Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 25 серпня 2004 р. N 1079 "Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну"(втратила чинність). 2004

Інформація актуальна на 10.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 25 серпня 2004 р.

N 1079

Київ

Про затвердження Положення про

посвідчення особи на повернення в Україну

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 569 ( 569-2005-п ) від 12.07.2005

N 1200 ( 1200-2007-п ) від 10.10.2007

N 86 ( 86-2011-п ) від 09.02.2011

N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про посвідчення особи на повернення в

Україну, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 12 серпня 1994 р. N 553 ( 553-94-п ) "Про

затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в

Україну" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 281).

3. Дозволити Міністерству закордонних справ використовувати

раніше виготовлені бланки посвідчення особи на повернення в

Україну до 1 січня 2006 року. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 569

( 569-2005-п ) від 12.07.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд.

31

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. N 1079

ПОЛОЖЕННЯ

про посвідчення особи на повернення в Україну

1. Посвідчення особи на повернення в Україну (далі -

посвідчення) є документом, що підтверджує громадянство України і

дає право на в'їзд в Україну. { Абзац перший пункту 1 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 1200 ( 1200-2007-п ) від

10.10.2007 }

Посвідчення оформляється і видається дипломатичними

представництвами та консульськими установами України в інших

державах у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд

з України та посвідчують особу під час перебування за її межами;

якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що

вони є недійсні з інших причин. { Абзац другий пункту 1 в редакції

Постанови КМ N 1200 ( 1200-2007-п ) від 10.10.2007 }

На підставі звернення міністерства закордонних справ або

іншого компетентного органу іноземної держави посвідчення може

бути оформлене і видане на ім'я громадянина України, щодо якого

прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним

договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною

Радою України. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ

N 1200 ( 1200-2007-п ) від 10.10.2007 }

Посвідчення є власністю України.

2. Посвідчення являє собою буклет розміром 352,0 х 125,0

(+ (-) 0,75) міліметрів з трьома згинами обсягом 8 сторінок та

окремою машинозчитуваною сторінкою-вклейкою (далі - сторінка

даних) розміром 125,0 х 88,0 (+ (-) 0,75) міліметрів.

Для виготовлення буклета використовується папір масою не менш

як 200 грамів на 1 кв. метр, сторінки даних - самоклейний папір.

На кожній сторінці (крім другої) зображено Державний Герб

України, а на сторінках з третьої по восьму перфоровано серію та

номер посвідчення. Сторінки з третьої по сьому пронумеровані.

На першій сторінці вгорі надруковано напис українською та

англійською мовами "Посвідчення особи на повернення в Україну",

нижче - зображення Державного Герба України, під ним у центрі -

напис "Україна".

Друга сторінка (зворотний бік першої) призначена для

наклеювання сторінки даних.

На сторінці даних угорі українською та англійською мовами

надруковано слово "Україна", нижче ліворуч - "Посвідчення особи на

повернення в Україну", відведено місце для відтворення

фотовідбитка особи пред'явника посвідчення; праворуч українською

та англійською мовами - напис "Тип", "Код держави", "Документ N",

"Прізвище", "Ім'я", "Громадянство", "Дата народження",

"Персональний N", "Стать", "Місце народження", "Дата видачі",

"Орган, що видав документ", "Дійсний до", "Підпис пред'явника". У

нижній частині сторінки - смужка на всю ширину документа для

машинозчитуваної інформації.

Точне місце написів і відомостей про особу пред'явника

посвідчення визначається за рекомендаціями Міжнародної організації

цивільної авіації (ІКАО, Doc 9303/1) - "Машинозчитувані проїзні

документи. Частина 1. Машинозчитуваний паспорт".

Після внесення до посвідчення відомостей про особу

пред'явника паперова основа сторінки даних відділяється і

наклеюється на зворотний бік першої сторінки. Сторінка даних

ламінується захищеною полімерною плівкою.

{ Абзац восьмий пункту 2

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86 ( 86-2011-п )

від 09.02.2011 }

Третя сторінка призначена для внесення відомостей про дітей,

які повертаються в Україну разом з пред'явником посвідчення, а

також для особливих відміток.

На третій сторінці вгорі розміщено напис українською та

англійською мовами "Особливі відмітки".

Сторінки з четвертої по сьому призначені для проставлення віз

і відміток про перетинання державного кордону. Вгорі на цих

сторінках розміщено напис "Візи".

На восьмій сторінці розміщено українською, англійською,

французькою, російською та іспанською мовами текст такого змісту:

"Звернення

Міністерство закордонних справ України просить органи влади

іноземних держав сприяти поверненню в Україну особі, зазначеній у

цьому посвідченні".

Після внесення всіх необхідних відомостей і нанесення

захисних елементів аркуш складається в буклет.

3. Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою

особою, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної

можливості повернення пред'явника посвідчення в Україну.

У разі хвороби, нещасного випадку та з інших поважних причин

строк дії посвідчення може бути продовжено. Про це у місці,

відведеному для особливих відміток, робиться відповідний запис,

який засвідчується підписом консульської посадової особи і

відбитком мастикової печатки консульської установи.

4. Правила оформлення і видачі посвідчення визначаються МЗС

за погодженням з МВС. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1200

( 1200-2007-п ) від 10.10.2007 }

5. Виготовлення бланків посвідчення забезпечує Мінфін на

замовлення МЗС.

6. Порядок зберігання та знищення бланків посвідчення

визначається МЗС. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955

( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

7. За видачу посвідчення відповідно до встановленого порядку

справляється консульський збір. У разі наявності обставин, що

доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір за

видачу посвідчення, керівником дипломатичного представництва або

консульської установи України в іншій державі може бути прийнято

рішення про видачу такому громадянину посвідчення без справляння

консульського збору.

За видачу посвідчення на звернення міністерства закордонних

справ або іншого компетентного органу іноземної держави згідно з

абзацом третім пункту 1 цього Положення консульський збір не

справляється. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ

N 1200 ( 1200-2007-п ) від 10.10.2007 }

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 25 серпня 2004 р. N 1079 "Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну"(втратила чинність). Кабінет Міністрів України. 2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 25 серпня 2004 р. N 1079 "Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну"(втратила чинність). 2004

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -