Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 5 серпня 2020 р. № 692 "Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 2020

Інформація актуальна на 11.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2020 р.

№ 692

Київ

Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Міністерству фінансів затвердити протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою перелік показників комплексної адміністративної звітності.

3.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади розробити та/або привести протягом трьох місяців з дня затвердження показників комплексної адміністративної звітності власні нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 серпня 2020 р. № 692

ПОРЯДОК

формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Цей Порядок визначає механізм формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія) та її оприлюднення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та “Про державну статистику”.

3.

З метою моніторингу ефективності функціонування системи запобігання та протидії суб’єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи забезпечують формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.

4. Адміністративна звітність суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів у сфері запобігання та протидії (далі - адміністративна звітність) у сукупності складає комплексну адміністративну звітність у сфері запобігання та протидії.

5. Перелік показників комплексної адміністративної звітності затверджується Мінфіном за погодженням із Національним банком, Мін’юстом, НКЦПФР, Мінцифри, ДСА та правоохоронними органами.

6. Відповідальним за забезпечення збору, узагальнення та оприлюднення комплексної адміністративної звітності є спеціально уповноважений орган (далі - Держфінмоніторинг).

7. Кожен суб’єкт державного фінансового моніторингу, правоохоронний та судовий орган визначає особу на рівні заступника керівника органу (або керівника самостійного структурного підрозділу), відповідальну за надання Держфінмоніторингу актуальних даних та інформації в установлені строки і відповідно до визначених цим Порядком процедур.

8. Особи, зазначені у пункті 7 цього Порядку, повинні:

повідомляти Держфінмоніторингу про обставини, які можуть вплинути на процес формування адміністративної звітності, зокрема особливі характеристики процесу компіляції даних в органі, інформаційні прогалини в даних, необхідних для процесу оцінки, складності отримання або надання даних певних типів, шляхом надсилання листа протягом 10 робочих днів з дня виявлення таких обставин;

забезпечувати надання точних, достовірних даних та інформації.

9.

Правоохоронні органи забезпечують формування адміністративної звітності про діяльність правоохоронної системи у сфері запобігання та протидії, яка, зокрема, включає інформацію про:

кількість розслідуваних справ, кількість осіб, щодо яких були розпочаті кримінальні провадження, пов’язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та типи основних кримінальних правопорушень;

результати розслідування кримінальних правопорушень у сфері запобігання та протидії;

кількість запитів про взаємну правову допомогу, поданих, одержаних, задоволених і у задоволенні яких було відмовлено;

кількість інших міжнародних запитів у сфері запобігання та протидії;

вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.

10. Судові органи забезпечують формування адміністративної звітності про результати розгляду судових справ у сфері запобігання та протидії, яка, у тому числі включає інформацію про:

кількість кримінальних справ (проваджень) щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд до суду;

кількість розглянутих судами кримінальних справ;

кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;

суму штрафів, призначених судом, та суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.

11. Суб’єкти державного фінансового моніторингу забезпечують формування адміністративної звітності, яка включає дані, що характеризують розмір та економічну важливість різних секторів, які підпадають під сферу дії законодавства у сфері запобігання та протидії, результати здійсненого нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема, інформацію про:

кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на провадження діяльності, щодо якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу, в установленому законодавством порядку;

кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

кількість виявлених порушень та застосовані заходи впливу.

12. Держфінмоніторинг забезпечує формування адміністративної звітності в частині збору, обробки, аналізу та передачі узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до правоохоронних та розвідувальних органів, у тому числі щодо:

отриманої інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу (з розбивкою за типами суб’єктів первинного фінансового моніторингу), результати аналізу такої інформації;

кількості розслідуваних справ, кількості осіб, щодо яких були розпочаті кримінальні провадження, кількості осіб, засуджених за кримінальні правопорушення, пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, за такими повідомленнями;

кількості міжнародних запитів про надання інформації, які були подані, одержані, у задоволенні яких було відмовлено, на які було повністю чи частково дано відповідь з боку Держфінмоніторингу.

13. Суб’єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи подають щороку до 31 січня Держфінмоніторингу адміністративну звітність за попередній рік в електронній та/або паперовій формі для її узагальнення.

У разі надсилання адміністративної звітності поштою суб’єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи зобов’язані здійснити таке відправлення на адресу Держфінмоніторингу не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання зазначеної звітності.

14. Держфінмоніторинг забезпечує щороку до 20 лютого узагальнення адміністративної звітності та оприлюднення комплексної адміністративної звітності на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 5 серпня 2020 р. № 692 "Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Кабінет Міністрів України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 5 серпня 2020 р. № 692 "Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -