>>

ПОСТАНОВА від 21 травня 2012 р. № 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій". 2012

Інформація актуальна на 02.02.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р.

№ 450

Київ

Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1081 від 28.11.2012

№ 304 від 06.08.2014

№ 27 від 11.01.2017}

Відповідно до статей 257, 260 та 269 Митного кодексу України та підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195, пункту 200.8 статті 200 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

1.

Затвердити такі, що додаються:

Положення про митні декларації;

форми митних декларацій.

2. Установити, що бланки єдиного адміністративного документа форми МД-4, додаткового аркуша форми МД-5 та доповнення форми МД-7 не застосовуються до прийняття Кабінетом Міністрів України окремого рішення.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству фінансів, іншим центральним органам виконавчої влади, що використовують оформлені митними органами митні декларації:

забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою та подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із нею;

передбачити використання електронних митних декларацій (електронних копій митних декларацій на паперовому носії, засвідчених електронним цифровим підписом посадової особи митного органу) одночасно з митними деклараціями на паперовому носії.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р.

№ 450

ПОЛОЖЕННЯ

про митні декларації

{У тексті Положення цифри і слово “100 євро” замінено цифрами і словом “150 євро” згідно з Постановою КМ № 304 від 06.08.2014}

Загальні питання

1. Це Положення визначає вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, та інші товари, що відповідно до законодавства України декларуються шляхом поданням митної декларації, передбаченої для підприємств, а також порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України.

Форми письмового декларування

2. Товари декларуються шляхом подання митному органу:

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа;

або митної декларації М-16;

або письмової заяви за формою згідно з додатком 1;

або митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності;

або іншого документа, що відповідно до законодавства може використовуватись замість митної декларації.

3.

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа для декларування товарів (крім тих, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), заповнюється на:

товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 150 євро;

товари, які підлягають державному експортному контролю та переміщення яких через митний кордон України згідно із законодавством потребує надання відповідного дозволу чи висновку;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

товари, які ввозяться на митну територію України і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства;

товари, які поміщуються в митні режими митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території України, переробки за межами митної території України та після перебування у таких митних режимах поміщуються в інші митні режими.

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

4. Декларування товарів з використанням замість митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа іншого документа може здійснюватись у випадках, передбачених Митним кодексом України та укладеними в установленому законом порядку міжнародними договорами України.

5. Товари (крім тих, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), на які не заповнюється митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа та які не можуть декларуватись за іншим документом, декларуються шляхом подання митному органу письмової заяви за формою згідно з додатком 1. Така заява може подаватись митному органу на паперовому носії або як електронний документ з урахуванням вимог пунктів 12 і 13 цього Положення.

6. Товари, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, декларуються шляхом подання митному органу:

1) митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа у разі:

надходження на адресу декларанта підакцизних товарів;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

або надходження на адресу декларанта (крім громадянина) в одній депеші від одного відправника товарів, що відповідно до Митного кодексу України та Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування митними платежами;

{Абзац підпункту 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

або пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 150 євро;

або надходження на адресу громадянина в одній депеші від одного відправника товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;

або пересилання громадянином товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;

2) або у випадках, не зазначених у підпункті 1 цього пункту, - уніфікованих міжнародних документів, форми яких установлені актами Всесвітнього поштового союзу, а саме:

митної декларації CN 23, використання якої обов'язкове під час пересилання посилок, міжнародних згрупованих поштових відправлень з позначкою “Консигнація” і відправлень “EMS” та можливе у разі пересилання відправлень з оголошеною цінністю;

або митної декларації CN 22, використання якої обов'язкове під час пересилання дрібних пакетів, мішків “М” і відправлень “EMS” з вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання бандеролей.

7. Товари, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях, декларуються шляхом подання митному органу:

1) митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа:

у разі надходження на адресу декларанта підакцизних товарів;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

або у разі надходження на адресу декларанта (крім громадянина) товарів, що відповідно до Митного кодексу України та Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування митними платежами;

{Абзац підпункту 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

або у разі пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 150 євро;

або у разі надходження на адресу громадянина в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 304 від 06.08.2014}

або у разі пересилання громадянином товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;

2) або у випадках, не зазначених у підпункті 1 цього пункту, - митної декларації М-16:

у разі надходження на адресу громадянина товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, що не є об'єктом оподаткування митними платежами, але не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро;

у разі пересилання громадянином товарів, які є об'єктом оподаткування вивізним митом, та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів;

3) або письмової заяви за формою згідно з додатком 1 у разі пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 150 євро.

8. Під час переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України громадянами митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється у разі, коли такі товари відповідно до Митного кодексу України та цього Положення декларуються з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також для декларування товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що ввозяться на митну територію України і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства.

Для письмового декларування громадянами особистих речей, інших товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності (крім передбачених в абзаці першому цього пункту), використовується митна декларація, зазначена в абзаці п'ятому пункту 2 цього Положення.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

9. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа та митна декларація М-16 виготовляються типографським способом або за допомогою комп'ютера.

10. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера.

Митна декларація М-16 заповнюється державною мовою від руки або за допомогою комп'ютера.

Якщо оригінальне написання прізвища, імені та по батькові (за наявності) осіб, власних назв і адрес підприємств - нерезидентів, торговельних марок, моделей, артикулів тощо виконується іноземною мовою, яка використовує латинський алфавіт, у митних деклараціях такі відомості зазначаються латинськими літерами.

11. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа подається разом з її електронною копією. Інформація, внесена декларантом до електронної копії митної декларації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу на паперовому носії, за винятком тієї інформації, яка в установленому порядку вноситься тільки до електронної копії.

12. Електронна митна декларація складається з полів електронного документа, що відповідають формам митних декларацій на паперовому носії, та засвідчується електронним цифровим підписом особи, яка її склала.

13. Формат електронної копії митної декларації на паперовому носії, електронної митної декларації, інших електронних документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Держмитслужби.

Оформлення митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа

14. Бланки єдиного адміністративного документа використовуються для оформлення митних декларацій (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, попередньої, тимчасової, періодичної та додаткової митних декларацій), передбачених статтями 258-261 Митного кодексу України.

Митна декларація на бланку єдиного адмiнiстративного документа заповнюється з використанням форми МД-2, до якої у разі потреби можуть додаватися доповнення форми МД-6 та додаткові аркуші форми МД-3 або специфікація форми МД-8.

В одній митній декларації на бланку єдиного адмiнiстративного документа може бути задекларовано не більш як 999 товарів.

Додаткові аркушi форми МД-3, доповнення форми МД-6 та специфікації форми МД-8 у разі їх застосування є невід'ємною частиною митної декларації на бланку єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2.

На додаткових аркушах форми МД-3 зазначаються вiдомостi про:

товари, що мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД;

товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД, якi мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок ввiзного (вивiзного), особливих видiв мита, акцизного податку, податку на додану вартiсть);

інші товари у випадках, визначених Мінфіном.

Замість додаткових аркушів форми МД-3 у випадках, визначених Мінфіном, дозволяється застосування специфікації форми МД-8.

Доповнення форми МД-6 використовується у разі, коли в будь-якій графі форми МД-2, МД-3 або МД-8 митної декларації на паперовому носії не вистачає мiсця для внесення необхідних вiдомостей декларантом або для проставлення службових вiдмiток чи внесення вiдомостей посадовою особою митного органу.

Порядок розподiлу аркушiв митної декларації на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї визначається Мінфіном.

15. Під час здійснення митного оформлення товарів із застосуванням митних декларацій на бланку єдиного адмiнiстративного документа факт виконання окремих митних формальностей підтверджується шляхом внесення посадовою особою митного органу, яка виконала таку формальність, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідної відмітки до електронної митної декларації або електронної копії митної декларації, поданої на паперовому носії.

Автоматизована система митного оформлення входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України, що функціонує відповідно до положення, яке затверджується Мінфіном.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

16. Митна декларація на паперовому носiї вважається оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у вiзуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматi, що унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

17. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється на партію товарів, що переміщуються через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), та поміщується у визначений митний режим.

18. У разі наявності в партії товарів, що можуть декларуватись з поданням замість митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа іншого документа, декларування таких товарів здійснюється з поданням такого іншого документа.

19. Партією товарів вважаються:

товари, що переміщуються через митний кордон України від одного відправника на адресу одного одержувача за одним товарно-транспортним документом на перевезення;

товари, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом або лініями електропередачі протягом одного календарного місяця;

товари, що пересилаються на митну територію України від одного відправника на адресу одного одержувача в міжнародних поштових відправленнях в одній депеші;

товари, що пересилаються на митну територію України в міжнародних експрес-відправленнях протягом однієї доби, незалежно від кількості товарно-транспортних документів на перевезення;

товари, що переміщуються через митний кордон України одним громадянином в ручній поклажі у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує такий громадянин, або супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі.

20. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа може бути заповнена на кілька партій товарів, що ввезені на митну територію України, або вивозяться за межі митної території України залізничним транспортом та відправляються від одного відправника на адресу одного одержувача або переміщуються транзитом від одного відправника на адресу одного одержувача та відправляються з однієї прикордонної передавальної станції за місцем ввезення на митну територію України, за умови, що такі товари переміщуються через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, який використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), поміщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення, та за наявності можливості заповнення відповідно до встановленого порядку спільних для всіх задекларованих товарів граф митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи товари, що ввозяться на митну територію України у складі однієї партії, можуть декларуватись за кількома митними деклараціями за умови, що таке розділення не призводить до віднесення товарів до таких, що не є об’єктом оподаткування митними платежами, та митні декларації подаються на всі товари у складі цієї партії незалежно від їх вартості.

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Одна митна декларація на кiлька партiй товарiв або кiлька митних декларацій на одну партiю товарiв можуть складатись у випадках, визначених Мінфіном.

Особливості виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в розібраному чи незібраному стані декількома партіями протягом певного строку (комплектних об'єктів), визначаються Мінфіном.

Періодична митна декларація

21. Періодична митна декларація подається для декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України суднами закордонного плавання, трубопровідним транспортом або лiнiями електропередачі, припасів, періодичних друкованих видань та товарів, переміщення яких через митний кордон України планується з періодичністю не рідше ніж два рази протягом строку її дії.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Подана митному органу періодична митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткові декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця.

{Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

22. У разі ввезення на митну територію України товарів для отримання дозволу на їх випуск згідно з абзацом третім пункту 25 цього Положення у безперервному виробництві (металургійному, хімічному тощо) разом з періодичною митною декларацією митному органу подається також лист декларанта, в якому зазначаються місце розташування такого виробництва та відомості, що підтверджують необхідність використання цих товарів у такому виробництві.

23. Пропуск товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією може здійснюватися з моменту її оформлення митним органом протягом строку її дії у межах кількості товарів, зазначеної в періодичній митній декларації.

24. Товари, що вивозяться за межi митної територiї України за перiодичною митною декларацією (крім товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом або лiнiями електропередачі, та періодичних друкованих видань), можуть бути перемiщенi через митний кордон України у разі:

пред'явлення митному органу в пунктi пропуску через державний кордон України в паперовій або електронній формі документів (засвідчених у встановленому порядку копій, якщо законодавством не передбачено обов'язкове подання оригiналiв), що свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання (крiм тих, відомості про які зазначались у встановленому порядку в періодичній митній декларації) та про здiйснення передбачених статтею 319 Митного кодексу України необхiдних видiв контролю;

подання у разi перемiщення товарiв залiзничним і автомобільним транспортом декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення реєстру номерiв транспортних засобів та товарно-транспортних документів за формою згідно з додатком 2.

Товари, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, та періодичні друковані видання, можуть бути переміщені через митний кордон України після оформлення митним органом періодичної митної декларації.

{Абзац четвертий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

25. Товари, що ввозяться на митну територію України за періодичною митною декларацією трубопровідним транспортом, можуть бути випущені митним органом після оформлення періодичної митної декларації.

Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях періодичні друковані видання випускаються митним органом після здiйснення передбачених частиною першою статті 319 Митного кодексу України видiв контролю (крім випадку, визначеного частиною третьою статті 237 Митного кодексу України) на підставі товарно-транспортних і товаросупровідних документів.

Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією товари для безперервного виробництва (металургійного, хімічного тощо) за зверненням декларанта або уповноваженої ним особи, поданим на паперовому носії у двох примірниках, з дозволу митного органу можуть бути випущені пiсля проведення в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з контролем за доставкою таких товарiв, та здiйснення передбачених частиною першою статті 319 Митного кодексу України видiв контролю.

Підтвердженням надання дозволу митного органу на випуск товарів у випадках, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, є проставлення посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу відбитку штампу “Під митним контролем” на відповідних товарно-транспортних документах, а у випадку, зазначеному в абзаці третьому цього пункту, - на примірниках звернення. Один примірник звернення залишається у митному органі, а другий повертається декларанту або уповноваженій ним особі та є підставою для видачі вантажу. У разі потреби проводиться митний огляд, взяття проб і зразків товарів у встановленому законодавством порядку.

Інші, ніж зазначені у цьому пункті товари, що ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією, можуть бути випущені лише після здійснення у повному обсязі їх митного оформлення відповідно до пункту 26 цього Положення.

26. До 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов'язані:

подати додаткову декларацію (додаткові декларації) із зазначенням точних відомостей про товари, переміщені через митний кордон України за періодичною митною декларацією відповідно до заявленого митного режиму протягом відповідного календарного місяця;

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 27 від 11.01.2017}

подати передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів, крім документів, поданих разом з періодичною митною декларацією;

сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України.

У разі ввезення товарів (крім переміщуваних стаціонарними засобами транспортування) на митну територію України за періодичною митною декларацією календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України є місяць, у якому товари доставлені до митниці оформлення періодичної митної декларації.

{Пункт 26 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 27 від 11.01.2017}

У разі вивезення товарів (крім переміщуваних стаціонарними засобами транспортування) за межі митної території України за періодичною митною декларацією календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України є місяць, у якому митницею здійснено пропуск товарів за межі митної території України.

{Пункт 26 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 27 від 11.01.2017}

Дія спеціальних санкцій, застосованих або поновлених після закінчення строку тимчасового зупинення до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта господарювання вiдповiдно до статтi 37 Закону України “Про зовнiшньоекономiчну діяльність” після вивезення товарів за межі митної території України або випуску їх згідно з пунктом 25 цього Положення, не поширюється на оформлення додаткової декларації на такі товари.

27. Митний орган, що здійснив оформлення періодичної митної декларації, відмовляє у випуску товарів, що ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією, з наданням відмови у митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення у разі невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог пункту 26 цього Положення та/або закiнчення строку тимчасового припинення дiї спеціальної санкції чи застосування такої спеціальної санкції до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта господарювання - його контрагента.

28. Митний орган у пункті пропуску через державний кордон України відмовляє у пропуску товарiв через митний кордон України за періодичною митною декларацією (крім товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом або лiнiями електропередачі, та періодичних друкованих видань) протягом строку її дії з наданням картки відмови у митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення у разі:

невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог частини четвертої статті 260 Митного кодексу України та пункту 26 цього Положення щодо товарів, що вивозяться за межі митної території України, за попередній місяць (відмітка про заборону пропуску товарів через митний кордон України у зв'язку з невиконанням вимог пункту 26 цього Положення вноситься до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України митним органом оформлення періодичної митної декларації);

недотримання декларантом або уповноваженою ним особою вимог щодо застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, діючих на день пропуску товарів, що вивозяться за межі митної території України, через митний кордон України;

переміщення через митний кордон України за періодичною митною декларацією товарів у кількості більшій, ніж задекларована в цій періодичній митній декларації;

закiнчення строку тимчасового припинення дiї спеціальної санкції вiдповiдно до статтi 37 Закону України “Про зовнiшньоекономiчну діяльність” чи застосування такої спеціальної санкції до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта господарювання - його контрагента;

запровадження відповідно до законодавства режиму ліцензування або заборони експорту (імпорту) товарів, що переміщуються за періодичною митною декларацією.

Тимчасова митна декларація

29. Декларування партії товарів, ввезених на митну територію України, або партії товарів, що вивозяться за межі митної території України, може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи у разі, коли декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, зокрема коли:

точні відомості про код товару згідно з УКТЗЕД можуть бути встановлені після проведення їх дослідження;

у процесі контролю правильності заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару згідно з УКТЗЕД виникають суперечності щодо тлумачення положень УКТЗЕД, розв'язання яких вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо;

відомості про кількісні характеристики товарів можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб або вивантаження товару з транспортного засобу;

ціна товарів визначається за формулою.

Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарів, ввезених на митну територію України, за поданою митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митного органу відбиралися проби (зразки) товарів, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декларування таких товарів може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації. Випуск таких товарів до одержання результатів відповідних досліджень (аналізу, експертиз) може бути здійснений митним органом відповідно до частини двадцять першої статті 356 Митного кодексу України.

{Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Тимчасова митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткову декларацію у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації.

{Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Порядок підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі митної території України

30. Вивезення товарів за межі митної території України підтверджується у разі поміщення товарів у митні режими:

безмитної торгівлі чи вільної митної зони - митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією;

реекспорту згідно з пунктом 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України чи експорту - митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією, а також повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України містить відомості про кількість та номери у митній декларації товарів, вивезених за межі митної території України, дату їх фактичного вивезення, а у разі митного оформлення товарів за електронною митною декларацією - також відомості про номер митної декларації.

За однією митною декларацією може бути надано кілька повідомлень про фактичне вивезення товарів за межі митної території України з урахуванням дат фактичного вивезення товарів.

31. Для одержання повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, митне оформлення яких здійснюється з використанням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії, декларант, який здійснив операцію з вивезення товарів, або уповноважена ним особа звертається до митного органу, яким оформлено відповідну митну декларацію, із заявою довільної форми, до якої додається оригінал декларації (аркуші з позначенням “3/8” форми МД-2 та у разі використання інших відповідних аркушів цієї митної декларації - доповнення форми МД-6, додаткові аркуші форми МД-3 або специфікація форми МД-8 та аркуші коригування).

Кількість митних декларацій, щодо яких може бути подана одна заява, не обмежується.

Заява реєструється митним органом у встановленому законодавством порядку та розглядається не більше п’яти робочих днів з дня її реєстрації.

Посадова особа митного органу за допомогою Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України перевіряє наявність внесеної посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон інформації про пропуск задекларованих у цій митній декларації товарів за межі митної території України.

У разі наявності такої інформації на зворотному боці аркуша з позначенням “3/8” формиМД-2 відповідної митної декларації посадовою особою митного органу робиться запис “Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в повному обсязі” або “Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в обсязі (зазначається кількість і номери товарів у декларації)”, який засвідчується підписом та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, та проставляється дата фактичного вивезення. Митна декларація повертається декларанту або уповноваженій ним особі.

32. Якщо митне оформлення товарів здійснювалося з використанням електронної митної декларації (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, тимчасової митної декларації, періодичної митної декларації, додаткової декларації), не пізніше наступного робочого дня після її оформлення така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка її оформила, Держмитслужбою надсилається ДПС.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, які поміщені у митні режими, визначені абзацом третім пункту 30 цього Положення, засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи Держмитслужби, надсилається Держмитслужбою ДПС:

у разі декларування товарів з використанням електронної митної декларації, заповненої у звичайному порядку, без попереднього оформлення періодичної або тимчасової митної декларації - не пізніше наступного робочого дня після внесення посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів інформації про вивезення товарів за межі митної території України;

у разі декларування товарів з використанням періодичної або тимчасової митної декларації - не пізніше наступного робочого дня після оформлення електронної додаткової декларації на товари, вивезені за межі митної території України на підставі періодичної або тимчасової митної декларації. Якщо електронна додаткова декларація на товари, оформлені з використанням періодичної або тимчасової митної декларації, оформлюється до вивезення задекларованих у цій додатковій декларації товарів, повідомлення про фактичне вивезення таких товарів за межі митної території України надсилається Держмитслужбою ДПС згідно з абзацом третім цього пункту.

Електронна митна декларація, а також повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України надсилаються Держмитслужбою ДПС в узгоджених ними форматах за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

Засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи Держмитслужби повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України також надсилається Держмитслужбою у визначені цим пунктом строки декларанту або уповноваженій ним особі.

{Розділ в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання

33. За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi в поданій митному органу митній декларації, можуть бути змінені, зокрема шляхом доповнення, або митна декларація може бути відкликана.

У заяві за формою згідно з додатком 3, підписаній декларантом або уповноваженою ним особою, зазначаються причини зміни або відкликання митної декларації. Якщо відповідні нові відомості або причини відкликання митної декларації підтверджуються документами, що не подавались під час декларування, до заяви додаються завірені в установленому порядку копії таких документів.

Дозвіл митного органу на зміну або відкликання митної декларації, митне оформлення якої не завершено, надається посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації, в усній формі.

{Абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

34. Не дозволяється:

внесення змін до граф 1 (перший і другий підрозділи), 14, 37 (перший підрозділ) і 54 митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа;

внесення змін або відкликання митної декларації у разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у цій митній декларації товарів;

внесення змін до митної декларації, якщо з поданих документів не випливає, що відомості, зазначені у цій митній декларації, необхідно змінювати;

внесення змін або відкликання митної декларації після надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, якому подана така митна декларація, інформації про призначення митним органом митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення або перевірки документів на товари (крім випадків, коли після проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено);

{Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

внесення змін до митної декларації або її відкликання у разі відсутності документів, що підтверджують необхідність внесення таких змін або її відкликання;

внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа з метою подання відомостей у випадках, коли Митним кодексом України передбачена необхідність подання з цією метою додаткової декларації.

35. У разі виявлення за результатами документальної перевірки порушень законодавства України з питань державної митної справи за конкретною митною декларацією внесення змін до такої митної декларації, зокрема шляхом доповнення, дозволяється виключно після погашення декларантом суми узгодженого грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки.

36. Зміни до митної декларації на паперовому носії, оформлення якої митним органом не завершене, вносяться до всіх аркушів цієї декларації шляхом перекреслення помилкових i зазначення правильних відомостей (або відомостей, якими доповнюється митна декларація) кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору.

Кожна зміна засвідчується підписом особи, яка подала митну декларацію, та скріплюється печаткою декларанта або уповноваженої ним особи. В електронній копії митної декларації на паперовому носії такі зміни відображаються посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації.

Внесення змін до поданої митному органу електронної митної декларації здійснюється шляхом її відкликання.

Заява декларанта або уповноваженої ним особи щодо відкликання електронної митної декларації надсилається декларантом митному органу у складі засвідченого електронним цифровим підписом електронного повідомлення.

37. Після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом:

подання  з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами, а також у випадках, визначених Митним кодексом України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом;

{Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4.

Внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється в порядку, що встановлюється Мінфіном. Після оформлення аркуша коригування його електронний примірник засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, вноситься до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України посадовою особою митного органу, що його оформила, та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби згідно з пунктом 32 цього Положення.

{Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Оформлений митним органом аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним органом у разі:

необхідності виправлення відомостей, пов’язаних з доплатою або поверненням митних платежів, у тому числі у зв’язку із скасуванням рішення митного органу;

{Абзац сьомий пункту 37 в редакції Постанови КМ № 27 від 11.01.2017}

необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей, пов’язаних з коригуванням ціни товару, що вивозиться за межі митної території України, для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо таке коригування не призведе до зменшення суми податків, що підлягає сплаті до бюджету;

{Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ № 27 від 11.01.2017}

необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;

{Пункт 37 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа.

Електронні копії аркушів коригування зберігаються в локальних базах даних митних органів та Єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів України окремо від електронних копій відповідних митних декларацій (електронних митних декларацій), без внесення змін до таких електронних копій митних декларацій (електронних митних декларацій).

{Абзац пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Якщо під час вивезення товарів, що відправляються залізничним транспортом (зокрема в митному режимі транзиту під час перевантаження чи заміни активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщення товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України), відомості про номер залізничного вагона, платформи, яким (якими) відправлені товари, та залізничні накладні не зазначалися у митній декларації у зв’язку з відсутністю інформації, такі відомості подаються декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарів до перевезення шляхом оформлення реєстру за формою згідно з додатком 2.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

38. Декларант або уповноважена ним особа може змінити заявлений у попередній митній декларації митний режим товарів, що ввозяться на митну територію України, шляхом подання митному органу додаткової декларації з іншим заявленим митним режимом, до інформування декларанта або уповноваженої ним особи митним органом, яким оформлена така попередня митна декларація, про намір здійснити митний огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Порядок визнання митних декларацій недійсними

39. Визнання митної декларації недійсною здійснюється митним органом, яким її оформлено.

40. Після визнання митної декларації недійсною товари, задекларовані в цій митній декларації, вважаються такими, що не були випущені в заявлений митний режим.

Повідомлення про визнання недійсною митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, що його оформила, вноситься цією посадовою особою до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби згідно з пунктом 32 цього Положення.

{Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

41. Визнання митної декларації недійсною здійснюється посадовими особами митного органу шляхом внесення відповідних записів та відміток до митної декларації на паперовому носії та її електронної копії або до електронної митної декларації.

42. Зменшення визначеного частиною шостою статті 269 Митного кодексу України строку визнання недійсною митної декларації здійснюється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.

Якщо товари перебувають в зоні діяльності іншого митного органу, ніж митний орган, яким оформлена відповідна митна декларація, за результатами застосування системи управління ризиками митний орган, яким оформлена митна декларація, може прийняти рішення про проведення огляду товарів.

{Абзац другий пункту 42 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

У разі прийняття такого рішення про це невідкладно повідомляється митному органу за місцезнаходженням товарів для проведення огляду. Копія акта про проведення огляду надсилається засобами електронного зв’язку митному органу, яким оформлена відповідна митна декларація.

{Абзац пункту 42 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

43. Якщо переміщення товарів через митний кордон України за періодичною або попередньою митною декларацією не здійснювалося, за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи така декларація визнається недійсною без проведення митного огляду товарів, задекларованих у цій декларації.

44. У разі коли частина задекларованих у митній декларації товарів була переміщена через митний кордон України, така митна декларація не визнається недійсною.

Не допускається також визнання недійсною митної декларації, якщо частина або всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, що в ній задекларовані, після оформлення такої декларації видані з-під митного контролю.

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}


Додаток 1

до Положення

Форма

№ _________

___ ________ 20__ р.

Начальнику ______________________________

                         (найменування митного органу)

_________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові декларанта або уповноваженої ним особи)

_________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/

_________________________________________

місце проживання фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА

______________________________________________________________________

(відомості про декларанта: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)/

______________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків)

заявляє відомості про товари та іншу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей.

Номер транспортного документа ______________________________________________

Рахунок ___________________________________________________________________

                                                                                   (номер, дата)

Країна відправлення (призначення) __________________________________________

Відправник (одержувач) ____________________________________________________

Кількість місць ____________________________________________________________

Загальна вага (кілограмів) ___________________________________________________

Загальна митна вартість ____________________________________________________

Митний режим ___________________________________________________________

Умови поставки __________________________________________________________

Характер угоди ___________________________________________________________

Дозволи уповноважених органів _____________________________________________

                                                                                                          (назва, номер, дата)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Номер товару

Найменування товару, його звичайний торговельний опис

Код товару згідно з УКТЗЕД

Вартість товару у валюті України або іноземній валюті

Декларант або уповноважена ним особа

___________________

(підпис)

_________________________

(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи

__________________________

(найменування посади посадової особи митного органу)

___________________

(підпис, дата)

_________________________

(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка особистої номерної печатки


Додаток 2

до Положення

Форма

Реєстр №* ___________

номерiв транспортних засобів та товарно-транспортних документів

за митною декларацією № ____________________

Реєстр

черговий

уточнюючий

дата відправлення транспортних засобів ____ ____________ 20___ р.

Номер запису в Реєстрі

Номер товару в митній декларації

Відомості про транспортний засіб

Відомості про товарно-транспортний документ

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість товару в основній одиниці виміру

Декларант або уповноважена ним особа

___________________

(підпис)

_________________________

(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи

__________

*Зазначається арабськими цифрами порядковий номер Реєстру до відповідної митної декларації починаючи з одиниці.


Додаток 3

до Положення

Форма

Начальнику ______________________________

                              (найменування митного органу)

_________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові декларанта /уповноваженої ним особи)

_________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА

_____ ______________ 20___ р.

№ _________

Прошу відповідно до статті 269 Митного кодексу України надати дозвіл на ____________________________________ митної декларації № _______.

                  (внесення змін, відкликання)

Зміст змін (заповнюється у разі внесення змін до митної декларації)

Номер товару в митній декларації

Графа митної декларації

Відомості

зазначені у митній декларації

повинні бути зазначені у митній декларації

Обґрунтування ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Додані документи_________________________________________________________

                                                                                                      (назва, номер, дата)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Декларант або уповноважена ним особа

___________________

(підпис)

_________________________

(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи


Додаток 4

до Положення

Форма

Аркуш коригування

митної декларації від ___ __________ 20___р. №______

I. Аркуш коригування складено для відображення нових відомостей про товари, що стали відомі після закінчення їх митного оформлення, зазначених у таких графах митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа:

Номер товару в митній декларації

Графа митної декларації

Відомості

зазначені у митній декларації

повинні бути зазначені у митній декларації

II. Розрахунок сум митних платежів за новими відомостями (графа 47 митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа):

Номер товару в митній декларації

Код виду платежу

Основа нарахування

Ставка

Сума

III. Доплачено (повернуто) митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності):

Код виду платежу

Сума

Дата

Підстава

Напрям руху коштів

__________________________

(найменування посади посадової особи митного органу)

___________________

(підпис, дата)

_________________________

(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка особистої номерної печатки


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 450

ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 450

ФОРМИ МИТНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ

(МД-2, МД-3, МД-6, МД-8, МД-4, МД-5, МД-7)


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 450

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 “Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 89).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 643 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 702).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1392 “Про внесення змін і доповнень до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 36, ст. 1543).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 287 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 549).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. № 243 “Про вдосконалення механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 477).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1855 “Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2291).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867 “Деякі питання застосування режиму митного складу” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2302).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1876 “Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2306).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1881 “Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2311).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1883 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2313).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 “Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 11).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1985 “Деякі питання митного оформлення товарів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2402).

13. Пункти 1, 7-9, 11, 17 і 22 переліку актів Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 138).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 584 “Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 775).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1909 “Про митний контроль і митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51 (частина 1), ст. 2683).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1958 “Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2699).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 111 “Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 232).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 675 “Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1423).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524 “Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту” (Офіційний вісник України, 2004, № 46, ст. 3016).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. № 924 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст. 2309).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. № 930 “Про внесення змін до Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 38, ст. 2367).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1119 “Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 48, ст. 2996).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1169 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3067).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 80 “Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 222).

25. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 і від 17 грудня 2003 р. № 1958, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 497 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1106).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 588 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 18, ст. 1334).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. № 687 “Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 33, ст. 1333).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 910 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2111).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1027 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2381).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 251 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. № 243” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 772).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 399 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 32, ст. 1047).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1090 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3228).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 521 “Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1321).

34. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 992 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2487).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1074 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 79, ст. 2669).

36. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1391 “Питання підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3524).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 62 “Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 5, ст. 209).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 215 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 737).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 212 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 та від 1 березня 2002 р. № 243” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 15, ст. 707).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 281 “Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 900).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 317 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 982).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 692 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1909 та від 17 грудня 2003 р. № 1958” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2024).

43. Пункти 1, 9, 11, 14, 16, 18 і 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 77, ст. 2852).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 601 “Про внесення змін до переліку товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1790).

Документи та файли

Сигнальний документ — f379389n283.doc
Сигнальний документ — f379389n281.xls / zip

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 21 травня 2012 р. № 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій". Кабінет Міністрів України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 21 травня 2012 р. № 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -