ПОСТАНОВА від 20 серпня 2008 р. № 728 "Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України". 2008

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2008 р. № 728
Київ

Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 302 від 12.04.2010
№ 925 від 12.10.2010
№ 500 від 11.05.2011
№ 1109 від 20.10.2011
№ 76 від 04.02.2013
№ 352 від 20.08.2014
№ 1123 від 23.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України;

Положення про Комісію з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 728

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України

1. Почесна грамота Кабінету Міністрів України (далі - Почесна грамота) є вищою Урядовою нагородою, якою нагороджуються громадяни України, іноземці, трудові колективи підприємств, установ, організацій, об’єднання громадян з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних і ювілейних дат за сприяння у реалізації державної політики в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах, зокрема:

державні службовці - за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у професійній діяльності, високі досягнення, сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

іноземці - за вагомий особистий внесок у розвиток двостороннього співробітництва України з країною проживання та зміцнення авторитету України в країні його проживання, допомогу Україні у соціально-економічному розвитку, активне висвітлення інтересів України на міжнародній арені;

наукові та науково-педагогічні працівники - за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти і науки, активну участь у підготовці фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та вихованні підростаючого покоління, тривалу і бездоганну працю;

працівники засобів масової інформації - за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, активну підтримку свободи слова в Україні, відстоювання прав журналістів, високу майстерність, творчі досягнення у професійній діяльності у друкованих періодичних виданнях, на телебаченні та радіо, широке визнання, популярність та авторитет серед громадськості;

трудові колективи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - за високі досягнення у забезпеченні соціального-економічного розвитку на загальнодержавному рівні, здобуття значних успіхів у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, вагомий внесок у створення матеріальних, культурних і духовних цінностей;

представники приватного сектору економіки - за вагомий особистий внесок у розбудову та зміцнення економіки держави, розвиток підприємництва, сумлінну працю, високі результати рейтингових та маркетингових досліджень за фінансово-економічними показниками у певній сфері діяльності (сприяння стабільному економічному розвитку регіону, держави, сумлінну сплату податків, наповнення відповідного бюджету, виконання соціальних програм, відрахування до соціальних та пенсійного фондів, створення нових робочих місць, сприятливих умов для роботи та відпочинку працівників тощо);

представники об’єднань громадян - за громадську активність та самовідданість, спрямовані на об’єднання громадян України у прагненні забезпечити суверенність та розвиток держави, демократії, громадянського суспільства тощо.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1123 від 23.12.2015}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1123 від 23.12.2015}

3. Почесною грамотою нагороджуються особи, що раніше заохочувалися відомчими відзнаками.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 23.12.2015}

Особи, відзначені державною нагородою або Почесною грамотою, можуть бути представлені до нагородження Почесною грамотою не раніше ніж через три роки.

4. Подання про нагородження Почесною грамотою вносять до Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні і судові органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, обласні ради, Національна та галузеві академії наук, Національна академія державного управління при Президентові України.

5. Подання центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про нагородження Почесною грамотою працівників та колективів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, погоджується відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, на території яких вони розташовані.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 23.12.2015}

Подання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про нагородження Почесною грамотою працівників певних галузей економіки та колективів підприємств, установ, організацій погоджується з відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.

Подання про нагородження працівників банківської системи погоджується з Національним банком України, іноземців - з МЗС, представників приватного сектору економіки - з Мінекономрозвитку.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 23.12.2015}

6. Подання про нагородження Почесною грамотою:

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011}

народних депутатів України - підписує Голова Верховної Ради України;

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011}

працівників Апарату Верховної Ради України - підписує керівник Апарату Верховної Ради України;

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011}

працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України - підписує Міністр Кабінету Міністрів України;

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 20.08.2014}

працівників Адміністрації Президента України - підписує Глава Адміністрації Президента України.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 500 від 11.05.2011}

Подання про нагородження посадових осіб місцевого самоврядування вноситься після прийняття рішення відповідною радою або її виконавчим органом.

Клопотання про нагородження Почесною грамотою можуть порушувати перед органами, зазначеними в пункті 4 цього Положення, керівні органи творчих спілок, товариств, об'єднань громадян, підприємства, установи, організації, які є юридичними особами, незалежно від форми власності та господарювання за погодженням з місцевим органом виконавчої влади.

Клопотання готується за результатами обговорення у трудових колективах підприємств, установ, організацій, де такі особи працюють.

7. До подання додаються такі документи:

інформація про виробничі, наукові та інші досягнення осіб, що представляються до нагородження;

біографічна довідка встановленого зразка, засвідчена підписом керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою, в якій зазначаються відомості про державні нагороди та відомчі відзнаки кандидата за останні три роки;

витяг з рішення колегії центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (у разі її утворення), рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної ради або її виконавчого органу, колегіального органу іншого державного органу, установи, організації, що мають право вносити подання;

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ № 1123 від 23.12.2015}

довідка про стан справ на підприємстві (в установі, організації), погоджена з відповідним органом статистики, якщо до нагородження представляється його керівник або трудовий колектив;

копія листа-погодження у випадках, передбачених пунктами 5 і 6 цього Положення.

8. У разі порушення вимог, установлених пунктом 7 цього Положення, подання разом з матеріалами повертається органові, установі, які їх надіслали, із супровідним листом за підписом Міністра Кабінету Міністрів України або його заступника згідно з розподілом обов’язків.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 500 від 11.05.2011, № 352 від 20.08.2014, № 1123 від 23.12.2015}

9. Подання про нагородження Почесною грамотою та додані до нього документи надсилаються до Комісії з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (далі - Комісія), а також до структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, який опрацьовує матеріали та інформує про свій висновок на засіданні Комісії.

У разі внесення до Кабінету Міністрів України подання із грифом “Таємно” або “Для службового користування” матеріали опрацьовуються структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Департаментом кадрового забезпечення та Режимно-секретним управлінням. У протоколі засідання Комісії щодо кандидата, матеріали на якого подані з грифом “Таємно” або “Для службового користування”, зазначаються його прізвище, ім’я та по батькові і найменування державного органу. Матеріали з грифом “Таємно” зберігаються в Режимно-секретному управлінні, а з грифом “Для службового користування” - в Департаменті кадрового забезпечення.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 76 від 04.02.2013}

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 302 від 12.04.2010}

10. Комісія готує пропозиції щодо нагородження або відмови у нагородженні Почесною грамотою, про які голова Комісії інформує на засіданні Кабінету Міністрів України для прийняття ним протокольного рішення.

Почесну грамоту підписує Прем'єр-міністр України.

11. Належне оформлення Почесної грамоти здійснює Департамент кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 500 від 11.05.2011}

12. Вручають Почесну грамоту з пам'ятним знаком в урочистій обстановці члени Кабінету Міністрів України, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних і міських держадміністрацій або за дорученням Прем'єр-міністра України - керівники центральних органів виконавчої влади, інших органів і установ, передбачених пунктом 4 цього Положення, які внесли подання про нагородження Почесною грамотою.

Пам'ятний знак носиться на грудях зліва і розміщується після державних нагород України.

Дублікат Почесної грамоти з пам'ятним знаком видається за відповідним рішенням Комісії як виняток, за умови доведення, що її втрата сталася з об'єктивних причин.

13. Нагородженим Почесною грамотою працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, умови оплати праці яких визначені актами Кабінету Міністрів України, виплачується одноразова винагорода в розмірі п'ять тисяч гривень.

Іншим нагородженим Почесною грамотою особам одноразова винагорода може встановлюватися і виплачуватися за рахунок коштів підприємства, установи та організації, де вони працюють, згідно з рішенням керівника.

Виплата одноразової винагороди проводиться в межах фонду оплати праці відповідного державного органу, підприємства, установи та організації.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 925 від 12.10.2010}

14. Позбавлення Почесної грамоти може застосовуватися лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 728

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

1. Комісія з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється на громадських засадах.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає матеріали щодо нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (далі - Почесна грамота), заслуховує інформацію структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України з відповідним висновком та визначається щодо нагородження;

розглядає заяви та скарги, пов'язані з попереднім розглядом питань щодо нагородження.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право одержувати в установленому порядку необхідну інформацію, матеріали і документи стосовно осіб, які представляються до нагородження Почесною грамотою.

5. Комісію очолює Міністр Кабінету Міністрів України.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 302 від 12.04.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 500 від 11.05.2011, № 352 від 20.08.2014}

Голова Комісії затверджує її персональний склад.

6. Засідання Комісії проводяться один раз на місяць.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Комісія формує пропозиції з питань, що належать до її компетенції, які зазначаються в протоколі.

Пропозиції можуть формуватися шляхом опитування членів Комісії.

7. У разі коли клопотання про нагородження Почесною грамотою Комісією не підтримується, документи повертаються органу, який вносив подання, за підписом голови Комісії або його заступника.

8. Організаційне забезпечення діяльності Комісії покладається на Департамент кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 500 від 11.05.2011}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 728

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. № 17 "Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1998 р. № 424 "Про доповнення пункту 3 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2021 "Про вдосконалення порядку нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2796).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2004 р. № 170 "Про нову редакцію пункту 14 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 7, ст. 395).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. № 1618 "Про доповнення пункту 14 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 49, ст. 3214).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. № 246 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2021" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 715).

7. Пункт 45 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 828 "Про внесення зміни до пункту 14 Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 44, ст. 1801).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 859 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 47, ст. 1933).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 20 серпня 2008 р. № 728 "Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 20 серпня 2008 р. № 728 "Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України". 2008

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -