Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 10 серпня 1992 р. N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення". 1992

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 10 серпня 1992 р.

N 459

Київ

Про порядок видачі дозволів на спеціальне

використання природних ресурсів у межах територій та

об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення

лімітів використання ресурсів загальнодержавного

значення

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 268 ( 268-94-п ) від 28.04.94

N 1378 ( 1378-99-п ) від 29.07.99

N 2235 ( 2235-99-п ) від 09.12.99

N 1762 ( 1762-2000-п ) від 29.11.2000

N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001

N 321 ( 321-2002-п ) від 13.03.2002

N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004

N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006

N 761 ( 761-2007-п ) від 23.05.2007

N 1149 ( 1149-2012-п ) від 05.12.2012

N 801 ( 801-2013-п ) від 30.10.2013

N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

Відповідно до Законів України "Про дозвільну систему у сфері

господарської діяльності" ( 2806-15 ) та "Про природно-заповідний

фонд України" ( 2456-12 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

1.

Затвердити Положення про порядок видачі дозволів на

спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та

об’єктів природно-заповідного фонду та Положення про порядок

установлення лімітів використання природних ресурсів

загальнодержавного значення, що додаються. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 268

( 268-94-п ) від 28.04.94, N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

2. Доручити Міністерству охорони навколишнього природного

середовища розробити з участю Міністерства економіки, Міністерства

лісового господарства, Державного комітету по водному

господарству, Державного комітету по рибному господарству і рибній

промисловості, Державного комітету по геології і використанню надр

і затвердити у другому півріччі 1992 р. інструкції про

застосування зазначених положень.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1992 р. N 459

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі дозволів на спеціальне

використання природних ресурсів у межах територій

та об’єктів природно-заповідного фонду

{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

( У Положенні слова "Мінприроди", "Мінлісгосп", "Держрибгосппром",

"Республіка Крим", "Рада Міністрів Республіки Крим", "Рада

народних депутатів", "Держгіртехнагляд" та "Державної

ветеринарної служби Мінсільгосппроду" в усіх відмінках замінено

відповідно словами "Мінекоресурсів", "Держкомлісгосп",

"Укрдержрибгосп", "Автономна Республіка Крим", "Рада міністрів

Автономної Республіки Крим", "рада", "Держнаглядохоронпраці" та

"Державного департаменту ветеринарної медицини" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 1762 ( 1762-2000-п ) від

29.11.2000 )

1.

Це Положення визначає порядок видачі дозволів на

спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та

об’єктів природно-заповідного фонду, крім лісових та водних, а

також водних біоресурсів, підприємствам, установам, організаціям і

громадянам. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 801 ( 801-2013-п ) від 30.10.2013, N 1173

( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

Видача дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів

здійснюється відповідно до Порядку видачі спеціальних дозволів на

використання лісових ресурсів. { Пункт 1 доповнено абзацом другим

згідно з Постановою КМ N 1378 ( 1378-99-п ) від 29.07.99; із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 761 ( 761-2007-п ) від

23.05.2007 } { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1378

( 1378-99-п ) від 29.07.99, N 321 ( 321-2002-п ) від 13.03.2002 }

2. До природних ресурсів, на які видається дозвіл на

спеціальне використання, належать:

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ

N 321 ( 321-2002-п ) від 13.03.2002 }

природні ресурси континентального шельфу та виключної

(морської) економічної зони;

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ

N 321 ( 321-2002-п ) від 13.03.2002 }

{ Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ

N 321 ( 321-2002-п ) від 13.03.2002 }

тварини, в тому числі риби, водні безхребетні та морські

ссавці, які перебувають у стані природної волі, а також інші

об'єкти тваринного світу, віднесені до природних ресурсів

загальнодержавного значення; ( Пункт 2 доповнено абзацом шостим

згідно з Постановою КМ N 268 ( 268-94-п ) від 28.04.94 )

{ Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ

N 1378 ( 1378-99-п ) від 29.07.99 }

природні ресурси в межах території та об'єктів

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; ( Абзац

пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268

( 268-94-п ) від 28.04.94 )

види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України;

корисні копалини, за винятком загальнопоширених;

природні ресурси місцевого значення;

природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги

України.

{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 2235

( 2235-99-п ) від 09.12.99 }

3. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів - це

офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ,

організацій, громадян на використання конкретних природних

ресурсів у межах затверджених лімітів.

4. Видача дозволів на спеціальне використання природних

ресурсів здійснюється:

природних ресурсів континентального шельфу й виключної

(морської) економічної зони (крім корисних копалин), немисливських

видів тварин, природних ресурсів у межах територій та об'єктів

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (крім

мисливських тварин), видів тварин і рослин, занесених до Червоної

книги України, природних рослинних угруповань, занесених до

Зеленої книги України, - органами Мінекоресурсів; { Абзац другий

пункту 4 в редакції Постанови КМ N 268 ( 268-94-п ) від 28.04.94,

із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2235 ( 2235-99-п )

від 09.12.99, N 1762 ( 1762-2000-п ) від 29.11.2000, N 321

( 321-2002-п ) від 13.03.2002, N 801 ( 801-2013-п ) від

30.10.2013 }

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ

N 1378 ( 1378-99-п ) від 29.07.99 }

корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на

континентальному шельфі, - Мінприроди; { Абзац четвертий пункту 4

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762

( 1762-2000-п ) від 29.11.2000; в редакції Постанови КМ N 792

( 792-2004-п ) від 21.06.2004; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }

{ Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ

N 801 ( 801-2013-п ) від 30.10.2013 }

ведмедя, кабана, лані, оленів благородного та плямистого,

козулі, лося, муфлона, білки, бабака, бобра, нутрії вільної,

ондатри, куниць лісової та кам'яної, норки американської, тхора

лісового, а також вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих

ворон, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для

полювання місцях - органами Держкомлісгоспу; { Пункт 4 доповнено

абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 268 ( 268-94-п ) від

28.04.94; в редакції Постанови КМ N 1762 ( 1762-2000-п ) від

29.11.2000 }

вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок,

граків, а також на селекційний та вибірковий діагностичний

відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи

в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду -

органами Мінекоресурсів; { Пункт 4 доповнено абзацом сьомим згідно

з Постановою КМ N 1762 ( 1762-2000-п ) від 29.11.2000 }

пернатої дичини, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного

собаки, вовка та лисиці, а також бродячих собак і котів, сірих

ворон, сорок, граків (під час полювання на інші види мисливських

тварин) - користувачами мисливських угідь; { Абзац восьмий пункту

4 в редакції Постанови КМ N 1762 ( 1762-2000-п ) від 29.11.2000 }

природних ресурсів місцевого значення (крім корисних копалин)

- місцевими радами за погодженням з органами Мінприроди, а в разі

видачі дозволів на використання ресурсів тваринного світу також за

погодженням з органами Держкомлісгоспу. { Абзац пункту 4 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1378 ( 1378-99-п )

від 29.07.99, N 1762 ( 1762-2000-п ) від 29.11.2000; в редакції

Постанови КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004; із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 754 ( 754-2006-п ) від

25.05.2006 }

5. Видача дозволу на спеціальне використання природних

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з

обґрунтуванням потреби в цих ресурсах та погоджується з органами,

визначеними статтею 9-1 Закону України "Про природно-заповідний

фонд України" ( 2456-12 ).

Дії щодо погодження видачі дозволу на спеціальне використання

природних ресурсів вчиняються без залучення особи, що звернулася

за одержанням дозволу, в межах строку, встановленого для видачі

дозволу.

Для здійснення погодження орган, який видає дозвіл на

спеціальне використання природних ресурсів, не пізніше дня, що

настає за днем одержання клопотання (заявки) від заявника,

надсилає його копії у паперовому або електронному (шляхом

сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього

пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами розгляду документації, надісланої на

погодження, органи, зазначені у статті 9-1 Закону України "Про

природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), надають погодження,

які у паперовому або електронному вигляді надсилають органу, який

видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів.

У разі ненадання органами, зазначеними у статті 91 Закону

України "Про природно-заповідний фонд України", погодження

протягом встановленого строку вважається, що клопотання (заявка)

погоджене. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від

16.12.2015 }

6. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача

дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання

природних ресурсів здійснюється відповідно до Закону України "Про

дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від

16.12.2015 }

7. Строк дії дозволу на спеціальне використання природних

ресурсів установлюється органом, який його видає, відповідно до

затверджених у передбаченому законодавством порядку правил та

інструкцій. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 268 ( 268-94-п ) від

28.04.94 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1173

( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1992 р. N 459

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок установлення лімітів використання

природних ресурсів загальнодержавного значення

( У назві та тексті Положення слово "республіканського"

замінено словом "загальнодержавного" згідно з Постановою КМ

N 268 ( 268-94-п ) від 28.04.94 )

( У Положенні слова "Мінприроди", "Мінлісгосп", "Держрибгосппром",

"Республіка Крим", "Рада Міністрів Республіки Крим", "Рада

народних депутатів", "Держгіртехнагляд" та "Державної

ветеринарної служби Мінсільгосппроду" в усіх відмінках замінено

відповідно словами "Мінекоресурсів", "Держкомлісгосп",

"Укрдержрибгосп", "Автономна Республіка Крим", "Рада міністрів

Автономної Республіки Крим", "рада", "Держнаглядохоронпраці" та

"Державного департаменту ветеринарної медицини" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 1762 ( 1762-2000-п ) від

29.11.2000 )

1. Це Положення відповідно до Закону УРСР "Про охорону

навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) визначає порядок

установлення лімітів використання природних ресурсів

загальнодержавного значення (крім водних ресурсів, рибних та інших

водних біоресурсів): { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ N 321 ( 321-2002-п ) від 13.03.2002,

N 1149 ( 1149-2012-п ) від 05.12.2012 }

природних ресурсів континентального шельфу та виключної

(морської) економічної зони;

( Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ

N 321 ( 321-2002-п ) від 13.03.2002 )

( Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ

N 321 ( 321-2002-п ) від 13.03.2002 )

лісових ресурсів державного значення;

природних ресурсів у межах територій та об'єктів

природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

( Абзац сьомий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ

N 2235 ( 2235-99-п ) від 09.12.99 )

корисних копалин, за винятком загальнопоширених.

Ліміти визначають обсяги природних ресурсів, на основі яких

видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів.

2. Ліміти спеціального використання лісових ресурсів

встановлюються у порядку, визначеному Лісовим кодексом України

( 3852-12 ). { Пункт 2 в редакції Постанов КМ N 1378 ( 1378-99-п ) від

29.07.99, N 761 ( 761-2007-п ) від 23.05.2007 }

3. Ліміти (квоти) на видобування корисних копалин (у тому

числі континентального шельфу), за винятком загальнопоширених, і

строки їх дії затверджує Кабінет Міністрів України за поданням

Мінекономіки та Мінприроди, погодженим з обласними державними

адміністраціями. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 1762 ( 1762-2000-п ) від 29.11.2000 )

Ліміти (квоти) на видобування корисних копалин

Мінприроди доводить до Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласних державних адміністрацій і користувачів надр не пізніш як

за шість місяців до початку добування корисних копалин. { Абзац

другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1762 ( 1762-2000-п ) від 29.11.2000 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 792

( 792-2004-п ) від 21.06.2004, N 754 ( 754-2006-п ) від

25.05.2006 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1149

( 1149-2012-п ) від 05.12.2012 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 321

( 321-2002-п ) від 13.03.2002 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 321

( 321-2002-п ) від 13.03.2002 }

7. Ліміти на використання природних ресурсів в межах

територій та об'єктів природно-заповідного

фонду загальнодержавного значення затверджуються Мінекоресурсів за

поданням органів, у віданні яких знаходяться ці природні ресурси,

на підставі обгрунтовуючих матеріалів, погоджених з відповідними

науковими установами і спеціально уповноваженим органом виконавчої

влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній

Республіці Крим, державними управліннями екології та природних

ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі. ( Абзац перший

пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762

( 1762-2000-п ) від 29.11.2000 )

Затверджені ліміти Мінекоресурсів доводить до заявників,

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері екології

та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державних

управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві

та Севастополі, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласних державних адміністрацій. ( Абзац другий пункту 7 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 ( 1762-2000-п )

від 29.11.2000 )

8. Ліміти використання мисливських видів парнокопитних

тварин, ведмедя, куниць лісової та кам'яної, норки американської,

тхора лісового, бобра, нутрії вільної, ондатри, бабака, білки

затверджуються на мисливський сезон Мінекоресурсів за поданням

Держкомлісгоспу на підставі пропозицій користувачів мисливських

угідь, погоджених з їх територіальними органами в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Затверджені ліміти Держкомлісгосп доводить до Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій та користувачів

не пізніше ніж за місяць до початку полювання на відповідний вид

тварин.

Використання інших мисливських тварин регулюється нормами

відстрілу ( z0601-16 ), що встановлюються на мисливський сезон

Мінекоресурсів разом з Держкомлісгоспом за поданням їх

територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі. ( Положення доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 268

( 268-94-п ) від 28.04.94; в редакції Постанови КМ N 1762

( 1762-2000-п ) від 29.11.2000 )

9. Ліміти використання немисливських видів тварин

затверджуються Мінекоресурсів за кожним окремим видом цих тварин

відповідно до подання спеціально уповноваженого органу виконавчої

влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній

Республіці Крим, державних управлінь екології та природних

ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі за наявності

обгрунтовуючих матеріалів відповідних наукових установ. ( Абзац

перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1762 ( 1762-2000-п ) від 29.11.2000 )

Затверджені ліміти Мінекоресурсів доводить до спеціально

уповноваженого органу виконавчої влади у сфері екології та

природних ресурсів в Автономній Республіці Крим, державних

управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві

та Севастополі та користувачів. ( Абзац другий пункту 9 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1762 ( 1762-2000-п )

від 29.11.2000 )

Якщо обсяги спеціального використання немисливських видів

тварин незначні, Мінекоресурсів може видавати дозвіл на їх

спеціальне використання, не затверджуючи лімітів. ( Положення доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 268

( 268-94-п ) від 28.04.94 )

( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 2235

( 2235-99-п ) від 09.12.99 )

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 10 серпня 1992 р. N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення". Кабінет Міністрів України. 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 10 серпня 1992 р. N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення". 1992

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -