ПОСТАНОВА від 7 вересня 1998 р. N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів". 1998

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 7 вересня 1998 р. N 1388

Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації

(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів,

автобусів, а також самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів,

мотоциклів усіх типів, марок і моделей,

причепів, напівпричепів, мотоколясок,

інших прирівняних до них

транспортних засобів та мопедів

{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ

N 1371 ( 1371-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 637 ( 637-99-п ) від 19.04.99

N 1276 ( 1276-2000-п ) від 18.08.2000

N 484 ( 484-2001-п ) від 07.05.2001

N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004

N 571 ( 571-2004-п ) від 29.04.2004

N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006

N 125 ( 125-2008-п ) від 27.02.2008

N 524 ( 524-2009-п ) від 21.05.2009

N 579 ( 579-2009-п ) від 10.06.2009

N 1371 ( 1371-2009-п ) від 23.12.2009

N 537 ( 537-2010-п ) від 30.06.2010

N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010

N 436 ( 436-2011-п ) від 20.04.2011

N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011

N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012

N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012

N 550 ( 550-2012-п ) від 20.06.2012

N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012

N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012

N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012

N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013

N 424 ( 424-2013-п ) від 19.06.2013

N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013

N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013

N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015

N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015

N 1118 ( 1118-2015-п ) від 09.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації),

зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок

і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних

до них транспортних засобів та мопедів, що додається. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від

23.12.2009 }

2.

Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної

реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок

і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені

постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873

( 873-93-п ) (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227;

1995 р., N 3, ст. 71).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року, крім

пункту 8-1 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів,

автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,

напівпричепів та мотоколясок, який набирає чинності з 1 квітня

2008 року. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125

( 125-2008-п ) від 27.02.2008 }

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 1998 р. N 1388

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2009 р. N 1371 ( 1371-2009-п )

ПОРЯДОК

державної реєстрації (перереєстрації),

зняття з обліку автомобілів, автобусів,

а також самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів,

мотоциклів усіх типів, марок і моделей,

причепів, напівпричепів, мотоколясок,

інших прирівняних до них транспортних засобів

та мопедів

Загальні положення

1. Цим Порядком встановлюється єдина на території України

процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку

автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих

на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,

причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них

транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби),

оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних

осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи

експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів

виконують обов'язки та реалізують права таких власників у межах

наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться

територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі -

сервісні центри МВС) з метою здійснення контролю за відповідністю

конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим

вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням

законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в

умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх

обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій. { Абзац

перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів

передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і

передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх

власників, які вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.

{ Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Порядок ведення Єдиного державного реєстру затверджується

МВС. { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

4. Сервісні центри МВС ведуть облік торговельних організацій,

підприємств-виробників та суб'єктів господарювання, діяльність

яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових

частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх номерними

знаками для разових поїздок, бланками актів приймання-передачі

транспортних засобів установленого зразка із сплатою вартості

зазначених номерних знаків і бланків, розробляють порядок видачі

таких бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають

відповідним військовим комісаріатам за їх запитами відомості про

державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних

засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них,

мотоциклів, мотоколясок та мопедів). { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від

18.11.2015 }

5. Особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність

згідно із законом.

Державна реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними

особами в сервісних центрах МВС. Транспортні засоби, що належать

декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх

письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі

відсутності одного із співвласників державна реєстрація

транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви.

Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально.

У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію або

тимчасового реєстраційного талону транспортних засобів щодо іншого

співвласника може бути зроблено запис: "__________________________ __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи)

є співвласником".

{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами

КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від

18.11.2015 }

Транспортні засоби, що належать фізичним особам -

підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують

такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі -

власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні

засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного

оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або

виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до

реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується

у разі подання документів, які підтверджують відсутність

можливості своєчасного її проведення власниками транспортних

засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини).

Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не

перереєстровані) в уповноважених органах МВС та без номерних

знаків, що відповідають державним стандартам, а також

ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають

записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені,

забороняється. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію

України для власного користування більш як на два місяці,

підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк,

визначений Держмитслужбою. Тимчасово ввезені транспортні засоби не

можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у

володіння або користування іншим особам. { Абзац третій пункту 7

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п )

від 09.11.2015 }

8. Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів

проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або

уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх

особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб

- нотаріально посвідчена довіреність), а також правомірність

придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі -

правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність

конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки

дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення

змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної

реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за

винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в

підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України

"Про дорожній рух") ( 3353-12 ). { Абзац перший пункту 8 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від

13.02.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

Документами, що підтверджують правомірність придбання

транспортних засобів, їх складових частин, що мають

ідентифікаційні номери, є оформлені в установленому порядку:

{ Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1118 ( 1118-2015-п ) від 09.12.2015 }

договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в

уповноваженому органі МВС бланках; { Абзац третій пункту 8 в

редакції Постанови КМ N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у

присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу

(міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші

договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на

транспортний засіб; { Абзац четвертий пункту 8 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 610 ( 610-2013-п ) від

01.08.2013; в редакції Постанов КМ N 904 ( 904-2015-п ) від

09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни,

поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори,

на підставі яких здійснюється набуття права власності на

транспортний засіб; { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

договори купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають

першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими

продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють

оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які

підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою і

скріплені печаткою; { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1118 ( 1118-2015-п ) від 09.12.2015 }

свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або

консульською установою, чи їх дублікати; { Абзац пункту 8 в

редакції Постанови КМ N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

рішення про закріплення транспортних засобів на праві

оперативного управління чи господарського відання, прийняті

власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими

управляти таким майном; { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N

941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

рішення власників майна, уповноважених ними органів про

передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність

чи з комунальної власності в державну власність; { Абзац пункту 8

в редакції Постанови КМ N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із

зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками

транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а

також ідентифікаційних номерів їх складових частин;

довідка органу соціального захисту населення або управління

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили

автомобіль або мотоколяску;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно

з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством,

яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний

пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції

транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із

зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу

та конкретного одержувача;

митна декларація ( 450-2012-п ) на бланку єдиного

адміністративного документа на паперовому носії або електронна

митна декларація, або видане митним органом посвідчення про

реєстрацію в уповноважених органах МВС транспортних засобів чи їх

складових частин, що мають ідентифікаційні номери; { Абзац пункту

8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п )

від 13.02.2012, N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012, N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

договір фінансового лізингу;

акт про проведений аукціон або постанова та акт про передачу

майна стягувачу в рахунок погашення боргу, видані органом

державної виконавчої служби; { Пункт 8 доповнено новим абзацом

згідно з Постановою КМ N 424 ( 424-2013-п ) від 19.06.2013 }

інші засвідчені та оформлені в установленому порядку

документи, що підтверджують набуття, перехід та припинення права

власності на транспортний засіб відповідно до закону. { Пункт 8

доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових

частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну

територію України, за електронною митною декларацією така

декларація, засвідчена електронним цифровим підписом

відповідальної посадової особи митного органу, передається за

допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам

МВС. { Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 87

( 87-2012-п ) від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 }

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували

в експлуатації і зняті з обліку в уповноважених органах МВС, крім

зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують

правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію

транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної

картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного

засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу

МВС про зняття транспортного засобу з обліку. Переобладнання (крім

переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження,

передача права користування і (або) розпорядження придбаних

транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах

МВС, не допускається. { Абзац пункту 8 із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови

сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів

(обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку

платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну

реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування

вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Форма бланків актів приймання-передачі транспортних засобів

підприємств - виробників таких засобів та їх складових частин, що

мають ідентифікаційні номери, наведена в додатку 6. { Абзац пункту

8 в редакції Постанови КМ N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013; із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 941 ( 941-2015-п ) від

18.11.2015 }

{ Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 600

( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

Перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання

чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня

2009 р. N 1371 ( 1371-2009-п ) "Про внесення змін до деяких

постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України,

2009 р., N 101, ст. 3521), може проводитися без подання

документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за

встановленою цим Порядком процедурою. { Пункт 8 доповнено абзацом

згідно з Постановою КМ N 436 ( 436-2011-п ) від 20.04.2011 }

9. До державної реєстрації не допускаються автобуси, що

переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших

функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня

2008 року.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку

розукомплектованих транспортних засобів, крім випадків

вибракування їх у цілому, не допускається. Розукомплектованими

вважаються транспортні засоби, в яких відсутня одна або більше

складових частин, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі,

рама, двигун).

{ Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ

N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 }

10. Державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в

експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за

умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки

(моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають

ідентифікаційні номери, обов'язковим вимогам правил, нормативів і

стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності

або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких

власники подають до сервісного центру МВС. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від

18.11.2015 }

11. Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів

або транспортних засобів, право власності на які встановлено за

рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду

із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових

частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - свідоцтво

про реєстрацію) або технічного паспорта (у разі їх наявності). До

реєстраційних документів додається договір купівлі-продажу, інший

документ, що встановлює право власності, або рішення Кабінету

Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку

розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим

органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 ( 985-2002-п

) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371), про

передачу цих транспортних засобів у разі конфіскації у власність

держави. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

Державна реєстрація проводиться:

транспортних засобів, що визнані в установленому порядку

безхазяйними, - на підставі документів, виданих уповноваженими

органами, а також договорів купівлі-продажу або інших документів,

які встановлюють право власності на такі засоби після їх

реалізації;

транспортних засобів, які за правом спадкування перейшли у

власність держави або подаровані державі власниками, - на підставі

рішень органів, визначених законодавством, та нотаріально

засвідчених документів, які встановлюють право власності, із

зазначенням в них марки, моделі, ідентифікаційних номерів

складових частин таких транспортних засобів, інших документів, що

підтверджують правомірність їх придбання новими власниками, а

також виданих на території України реєстраційних документів.

{ Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Абзац п'ятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ

N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

Державна реєстрація зазначених транспортних засобів, ввезених

на митну територію України без сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів), що передбачені законодавством під час

імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про

внесення таких податків і зборів (обов'язкових платежів), за

винятком безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів

та транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством

звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного запису у

свідоцтво про реєстрацію. { Абзац шостий пункту 11 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 537 ( 537-2010-п ) від

30.06.2010 }

12. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку

проводиться:

транспортних засобів дипломатичних представництв та

консульських установ, представництв міжнародних організацій в

Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу, акредитованих в

установленому порядку в МЗС, - сервісними центрами МВС за

клопотанням МЗС на підставі документів, зазначених у пункті 31

цього Порядку. Форма клопотання затверджується спільним наказом

МВС та МЗС; { Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

транспортних засобів іноземних організацій, які забезпечують

реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги

(виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами України,

інших представництв іноземних юридичних осіб, іноземних громадян

та осіб без громадянства - сервісними центрами МВС на загальних

підставах. { Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013, N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015 } { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 550 (550-2012-п ) від

20.06.2012 }

13. Транспортні засоби, які належать представництвам

державних підприємств, установ та організацій України і

експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без

реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС

та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком 2 або

накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних

документів.

14. Допускається державна реєстрація легкових автомобілів,

які складені самостійно з частин транспортних засобів, самостійно

сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних

автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів,

причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них

транспортних засобів і мопедів, виготовлених відповідно до

обов'язкових вимог норм і стандартів України, на підставі

документів, що підтверджують правомірність придбання складових

частин із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також

висновків Головного сервісного центру МВС та інших, визначених

Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій.

{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 600

( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від

09.11.2015 }

15. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації),

зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків реєстрації нових

транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів у

зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища,

імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є

власниками транспортних засобів, вибракування їх у цілому)

підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення

ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами,

зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За

результатами огляду в документах, які подаються для державної

реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт

огляду. Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних

документів на транспортний засіб (інших документів, які є

підставою для реєстрації транспортного засобу) проводиться за

заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних

номерів транспортного засобу і реєстраційних документів. Експертне

дослідження проводиться фахівцями експертної служби МВС або

судовими експертами державних спеціалізованих установ, які мають

присвоєну в установленому Законом України “Про судову експертизу”

( 4038-12 ) порядку кваліфікацію судового експерта з правом

проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями.

За результатами дослідження складається висновок експертного

дослідження, який додається до документів, що подаються для

державної реєстрації. Установлення відповідності конструкції,

перевірка за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою

базою даних про розшукувані транспортні засоби проводяться

уповноваженими особами сервісного центру МВС. { Абзац перший

пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87

( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012,

N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від

18.11.2015; в редакції Постанови КМ N 1118 ( 1118-2015-п ) від

09.12.2015 }

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку

транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без

ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи

кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими

(змінено один або кілька символів номера, замінено панель

(табличку) або частину панелі (таблички) з номером)

ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами)

не допускається. Перша державна реєстрація таких засобів,

а також ввезених на митну територію України транспортних засобів,

що розшукуються правоохоронними органами інших держав, не

проводиться. { Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша державна

реєстрація транспортних засобів проводиться тільки після

експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера.

{ Пункт 15 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою КМ

N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття

з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у

цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення або

підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному

власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером

двигуна після незаконного заволодіння таким засобом).

{ Пункт 15 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою

КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

На самостійно сконструйовані транспортні засоби та на

зареєстровані в уповноважених органах МВС транспортні засоби із

знищеними ідентифікаційними номерами їх складових частин (кузова,

шасі, рами) або на транспортні засоби, ідентифікаційні номери

складових частин яких пошкоджені під впливом корозії, знищені

(пошкоджені) чи підроблені внаслідок незаконного заволодіння або в

разі, коли проведена заміна таких складових частин після

дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спеціальні індивідуальні

номери чи здійснюється дублювання первинних ідентифікаційних

номерів складових частин (у разі встановлення відповідності

ідентифікаційного номера таким засобам) згідно з вимогами

міжнародних і державних стандартів. { Абзац п’ятий пункту 15 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 600 ( 600-2012-п )

від 27.06.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

У такому разі до реєстраційних документів та Єдиного

державного реєстру МВС вносяться в установленому порядку

відповідні відмітки. { Абзац шостий пункту 15 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від

09.11.2015 }

Комбінація символів, порядок їх нанесення та залучення до їх

нанесення спеціалізованих підприємств визначається МВС.

16. На зареєстровані в уповноважених органах МВС транспортні

засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки,

що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки -

на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, причіп та

напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних засобах

спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв. У

свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ідентифікаційний

номер двигуна не зазначається. { Абзац перший пункту 16 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від

09.11.2015 }

Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон

та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво

про реєстрацію та номерні знаки нового зразка.

Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків,

виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на

які вони видані, не дозволяється.

За бажанням власника транспортного засобу - фізичної особи

надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за

бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного

засобу передав у встановленому порядку право користування і (або)

розпорядження транспортними засобами, сервісний центр МВС видає за

зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон на

строк, зазначений у його заяві, або документах, які підтверджують

право користування і (або) розпорядження транспортним засобом.

{ Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

У графі талона "Особливі відмітки" робиться запис "Дійсний до ____________ 20__ р. за наявності свідоцтва про реєстрацію

транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ N ________".

Копія документа, що підтверджує право користування і (або)

розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що

необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона.

17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків

транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних

документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про

реєстрацію) вноситься запис "випробування" і видаються номерні

знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних

засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з

Головним сервісним центром МВС або державним підприємством

"Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний

інститут" (далі - державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект")

Мінінфраструктури. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87

( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від

09.11.2015 }

18. Замість утраченого або непридатного для користування

свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків

на підставі заяви власника або його представника видається нове

свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Замість утраченого свідоцтва про реєстрацію (технічного

паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви

власника або його представника сервісний центр МВС, в якому

проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної картки, яка

засвідчується підписом та печаткою адміністратора сервісного

центру МВС, із внесенням відповідних службових відміток. { Абзац

другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Знайдені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і

номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються

до сервісних центрів МВС. { Абзац третій пункту 18 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від

09.11.2015 }

{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 87

( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

22. Для проведення державної реєстрації нових транспортних

засобів, виготовлених в Україні шляхом їх переобладнання

суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з

переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року,

до сервісних центрів МВС подається також оформлене державним

підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головним сервісним

центром МВС і видане виробником свідоцтво про погодження

конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки

дорожнього руху. { Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012, N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних

документів.

23. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім,

реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного

віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально

засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. В

обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також

зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів)

неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про

заборону зняття з обліку транспортних засобів без їх дозволу та

дозволу органу опіки та піклування.

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження

щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку

транспортних засобів, які встановлювалися для неповнолітніх,

знімаються.

24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних

засобів здійснюється за місцем звернення власника або його

уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання)

фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в

реєстраційних документах зазначається місце реєстрації

(проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб -

місце проживання на підставі відповідних документів) або

місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється

транспортний засіб. { Абзац перший пункту 24 в редакції Постанови

N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Абзац другий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ

N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559

( 559-2010-п ) від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ N 600

( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

25. Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних

засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до

свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис "розстрочка"

повинен міститися в акті приймання-передачі транспортних засобів

за формою згідно з додатком 6). { Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ N 941

( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

27. Транспортні засоби, що придбаваються юридичною

особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх

лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу,

реєструються за лізингодавцем.

Після виконання договору фінансового лізингу транспортні

засоби знімаються з обліку відповідно до вимог пункту 42 цього

Порядку і реєструються за лізингоодержувачем на підставі

зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних

засобів за формою згідно з додатком 2.

Державна реєстрація ввезених в Україну

транспортних засобів

28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній

реєстрації на підставі заяв власників і митних декларацій

( 450-2012-п ) на бланку єдиного адміністративного документа на

паперовому носії або електронних митних декларацій або виданих

митними органами посвідчень про їх реєстрацію в сервісних центрах

МВС. { Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012, N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

У разі ввезення двох і більше транспортних засобів для

власних потреб за однією митною декларацією на бланку єдиного

адміністративного документа на паперовому носії такі засоби

реєструються на підставі засвідченої митним органом її копії, що

скріплюється особистою номерною печаткою працівника митної служби

та печаткою митного органу. { Абзац другий пункту 28 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від

28.11.2012 }

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають

ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого

відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з

реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають

ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними

особами, реєструються на підставі документів, що підтверджують

правомірність придбання транспортних засобів, передбачених пунктом

8 цього Порядку, та митних декларацій на бланку єдиного

адміністративного документа на паперовому носії або їх копій, що

скріплюються особистою номерною печаткою працівника митної служби

та печаткою митного органу. { Абзац третій пункту 28 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від

28.11.2012, N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових

частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною митною

декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом

відповідальної посадової особи митного органу, державна реєстрація

таких транспортних засобів і складових частин здійснюється на

підставі зазначеної митної декларації ( 450-2012-п ), отриманої

органами МВС від Держмитслужби за допомогою засобів

інформаційно-телекомунікаційних систем та розміщеної в

автоматизованій інформаційній системі "Митний документ". { Пункт

28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 87 ( 87-2012-п ) від

13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1081

( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 }

29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації

за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої

держави, обов'язковим є подання до сервісних центрів МВС

реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави.

{ Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904

( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ

N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

30. До реєстраційних та облікових документів вносяться

відомості про заборону відчуження і передачі права користування і

(або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного

вивезення та інші обмеження, що встановлюються митними органами.

{ Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2012-п ) від

13.02.2012 }

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 7 вересня 1998 р. N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів". Кабінет Міністрів України. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 7 вересня 1998 р. N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів". 1998

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -