Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 8 серпня 2016 р. № 502 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України". 2016

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р.

№ 502

Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р.  № 423  (Офіційний вісник України, 2015 р., № 51, ст. 1655), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2016 р.

№ 502

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Міністерство соціальної політики України

1. У підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити.

2. В абзаці другому пункту 9 слова “, заступників та заступника Міністра - керівника апарату” замінити словами “та заступників”.

3. У пункті 10:

1) абзац п’ятий підпункту 3 виключити;

2) у підпункті 5 слова “в апараті Мінсоцполітики виконання” замінити словами “виконання Мінсоцполітики”;

3) підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінсоцполітики;”;

4) у підпункті 12 слова “призначає на посаду за погодженням з головами місцевих держадміністрацій і звільняє з посади їх керівників, крім випадків, установлених законом,” виключити;

5) підпункт 13 виключити;

6) підпункт 14 викласти в такій редакції:

“14) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінсоцполітики;”;

7) доповнити пункт підпунктом 14-1 такого змісту:

“14-1) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінсоцполітики;”;

8) підпункт 15 виключити;

9) підпункт 17 викласти в такій редакції:

“17) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони виконують у разі його відсутності;”;

10) підпункт 22 виключити;

11) доповнити пункт підпунктом 22-1 такого змісту:

“22-1) утворює комісії, робочі та експертні групи;”.

4. Доповнити Положення пунктами 10-1-10-3 такого змісту:

“10-1.

Повноваження керівника державної служби у Мінсоцполітики здійснює державний секретар Мінсоцполітики.

Державний секретар Мінсоцполітики є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінсоцполітики. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінсоцполітики призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

10-2. Державний секретар Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінсоцполітики;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінсоцполітики та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінсоцполітики Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінсоцполітики, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінсоцполітики;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінсоцполітики завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінсоцполітики, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінсоцполітики, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінсоцполітики;

14) представляє Мінсоцполітики як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінсоцполітики доручення;

16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінсоцполітики до відзначення державними нагородами України.

10-3.

На час відсутності державного секретаря Мінсоцполітики чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики відповідно до наказу державного секретаря Мінсоцполітики.”.

5. В абзаці третьому пункту 12 слова “заступником Міністра - керівником апарату” замінити словами “державним секретарем Мінсоцполітики”.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 8 серпня 2016 р. № 502 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України". Кабінет Міністрів України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 8 серпня 2016 р. № 502 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -