити відповідно словами “інституційна форма здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), зокрема в інклюзивних групах/класах)”, “індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж” і “інклюзивно-ресурсні центри”, а слова “дистанційна форма навчання” виключити;

слова “професійна освіта” в усіх відмінках замінити словами “професійна (професійно-технічна) освіта” у відповідному відмінку, а слова “центри зайнятості” - словами “базові центри зайнятості або філії регіональних центрів зайнятості”.

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1836 “Про реалізацію статті 18-1 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3519; 2011 р., № 93, ст. 3386; 2013 р., № 62, ст. 2222):

1) у назві та вступній частині постанови слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

2) у постановляючій частині постанови:

в абзаці другому слова “для інвалідів” замінити словами “для осіб з інвалідністю”;

в абзаці третьому слова “перепідготовки інвалідів” замінити словами “перепідготовки осіб з інвалідністю”;

3) у Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “для інвалідів” замінити словами “для осіб з інвалідністю”;

в абзаці третьому пункту 2 слово “його” замінити словом “її”;

в абзаці другому пункту 3 слова “з інвалідом, який працевлаштований” замінити словами “з особою з інвалідністю, яка працевлаштована”;

у пункті 12:

в абзацах першому і другому слово “іншого” замінити словом “іншої”;

в абзаці третьому слово “іншого” замінити словом “іншу”;

в абзаці четвертому пункту 15 слово “працевлаштованого” замінити словом “працевлаштованої”;

у тексті Порядку:

слова “інвалід” (крім офіційного найменування “Фонд соціального захисту інвалідів”), “безробітний інвалід”, і “центр зайнятості” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю”, “безробітна особа з інвалідністю”, і “базовий центр зайнятості або філія регіонального центру зайнятості” у відповідному відмінку і числі;

слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

4) у Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “перепідготовки інвалідів” замінити словами “ перепідготовки осіб з інвалідністю”;

в абзаці шостому пункту 2 слово “його” замінити словом “її”;

у пункті 3 слово “Мінпраці” замінити словом “Мінсоцполітики”, а слова “центром зайнятості” - словами “базовим центром зайнятості або філією регіонального центру зайнятості”;

у пункті 4:

в абзаці першому слова “професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях (далі - навчальний заклад)” замінити словами “закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, на підприємствах, в установах та організаціях (далі - суб’єкт освітньої діяльності)”;

у першому реченні абзацу другого слова “Навчальний заклад” замінити словами “Суб’єкт освітньої діяльності”, а слова “районним, міськрайонним, міським або районним у місті центром зайнятості” -словами “базовим центром зайнятості або філією регіонального центру зайнятості”;

в абзаці четвертому слова “професійно-технічної” замінити словами “професійної (професійно-технічної)”;

у пункті 6 слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

у тексті Порядку слова “інвалід” (крім офіційного найменування “Фонд соціального захисту інвалідів”) і “навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю” і “суб’єкт освітньої діяльності” у відповідному відмінку і числі.

16. У підпункті 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. № 13 “Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 2, ст. 72) слова “інвалідами з дитинства” та “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю з дитинства” та “особами з інвалідністю”.

17. Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2007 р. № 70 “Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282; 2009 р., № 68, ст. 2346; 2019 р., № 32, ст. 1158), доповнити пунктами 12-4 і 12-5 такого змісту:

“12-4. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, функціонування яких забезпечується за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, подають Фонду щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, звіти про використання бюджетних коштів для узагальнення та подання Мінсоцполітики до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

12-5. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому порядку.”.

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757 “Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1547; 2017 р., № 1, ст. 7):

1) у назві постанови слово “інваліда” замінити словами “особи з інвалідністю”;

2) у вступній частині постанови слова “Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”;

3) у пункті 1 постанови слово “інваліда” замінити словами “особи з інвалідністю”;

4) у Положенні про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Положення слово “інваліда” замінити словами “особи з інвалідністю”;

у пунктах 6 та 9 слово “Мінпраці” замінити словом “Мінсоцполітики”;

у пункті 8 слова “у разі потреби” замінити словами “в межах компетенції”;

у тексті Положення слова “інвалід” (крім офіційного найменування “Фонд соціального захисту інвалідів”) і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

19. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1010 “Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2377; 2013 р., № 62, ст. 2222):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “громадських організацій інвалідів” замінити словами “громадських організацій осіб з інвалідністю”;

2) у вступній частині постанови слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

3) у Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “громадських організацій інвалідів” замінити словами “громадських організацій осіб з інвалідністю”;

останній абзац пункту 2 виключити;

у пункті 3:

абзац четвертий виключити;

в абзаці сьомому слова “(філії, відокремленого підрозділу)” виключити;

в абзаці третьому пункту 12 слово “Міндоходів” замінити словом “ДПС”;

у тексті Порядку:

слово “інвалідів” (крім офіційного найменування “Фонд соціального захисту інвалідів”) замінити словами “осіб з інвалідністю”;

слова “громадська організація інвалідів” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “громадська організація осіб з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

слова “Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим” в усіх відмінках замінити словами “орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення” у відповідному відмінку.

20. В абзаці десятому пункту 38 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2010 р., № 1, ст. 38), слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”.

21. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3210; 2011 р., № 55, ст. 2201):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “інвалідів і дітей-інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю”;

2) у вступній частині постанови слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

3) у Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “інвалідів і дітей-інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю”;

у пункті 18 слово “Діти-інваліди” замінити словами “Діти з інвалідністю”;

у тексті Порядку слова “інвалід”, “Інвалід” і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю”, “Особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

22. В абзацах другому і третьому пункту 4 Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та тексті переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 10, № 43, ст. 1407; 2012 р., № 85, ст. 3460; 2016 р., № 2, ст. 87), слова “інвалід” і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 953 “Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 80, ст. 2824):

1) у назві постанови слова “Міністерства праці та соціальної політики” замінити словами “Міністерства соціальної політики”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Установити, що відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 324 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 592), та норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2014 р., № 68, ст. 1896), забезпечується харчування:

1) осіб з інвалідністю, які проходять комплексну реабілітацію (абілітацію) у державних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю, та окремих категорій громадян (крім дітей), які перебувають у стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств та у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, - за натуральними добовими нормами харчування осіб, які відпочивають у санаторіях сфери управління Міністерства соціальної політики;

2) осіб з інвалідністю, які проходять комплексну реабілітацію (абілітацію) у реабілітаційних установах, підпорядкованих:

обласним та Київській міській державним адміністраціям (далі - місцеві державні адміністрації);

районним, районним у м. Києві державним адміністраціям, виконавчим органам міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі - органи місцевого самоврядування), - за натуральними добовими нормами харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, у закладах вищої освіти I-II рівня акредитації сфери управління Міністерства соціальної політики;

3) дітей з інвалідністю та дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (вікової групи до 12 місяців), які проходять комплексну реабілітацію (абілітацію) у реабілітаційних установах сфери управління Міністерства соціальної політики або реабілітаційних установах, підпорядкованих місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування, та дітей (вікової групи до 12 місяців), які перебувають у стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств та у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, - за нормами харчування у закладах дошкільної освіти для дітей віком до одного року;

4) дітей з інвалідністю та дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (крім дітей з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями) (вікової групи від 1 до 6 років), які проходять комплексну реабілітацію (абілітацію) у реабілітаційних установах сфери управління Міністерства соціальної політики або реабілітаційних установах, підпорядкованих місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування, і дітей (крім дітей з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями) (вікової групи від 1 до 6 років), які перебувають у стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств та у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, - за нормами харчування у закладах дошкільної освіти (крім санаторних) для дітей старше одного року;

5) дітей з інвалідністю (крім дітей з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями) (вікової групи від 6 до 18 років), які проходять комплексну реабілітацію (абілітацію) у реабілітаційних установах сфери управління Міністерства соціальної політики або реабілітаційних установах, підпорядкованих місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування, і дітей (крім дітей з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями) (вікової групи від 6 до 18 років), які перебувають у стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств та у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, - за нормами харчування у дитячих будинках, спеціальних, санаторних школах, школах соціальної реабілітації, навчально-реабілітаційних центрах, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у структурі яких є інтернат;

6) дітей з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями (вікової групи від 3 до 18 років), які проходять комплексну реабілітацію (абілітацію) у реабілітаційних установах сфери управління Міністерства соціальної політики або реабілітаційних установах, підпорядкованих місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування, перебувають у стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств та у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, - за натуральними добовими нормами харчування у дитячих будинках-інтернатах I-IV профілю, професійно-технічних училищах для дітей з інвалідністю з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями сфери управління Міністерства соціальної політики.”.

24. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 79 “Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 456; 2015 р., № 74, ст. 2430; 2018 р., № 25, ст. 891):

1) в абзацах другому і третьому пункту 1 постанови слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

2) у назві і тексті переліку технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, операції з постачання і послуги з ремонту та доставки яких звільняються від обкладення податком на додану вартість та у назві і тексті переліку комплектувальних виробів і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, операції з постачання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затверджених зазначеною постановою, слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”.

25. У вступній частині постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 121 “Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 523) слова “Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.

26. В абзаці другому пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 223 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, т. 760; 2013 р., № 63, ст. 2291), слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”.

27. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1119 “Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3106):

1) у назві і пункті 1 постанови слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих, затвердженому зазначеною постановою:

у назві і пункті 1 Порядку слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

в абзаці другому пункту 2 слова “інвалідів по зору і слуху” замінити словами “осіб з інвалідністю по зору і слуху”.

28. У пункті 6 Порядку проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 554 “Про проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1839; 2018 р., № 8, ст. 306):

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“допомога при народженні дитини, допомога на дітей одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, які призначаються відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365).”;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;”;

3) в абзаці шостому слова “інвалідом”, “який” і “ним” замінити відповідно словами “особою з інвалідністю”, “яка” і “нею”;

4) після абзацу шостого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, яка призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 717; 2017 р., № 69, ст. 2075);

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, яка призначається відповідно до Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1098 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 9, ст. 335);

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, яка надається відповідно до Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 “Деякі питання соціальної підтримки багатодітним сім’ям” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 985);”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим.

29. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706 “Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 59, ст. 2369; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2017 р., № 70, ст. 2108):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Конвенції про права інвалідів” замінити словами “Конвенції про права осіб з інвалідністю”;

2) у Програмі, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Програми слова “Конвенції про права інвалідів” замінити словами “Конвенції про права осіб з інвалідністю”;

у розділі “Мета програми” слова “Конвенцією про права інвалідів” замінити словами “Конвенцією про права осіб з інвалідністю”;

у тексті Програми слова “інваліди” і “діти-інваліди” в усіх відмінках замінити відповідно словами “особи з інвалідністю” і “діти з інвалідністю” у відповідному відмінку;

у додатках до Програми:

у додатку 1:

у назві додатка слова “Конвенції про права інвалідів” замінити словами “Конвенції про права осіб з інвалідністю”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.”;

у пункті 5 слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “МОН”;

у додатку 2:

у назві додатка слова “Конвенції про права інвалідів” замінити словами “Конвенції про права осіб з інвалідністю”;

у назві розділу I слова “Жінки-інваліди. Діти-інваліди” замінити словами “Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю”;

у пункті 1 розділу II:

графу “Найменування завдання” викласти в такій редакції:

“1. Удосконалення освітнього процесу”;

у графі “Найменування показника” слова “кількість навчальних програм” замінити словами “кількість освітніх програм”;

у підпункті 1 у графі “Найменування заходу” слова “у навчальних програмах загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів” замінити словами “в освітніх програмах закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти”;

у розділі V:

у пункті 1:

у підпункті 1 у графі “Відповідальні за виконання”:

в абзаці другому графу викласти в такій редакції:

“МВС

Міноборони”;

в абзаці п’ятому графу викласти в такій редакції:

“МВС

МОЗ

Міноборони

Мінсоцполітики”;

у підпункті 2:

у графі “Найменування показника” слова “кількість стандартів” замінити словами “кількість нормативно-правових актів”;

графу “Найменування заходу” викласти в такій редакції:

“2) затвердження Правил пожежної безпеки для установ з постійним та (або) тимчасовим перебуванням для 8-16 осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень”;

у графі “Відповідальні за виконання” слово “Міноборони” замінити словом “МВС”;

у розділі ХII:

у пункті 1:

в абзаці п’ятому підпункту 2 слова “навчальних закладів системи загальної середньої освіти” замінити словами “закладів загальної середньої освіти”;

у підпункті 5 слова “професійно-технічних та вищих навчальних закладах” замінити словами “закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти”;

у пункті 2:

в абзаці першому підпункту 5 слова “дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів” замінити словами “закладів дошкільної та загальної середньої освіти”;

в абзаці другому підпункту 6 слова “дошкільних навчальних закладів” замінити словами “закладів дошкільної освіти”;

у підпункті 1 пункту 1 розділу XIV у графі “Найменування заходу”:

в абзаці другому слова і цифри “Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 292)” замінити словами і цифрами “Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 292; 2018 р., № 62, ст. 2137)”;

в абзаці третьому слова і цифри “Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130)” замінити словами і цифрами “Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2018 р., № 46, ст. 1616)”;

в абзаці четвертому слова “Державної типової програми реабілітації інвалідів” замінити словами “Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”;

у пункті 1 розділу XV у графі “Найменування заходу”:

у підпункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та у разі потреби до інших законів щодо оптимізації напрямів використання коштів адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, з метою спрямування їх на заходи сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю (шляхом розвитку самозайнятості, малого підприємництва, підтримки на робочому місці осіб з інвалідністю з психічними та інтелектуальними порушеннями тощо) та визначення обов’язкової частини зазначених коштів, яка має бути спрямована на заходи із створення робочих місць для осіб з інвалідністю”;

в абзаці четвертому слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 “Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282; 2019 р., № 32, ст. 1158)”;

абзац другий підпункту 2 виключити;

у пункті 1 розділу XVII:

графу “Найменування показника” викласти в такій редакції:

“кількість громадських організацій осіб з інвалідністю”;

у графі “Найменування заходу” слова “громадським організаціям інвалідів” замінити словами “громадським організаціям осіб з інвалідністю”;

у розділі XIX:

у підпункті 2 пункту 1 у графі “Найменування заходу” слова “Порядком забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами” замінити словами “Порядком забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами”;

абзац третій підпункту 1 пункту 3 у графі “Найменування заходу” викласти в такій редакції:

“Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних Фонду соціального захисту інвалідів щодо реєстрації роботодавців та даних про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю”;

у пункті 1 розділу XX у графі “Найменування заходу”:

у підпункті 2 слова “Комітету з прав інвалідів” замінити словами “Комітету з прав осіб з інвалідністю”;

у підпункті 3 слова “Комітетом з прав інвалідів, іншими міжнародними і регіональними організаціями з питань захисту прав інвалідів” замінити словами “Комітетом з прав осіб з інвалідністю, іншими міжнародними і регіональними організаціями з питань захисту прав осіб з інвалідністю”;

у тексті додатка:

слова “Конвенції про права інвалідів” замінити словами “Конвенції про права осіб з інвалідністю”;

слова “Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” замінити словами “Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

слова “інвалід” (крім офіційного найменування “Державна служба з питань інвалідів та ветеранів”) і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “МОН”;

слова “вищі навчальні заклади” і “загальноосвітні навчальні заклади” в усіх відмінках замінити відповідно словами “заклади вищої освіти” і “заклади загальної середньої освіти” у відповідному відмінку;

у додатку 3:

у назві додатка слова “Конвенції про права інвалідів” замінити словами “Конвенції про права осіб з інвалідністю”;

у пункті 3 у графі “Найменування показника”:

в абзацах другому і третьому слова “дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади” замінити словами “заклади дошкільної та загальної середньої освіти”;

в абзаці третьому слова “навчання дітей інвалідів” замінити словами “навчання дітей з інвалідністю”;

в абзаці четвертому слова “навчальних закладів” замінити словами “закладів освіти”;

в абзаці п’ятому слова “загальноосвітніх навчальних закладів” замінити словами “закладів загальної середньої освіти”;

у тексті додатка:

слова “дітей-інвалідів” і “інвалідів” замінити відповідно словами “дітей з інвалідністю” і “осіб з інвалідністю”.

30. В абзаці першому пункту 7 Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 783 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 64, ст. 2615), слово “інвалід” замінити словами “особа з інвалідністю”.

31. У тексті Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 895 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 98, ст. 3608), слова “інвалід” і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

32. У тексті Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 896 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 98, ст. 3609), слова “інвалід” і “дитина-інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “особа з інвалідністю” і “дитина з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

33. В абзаці п’ятому пункту 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2016 р., № 73, ст. 2453; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484), слова “інваліда війни” замінити словами “особи з інвалідністю внаслідок війни”.

34. В абзаці третьому пункту 5 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 р. № 21 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 9, ст. 236), слова “будинками-інтернатами для громадян похилого віку та інвалідів” замінити словами “будинками-інтернатами для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю”.

35. У підпункті 11 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584):

1) в абзаці першому слова “громадських організацій інвалідів” та “інвалідів” замінити відповідно словами “громадських організацій осіб з інвалідністю” та “осіб з інвалідністю”;

2) в абзацах третьому і четвертому слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”.

36. В абзаці сімдесят четвертому підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1141), слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”.

37. В абзаці шостому пункту 11 Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1205), слово “дитина-інвалід” замінити словами “дитина з інвалідністю”.

38. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 “Деякі питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 151):

1) в абзаці другому підпункту 2 пункту 23 слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”;

2) підпункт 4 пункту 24 викласти в такій редакції:

“4) які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю I-III групи;”;

3) у пункті 31 слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”.

39. В абзаці восьмому пункту 20 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 739), слова “дитину-інваліда” і “дитини-інваліда” замінити відповідно словами “дитину з інвалідністю” і “дитини з інвалідністю”.

40. В абзаці першому пункту 3 Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 “Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1044), слова “Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” замінити словами “Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 19 лютого 2020 р. № 132 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545". Кабінет Міністрів України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 19 лютого 2020 р. № 132 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -