ПОСТАНОВА від 30 серпня 1999 р. N 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби"". 1999

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 30 серпня 1999 р.

N 1601

Київ

Про порядок видачі посвідчення і вручення

нагрудного знака "Ветеран військової служби"

{ Про поширення дії додатково див. Постанову КМ

N 742 ( 742-2002-п ) від 01.06.2002 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003

N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006

N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006

N 1118 ( 1118-2009-п ) від 21.10.2009

N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

{ Дію Порядку, затвердженого даною Постановою, поширено

на видачу посвідчення і вручення нагрудного знака

"Ветеран Державної служби спеціального зв'язку та

захисту інформації України" та встановлено, що видача

посвідчення і вручення нагрудного знака здійснюється

органом, підрозділом, закладом, установою Державної

служби спеціального зв'язку та захисту інформації за

місцем проходження служби, згідно з Постановою КМ

N 905 ( 905-2007-п ) від 11.07.2007 }

{ Дію Порядку, затвердженого даною Постановою, поширено

на видачу посвідчення і вручення нагрудного знака

"Ветеран служби цивільного захисту" та встановлено, що

видача посвідчення і вручення нагрудного знака

здійснюється органом, підрозділом, закладом, установою

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи за місцем проходження служби, згідно з

Постановою КМ N 542 ( 542-2009-п ) від 03.06.2009 }

{ Дію Порядку, затвердженого даною Постановою, поширено

на видачу посвідчення і вручення нагрудного знака

"Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби

України" та встановлено, що видача посвідчення і

вручення нагрудного знака здійснюється Державним

департаментом з питань виконання покарань згідно з

Постановою КМ N 1226 ( 1226-2009-п ) від 18.11.2009 }

{ Дія Порядку, затвердженого даною Постановою, поширюється

на посвідчення і нагрудний знак "Ветеран податкової

міліції" згідно з Постановою КМ N 1320 ( 1320-2009-п )

від 08.12.2009 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів

військової служби та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Затвердити Порядок видачі посвідчення і вручення

нагрудного знака "Ветеран військової служби", зразок та опис

посвідчення "Ветеран військової служби", зразок та опис нагрудного

знака "Ветеран військової служби", що додаються.

2. Установити, що виготовлення бланків посвідчень і нагрудних

знаків "Ветеран військової служби" здійснюється на замовлення

Міністерства оборони з урахуванням чисельності ветеранів

військової служби Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої

розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, внутрішніх

військ Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної

служби, військ Цивільної оборони, Національної гвардії та

Управління державної охорони. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402

( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від

25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }

3. Міністерству фінансів забезпечити фінансування витрат,

пов'язаних з виготовленням бланків посвідчень та нагрудних знаків

"Ветеран військової служби" в межах видатків, передбачених у

державному бюджеті на утримання Збройних Сил, Служби безпеки,

Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби

транспорту, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ,

Державної прикордонної служби, військ Цивільної оборони,

Національної гвардії та Управління державної охорони. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402

( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від

25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.

69

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 1999 р. N 1601

ПОРЯДОК

видачі посвідчення і вручення нагрудного знака

"Ветеран військової служби"

{ Дію Порядку поширено на видачу посвідчення і вручення

нагрудного знака "Ветеран органів внутрішніх справ"

згідно з Постановою КМ N 742 ( 742-2002-п )

від 01.06.2002 }

1. Посвідчення та нагрудні знаки "Ветеран військової служби"

видаються (вручаються) особам, які набули статусу ветеранів

військової служби відповідно до Закону України "Про статус

ветеранів військової служби та їх соціальний захист"

( 203/98-ВР ).

2. Посвідчення "Ветеран військової служби" є документом, що

підтверджує статус ветерана військової служби і його право на

отримання відповідних пільг згідно із Законом України "Про статус

ветеранів військової служби та їх соціальний захист", іншими

актами законодавства.

3. Підставою для видачі посвідчення і вручення нагрудного

знака "Ветеран військової служби" є один з таких документів:

наказ про звільнення з військової служби в запас або у

відставку;

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення

інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення,

контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням

обов'язків військової служби;

посвідчення про нагородження медаллю "Ветеран Вооруженных Сил

СССР".

4. Посвідчення та нагрудний знак "Ветеран військової служби"

вручаються ветеранові військової служби або за його дорученням

рідним чи іншим особам військовими комісаріатами та органами

пенсійного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби,

Адміністрації Держспецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої

розвідки, МВС, Управління державної охорони за місцем проживання

ветерана, за що одержувач посвідчення та нагрудного знака

розписується у відповідному обліковому документі. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402

( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від

25.05.2006, N 1118 ( 1118-2009-п ) від 21.10.2009, N 955

( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

5. Під час заповнення посвідчення написи "ким видано",

"Прізвище, Ім'я, По батькові" робляться без скорочень. Дата видачі

позначається цифрами та словами. Записи у посвідченні завіряються

підписом керівника органу, що видав посвідчення. Його підпис, а

також особистий підпис і фотокартка ветерана військової служби

скріплюються гербовими печатками.

6. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, за

заявою ветерана військової служби видається нове посвідчення

відповідно до цього порядку.

7. Нагрудний знак "Ветеран військової служби" носиться на

правому боці грудей, а при носінні разом з іншими нагородами

розміщується вище від них, після знака "Ветеран війни".

8. Посвідчення і нагрудний знак видаються безкоштовно.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 1999 р. N 1601

ЗРАЗОК

посвідчення "Ветеран військової служби"

(Лицьовий бік)

------------------------------------------------------------------ | | УКРАЇНА | | | | | | П О С В І Д Ч Е Н Н Я | | | | | | "ВЕТЕРАН ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ"| ------------------------------------------------------------------

(Внутрішній бік)

------------------------------------------------------------------ |_______________________________ |Пред'явник цього посвідчення | |________(ким видано)___________ | має право на пільги, | | | встановлені законодавством | |ПОСВІДЧЕННЯ серія__N___________ | України для ветеранів | | | військової служби | |-------- Прізвище______________ | | || Фото | | ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ | ||3 x 4 | Ім'я__________________ | І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ | || | | УКРАЇНИ | |-------- По батькові __________ | | | |Дата видачі "___"________ ___р.| | МП | | | |МП | | Особистий |_______________________________| | підпис _______________ | (підпис керівника установи, | | | військового комісара) | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 1999 р. N 1601

ОПИС

посвідчення "Ветеран військової служби"

Посвідчення "Ветеран військової служби" являє собою

розгорнуту книжечку розміром 70 х 200 міліметрів у твердій

обкладинці, обтягнутій ледерином малинового кольору.

На лицьовому боці посвідчення виконано написи: зверху -

"УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "ВЕТЕРАН ВІЙСЬКОВОЇ

СЛУЖБИ".

На лівому внутрішньому боці посвідчення зверху два рядки,

куди записується назва органу, що видав посвідчення. Нижче

міститься напис:

"ПОСВІДЧЕННЯ серія___N___________".

Посередині правої частини лівого внутрішнього боку

посвідчення три рядки із словами "Прізвище", "Ім'я", "По

батькові", які заповнюються відповідними даними власника

посвідчення.

У нижній лівій частині лівого внутрішнього боку міститься

фотокартка ветерана військової служби розміром 30 х 40 міліметрів.

Праворуч від фотокартки ставиться його особистий підпис, який

скріплюється гербовою печаткою.

На правому внутрішньому боці посвідчення зверху напис:

"Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені

законодавством України для ветеранів військової служби";

посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ

УКРАЇНИ", нижче -

"Дата видачі "___" ________ ____ р.".

Внизу правого внутрішнього боку ставиться скріплений гербовою

печаткою підпис керівника органу, що видав посвідчення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 1999 р. N 1601

ЗРАЗОК

нагрудного знака "Ветеран військової служби"

(Лицьовий бік)

Графічне зображення

(Зворотний бік)

Графічне зображення

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 1999 р. N 1601

ОПИС

нагрудного знака "Ветеран військової служби"

1. Нагрудний знак виготовляється із мідно-нікелевого сплаву

світлосірого кольору і має форму правильного кола діаметром 33

міліметри, завтовшки - 2,4 міліметра.

На лицьовому боці за периметром виконано напис: "ВЕТЕРАН

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ" (розмір літер - 2 міліметри).

Посередині - рельєфне зображення малого Державного Герба

України розміром 20 х 25 міліметрів (на щиті синього кольору з

жовтими кантами - жовтий тризуб).

Зверху малого Державного Герба України виконано напис:

"УКРАЇНА" (розмір літер - 3 міліметри).

По обидва боки малого Державного Герба України розміщено дві

горизонтальні смуги прямокутної форми завширшки 7 міліметрів

кожна, верхня - синього, а нижня - жовтого кольорів. Лінія, що

розділяє ці смуги, міститься посередині малого Державного Герба

України. Верхня лінія верхньої смуги торкається краю знака.

На зворотному боці знака залежно від виду військових

формувань розміщено відповідні написи: "Збройні Сили України",

"Служба безпеки України", "Служба зовнішньої розвідки", "Державна

спеціальна служба транспорту", "Внутрішні війська Міністерства

внутрішніх справ України", "Державна прикордонна служба України",

"Війська Цивільної оборони України", "Національна гвардія

України", "Управління державної охорони України". { Абзац шостий

пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402

( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від

25.05.2006, N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }

На краях знака з лицьового та зворотного боків - бортики

заввишки 1 міліметр.

Усі написи на нагрудному знаку опуклі.

2. Нагрудний знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з

прямокутною колодкою, виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка

покрита емаллю таких кольорів:

малинового - для Збройних Сил України, Державної спеціальної

служби транспорту, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ

України, Національної гвардії України та Управління державної

охорони України; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }

синього - для Служби безпеки України;

зеленого - для Державної прикордонної служби України; ( Абзац

четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

волошкового - для Служби зовнішньої розвідки; { Пункт 2

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від

25.05.2006 }

оранжевого - для військ Цивільної оборони України.

Довжина колодки - 33 міліметри, ширина - 15 міліметрів.

Нагрудний знак прикріплюється до одягу за допомогою шпильки,

закріпленої горизонтально на зворотному боці колодки.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 30 серпня 1999 р. N 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби"". Кабінет Міністрів України. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 30 серпня 1999 р. N 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби"". 1999

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -