Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 8 серпня 2001 р. N 955 "Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами". 2001

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 серпня 2001 р.

N 955

Київ

Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної

роботи Державною фінансовою інспекцією та

її територіальними органами

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003

N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004

N 278 ( 278-2005-п ) від 13.04.2005

N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006

N 810 ( 810-2007-п ) від 06.06.2007

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011

N 631 ( 631-2013-п ) від 01.08.2013

N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014

N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Затвердити Порядок планування контрольно-ревізійної роботи

Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами

(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968

( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам

виконавчої влади в місячний термін привести свої

нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2001 р. N 955

ПОРЯДОК

планування контрольно-ревізійної роботи Державною

фінансовою інспекцією та її територіальними органами

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ У тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної

служби" у всіх відмінках замінено словами "Держфінінспекція та

її територіальні органи" у відповідному відмінку, а слово

"ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку

згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

1. Цей Порядок розроблено з метою впорядкування проведення

державного фінансового аудиту та інспектування в міністерствах,

інших органах виконавчої влади, в державних фондах, фондах

загальнообов’язкового державного соціального страхування, у

бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного

сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які

отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з

бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів

загальнообов’язкового державного соціального страхування або

використовують (використовували у період, який перевіряється)

державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630

( 1630-2003-п ) від 15.10.2003, N 1777 ( 1777-2004-п ) від

31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від

25.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810

( 810-2007-п ) від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від

01.08.2013, N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }

2.

Порядком установлюється механізм складання і затвердження

планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її

територіальних органів.

3. Заходи з проведення державного фінансового аудиту та

інспектування здійснюються відповідно до: { Абзац перший пункту 3

із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630

( 1630-2003-п ) від 15.10.2003, N 1777 ( 1777-2004-п ) від

31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від

25.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810

( 810-2007-п ) від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від

01.08.2013 }

1) Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи

Держфінінспекції та її територіальних органів, який складається на

календарний рік;

2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її

територіальних органів, які складаються на кожний квартал.

{ Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 278 ( 278-2005-п ) від 13.04.2005; в редакції Постанови КМ N 968

( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

4. Держфінінспекція готує та подає в установленому порядку

Мінфіну для внесення не пізніше 1 грудня поточного року Кабінетові

Міністрів України проект акта щодо основних напрямів

контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних

органів, що містить перелік тем інспектування певного комплексу

або окремих питань фінансово-господарської діяльності

підконтрольних установ, державного фінансового аудиту, контролю за

станом внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів

(далі - контрольні заходи); рік проведення попереднього

контрольного заходу та строки інформування Кабінету Міністрів

України і Мінфіну.

{ Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ

N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003; із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004; в

редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006; із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810 ( 810-2007-п )

від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від 01.08.2013; в редакції

Постанови КМ N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }

До проекту Плану додається пояснювальна записка, в якій

обгрунтовуються включені до нього питання.

План затверджується до 20 грудня поточного року.

5. Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її

територіальних органів розробляються на підставі плану основних

напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її

територіальних органів. Зазначені плани включають питання,

вирішення яких належить до компетенції Держфінінспекції та її

територіальних органів. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від

07.09.2011 }

6. Строки підготовки та порядок затвердження планів

контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних

органів визначаються Держфінінспекцією. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від

07.09.2011 }

7. Основними підставами для включення заходів з проведення

державного фінансового аудиту та інспектування до планів

контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних

органів є: { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006, N 810

( 810-2007-п ) від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від

01.08.2013 }

а) закони, акти Президента України, постанови Верховної Ради

України, прийняті відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та

законів України, акти Кабінету Міністрів України, доручення

Прем’єр-міністра України, накази Мінфіну, які не потребують

термінового виконання без включення до планів; { Підпункт "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних

осіб з приводу проведення ревізій, які можливо виконати у

плановому порядку; { Підпункт "б" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }

в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономрозвитку,

ДПС, Держмитслужби, Казначейства, прийняті Держфінінспекцією до

виконання; { Підпункт "в" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

г) ініціатива, виявлена Держфінінспекцією та її

територіальними органами з урахуванням таких критеріїв, як:

економічна та соціальна важливість питань, які обов'язково

включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на

відповідний період;

значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів,

що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання

державних органів;

публічна інформація про факти порушень і зловживань у

фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;

ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі

внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього фінансового

контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;

періодичність проведення ревізій у бюджетних установах

відповідно до закону; { Абзац шостий підпункту "г" пункту 7 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }

ґ) ініціатива, виявлена підконтрольними установами та їх

органами управління, прийнята Держфінінспекцією до виконання.

{ Пункт 7 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою КМ N 361

( 361-2006-п ) від 25.03.2006 } ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1630 ( 1630-2003-п ) від

15.10.2003 )

8. Внесення змін до планів контрольно-ревізійної роботи

Держфінінспекції та її територіальних органів проводиться у

порядку їх затвердження.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 8 серпня 2001 р. N 955 "Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами". Кабінет Міністрів України. 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 8 серпня 2001 р. N 955 "Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами". 2001

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -