>>

ПОСТАНОВА від 21 січня 2015 р. № 17 "Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції". 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 січня 2015 р.

№ 17

Київ

Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1135 від 25.12.2015

№ 338 від 25.05.2016}

З метою оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції, раціонального використання бюджетних коштів та на виконання пункту 9 розділу III “Прикінцеві положення” Закону України від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, законодавчих актів України” щодо скорочення чисельності працівників державних органів на 20 відсотків Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати Державну реєстраційну службу та Державну виконавчу службу, поклавши на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м.

Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

2. Установити, що Міністерство юстиції є правонаступником Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби, що ліквідуються, в частині реалізації державної політики у сферах, зазначених у пункті 1 цієї постанови.

3. Утворити комісії з ліквідації Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби.

Затвердити:

головою комісії з ліквідації Державної реєстраційної служби заступника Міністра юстиції - керівника апарату Онищенко Ганну Володимирівну;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1135 від 25.12.2015, № 338 від 25.05.2016}

головою комісії з ліквідації Державної виконавчої служби заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Шкляра Сергія Володимировича.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1135 від 25.12.2015}

4. Головам комісій з ліквідації Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби:

затвердити персональний склад комісій;

забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби, а також з передачею майна, що належить до сфери їх управління;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

5.

Віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств “Інформаційно-ресурсний центр” та “Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень” до сфери управління Міністерства юстиції.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 січня 2015 р. № 17

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 4, ст. 204, № 27, ст. 1130, № 39, ст. 1605, № 59, ст. 2361; 2013 р., № 19, ст. 647; 2014 р., № 55, ст. 1508) слова “не більше трьох заступників;” замінити словами “не більше трьох заступників.

Начальники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі можуть мати не більше трьох заступників”.

2. На часткову зміну підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683) установити, що Міністр юстиції може мати не більше семи заступників, включаючи першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра з питань виконавчої служби, заступника Міністра з питань державної реєстрації.

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814, № 85, ст. 2412):

1) позицію

“Мін’юст

743

743

23761

19390”

замінити такою позицією:

“Мін’юст

865

865

21385

18470”;

2) у позиції “Укрдержархів” цифри “106” і “106” замінити відповідно цифрами “93” і “93”;

3) у позиції “ДВС” цифри “85” і “85” замінити відповідно цифрами “7*” і “7*”;

4) у позиції “ДСЗПД” цифри “46” і “46” замінити відповідно цифрами “7*” і “7*”;

5) у позиції “Укрдержреєстр” цифри “213” і “213” замінити відповідно цифрами “7*” і “7*”;

6) доповнити додаток виноскою “*” такого змісту:

“*Гранична чисельність установлена до завершення ліквідації центрального органу виконавчої влади.”.

4. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455, № 85, ст. 2412):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань.”;

2) у пункті 3:

у підпункті 2 слова “, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності” виключити;

доповнити пункт підпунктами 2-2-2-4 такого змісту:

“2-2) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

2-3) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

2-4) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;”;

3) у пункті 4:

підпункти 38 і 39 після слова “головними” доповнити словом “територіальними”;

у підпункті 69 слова “разом з Укрдержреєстром” виключити;

підпункт 74 викласти в такій редакції:

“74) проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами;”;

доповнити пункт підпунктами 83-1-83-33 такого змісту:

“83-1) здійснює координацію, державний нагляд та/або контроль у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення;

83-2) здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів; надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;

83-3) забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

83-4) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

83-5) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

83-6) забезпечує доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

83-7) забезпечує доступ судам загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

83-8) забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

83-9) видає спеціалізований друкований засіб масової інформації, в якому публікуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

83-10) забезпечує на своєму офіційному веб-сайті доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

83-11) встановлює порядок забезпечення державних органів інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

83-12) здійснює відповідно до закону реєстрацію політичних партій, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; здійснює акредитацію в Україні відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, а також припинення такої акредитації; здійснює підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання та приймає рішення про втрату всеукраїнського статусу; здійснює реєстрацію (державну реєстрацію) постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, Будівельної палати України, Аудиторської палати України, всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування; здійснює реєстрацію статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва; здійснює відповідно до закону легалізацію на відповідність заявленому статусу всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань; реєструє, бере до відома, погоджує зміни до статутних документів та зміни у складі керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань; здійснює державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, регіональної та/або зарубіжної сфери розповсюдження, а також інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

83-13) здійснює реєстрацію символіки громадських об’єднань, політичних партій;

83-14) засвідчує копії статутів та свідоцтв політичних партій і громадських об’єднань у випадках, передбачених законодавством;

83-15) здійснює контроль за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України, звертається до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;

83-16) забезпечує оприлюднення даних про зареєстровані об’єднання громадян, політичні партії, інші громадські формування, легалізовані всеукраїнські професійні спілки, їх об’єднання, інформації про відмову в реєстрації об’єднань громадян, політичних партій та інших громадських формувань;

83-17) веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

83-18) забезпечує ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; Реєстру символік громадських об’єднань;

83-19) надає в установленому законодавством порядку органам державної влади передбачену законодавством інформацію з реєстрів, функціонування яких забезпечує;

83-20) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

83-21) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

83-22) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та здійснює контроль за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

83-23) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

83-24) аналізує результати діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень, розробляє заходи щодо підвищення ефективності функціонування таких органів;

83-25) організовує ведення обліково-статистичної звітності;

83-26) надає державним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;

83-27) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

83-28) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;

83-29) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;

83-30) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби;

83-31) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

83-32) організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, зокрема в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання завдань Мін’юсту;

83-33) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, замовлення, постачання, ведення обліку бланків та подання звітності щодо витрачання бланків, які використовуються у діяльності апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту;”;

4) пункт 5 доповнити підпунктами 3-1-3-5 такого змісту:

“3-1) перевіряє нотаріусів як спеціальних суб’єктів, на яких покладено функції державного реєстратора;

3-2) організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

3-3) забезпечує представництво інтересів Мін’юсту в судових та інших органах;

3-4) організовує роботу із соціально-побутового забезпечення працівників Мін’юсту, їх соціального захисту;

3-5) забезпечує висвітлення інформації про діяльність апарату Мін’юсту та структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту в засобах масової інформації та на власному веб-сайті, організовує проведення заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;”;

5) пункт 7 після слова “головні” доповнити словом “територіальні”;

6) у пункті 9 слова “громадськими спілками,” виключити;

7) у пункті 12:

у підпункті 3 слова “ДВС,”, “, Укрдержреєстру, ДСЗПД” виключити;

підпункти 16, 17 і 23 виключити.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105, № 93, ст. 2685):

1) у тексті постанови слова “Державна реєстраційна служба” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство юстиції” у відповідному відмінку;

2) у схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій зазначеною постановою:

абзаци третій і восьмий розділу II виключити;

абзаци третій і п’ятий пункту 14 розділу III виключити.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 21 січня 2015 р. № 17 "Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції". Кабінет Міністрів України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 21 січня 2015 р. № 17 "Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -