>>

ПОСТАНОВА від 21 травня 2012 р. № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними". 2012

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р.

№ 451

Київ

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1081 від 28.11.2012

№ 553 від 03.07.2013

№ 491 від 07.07.2015

№ 679 від 08.09.2015

№ 953 від 13.10.2015}

Відповідно до статей 318, 335 і 336 Митного кодексу України, статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль” Кабінет Міністрів України  постановляє:

1.  Затвердити такі, що додаються:

Типову технологічну схему пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

2.

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

1. За цією Типовою технологічною схемою здійснюється відповідно до Митного кодексу України, Законів України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України” та “Про Державну прикордонну службу України” пропуск через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників (далі - транспортні засоби) і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон (далі - товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон.

2.

Терміни, що вживаються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

інформаційна система портового співтовариства - організаційно-технічна система, що дає можливість портовому співтовариству за допомогою технічних і програмних засобів накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати, обмінюватися та передавати в електронній формі інформацію і документи, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення осіб, товарів, у тому числі вантажу і багажу, і транспортних засобів, відповідає законодавству про електронний документообіг та враховує принцип “єдиного вікна” міжнародної практики, рекомендації міжнародних організацій;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

каботаж - переміщення судна із закритим або відкритим кордоном між портами України в межах територіального моря і внутрішніх вод України. У разі слідування рекомендованим курсом судну з відкритим кордоном дозволяється тимчасовий вихід за межі територіального моря України;

портове співтовариство - державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, державні органи, уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, правоохоронні органи, залізничні станції, які знаходяться на території порту, портові оператори, агентські організації (морські агенти), перевізники та експедитори, інші суб’єкти господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами діяльність з транспортування або обробки товарів, контейнерів, пасажирів, багажу і транспортних засобів, яка спрямована на забезпечення виконання технологічних процесів, що здійснюються на території зазначених об’єктів, будь-яких взаємопов’язаних процесів обміну інформацією і документами щодо пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, багажу, що переміщуються ними через державний кордон;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 491 від 07.07.2015}

судно з відкритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і пройшло прикордонний контроль;

судно із закритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з відкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з України.

Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України, Законах України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України”, “Про Державну прикордонну службу України” та інших нормативно-правових актах.

3.

Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску), поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною третьою статті 5 Закону України “Про прикордонний контроль”, та на території суміжних держав у порядку, передбаченому статтею 26 зазначеного Закону.

Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

4. Про в’їзд (прибуття) у пункт пропуску осіб, транспортних засобів інформація подається органу охорони державного кордону і митному органу уповноваженими представниками адміністрації порту, аеропорту (аеродрому), прикордонної залізничної станції (залежно від виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи перевізників (авіакомпаній, інших транспортних організацій), які здійснюють рейсові або позарейсові (чартерні) перевезення.

Після в’їзду (прибуття) у пункт пропуску декларант, уповноважена ним особа або перевізник заявляє про готовність до контролю і пред’являє посадовим особам органу охорони державного кордону і митного органу документи, установлені Митним кодексом України, нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (особисті, на транспортний засіб і товари).

5. Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного, митного контролю, у разі автомобільного сполучення - контролю за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами, у разі повітряного сполучення - контролю на безпеку, у разі морського, річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання.

У випадках, установлених законодавством, товари пропускаються через державний кордон після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю.

В інших випадках санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), в пунктах пропуску здійснюється посадовими особами митних органів у формі попереднього документального контролю відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1030.

6. У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду (вивезення) товарів з України - розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.

Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України “Про прикордонний контроль”.

Митний контроль транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі необхідності здійснення інших, крім прикордонного і митного, видів контролю транспортних засобів і товарів посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів контролю (далі - контролюючі органи), такі особи залучаються  для проведення відповідного виду державного контролю та прибувають в пункт пропуску. Якщо такої можливості немає, транспортні засоби відправляються у пункт пропуску, куди посадові особи відповідного контролюючого органу можуть прибути.

Пропуск товарів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється на підставі позитивних результатів здійснення державних видів контролю у митних органах відправлення. Видані контролюючими органами документи, які супроводжують транспортні засоби, що їх переміщують, і товари, митним органам не пред’являються. Посадові особи контролюючих органів до здійснення контролю не залучаються та до пункту пропуску не викликаються.

Відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів контролюючими органами України та суміжних держав може здійснюватися спільний контроль як на території України, так і за її межами.

7. На підставі переліку товарів, які підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), та відповідно до поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) та форму проведення державного контролю в пункті пропуску (пункті ввезення на митну територію України):

для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою контролюючого органу;

для проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою митного органу у формі попереднього документального контролю.

У разі коли в партії товарів, що ввозяться через пункт пропуску, є певна кількість товарів, що підлягають проведенню відповідних видів державного контролю посадовими особами контролюючих органів (крім радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю посадовими особами митних органів, або вся партія товарів підлягає відповідним видам державного контролю, попередній документальний контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами контролюючих органів, які залучаються посадовими особами митних органів та для проведення зазначених видів державного контролю прибувають в пункти пропуску через державний кордон України.

У разі коли у пункті пропуску не функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, товари підлягають радіологічному та/або попередньому документальному контролю, який здійснюється в такій послідовності:

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 953 від 13.10.2015}

перший етап - здійснення радіологічного контролю посадовою особою відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані перевізником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу;

{Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанов КМ № 491 від 07.07.2015, № 953 від 13.10.2015}

другий етап - попередній документальний контроль посадовою особою митного органу. Після здійснення попереднього документального контролю посадова особа митного органу проставляє відповідні відмітки у формі відбитків штампа та печатки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах та вносить інформацію про проведення такого контролю до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

У пунктах пропуску, в яких функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль товарів здійснюється виключно у разі перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Інформація про перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, передається Держекоінспекції в порядку, встановленому Держекоінспекцією та власником такого обладнання.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Якщо на момент встановлення необхідності здійснення радіологічного контролю митний контроль здійснено, відмітки про здійснення митного контролю скасовуються.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки про здійснення радіологічного контролю проставляються в такій системі.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” з метою впровадження, забезпечення функціонування та розвитку інформаційної системи портового співтовариства:

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

визначає:

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- структуру та формат обміну даними в інформаційній системі портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- форми електронних документів;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- технічні та технологічні умови створення, впровадження і функціонування інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- порядок і умови підключення та використання інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

розробляє:

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- плани заходів щодо створення, впровадження та розвитку інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- плани заходів щодо застосування документів в електронній формі замість документів на папері;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- технологічні схеми обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Зазначені документи затверджуються державним підприємством “Адміністрація морських портів України”. У разі коли документи (або зміни до них), зазначені в абзацах десятому, шістнадцятому і сімнадцятому цього пункту, стосуються виконання функцій державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вони затверджуються за погодженням з відповідними органами.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Документи, зазначені в абзацах дев’ятому - сімнадцятому цього пункту, є обов’язковими для виконання портовим співтовариством.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства під час здійснення відповідного виду контролю державними органами за умови відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, після закінчення часу, визначеного технологічною схемою обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства, в інформаційну систему портового співтовариства автоматично вноситься позитивне рішення про результати здійснення контролю.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Інформаційна системи портового співтовариства після впровадження в морському порту використовується портовим співтовариством під час виконання операцій з товарами і транспортними засобами. Інформаційна система портового співтовариства використовується на підставі угод про інформаційне співробітництво, укладених державним підприємством “Адміністрація морських портів України” з кожним із таких державних органів і суб’єктів господарювання.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, проставляються в такій системі.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013}

8. У пунктах пропуску для автомобільного і поромного сполучення посадовою особою митного органу здійснюється контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами в частині та у порядку, визначеному законодавством.

9. У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів здійснюється контроль щодо безпеки, у ході якого посадові особи служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому), авіакомпанії, органу внутрішніх справ і підрозділу охорони державного кордону проводять комплекс заходів, пов’язаних із захистом авіації від актів незаконного втручання у її діяльність (протиправні дії, посягання на безпечне функціонування авіаційних об’єктів, унаслідок якого можуть статися нещасні випадки з людьми, завдаватися майнові збитки, вчинятися захоплення чи викрадення повітряного судна, або випадки, що створюють умови для настання подібних наслідків).

10. У пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення посадовою особою інспекції державного портового нагляду здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.

Для забезпечення безпеки мореплавства портовий оператор проводить перевірку маси брутто контейнерів, що плануються для завантаження на судно. Результати проведення обов’язкової перевірки маси брутто подаються портовим оператором морському агентові. Перевірка маси брутто контейнерів проводиться за товаросупровідними (товаротранспортними) документами, а в разі відсутності документів, що підтверджують масу брутто контейнера, проводиться його зважування за рахунок представника вантажовласника.

{Абзац другий пункту 10 набирає чинності з 01.06.2016 - див. пункт 3 Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відомості щодо результатів проведення перевірки маси брутто контейнерів передаються від портового оператора морському агентові з використанням такої системи.

Капітан судна (представник судновласника, морський агент, оператор морського термінала, який обслуговує яхти) заздалегідь, щонайменше за чотири години до приходу або відходу судна, звертається з використанням наявних засобів комунікації до адміністрації порту, підрозділу охорони державного кордону, митного органу та інших контролюючих органів та надає документи, передбачені Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року, для здійснення прикордонного, митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного контролю. Контроль, як правило, здійснюється документально у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до (із) порту.

У разі необхідності здійснення контролю безпосередньо на судні такий контроль здійснюється посадовими особами контролюючих органів, якими ініційовано проведення контролю на судні, без затримки вантажних операцій.

У такому разі співробітник контролюючого органу у генеральній (загальній) декларації зазначає підставу для здійснення контролю. У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства підстава зазначається у такій системі.

Екологічний контроль судна здійснюється виключно у разі, коли із судна викидаються видимі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин у районі їх скидання, що призводить до фактичного погіршення якості води.

Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства обмін інформацією і документами в електронній формі, необхідними для прийняття рішення про необхідність здійснення контролю безпосередньо на судні, між адміністрацією порту, державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, та суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, здійснюється з використанням такої системи.

Інформація про рішення, прийняті державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, щодо необхідності проведення контролю безпосередньо на судні, передається агентській організації (морському агентові).

Прикордонний, митний та інші види контролю суден закордонного плавання, розклад або графік руху яких передбачає послідовний захід у межах територіального моря і внутрішніх вод України в декілька українських портів за місцем розташування одного митного органу, здійснюються тільки під час прибуття зазначених суден із-за кордону в перший порт України, а під час вибуття - тільки в останньому порту України.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

11. Контроль судна каботажного плавання здійснюється службою капітана морського порту після виконання митних формальностей. Про результати контролю судна каботажного плавання служба капітана морського порту інформує орган охорони державного кордону. Відповідна інформація передається оперативно-черговою службою органу охорони державного кордону в пункт пропуску через державний кордон, до якого прямує судно.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012; в редакції Постанови КМ № 553 від 03.07.2013}

Контроль українських та іноземних яхт здійснюється на спеціальних причалах (місцях), які визначаються в пункті пропуску для морського, річкового та поромного сполучення.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 491 від 07.07.2015}

Прикордонний контроль яхт здійснюється згідно із статтею 20 Закону України “Про прикордонний контроль”.

12. Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом або графіком руху.

13. Тривалість здійснення видів контролю у пунктах пропуску або пунктах контролю, як правило, не повинна перевищувати визначені контролюючими органами граничні часові нормативи здійснення контролю посадовими особами таких органів, які виконують свої функції у пунктах пропуску або пунктах контролю, та має бути такою, щоб забезпечити проведення мінімуму формальностей, необхідних для здійснення відповідного виду контролю.

{Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 679 від 08.09.2015}

Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів, у тому числі яхт, не оформлених у режим тимчасового ввезення, у пунктах пропуску не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п’ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

14. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках (зокрема, проходження через “зелені коридори”, зони спрощеного контролю) уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону і посадовими особами митного органу надано усний дозвіл на пропуск через державний кордон.

15. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами зазначених органів) про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю. У морських портах підрозділ охорони морського порту дає дозвіл на вивезення вантажів з території за наявності дозвільних відміток митного органу.

Інформація про вивезення вантажів з території морського порту надається підрозділу охорони державного кордону, а у разі наявності інформаційної системи портового співтовариства - через таку систему.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

16. Контролюючі органи, транспортні та інші організації і установи забезпечують інформування органів охорони державного кордону та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт (з пункту) пропуску транспортних засобів і товарів, результати їх контролю, пропущені та не пропущені через державний кордон транспортні засоби і товари, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Зазначені суб’єкти взаємодіють шляхом обміну інформацією, проведення нарад, спільних інструктажів.

У разі виникнення в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пунктів пропуску, контролюючі органи в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.

17. У пунктах пропуску відповідно до міжнародних договорів посадові особи органів охорони державного кордону організовують і щодоби уточнюють (з урахуванням інформації, що надходить від консультаційних пунктів) з представниками контролюючих органів суміжної держави питання щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, їх передачі, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон.

18. Діяльність контролюючих органів, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

19. Вимоги, передбачені цією типовою технологічною схемою, застосовуються у технологічних схемах пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, що затверджуються керівником органу охорони державного кордону для кожного пункту пропуску.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

1. Ця Типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі - автомобільні транспортні засоби і товари), у пунктах пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).

2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митними органами відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

3. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

4. Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється:

у разі ввезення на митну територію України - після проведення прикордонного контролю;

у разі вивезення за межі митної території України - до початку проведення прикордонного контролю.

5. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється митними органами за участю державних органів, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних засобів і товарів (далі - контролюючі органи), у встановленому законодавством порядку. Митні органи координують роботу із здійснення інших видів контролю у пунктах пропуску.

6. Під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів митні органи у пунктах пропуску здійснюють:

реєстрацію прибуття автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або їх вибуття з митної території України;

перевірку комплектності документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також відомостей, зазначених у цих документах;

облік та реєстрацію автомобільних транспортних засобів і товарів, результатів їх митного контролю та митного оформлення;

контроль за дотриманням установлених законодавством строків тимчасового ввезення автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або їх тимчасового вивезення з митної території України;

контроль за дотриманням установлених законодавством умов здійснення транзиту автомобільних транспортних засобів і товарів митною територією України;

застосування у випадках, установлених законодавством, заходів гарантування доставки автомобільних транспортних засобів і товарів до митниць призначення;

контроль за дотриманням вимог законодавства, якими встановлено заборони або обмеження стосовно переміщення автомобільних транспортних засобів і окремих видів товарів через митний кордон України;

аналіз та оцінку ризиків, у тому числі з використанням документальних профілів ризику або електронних профілів ризику, включених до відповідних програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби;

митний огляд (огляд та переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян);

контроль за проведенням установлених законодавством державних видів контролю, яким підлягають автомобільні транспортні засоби і товари, в пунктах пропуску та визначенням форм їх проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів);

прийняття рішення про вжиття заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України;

взаємодію з іншими державними контрольними органами під час проведення встановлених законодавством необхідних для автомобільних транспортних засобів і товарів видів контролю;

нарахування митних платежів, передбачених законодавством під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску, а також контроль за повнотою їх стягнення;

оформлення встановлених законодавством митних документів за результатами митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів;

ідентифікацію автомобільних транспортних засобів і товарів у випадках та порядку, встановлених законодавством;

прийняття рішення щодо пропуску або відмови у пропуску автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або за межі митної території України, випуску товарів.

7. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється шляхом застосування таких форм митного контролю:

перевірка документів та відомостей, які відповідно до законодавства надаються митним органам під час переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України;

митний огляд (огляд та переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян);

усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;

облік автомобільних транспортних засобів і товарів;

взяття проб (зразків) товарів;

використання службових собак, технічних та спеціальних засобів контролю;

подання запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, наданих митним органам.

8. Митні органи під час здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску через державний кордон проставляють на митних, товаросупровідних (товаротранспортних) документах відповідні відмітки, печатки та штампи, а також вносять відповідну інформацію до журналів, у тому числі електронних, чи інших документів, які використовуються митними органами, відповідно до порядку, визначеного Мінфіном, нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

9. Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, а також автомобільні транспортні засоби, якими вони переміщуються, пред’являються у незмінному стані для митного контролю, а документи на ці товари та транспортні засоби подаються митним органам не пізніше ніж через три години після їх прибуття у пункт пропуску.

Порожні транспортні засоби і транспортні засоби, в яких перевозяться пасажири, у разі в’їзду на митну територію України декларуються митним органам не пізніше ніж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску, а в разі виїзду за межі митної території України - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України.

10. Декларування автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

11. Для здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів декларант, уповноважена ним особа або перевізник подають митним органам документи в паперовій або електронній формі, що містять відомості про автомобільні транспортні засоби і товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про їх пропуск через митний кордон України.

12. Переміщення та митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для переміщення автомобільних транспортних засобів за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобільних транспортних засобів і товарів (у разі неможливості розмежування смуг руху - у визначених місцях режимних зон пунктів пропуску - боксах поглибленого огляду, на оглядових майданчиках тощо).

Смуги руху, позначені символами зеленого кольору (“зелений коридор”), призначені для переміщення товарів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню. Декларування автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється шляхом вчинення дій.

Смуги руху, позначені символами червоного кольору (“червоний коридор”), призначені для переміщення всіх інших автомобільних транспортних засобів і товарів.

13. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України, самостійно обирає смугу руху (“зелений” або “червоний” коридор) для проходження митного контролю.

14. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами зеленого кольору (“зелений коридор”), у пункті пропуску здійснюється у спрощеному порядку, з однією зупинкою автомобільного транспортного засобу на смузі руху та, як правило, без виходу з нього водія та пасажирів.

Посадова особа органу охорони державного кордону безпосередньо в процесі здійснення паспортного контролю інформує посадову особу митного органу про громадян, які в’їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби.

15. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору (“червоний коридор”), у пункті пропуску здійснюється трьома етапами.

Перший етап - попередні операції.

Для здійснення митного контролю декларант, уповноважена ним особа або перевізник надають посадовій особі митного органу документи, визначені Митним кодексом України. На прийнятих документах проставляється відбиток штампа “Під митним контролем”. Після цього здійснюється перевірка комплектності наданих документів, цілісності накладеного митного забезпечення, а також загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів.

Другий етап - здійснення інших видів контролю.

Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

Контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами здійснюється посадовою особою митного органу в частині та у порядку, визначеному законодавством.

Третій етап - закінчення митного контролю.

Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю щодо цих автомобільних транспортних засобів і товарів.

Посадова особа митного органу за результатами системи управління ризиками у порядку, визначеному Держмитслужбою, приймає рішення про проведення огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним контролем, ручної поклажі та багажу, та обсяг його проведення.

Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу може здійснюватися посадовими особами митного органу разом з органом охорони державного кордону із залученням посадових осіб інших контролюючих органів, які здійснюють визначені законодавством види державного контролю у пунктах пропуску, за ініціативою посадових осіб митного органу або зазначених державних контролюючих органів відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.

У разі виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на автомобільні транспортні засоби і товари, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем, а також за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення таких автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної інформації від правоохоронних органів, може проводитися переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів.

Про результати огляду та переогляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт за формою, встановленою Мінфіном.

Після здійснення інших видів контролю митний орган згідно із законодавством справляє митні платежі, що підлягають сплаті в пунктах пропуску.

16. За результатами митного контролю митні органи приймають одне з таких рішень про:

проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення митними органами приймається, як правило, протягом однієї доби.

17. Автомобільні транспортні засоби і товари, не пропущені через митний кордон України та передані для зберігання митному органу, перебувають під митним контролем протягом строку, встановленого законодавством.

18. Митний орган може застосовувати до автомобільних транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним контролем, засоби забезпечення ідентифікації у порядку, визначеному законодавством.

19. За згодою перевізника або експедитора чи уповноваженої особи митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів відповідно до передбачених пунктом 15 цієї Типової технологічної схеми етапів. Переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів із зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу або у зворотному напрямку здійснюється під контролем митного органу з повідомленням про це органу охорони державного кордону.

20. За наявності обґрунтованих причин посадова особа митного органу на будь-якому етапі митного контролю може відмовити в митному оформленні чи пропуску автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон. У цьому разі митний орган зобов’язаний видати заінтересованій особі картку відмови в прийнятті митної декларації або митному оформленні товарів і транспортних засобів комерційного призначення (із зазначенням причини) в порядку, встановленому Мінфіном.

21. Пропуск через митний кордон України транзитних товарів та автомобільних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними договорами порядку.

22. У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити заходів, передбачених законодавством.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

1. Ця Типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі - водні транспортні засоби і товари), у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).

Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Мінфіном.

2. Митний контроль водних транспортних засобів і товарів (вантажів) здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

3. Терміни, що використовуються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:

вантажні документи - коносаменти (штурманські розписки), маніфести, каргоплани, річкові накладні та інші документи, які є підставою для перетинання митного кордону України водними транспортними засобами і товарами;

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

генеральна (загальна) декларація - документ, що містить загальні відомості про судно і наявність чи відсутність на борту вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які є в судновій аптечці, а також про суднову касу;

декларація про особисті речі членів екіпажу судна - документ, що використовується для митного оформлення суден закордонного плавання, де наводяться відомості про наявність у членів екіпажу товарів, валюти та цінностей;

доручення на навантаження - документ, що подається митному органу декларантом або уповноваженою ним особою, містить реквізити відправника, одержувача вантажу, назву і характеристику водних транспортних засобів і товарів та після засвідчення його митним органом є підставою для навантаження судна;

коносамент, річкова накладна - документи, що регулюють правовідносини між відправником, перевізником та одержувачем транспортних засобів і товарів, свідчать про прийняття перевізником транспортних засобів і товарів, відомості про які наведено в коносаменті, річковій накладній, і є документами, що підтверджують наявність і зміст договору перевезення судном;

маніфест - перелік коносаментів;

представник агентської організації (морський агент) - суб’єкт підприємницької діяльності, представник судновласника, який згідно з договором морського агентування за винагороду зобов’язується надавати послуги в галузі торговельного мореплавства;

судно закордонного плавання - українське або іноземне судно, яке прибуває на митну територію України або вибуває за її межі;

суднова роль - список осіб суднового екіпажу.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному кодексі України, Кодексі торговельного мореплавства України, Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року.

4. Митний контроль водних транспортних засобів і товарів здійснюється митним органом в зонах митного контролю на територіях морських та річкових портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень.

Митний контроль в акваторіях портів здійснюється за погодженням з органом охорони державного кордону.

5. Агентська організація (морський агент) зобов’язана не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України подати митному органу, в зоні діяльності якого розташований такий порт, інформацію в електронному вигляді за формою, встановленою Мінфіном, про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України. Така інформація використовується митним органом виключно для визначення форми та обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.

Порядок і форма подання інформації про товари, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, встановлюються державними органами, які здійснюють такі види контролю.

У разі коли агентською організацією (морським агентом) митному органу, в зоні діяльності якого розташований порт, не подано в установленому порядку інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання заходити до акваторії порту.

Положення абзацу третього цього пункту не застосовуються до судна закордонного плавання, яке заходить у порт у зв’язку з дією обставин, що мають характер непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей.

6. Місця стоянки суден закордонного плавання, посадки і висадки пасажирів визначаються адміністрацією порту за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону. Адміністрація порту не дозволяє капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу у відповідному судновому документі. Для тимчасового виходу судна закордонного плавання з порту у зв’язку з дією обставин, що мають характер непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей наявність дозволу митного органу не обов’язкова. Про такі події адміністрація порту негайно інформує митний орган.

7. Митний контроль товарів, що перевозяться членами екіпажів суден, здійснюється, як правило, на борту таких суден.

Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами, як правило, здійснюється в оглядовому залі порту.

8. Митний контроль суден закордонного плавання, що плавають під іноземним прапором, може здійснюватися документально за умови постійного перебування суден під контролем митного органу в зонах митного контролю пунктів пропуску (пунктів контролю).

9. У разі коли є підстави вважати, що судна закордонного плавання і товари переміщуються через митний кордон з порушенням норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів з питань митної справи, здійснюється митний огляд суден, а також транспортних засобів перевізників, товарів та особистих речей, що переміщуються ними.

10. У разі виявлення фактів порушення законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення суден закордонного плавання, а також транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити заходів, передбачених законодавством.

Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територію України або вибувають за її межі

11. Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється, як правило, документально у приміщеннях митних органів.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

12. Члени комісії та особи, яким дозволено відвідання судна закордонного плавання під час здійснення контролю, не повинні вносити на судно та виносити з нього предмети, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов’язків.

Митний контроль товарів, валютних та інших цінностей осіб, яким дозволено відвідання судна закордонного плавання під час здійснення контролю комісією, провадиться шляхом усного або письмового декларування.

13. Під час перебування судна закордонного плавання під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.

14. Митний контроль суден закордонного плавання відповідно до послідовності їх прибуття здійснюється цілодобово у такій черговості:

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 491 від 07.07.2015}

1) аварійні судна;

2) пасажирські судна;

3) вантажно-пасажирські судна;

4) лінійні судна;

5) танкерні судна;

6) інші судна у порядку їх прибуття.

Митний контроль пасажирських суден закордонного плавання здійснюється позачергово відповідно до графіка їх руху, завчасно погодженого з митним органом та органом охорони державного кордону.

15. У разі необхідності проведення санітарно-епідеміологічного контролю на судні контролюючі органи розпочинають роботу після завершення медичного (санітарного) огляду членів екіпажу.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній (загальній) декларації.

Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає з використанням наявних засобів комунікації документи, передбачені Митним кодексом України, зобов’язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання за формою, встановленою Мінфіном, і зобов’язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна.

Подані документи повинні бути скріплені печаткою судна, засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном або уповноваженим працівником агентської організації (морським агентом). Посадова особа митного органу здійснює оформлення поданих документів у порядку, встановленому Мінфіном.

Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що заповнюється в установленому Мінфіном порядку.

Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі - яхти) та ввозяться (вивозяться) з метою некомерційного використання, декларуються із застосуванням декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти, форма якої наведена у додатку до цієї Типової технологічної схеми (далі - декларація яхти), з одночасним наданням зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України). У разі перебування яхти у пунктах пропуску менш як 30 днів її декларування може здійснюватися із застосуванням генеральної (загальної) декларації.

У такому випадку зазначені в абзаці другому цього пункту документи не подаються, зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання не оформлюється.

Форма декларації яхти оприлюднюється ДФС на її веб-сайті.

Допускається подання митному органові декларації яхти, заповненої англійською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову. Якщо використовується декларація яхти на паперовому носії і в полі будь-якої графи такої декларації не вистачає місця для внесення необхідних відомостей, відомості зазначаються на окремому аркуші, який є невід’ємною частиною декларації та завіряється капітаном у порядку, встановленому для декларації яхти. При цьому у відповідній графі декларації яхти вчиняється запис “Див. доповнення”. У разі електронного набору допускається за необхідності збільшення кількості рядків у відповідних розділах декларації яхти.

Декларація яхти оформлюється у трьох примірниках. Один примірник декларації яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митного органу на контролі, другий - у справах органу охорони державного кордону, а третій передається капітанові яхти для зберігання у справах судна. Декларація яхти зберігається у справах яхти, застосовується для декларування такої яхти під час вибуття за межі митної території України (повернення в Україну), здійснення її митного контролю та митного оформлення.

При цьому зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) яхти реєструється в журналі обліку зобов’язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання за номером декларації яхти.

До залишення яхтою територіального моря України декларація яхти подається посадовим особам ДФС на їх вимогу.

На вимогу посадових осіб органу охорони державного кордону та митного органу капітан яхти повинен пред’явити документ, що підтверджує право власності на яхту, та свідоцтво про право плавання під прапором держави.

За наявності декларації яхти дозволяється плавання яхти у територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перебування на пристанях, причалах і в пунктах базування (за винятком районів, закритих для плавання і перебування).

Декларування товарів, що під час стоянки залишаються на борту яхти і будуть вивезені за межі митної території України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про такі товари зазначаються у декларації яхти або декларації про припаси (суднові припаси).

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

17. Митний огляд судна закордонного плавання здійснюється з метою перевірки відомостей, зазначених у документах. На суднові приміщення з предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, накладається митне забезпечення у порядку, встановленому Мінфіном.

18. У разі виявлення контрабанди, порушення митних правил посадова особа митного органу має право продовжити строк перебування судна закордонного плавання під митним контролем.

19. Після закінчення митного контролю митний орган проводить реєстрацію документів, у яких відображаються результати митного контролю та митного оформлення, і веде їх облік у порядку, встановленому Мінфіном.

Митний контроль транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного плавання

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

21. У разі здійснення митного контролю суден документально у приміщеннях митних органів представник агентської організації (морський агент) здійснює на судні пломбування кімнати для збереження зброї (сейфа), інших приміщень, в яких зберігаються підконтрольні товари, зокрема суднові запаси, лікарські засоби, валютні цінності.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

22. Митний орган веде облік транспортних засобів і товарів, що вивантажуються із судна закордонного плавання.

У разі виявлення розбіжностей між фактичною кількістю транспортних засобів і товарів та даними, зазначеними у вантажних документах, або у разі виявлення пошкоджених із слідами розпакування вантажних місць капітаном судна або іншою уповноваженою перевізником особою складається акт-повідомлення, який підписується представниками адміністрації порту і митного органу.

Після розвантаження судна закордонного плавання в генеральному акті, який підписується представниками адміністрації порту, митного органу і судна, зазначається кількість місць та маса зданих судном і прийнятих портом товарів. Один примірник генерального акта зберігається в митному органі.

23. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення таких видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.

24. За згодою декларанта чи уповноваженої ним особи митний контроль товарів, що перевозяться у контейнерах, може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів (автотерміналів, автопортів). Переміщення товарів у контейнерах із зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу (автотермінала, автопорту) або у зворотному напрямку здійснюється під контролем митного органу відповідно до технологічної схеми, що затверджується керівником митного органу за погодженням з керівниками органу охорони державного кордону, порту та вантажного митного комплексу (автотермінала, автопорту).

25. Дозвіл митного органу на вивезення транспортних засобів і товарів із зони митного контролю і порту надається на підставі оформлених митних декларацій або інших документів, передбачених законодавством з питань державної митної справи, у порядку, встановленому Мінфіном.

Перебування в зоні митного контролю транспортних засобів і товарів, митне оформлення яких закінчено, не допускається, крім випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної і технологічної діяльності порту або митний орган одержав від інших контролюючих органів інформацію про можливе порушення законодавства під час митного оформлення цих транспортних засобів і товарів.

26. Митний орган забезпечує зберігання документів, що були підставою для пропуску суден закордонного плавання і товарів через митний кордон України, у порядку і строки, встановлені Мінфіном.

27. У разі надходження на територію порту транспортних засобів і товарів, що переміщуються під митним контролем, митний орган підтверджує їх надходження у порядку, встановленому Мінфіном.

28. До початку завантаження на судно закордонного плавання транспортних засобів і товарів декларант або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження. Підставою для оформлення такого доручення є митна декларація з відміткою митного органу про закінчення митного контролю.

У разі надходження транспортних засобів і товарів, що були оформлені в інших митних органах і перебувають під митним контролем, разом з митною декларацією подаються товаросупровідні (товаротранспортні) документи.

Оформлене митним органом доручення на навантаження є підставою для завантаження зазначених у ньому транспортних засобів і товарів на судно закордонного плавання.

З метою запобігання простою транспортного засобу дозволяється оформлення доручень на навантаження за відсутності оригіналу митної декларації. Пропуск через митний кордон транспортних засобів і товарів здійснюється тільки за умови надання оригіналу митної декларації з відміткою митного органу про закінчення митного оформлення.

Внесення змін до доручення на навантаження здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою тільки з дозволу митного органу.

29. Після закінчення завантаження судна закордонного плавання декларант або уповноважена ним особа подає митному органу вантажні документи для пропуску транспортних засобів і товарів через митний кордон.

30. Під час здійснення митного контролю транспортних засобів і товарів, що завантажуються на судна закордонного плавання (вивантажуються із суден), митні органи мають право використовувати документи, передбачені правилами роботи портів.

31. Після завершення митного контролю вибуття судна в приміщеннях митних органів та/або контролю на судні митний орган документально підтверджує пропуск транспортних засобів і товарів через митний кордон у порядку, встановленому Мінфіном.

У разі коли розклад або графік руху суден закордонного плавання передбачає послідовний захід у межах територіального моря і внутрішніх вод України у декілька українських портів за місцем розташування одного митного органу, підтвердження пропуску транспортних засобів і товарів через митний кордон здійснюється тільки під час вибуття з останнього порту України.

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

{Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}


Додаток

до Типової технологічної схеми здійснення

митного контролю водних транспортних засобів

перевізників і товарів, що переміщуються ними,

у пунктах пропуску через державний кордон

ДЕКЛАРАЦІЯ

тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

1. Ця Типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі - залізничні транспортні засоби і товари), у пунктах пропуску (пунктах контролю) для залізничного сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).

2. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

3. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

4. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється митними органами у взаємодії з державними органами, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю залізничних транспортних засобів і товарів, у встановленому законодавством порядку. Митні органи координують роботу із здійснення інших видів контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю).

5. Терміни, що використовуються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:

відправка - товар, прийнятий до перевезення від одного вантажовідправника за однією залізничною накладною на одній станції відправлення на адресу одного вантажоодержувача на одну станцію призначення;

залізнична накладна - основний перевізний документ установленої форми, що подається залізниці вантажовідправником разом з товаром і супроводжує товар на всьому шляху перевезення до станції призначення. Накладна є обов’язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення товару, яка укладається між вантажовідправником і залізницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача, та одночасно є договором на заставу товару для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення;

календарний штемпель станції - штемпель з найменуванням (кодом) залізничної станції та датою, відбиток якого проставляється працівниками залізничної станції на перевізних документах, що підтверджує виконання залізницею операцій з приймання товару до перевезення, його прибуття на станцію призначення, вивантаження та оформлення видачі;

митниця відправлення (станція відправлення) - митний орган (залізнична станція) на території України, де починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;

митниця призначення (станція призначення) - митний орган (залізнична станція) на території України, де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;

натурний лист - документ, який використовується для номерного обліку вагонів на залізничних станціях у разі передачі вагонів однією залізницею іншій і який містить дані про склад поїзда (номера вагонів), його масу, умовну довжину, станцію відправлення та призначення, відомості про засоби ідентифікації;

прикордонна передавальна станція - остання перед кордоном із суміжною державою під час вивезення товарів, перша - під час їх ввезення дільнична чи сортувальна залізнична станція, на якій виконуються операції з огляду вагонів, оформлення перевізних документів, а також здійснюються всі передбачені законодавством види контролю для товарів, що переміщуються залізничним транспортом;

технологічна схема роботи станції - документ, у якому визначається порядок організації роботи станції, зокрема послідовність і строки виконання операцій з огляду залізничних транспортних засобів, їх завантаження і розвантаження, оформлення перевізних документів.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

6. У випадках, передбачених міжнародними договорами, залізничний транспортний засіб (завантажений або порожній) переміщується через митний кордон України без декларування.

7. Митний контроль та митне оформлення військових залізничних транспортних засобів, військової техніки, товарів, що перевозяться підприємствами спецзв’язку, здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням специфіки перевезення.

8. Товари, ввезення яких заборонено законодавством, не пропускаються на митну територію України та в установленому порядку підлягають поверненню за кордон, як правило, в день їх ввезення. У разі відсутності технічних і технологічних можливостей вивезти такі товари протягом доби залізниця надає митниці відправлення письмове підтвердження даного факту.

9. Порядок взаємодії посадових осіб митних органів, які здійснюють митні формальності з товарами, що переміщуються залізничними транспортними засобами, і працівників залізниць України встановлюється Мінфіном разом з Мінінфраструктури у разі:

переадресування, аварії, відчеплення вагонів або дії обставин, що мають характер непереборної сили, та повернення помилково відправлених товарів;

здійснення митного контролю залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього);

переміщення багажу (вантажобагажу), що в пасажирських поїздах міжнародного сполучення, у складі якого є багажні вагони;

застосування електронного документообігу тощо.

10. Декларування залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього), що використовується для перевезення у міжнародному сполученні товарів, пасажирів і для технічного обслуговування ділянок залізниць України, що проходять територією інших держав, здійснюється шляхом подання митному органові в пункті пропуску (пункті контролю) або на прикордонній передавальній станції, або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу інформації про такі залізничні транспортні засоби та мету їх переміщення (під навантаження, повернення, технічне обслуговування ділянок залізниць України тощо), зазначені у передатній відомості, перевізних документах чи натурному листі.

Декларування залізничного рухомого складу, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, оренди (у тому числі приписаних до залізниць інших держав), лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації, заповненої в установленому порядку.

11. Митний контроль за переміщенням через митний кордон України залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього) здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки відомостей, зазначених у документах, що подаються для здійснення митних процедур. Для цілей митного контролю використовується інформація, що міститься в автоматизованому банку даних Укрзалізниці. Порядок подання такої інформації встановлюється наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, та центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту.

12. Митне оформлення товарів, що перевозяться залізничними транспортними засобами, здійснюється в будь-якому митному органі з їх пред’явленням.

13. Наявність на транспортних документах відбитка календарного штемпеля станції, що приймає товари до перевезення, свідчить про зобов’язання залізниці щодо перевезення цих товарів та дотримання митних правил, установлених законодавством.

14. У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення залізничних транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити необхідних заходів, передбачених законодавством.

Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що ввозяться на митну територію України

15. Працівники прикордонної передавальної станції інформують митний орган про перетинання митного кордону залізничними транспортними засобами.

Для здійснення митного контролю працівники прикордонної передавальної станції подають посадовим особам митного органу документи, визначені Митним кодексом України.

16. Посадові особи митного органу і працівники прикордонної передавальної станції проводять перевірку кількості та номерів залізничних транспортних засобів, що надходять, цілісності пломб, запірно-пломбувальних пристроїв, стану збереження товарів на відкритому рухомому складі в порядку і строки, встановлені технологічною схемою роботи станції, погодженою з відповідним митним органом та органом охорони державного кордону.

17. Посадова особа митного органу реєструє подані для здійснення митного контролю документи, перевіряє відповідність даних, зазначених у них, даним, що містяться в передатній відомості, а також комплектність необхідних товаросупровідних документів.

18. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013}

19. За результатами митного контролю посадова особа митного органу приймає рішення про:

здійснення митного оформлення товарів;

відправлення товарів на митну територію України у митницю призначення під митним контролем;

повернення товарів за межі митного кордону України (у тому числі за заявою вантажовласника або вантажоперевізника);

неможливість пропуску товарів на митну територію України.

20. У разі прийняття рішення про здійснення митного оформлення посадова особа митного органу здійснює митні формальності відповідно до вимог Митного кодексу України.

21. У разі прийняття рішення про відправлення товарів у митницю призначення під митним контролем посадова особа митниці відправлення здійснює митні формальності щодо таких товарів відповідно до вимог Митного кодексу України.

На всіх перевізних, товаросупровідних документах і документах контролю доставки посадова особа митниці відправлення проставляє підпис і відбиток штампа “Під митним контролем”, крім випадків використання електронного документообігу.

22. У разі прийняття рішення про повернення товарів за кордон посадова особа митниці відправлення вчиняє запис “Підлягає поверненню” у передатній відомості і накладній під найменуванням товару, зазначає підстави для повернення та оформлює вмотивовану письмову відмову відповідно до Митного кодексу України. У разі повернення товарів з технічних чи комерційних причин, а також у випадках, зазначених у статті 21 Угоди про міжнародне вантажне сполучення, до перевізних документів додається акт загальної форми.

23. У разі прийняття рішення про неможливість пропуску товарів на митну територію Україну посадова особа митниці відправлення вчиняє запис “Пропуск заборонено” у передатній відомості і відповідних графах накладних під найменуванням товару і оформлює картку відмови, у якій зазначає підстави для прийняття такого рішення; запис завіряється підписом і відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи. Такі товари (вантажі) перебувають під митним контролем та під охороною залізниці до їх вивезення за межі митної території України.

Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що вивозяться за межі митної території України

24. Для здійснення митного оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України, декларант повинен подати митниці відправлення митну декларацію, заповнену відповідно до обраного митного режиму.

Митне оформлення товарів проводять посадові особи митниці відправлення.

Крім випадків застосування електронної митної декларації, підтвердженням надання права на переміщення товарів у митницю призначення є наявність відбитка особистої номерної печатки і штампа “Під митним контролем” посадової особи митниці відправлення у відповідних графах накладних, призначених для перевезення.

У разі оформлення електронної митної декларації відповідні відмітки на накладних, призначених для станції відправлення, митним органом не проставляються.

25. Працівник прикордонної передавальної станції інформує митний орган про прибуття товарів на станцію та подає документи для здійснення митного контролю відповідно до вимог Митного кодексу України.

26. Після прийняття рішення про пропуск товарів через митний кордон України примірники митної декларації у разі подання її на паперовому носії і передатної відомості залишаються в митниці призначення, а перевізні і супровідні документи повертаються прикордонній передавальній станції для подальшого перевезення.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

27. Залізничний транспортний засіб з товарами, який не був прийнятий суміжною державою і повернувся на прикордонну передавальну станцію, перебуває на коліях станції під митним контролем та охороною залізниці на підставі перевізних документів, згідно з якими він переміщувався за межі митної території України, до з’ясування обставин повернення і прийняття рішення щодо подальшого перевезення товарів.

Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що переміщуються територією України транзитом

28. Пропуск через митний кордон України транзитних товарів та залізничних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними договорами порядку.

29. Митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, заявлених до митного режиму транзиту, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого починається транзитне переміщення.

30. У разі надходження у митницю призначення частини партії товару, яка оформлена митницею відправлення в режимі транзиту по одному документу контролю доставки або накладній, допускається випуск за межі митної території України частини цієї партії за ксерокопією документа контролю доставки з поставленням її на контроль до повного випуску всієї партії товару з використанням наявної інформації в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.

31. Зміна митного режиму транзиту на митний режим імпорту здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

Така зміна режиму може бути здійснена тільки під час перебування товарів на станції (вузловій чи сортувальній), розташованій на шляху транзиту, визначеному митницею відправлення.

Митний огляд залізничних транспортних засобів і товарів

32. Митні органи мають право проводити митний огляд та переогляд залізничних транспортних засобів і товарів з метою перевірки законності переміщення, відповідності даних, наведених у перевізних та товаросупровідних документах, фактичним.

Посадова особа митного органу за результатами системи управління ризиками у порядку, визначеному Мінфіном, приймає рішення про проведення огляду залізничних транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним контролем, багажу (вантажобагажу) та обсяг його проведення.

33. У разі виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на товари та транспортні засоби, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем, а також за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення таких залізничних транспортних засобів і товарів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної інформації від правоохоронних органів, може проводитися переогляд залізничних транспортних засобів і товарів.

34. Про результати огляду (переогляду) складається акт за формою, встановленою Мінфіном.

35. Підприємства залізниці, які переміщують через митний кордон товари, на вимогу митного органу здійснюють завантаження, розвантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування та перепакування товарів, що підлягають митному контролю, а також відкривають приміщення, місткості та інші місця, де можуть перебувати такі товари.

36. Перевантаження товарів з одного виду транспорту на інший, а також з вагонів, що стоять на одній колії, у вагони, що стоять на іншій, через склад, рампу чи майданчик здійснюється під контролем митного органу, у зоні діяльності якого воно проводиться. Порядок перевантаження і контролю визначається технологічною схемою роботи станції, погодженою з митним органом і органом охорони державного кордону.

Здійснення митних формальностей у міжнародному пасажирському залізничному транспорті

37. Митний контроль та митне оформлення товарів (особистих речей), що належать пасажирам, і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється посадовими особами митних органів у зонах митного контролю в межах пунктів пропуску (пунктів контролю):

в оглядових залах, на перонах вокзалів залізничних станцій, у вагонах поїздів міжнародного пасажирського сполучення;

у приміщеннях для огляду товарів, що переміщуються через митний кордон України у несупроводжуваному багажі та вантажобагажі, - у багажних відділеннях залізничних станцій;

в інших місцях уздовж маршруту руху залізничного транспортного засобу, визначених за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону та центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.

38. Посадка і висадка пасажирів, що пройшли митний контроль та митне оформлення, а також завантаження і розвантаження товарів, відправлення пасажирських поїздів з місць стоянки здійснюються з дозволу митного органу і органу охорони державного кордону.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

1. Ця Типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України, Міжнародних стандартів та рекомендованої практики “Спрощення формальностей” (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію) послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників (далі - повітряні судна) і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі - товари), у пунктах пропуску для повітряного сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).

2. Митний контроль повітряних суден і товарів здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

3. Митний контроль повітряних суден і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

4. Терміни, що використовуються в цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:

генеральна декларація - документ, форма якого визначена Міжнародними стандартами та рекомендованою практикою “Спрощення формальностей” (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію), що містить відомості про власника повітряного судна або виконавця рейсу, а також реєстраційний номер повітряного судна або його військовий знак, номер і дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, час прибуття тощо;

вантажна відомість (каргоманіфест) - документ, у якому зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вага товарів, що завантажуються на борт, вивантажуються з борту повітряного судна, що перебуває під митним контролем, та інші відомості, що використовуються під час переміщення товарів;

міжнародний рейс - політ, виконання якого розпочинається та/або закінчується за межами України незалежно від кількості проміжних посадок на території України;

склад - склад магазину безмитної торгівлі, склад митного органу, що розміщені на території пункту пропуску, а також склад тимчасового зберігання та митний склад, розташовані на території аеропорту, у межах якого є пункти пропуску через державний кордон України;

{Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

технічна посадка - посадка повітряного судна в міжнародних аеропортах з некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів, завантаження/вивантаження товарів чи пошти) у зв’язку з метеорологічними умовами, для дозаправлення повітряного судна пально-мастильними матеріалами, з метою заміни екіпажу чи з інших причин.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

5. Митний контроль за міжнародними авіаційними перевезеннями здійснюється митним органом, розташованим у міжнародному аеропорту, разом з державними органами, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю під час переміщення товарів через державний кордон (далі - контролюючі органи).

6. У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення повітряних суден і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити необхідних заходів, передбачених законодавством.

7. Митний контроль повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, і товарів здійснюється:

таких, що прибувають на митну територію України, - після проведення прикордонного контролю;

таких, що вибувають з митної території України, - до початку прикордонного контролю.

У разі нетривалої стоянки повітряного судна відповідно до затвердженого розкладу руху митний контроль такого повітряного судна здійснюється одночасно з прикордонним контролем.

8. Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду повітряного судна і товарів, а також в інших формах, передбачених законодавством з питань державної митної справи.

За відсутності на борту повітряного судна товарів за рішенням посадової особи (старшого зміни) підрозділу митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення повітряного судна, митний контроль повітряного судна може здійснюватися документально без присутності посадових осіб митного органу на борту цього повітряного судна. Про таке рішення зазначена посадова особа (старший зміни) повідомляє представнику міжнародного аеропорту або перевізнику та органу охорони державного кордону. Документи на повітряне судно передаються представником перевізника для оформлення у підрозділ митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення повітряного судна.

Митний контроль повітряного судна, що виконує міжнародний рейс

9. Адміністрація міжнародного аеропорту щодня інформує митний орган (у строки та за формою, погодженою з митним органом) про план польотів повітряних суден на добу та протягом доби - про його поточне виконання.

10. Час початку митного контролю повітряного судна, що прибуває на митну територію України (вибуває з митної території України), встановлюється з урахуванням розкладу руху повітряного судна.

11. Декларування повітряного судна, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про таке повітряне судно зазначаються в генеральній декларації.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Для здійснення митного контролю командир повітряного судна подає документи, передбачені Митним кодексом України, та зобов’язання про реекспорт (реімпорт) повітряного судна за формою, встановленою Мінфіном.

Зобов’язання командира повітряного судна про реекспорт (реімпорт) повітряного судна не подається митному органу в разі:

здійснення міжнародних регулярних польотів на підставі міжнародних договорів України про повітряне сполучення;

перевезення вищих посадових осіб і офіційних державних делегацій;

переміщення через державний кордон повітряних суден з метою забезпечення ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії, катастрофи, епідемії;

переміщення через державний кордон повітряних суден у зв’язку з проведенням Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України за її межами або військовими формуваннями іноземних держав на території України заходів у рамках міжнародних договорів України, що передбачають відповідний механізм державного контролю за переміщенням таких повітряних суден.

Контроль за реекспортом (реімпортом) повітряного судна здійснюється митними органами на підставі інформації про виліт повітряного судна з аеропорту та приліт його в аеропорт України, яка щодня подається центральному органу виконавчої влади у сфері митної справи та Адміністрації Держприкордонслужби на безоплатній основі Державіаадміністрацією.

Порядок і форма подання інформації встановлюються Мінфіном та Адміністрацією Держприкордонслужби за погодженням з Державіаадміністрацією.

Декларування повітряного судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, оренди, лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації, заповненої у встановленому порядку.

12. Посадова особа митного органу здійснює оформлення та реєстрацію поданих документів у встановленому порядку.

13. Митний огляд чи переогляд повітряних суден здійснюється тільки в присутності представника перевізника.

14. Вибуття повітряного судна з митної території України дозволяється адміністрацією міжнародного аеропорту тільки після здійснення на цьому повітряному судні всіх передбачених законодавством видів контролю з дозволу митного органу і органу охорони державного кордону.

Митний контроль товарів, що ввозяться на митну територію України

15. Вивантаження товарів з борту повітряного судна після закінчення прикордонного контролю здійснюється уповноваженими представниками аеропорту, перевізника або власника товарів на підставі авіаційних вантажних накладних, каргоманіфесту, товаросупровідних документів з дозволу митного органу та під його контролем.

16. Уповноважені представники аеропорту, перевізника та митного органу заносять до каргоманіфесту відомості про вивантаження товарів, що надійшли без документів, та про пошкоджені місця (записи дублюються в авіаційних вантажних накладних).

Відомості про кількість місць, прийнятих до перевезення, засвідчуються підписами уповноважених представників аеропорту, перевізника та митного органу.

17. У разі вивантаження з повітряного судна товарів, пошти без розміщення на складі посадова особа митного органу робить відповідні відмітки в каргоманіфесті.

18. Товари з накладеним митним забезпеченням, які надійшли у спеціалізованих авіаційних контейнерах з пристроями для пломбування, переміщуються на склад із занесенням до каргоманіфесту даних про їх кількість та номерів накладеного забезпечення.

19. Каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні та товаросупровідні документи завіряються відбитком штампа “Під митним контролем” посадовою особою митного органу, яка дала дозвіл на вивантаження товарів з борту повітряного судна і перевезення їх на склад.

На підставі зазначених документів здійснюється контроль за переміщенням товарів з борту повітряного судна на склад.

20. Операції з переміщення товарів з борту повітряного судна на склад контролюються посадовими особами митного органу документально або безпосередньо.

21. Переміщення товарів на склад здійснюється транспортними засобами міжнародного аеропорту або перевізника спеціально встановленими адміністрацією аеропорту транспортними коридорами (маршрутами), погодженими з митним органом.

22. Підставою для вивантаження товарів з транспортного засобу міжнародного аеропорту або перевізника для розміщення на складі є наявність на каргоманіфесті відбитка штампа “Під митним контролем”, проставленого посадовою особою митного органу, яка контролює розміщення товарів на складі.

23. У разі пошкодження товарів, їх упаковки або маркування на складі уповноважені представники аеропорту, перевізника та/або власника товару складають у присутності посадової особи митного органу акт про це за формою, встановленою Мінфіном.

24. Вивезення товарів за межі складу дозволяється у разі:

оформлення товарів відповідно до заявленого митного режиму;

відправлення товарів під митним контролем до митниці призначення;

вивезення за межі митної території України товарів, ввезення яких на митну територію України заборонено, а також у разі відмови інших контролюючих органів пропустити товари на митну територію України;

в інших випадках, передбачених законодавством, за письмовим дозволом керівника митного органу.

25. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення таких видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.

{Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

Митний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України

27. Товари розміщуються на складі на підставі авіаційної вантажної накладної, товаросупровідних (товаротранспортних) документів з дозволу митного органу та під його контролем.

Документи, що є підставою для розміщення товарів на складі, реєструються в митному органі.

28. Підставою для вивезення товарів із складу для подальшого їх завантаження на борт повітряного судна та вивезення за межі митної території України є каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні (товаротранспортні) документи та документи, що свідчать про завершення митного оформлення.

29. У разі коли зауважень щодо відповідності товарів даним, зазначеним в авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних (товаротранспортних) документах і каргоманіфесті, немає, посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа “Під митним контролем” на каргоманіфесті і дає дозвіл на вивезення товарів із складу для завантаження на борт повітряного судна.

30. Переміщення товарів із складу у спеціальних авіаційних контейнерах з накладеним митним забезпеченням для завантаження на борт повітряного судна здійснюється із занесенням до каргоманіфесту даних про їх кількість та номерів накладеного забезпечення.

31. Після завантаження зазначених у каргоманіфесті товарів на транспортний засіб представника аеропорту або перевізника для вивезення із складу для завантаження на борт повітряного судна уповноважений представник аеропорту або перевізника робить у каргоманіфесті запис про кількість прийнятих до перевезення місць і засвідчує його своїм підписом. Один примірник каргоманіфесту передається до митного органу, посадова особа якого надала дозвіл на вивезення товарів із складу.

32. Операції з переміщення товарів із складу і завантаження на борт повітряного судна контролюються посадовими особами митного органу шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю, або з використанням інших форм контролю, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.

33. Документи, що є підставою для пропуску товарів через митний кордон, реєструються в митному органі та зберігаються ним у встановленому порядку.

Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами на борту повітряного судна

34. Митний контроль і митне оформлення товарів, що перевозяться пасажирами на борту повітряного судна, здійснюється посадовими особами митного органу в зоні митного контролю.

Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами, здійснюється з використанням двоканальної системи.

35. Вивантаження товарів, що перевозяться пасажирами як багаж, доставка їх у зону митного контролю після прибуття повітряного судна здійснюються уповноваженими представниками аеропорту або перевізника під контролем митного органу.

36. Товари, що перевозяться пасажирами, які прямують транзитом через територію України, як багаж, переміщуються уповноваженими представниками аеропорту або перевізника під контролем митного органу і завантажуються на борт повітряного судна, яке здійснюватиме їх подальше перевезення. У разі відсутності такого повітряного судна товари доставляються в зону митного контролю, де перебувають під контролем митного органу до прибуття повітряного судна, яке здійснюватиме їх подальше перевезення.

37. Товари, що перевозяться пасажирами як багаж, переміщуються на борт повітряного судна після закінчення їх митного оформлення з дозволу митного органу.

Посадка пасажирів на борт повітряного судна проводиться з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону за погодженням з командиром повітряного судна або уповноваженою особою перевізника.

Особливості митного контролю товарів та повітряного судна, що здійснює транзитні перевезення чи технічну посадку

38. Якщо під час виконання міжнародного рейсу повітряне судно здійснює внутрішні перевезення пасажирів і товарів територією України, митний контроль товарів здійснюється митними органами у першому міжнародному аеропорту прибуття повітряного судна на митну територію України та в останньому міжнародному аеропорту відправлення з митної території України.

Митний орган, який здійснює митний контроль такого повітряного судна і товарів, інформує про це митні органи, розташовані в місцях наступних посадок повітряного судна на митній території України.

39. Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами на борту повітряного судна, яке виконує внутрішній рейс, з подальшим перевантаженням цих товарів на борт повітряного судна, що виконує міжнародний рейс (далі - комбіновані перевезення), може здійснюватися митним органом, у зоні діяльності якого розташовано міжнародний аеропорт відправлення внутрішнього рейсу, в порядку, передбаченому у пункті 7 цієї Типової технологічної схеми. Зазначений митний орган інформує про здійснення митного контролю і митного оформлення таких товарів митний орган, у зоні діяльності якого здійснюватиметься перевантаження цих товарів на борт повітряного судна, що виконуватиме міжнародний рейс.

40. За наявності на борту повітряного судна, яке виконує внутрішній рейс з комбінованими перевезеннями, товарів, що перевозяться пасажирами між аеропортами, розташованими на митній території України, не з метою подальшого вивезення цих товарів за межі митної території України, митний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється в митному органі, у зоні діяльності якого розташовано останній міжнародний аеропорт відправлення з митної території України.

41. Вивантаження або завантаження товарів із складу на борт повітряного судна під час транзитних перевезень здійснюється згідно з пунктами 16-33 цієї Типової технологічної схеми.

42. У разі тривалої стоянки повітряного судна, що здійснило посадку під час виконання транзитного рейсу чи технічну посадку, та неможливості забезпечити постійний нагляд митного органу за повітряним судном на нього накладається митне забезпечення. Таке повітряне судно невідкладно передається перевізником за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону під охорону уповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони. При цьому складається акт приймання-передачі повітряного судна з товарами на зберігання під митним контролем у трьох примірниках. Один примірник акта надається перевізнику, другий - уповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони, третій - митному органу.

43. У разі коли немає підстав вважати, що на борту повітряного судна, яке здійснює технічну посадку, перебувають товари, ввезення в Україну та транзит яких через територію України заборонено, митний контроль здійснюється документально без присутності посадових осіб митного органу на борту цього повітряного судна.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 451

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1989 “Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52 ст. 2778).

2. Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 серпня 2005 р. № 810 “Про внесення зміни до пункту 18 Порядку здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 34, ст. 2080).

3. Постанова Кабінету Міністрів України  від 6 червня 2007 р. № 811 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 p. № 1989” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1722).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 53, ст. 1768).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 715 “Про доповнення Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон” (Офіційний вісник України, 2008 р., №  63, ст. 2126).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 279 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1989” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 759).

7. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 9 вересня 2009 р. № 992  (Офіційний вісник України, 2009 р., №  72, ст. 2487).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 539 “Про внесення змін до Порядку здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 50, ст. 1652).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 64 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1989” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 8, ст. 377).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 903 “Про внесення змін до пункту 5 Порядку здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2564).

Документи та файли

Сигнальний документ — f379218n405.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 21 травня 2012 р. № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними". Кабінет Міністрів України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 21 травня 2012 р. № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -