Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 8 вересня 1997 р. № 995 "Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії". 1997

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 1997 р.

№ 995

Київ

Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 663 від 11.05.2006

№ 436 від 07.05.2008}

{Дія Постанови не поширюється на реконструкцію або будівництво об'єктів згідно з планом заходів, затвердженим Постановою КМ № 1036 від 16.09.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 201 від 16.02.2011

№ 336 від 21.03.2011

№ 562 від 23.05.2011

Розпорядженням КМ

№ 763-р від 08.08.2011

Постановами КМ

№ 1041 від 12.10.2011

№ 90 від 30.01.2012

№ 181 від 07.03.2012

№ 317 від 18.04.2012

№ 404 від 23.05.2012

№ 711 від 06.08.2012

№ 890 від 01.10.2012}

{Додатково див.

Постанову КМ

№ 219 від 20.03.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 337 від 24.04.2013}

{Додатково див. Постанову КМ

№ 782 від 23.10.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 900 від 04.12.2013}

{Додатково див. Постанови КМ

№ 46 від 12.02.2014

№ 169 від 04.06.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 448 від 10.09.2014

№ 990 від 18.11.2015}

На виконання пункту 15 Указу Президента України від 28 лютого 1997 р. № 187 "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" і з метою ефективного використання бюджетних коштів у капітальному будівництві Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (додається).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}

2.

Установити, що фінансування капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюється лише за наявності погоджених та затверджених в установленому порядку титулів об’єктів.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у місячний термін привести свої рішення у відповідність із цією постановою.

4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики, Державному комітету статистики та Міністерству юстиції у тримісячний термін розробити і подати до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів, що випливають із цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 1998 року.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М.П.

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 24


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 1997 р. № 995

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 18 листопада 2015 р.

№ 990)

ПОРЯДОК

затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії

1. Титул об’єкта визначає основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва і містить такі відомості: найменування об’єкта та його місцезнаходження, найменування замовника, сфера управління, до якої він належить, галузь, характер будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення підприємства, об’єкта, споруди), обсяг капіталовкладень, вартість основних фондів та завдання щодо введення в дію потужностей на весь період будівництва з розподілом капітальних вкладень за роками з урахуванням тривалості будівництва.

2. Титул об’єкта, будівництво якого розпочинається в поточному році, та титул об’єкта, будівництво якого було розпочато у попередні роки, складаються за формою згідно з додатком 1 і затверджуються на весь період будівництва з визначенням джерел фінансування та розподілом за роками обсягів капітальних вкладень та завдань щодо введення в дію потужностей з урахуванням нормативної тривалості будівництва.

3. Показники титулів об’єктів є плановими як для замовника, так і для підрядника, зокрема щодо фінансування об’єктів будівництва, та засобом забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень.

Зміни до показників титулів об’єктів вносяться згідно з цим Порядком для їх затвердження.

4. Титули складаються тільки для тих об’єктів, які забезпечені затвердженою в установленому порядку проектною документацією, розробленою на обсяг робіт, який необхідно виконати у плановому році, робочою документацією.

5. Титули об’єктів, будівництво яких розпочинається, складаються тільки за умови забезпечення об’єктів, будівництво яких розпочато у попередні роки капітальними вкладеннями в обсягах, необхідних для завершення їх будівництва у визначені строки.

6. Титули об’єктів, фінансування будівництва яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, загальною кошторисною вартістю 120 млн. гривень і більше затверджуються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими органами державної влади та державними установами, державними науковими організаціями за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів.

7. Титули об’єктів, фінансування будівництва яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, загальною кошторисною вартістю до 120 млн. гривень затверджуються керівниками державних підприємств, установ, організацій та погоджуються органами, до сфери управління яких вони належать, та з головним розпорядником бюджетних коштів.

8. Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва складаються до початку будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 для фінансування проектно-вишукувальних робіт на всіх стадіях розроблення проектної документації.

Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва затверджуються та погоджуються в тому ж порядку, що і титули відповідних об’єктів, будівництво яких розпочинається, з урахуванням прогнозної вартості будівництва цих об’єктів.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}


Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ

об’єкта будівництва

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 436 від 07.05.2008, № 990 від 18.11.2015}

Додаток 2

до Порядку

ТИТУЛ

на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 436 від 07.05.2008, № 990 від 18.11.2015}

Документи та файли

Сигнальний документ — f7962n126.doc
Сигнальний документ — f7962n127.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 8 вересня 1997 р. № 995 "Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії". Кабінет Міністрів України. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 8 вересня 1997 р. № 995 "Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії". 1997

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -