Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 20 травня 2013 р. № 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". 2013

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2013 р.

№ 363

Київ

Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 789 від 11.09.2013

№ 987 від 25.11.2015}

Відповідно до статті 3 Закону України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд.

70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2013 р. № 363

ПОРЯДОК

розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1. Цей Порядок визначає механізм розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що здійснюється державними замовниками на конкурсних засадах виходячи з принципів добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного і неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій вищих та професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти і наукових установ державної та комунальної форми власності - учасників конкурсу, що проводить державний замовник, у сфері управління якого вони перебувають (далі - конкурс).

2. Державними замовниками можуть бути міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, національні галузеві академії наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інший визначений Кабінетом Міністрів України державний орган - головний розпорядник бюджетних коштів.

3.

Виконавцями державного замовлення можуть бути вищі, професійно-технічні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, наукові установи державної та комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір та з якими укладено державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням.

4. Відбір виконавців державного замовлення проводиться конкурсною комісією, яка утворюється щороку державним замовником.

Склад конкурсної комісії, положення про її роботу, процедура проведення конкурсу, критерії конкурсного відбору, перелік та зразки конкурсної документації, вимоги до конкурсних пропозицій, форма державного контракту, який укладається державним замовником з виконавцем державного замовлення, що належить до сфери його управління, а також порядок внесення змін до державного контракту затверджуються відповідним державним замовником. Склад конкурсної комісії може змінюватися протягом року.

До складу конкурсної комісії включаються представники:

державного замовника;

МОН;

Мінекономрозвитку;

експертних рад при акредитаційній комісії;

Спільного представницького органу сторони роботодавців;

всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань;

органів студентського самоврядування.

Членами конкурсної комісії не можуть бути представники учасника конкурсу.

Державний замовник не пізніше як за п’ять робочих днів до проведення засідання конкурсної комісії попередньо надсилає членам конкурсної комісії матеріали, які будуть розглядатися на засіданні комісії щодо відбору виконавців державного замовлення.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

5.

Оголошення конкурсу здійснюється державними замовниками у п’ятиденний строк після затвердження в установленому законодавством порядку державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік.

6. Оголошення та інформація про проведення конкурсу публікуються в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційних веб-сайтах державного замовника та МОН.

7. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

місцезнаходження державного замовника;

обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у поточному році;

порядок надання роз’яснень з питань проведення конкурсу;

адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;

вимоги до конкурсних пропозицій;

критерії конкурсного відбору;

строк подання конкурсних пропозицій;

дата і час розгляду конкурсних пропозицій;

прізвище, ім’я та по батькові, посада і контактні телефони однієї чи кількох уповноважених осіб державного замовника.

8. Основними критеріями відбору виконавців державного замовлення є:

наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), свідоцтва про атестацію, документа, що підтверджує підготовку аспірантів (ад’юнктів), докторантів за відповідною науковою спеціальністю;

висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу;

погодження проектних показників обсягу державного замовлення з регіональними центрами зайнятості, а також з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевими органами управління освітою (відповідно до місцезнаходження навчального закладу, наукової установи, їх відокремлених структурних підрозділів);

показники економічної ефективності (зменшення витрат, показники фінансового добробуту, диверсифікація джерел доходу);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

показники якості наукової роботи (обсяг фінансування на проведення наукових робіт та досліджень (відсотків загального обсягу фінансування з державного бюджету та інших джерел), кількість публікацій та індекс цитування);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

показники комерціалізації наукових досліджень і розробок (кількість патентів, прибуток від комерціалізації);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

загальна чисельність студентів та відсоток загальної чисельності іноземних студентів, квота прийому сільської молоді та її виконання;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

кадрове забезпечення (чисельність штатних наукових та науково-педагогічних кадрів, кількість іноземних викладачів, що задіяні у навчальному процесі та науковій діяльності навчального закладу);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

міжнародна діяльність (кількість міжнародних дослідницьких або культурно-мистецьких проектів, місце показників у національних і міжнародних оцінках і рейтингах);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

зв’язки з випускниками, їх працевлаштування та кар’єрне зростання;

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу (наявність і доступ до Інтернету, наявність дослідних центрів, обладнаних кімнат і лабораторій, наявність технопарків, модернізація бібліотечних фондів, доступ до електронних бібліотек);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

соціальні показники (кількість студентів певних соціальних або національних груп (відсотків загальної чисельності студентів), доступ до освіти для студентів з обмеженими можливостями);

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

зв’язки з роботодавцями (кількість укладених договорів про працевлаштування випускників, кількість заявлених робіт, участь роботодавців у навчальному процесі).”.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}

Державний замовник може встановлювати також галузеві та інші критерії конкурсного відбору.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 987 від 25.11.2015}

9. Строк подання конкурсних пропозицій, що зазначається в оголошенні про проведення конкурсу, становить не менше ніж 15 робочих днів з дати його оприлюднення.

10. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому, або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються без розгляду.

11. Під час розгляду конкурсних пропозицій складається протокол, копія якого видається учасникам на їх запит протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного запиту.

12. Учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу та конкурсній документації, вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір.

13. Державний замовник у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати розгляду конкурсних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати конкурсу та визначає потенційних виконавців державного замовлення.

14. За результатами конкурсу державний замовник укладає з виконавцем державного замовлення державний контракт, у якому зазначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.

У разі потреби до державного контракту можуть вноситися зміни.

15. До завершення процесу оптимізації мережі вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та їх підпорядкування у разі, коли у сфері управління державного замовника перебуває один вищий навчальний заклад (професійно-технічний навчальний заклад, заклад післядипломної освіти) чи наукова установа, державний замовник доводить йому обсяги державного замовлення шляхом укладення з ним державного контракту, у якому зазначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, без проведення конкурсу.

{Порядок доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ № 789 від 11.09.2013}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 20 травня 2013 р. № 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". Кабінет Міністрів України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 20 травня 2013 р. № 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -