ПОСТАНОВА від 17 вересня 2002 р. N 1394 "Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році"". 2002

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 17 вересня 2002 р.

N 1394

Київ

Про виконання завдань, що випливають з послань

Президента України до Верховної Ради України

"Європейський вибір. Концептуальні засади

стратегії економічного та соціального

розвитку України на 2002-2011 роки"

та "Про внутрішнє і зовнішнє

становище України у 2001 році"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003

N 499 ( 499-2004-п ) від 14.04.2004

N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004

N 738 ( 738-2007-п ) від 16.05.2007

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011

N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012

N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити розроблені міністерствами та іншими центральними

органами виконавчої влади заходи, які спрямовані на виконання

завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної

Ради України "Європейський вибір.

Концептуальні засади стратегії

економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"

( n0001100-02 ) та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у

2001 році" ( n0002100-02 ).

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ

N 738 ( 738-2007-п ) від 16.05.2007 }

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

врахувати заходи під час розроблення планів своєї діяльності на

2003 та подальші роки.

2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції

разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготувати

до 1 січня 2003 р. пропозиції щодо запровадження з 1 січня 2004 р.

у практику роботи цих органів системи стратегічного планування та

до 1 квітня 2003 р. визначити його методологію.

3. Міністерству економіки та з питань європейської

інтеграції, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції розробити

до 1 лютого 2003 р. проект методики проведення аналізу впливу

законодавчих та інших нормативно-правових актів на

соціально-економічний розвиток держави (із фінансовою оцінкою

зокрема) та подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 18

СХВАЛЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 вересня 2002 р. N 1394

ЗАХОДИ

щодо виконання завдань, які випливають з

послань Президента України до Верховної Ради України

"Європейський вибір.

Концептуальні засади стратегії

економічного та соціального розвитку України на

2002-2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє

становище України у 2001 році"

( У тексті заходів слово "Держкомсім'ямолодь" замінено

словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з Постановою КМ

N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Завдання, що випливає| Зміст заходу | Механізм | Термін | Виконавці | Очікуваний з послань Президента | | реалізації заходу | виконання | | результат України | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Підвищення ефективності державного управління

1. Удосконалення врегулювання на 1) проект Адміністративно- 2003 рік Мін'юст реалізація нормативно- законодавчому рівні процедурного кодексу Головдержслужба громадянами своїх правової процедури розгляду України Мінфін прав і свобод, їх бази з питань позасудового захисту Мінекономіки охорона та захист діяльності прав і свобод фізичних у разі порушення органів та юридичних осіб виконавчої влади

2) сприяння прийняттю 2002 рік Мін'юст визначення Закону України Головдержслужба основних завдань, "Про Кабінет принципів Міністрів України" діяльності Кабінету Міністрів України, його складу і порядку формування, повноважень у здійсненні виконавчої влади та порядку взаємодії з іншими гілками влади. Прискорення розроблення інших законів, що регулюють діяльність системи органів виконавчої влади

проекти Законів України:

3) Про міністерства та у три- Мін'юст визначення інші центральні органи місячний інші завдань та виконавчої влади термін центральні компетенції після органи центральних прийняття виконавчої органів Закону влади виконавчої України влади під "Про час формування Кабінет та реалізації Міністрів державної України" політики у відповідних сферах державного управління

4) Про управлінські 2003 рік Мін'юст визначення послуги Мінекономіки переліку Мінфін державних Головдерж- (управлін- служба ських) послуг, які надаються органами виконавчої влади фізичним та юридичним особам, та механізму їх надання

5) Про державний контроль у три- Мін'юст створення у сфері діяльності місячний Мінфін ефективної системи органів виконавчої термін Мінекономіки державного влади після Мінпраці контролю у сфері прийняття Головдержслужба діяльності органів Закону виконавчої влади України та їх посадових "Про осіб, що мініс- сприятиме, зокрема, терства посиленню боротьби та інші з корупцією центральні органи виконавчої влади"

2.

Розвиток здійснення заходів, 1) проект Указу Президента 2003 рік Головдерж- подальше системи спрямованих на України "Про заходи служба реформування державної оновлення та щодо реалізації Українська системи служби і прискорення Стратегії реформування Академія державної вдосконалення формування системи державної державного служби механізму її управлінської еліти служби в Україні на управління при кадрового 2003 рік" Президентові забезпечення України

запровадження прозорої -"- 2003 рік Головдержслужба формування процедури підбору стабільної кадрів на керівні високо- посади та посилення професійної вимогливості до системи ділових, професійних державної та моральних якостей служби кандидатів на ці

посади

здійснення комплексу проект Указу Президента 2003 рік Головдержслужба підвищення заходів, спрямованих України "Про заходи прозорості на обмеження щодо реалізації діяльності корупційних діянь в Стратегії реформування органів органах державної системи державної державної влади служби в Україні на влади та 2003 рік" відпові- дальності посадових осіб. Зменшення кількості проявів корупції

розроблення проектів 2) проекти відповідних 2003-2005 Головдержслужба підвищення нормативно-правових нормативно-правових роки престижу актів з питань актів державної підвищення престижу служби та державної служби та посилення забезпечення соціальної соціального захисту захищеності державних службовців, державних яких звільнено за службовців станом здоров'я

3. Підвищення запровадження 1) проведення публічних 2002-2004 центральні забезпечення рівня публічних консультацій дебатів з питань роки органи громадської публічності з питань економічної економічної та виконавчої підтримки урядової та соціальної соціальної політики. влади реалізації політики політики. Створення та підтримка державної Інформаційний супровід діяльності політики діяльності центральних дорадчо-консультативних органів виконавчої рад при центральних

влади органах виконавчої

влади. Розповсюдження інформації про

соціально-економічну ситуацію у державі,

законодавчу, нормативну базу тощо через засоби масової інформації та власні веб-сайти у

мережі Інтернет

4. Законодавче реалізація положень 1) проекти Законів України 2002-2003 Мін'юст запровадження забезпечення Закону України "Про щодо внесення змін до роки інші належних судово- судоустрій України" деяких законодавчих заінтересовані гарантій правової ( 3018-14 ) актів у зв'язку з центральні захисту прав реформи, приведенням їх у органи і законних визначення відповідність із виконавчої інтересів етапів Законом України "Про влади людини і проведення судоустрій України" за участю громадянина реформи Верховного справедливим, судової Суду, Вищого незалежним, системи і господарського неупередженим забезпечення суду, і доступним виконання Генеральної судом, намічених прокуратури формування заходів суддівського корпусу, здатного кваліфіковано та на професійній основі здійснювати правосуддя, створення сприятливих умов для забезпечення діяльності суддів

1.1.1. Ринок праці

5. Проведення забезпечення 1) проекти законодавчих 2002-2004 Мінпраці поліпшення політики підвищення та інших нормативно- роки Мінекономіки ситуації продуктивної ефективності правових актів з Держ- у сфері зайнятості використання, питань зайнятості підприємництво зайнятості населення конкуренто- населення інші населення спроможності та заінтересовані поліпшення центральні професійно- органи кваліфікаційних виконавчої характеристик влади робочої Рада сили міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації

забезпечення 2) затвердження 2002-2011 Мінпраці приведення розроблення, міжгалузевих та роки інші нормативів перегляду, доповнення галузевих норм часу, заінтересовані праці у норм часу, виробітку, виробітку, центральні відповідність обслуговування, обслуговування та органи з технічним нормативів чисельності нормативів чисельності виконавчої рівнем відповідно до влади виробництва сучасного рівня Рада міністрів техніки, технології Автономної виробництва і праці, Республіки тиражування цих норм і Крим обласні, нормативів для Київська та підприємств, установ Севастопольська та організацій міські незалежно від форми держ- власності і адміністрації господарювання за їх

замовленням

1.1.2. Грошові доходи та заробітна плата

6. Ліквідація забезпечення виконання 1) здійснення постійного 2002 рік Мінпраці підвищення рівня заборгованості Указу Президента державного контролю за Мінфін доходів населення з виплати України від 7 травня додержанням інші центральні та зняття заробітної 2001 р. N 292 законодавства про органи соціальної плати та ( 292/2001 ) "Про працю, зокрема з оплати виконавчої напруги в соціальних невідкладні заходи праці на підприємствах, влади трудових виплат, щодо прискорення в установах і Рада колективах недопущення її погашення організаціях усіх форм міністрів виникнення в заборгованості із власності Автономної подальшому заробітної плати" Республіки Крим обласні, Київська та Севасто- польська міські держ- адміністрації

7. Динамічне забезпечення 1) проект Закону України разом з Мінпраці підвищення рівня зростання поступового наближення "Про встановлення проектом Мінфін забезпечення реальних розміру мінімальної розміру мінімальної Держав- Мінекономіки державних грошових заробітної плати та заробітної плати на ного Мін'юст соціальних доходів державних соціальних 2003 рік" бюджету разом з гарантій населення гарантій до рівня України об'еднаннями прожиткового мінімуму на 2003 профспілок та рік роботодавців

удосконалення діючого 2) проекти Законів України 2003 рік Мінпраці забезпечення механізму індексації "Про внесення змін до Мінфін підтримки грошових доходів Закону України "Про Мінекономіки купівельної населення індексацію грошових Мін'юст спроможності доходів населення" та Держкомстат населення в умовах "Про затвердження подорожчання прожиткового мінімуму споживчих товарів на 2003 рік" і послуг

запровадження 3) проект Закону України 2003 рік Мінпраці посилення мінімальної щодо запровадження Мінфін соціального погодинної погодинної оплати праці Мінекономіки захисту заробітної Мін'юст працівників плати як

гарантії в

оплаті праці

працівників

8. Зменшення забезпечення зменшення 1) виконання заходів щодо 2011 рік Мінпраці підвищення рівня розшарування частки працівників, реалізації Концепції Мінфін життя населення населення за які отримують дальшого реформування Держкомстат та зменшення рівнем доходів заробітну плату, нижчу оплати праці в Україні інші центральні масштабів від установленого для органи бідності працездатної особи виконавчої прожиткового мінімуму влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні (міські) держ- адміністрації

9. Створення умов реалізація Стратегії 1) здійснення щорічних 2002-2009 Мінпраці зменшення для формування подолання бідності заходів з виконання роки Мінфін масштабів середнього ( 637/2001 ) Комплексної програми МОЗ бідності та класу забезпечення реалізації МОН формування Стратегії подолання Мінсім'ядіти- середнього класу бідності ( 1712-2001-п ) молодь Держбуд Держжитло- комунгосп Держкомстат Пенсійний фонд Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держ- адміністрації

1.1.3. Соціальний захист та пенсійна реформа

10. Створення спрощення механізмів 1) постанова Кабінету 2002 рік Мінпраці підвищення фінансово реєстрації платників Міністрів України щодо Мінфін ефективності стабільної страхових внесків на спрощення механізмів Мінекономіки системи системи загальнообов'язкове реєстрації платників Мін'юст державного загально- державне соціальне страхових внесків Пенсійний фонд соціального обов'язкового страхування та Держпідприємни- страхування державного пенсійне забезпечення цтво соціального фізичними особами - разом з страхування суб'єктами цільовими підприємницької страховими діяльності, які не фондами, мають найманих об'єднаннями працівників профспілок та роботодавців

11. Проведення створення рівних умов 1) сприяння прийняттю 2002 рік Пенсійний фонд удосконалення пенсійної у сплаті обов'язкових Закону України "Про Мінпраці системи реформи платежів до Пенсійного деякі питання сплати Мінфін обчислення пенсії фонду збору на обов'язкове Мінекономіки платникам державне пенсійне Держпідприємни- фіксованого страхування" цтво податку; Мін'юст розширення бази сплати внесків до Пенсійного фонду за рахунок справляння їх не тільки з нарахованої заробітної плати, а й з інших видів доходів населення та більш повного залучення до сплати страхового збору членів колективних та інших сільсько- господарських підприємств, сільсько- господарських кооперативів та фермерських господарств, а також осіб, які надають в оренду земельні частки (паї), майнові паї (крім пенсіонерів)

створення трирівневої 2) сприяння прийняттю 2002-2003 Мінпраці створення пенсійної системи Закону України "Про роки Мінфін правової бази для загальнообов'язкове Мінекономіки побудови державне пенсійне Державна багаторівневої страхування" комісія з пенсійної цінних паперів системи, 3) проект Закону України та фондового підвищення "Про недержавне ринку Мін'юст пенсій, пенсійне забезпечення" формування національної системи пенсійних накопичень

підвищення середнього 4) постанова Кабінету 2002 рік Кабінет подальше розміру пенсій не Міністрів України щодо Міністрів наближення менше ніж на підвищення пенсій Мінпраці мінімального 12 відсотків Пенсійний фонд розміру пенсії до прожиткового мінімуму

створення 5) проекти нормативно- 2002-2004 Мінекономіки активізація механізму захисту правових актів роки Мін'юст кредитування за майнових прав та щодо створення Мінфін рахунок пенсійних інтересів інвесторів, механізмів захисту Мінпраці коштів та пенсійних коштів від майнових прав та Пенсійний фонд посилення їх ризиків втрати і інтересів інвесторів, Державна захисту від знецінення пенсійних коштів від комісія з ризиків втрати і ризиків втрати і цінних паперів знецінення знецінення та фондового ринку Антимонопольний комітет

встановлення вимог до 6) проекти нормативно- 2002-2003 Державна створення інвестування активів правових актів щодо роки комісія з ефективної пенсійних фондів встановлення вимог до цінних паперів системи інвестування активів та фондового зберігання пенсійних фондів ринку пенсійних вкладів Мінекономіки та управління Мінфін активами Мін'юст пенсійних фондів Мінпраці Пенсійний фонд

розроблення механізму 7) проекти нормативно- 2003-2005 Мінекономіки створення оцінки інвестиційного правових актів щодо роки Мінфін ефективної потенціалу пенсійних оцінки інвестиційного Державна системи оцінки фондів потенціалу пенсійних комісія з інвестиційного фондів цінних паперів потенціалу та фондового пенсійних фондів ринку Пенсійний фонд

удосконалення 8) проекти нормативно- 2003-2010 Державна забезпечення нормативно-правової правових актів щодо роки комісія з функціонування бази інвестиційної інвестиційної цінних паперів пенсійних фондів діяльності пенсійних діяльності пенсійних та фондового у правовому полі, фондів фондів ринку створення системи Мінекономіки ефективного контролю за їх інвестиційною діяльністю, захист заощаджень громадян на їх пенсійних рахунках

розроблення механізму 9) проекти нормативно- протягом Державна визначення взаємодії учасників правових актів щодо року комісія з напрямів пенсійних фондів механізмів взаємодії після цінних паперів інвестування (застрахованих осіб), учасників пенсійних прийняття та фондового пенсійних коштів, банків, небанківських фондів (застрахованих Законів ринку захист їх від установ і держави в осіб), банків, України Мінфін ризиків втрати і частині здійснення небанківських установ і "Про Мінекономіки знецінення інвестування пенсійних держави в частині загально- Мінпраці коштів здійснення інвестування обов'яз- Пенсійний фонд пенсійних коштів кове пенсійне страху- вання" та "Про недержавне пенсійне забез- печення"

розроблення механізму 10) проекти нормативно- протягом Державна зниження ризиків участі пенсійних правових актів щодо року комісія з втрати коштів фондів в управлінні участі пенсійних фондів після цінних паперів пенсійних фондів емітентами акцій, в в управлінні емітентами прийняття та фондового в які вкладені пенсійні акцій, в які вкладені Законів ринку активи пенсійні активи України Пенсійний "Про фонд загально- Мінфін обов'яз- Мінпраці кове Мінекономіки пенсійне Ліга страхових страху- організацій вання" (за згодою) та "Про недержавне пенсійне забез- печення"

розроблення вимог щодо 11) проекти нормативно- 2003 рік Державна забезпечення прав діяльності компаній з правових актів щодо комісія з та інтересів управління активами вимог до компаній з цінних паперів учасників пенсійних фондів, управління активами та фондового пенсійних фондів зберігачів, пенсійних фондів, ринку реєстраторів зберігачів, Пенсійний фонд реєстраторів Мінекономіки

12. Удосконалення запровадження надання 1) постанова Кабінету 2005 рік Мінпраці удосконалення системи надання населенню житлових Міністрів України щодо інші системи адресної адресної субсидій готівкою надання населенню центральні підтримки державної житлових субсидій органи малозабезпечених соціальної готівкою виконавчої сімей, збільшення допомоги та влади грошових доходів створення населення

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 17 вересня 2002 р. N 1394 "Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році"". Кабінет Міністрів України. 2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 17 вересня 2002 р. N 1394 "Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році"". 2002

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -