Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 24 вересня 2008 р. N 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян". 2008

Інформація актуальна на 18.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 вересня 2008 р.

N 858

Київ

Про затвердження Класифікатора звернень громадян

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1338 ( 1338-2009-п ) від 08.12.2009

N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011

N 48 ( 48-2016-п ) від 03.02.2016

N 359 ( 359-2016-п ) від 01.06.2016 }

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями

громадян Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Класифікатор звернень громадян (далі -

Класифікатор), що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити застосування

Класифікатора у діяльності, пов'язаній з розглядом звернень

громадян.

3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям щокварталу

інформувати Кабінет Міністрів України про стан роботи із

зверненнями громадян і порушені у них питання, подавати у разі

потреби пропозиції щодо їх вирішення.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування

застосовувати Класифікатор у діяльності, пов'язаній з розглядом

звернень громадян.

5. Внести у додаток 4 до Інструкції з діловодства за

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого

самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в

установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах

масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів

України від 14 квітня 1997 р. N 348 ( 348-97-п ) (Офіційний вісник

України, 1997 р., число 16, с. 85), зміну, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 41

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2008 р. N 858

Класифікатор звернень громадян

I. Характеристика звернення

1. За формою надходження

1.1. Поштою (електронною поштою)

1.1-1. За допомогою засобів телефонного зв’язку

1.2. На особистому прийомі

1.3. Через уповноважену особу

1.4. Через органи влади

1.5. Через засоби масової інформації

1.6. Від інших органів, установ, організацій

2. За ознакою надходження

2.1. Первинне

2.2. Повторне

2.3.

Дублетне

2.4. Неодноразове

2.5. Масове

3. За видами

3.1. Пропозиція (зауваження)

3.2. Заява (клопотання)

3.3. Скарга

4. За статтю авторів звернень

4.1. Чоловіча

4.2. Жіноча

5. За суб'єктом

5.1. Індивідуальне

5.2. Колективне

5.3. Анонімне

6. За типом

6.1. Телеграма

6.2. Лист

6.3. Усне

6.4. Електронне

6.5. Петиція

7. За категоріями авторів звернень

7.1. Учасник війни

7.2. Дитина війни

7.3. Інвалід Великої Вітчизняної війни

7.4. Інвалід війни

7.5. Учасник бойових дій

7.6. Ветеран праці

7.7. Інвалід I групи

7.8. Інвалід II групи

7.9. Інвалід III групи

7.10. Дитина-інвалід

7.11. Одинока мати

7.12. Мати-героїня

7.13. Багатодітна сім'я

7.14. Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

7.15. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС

7.16. Герой України

7.17. Герой Радянського Союзу

7.18. Герой Соціалістичної Праці

7.19.

Дитина

7.20. Інші категорії

8. За соціальним станом авторів звернень

8.1. Пенсіонер

8.2. Робітник

8.3. Селянин

8.4. Працівник бюджетної сфери

8.5. Державний службовець

8.6. Військовослужбовець

8.7. Підприємець

8.8. Безробітний

8.9. Учень, студент

8.10. Служитель релігійної організації

8.11. Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена

8.12. Інші

9. За результатами розгляду

9.1. Вирішено позитивно

9.2. Відмовлено у задоволенні

9.3. Дано роз'яснення

9.4. Звернення, що повернуто авторові відповідно до

статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР )

9.5. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до

статті 7 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР )

9.6. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до

статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян"

( 393/96-ВР ) { Розділ I із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 48

( 48-2016-п ) від 03.02.2016 }

II. Основні питання, що порушуються

у зверненнях громадян

------------------------------------------------------------------ |Індекс | Зміст питання | |-------+--------------------------------------------------------| | 010 |Промислова політика | |-------+--------------------------------------------------------| | 020 |Аграрна політика і земельні відносини | |-------+--------------------------------------------------------| | 030 |Транспорт і зв'язок | |-------+--------------------------------------------------------| | 040 |Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, | | |регіональна політика та будівництво, підприємництво | |-------+--------------------------------------------------------| | 050 |Фінансова, податкова, митна політика | |-------+--------------------------------------------------------| | 060 |Соціальний захист | |-------+--------------------------------------------------------| | 070 |Праця і заробітна плата | |-------+--------------------------------------------------------| | 080 |Охорона здоров'я | |-------+--------------------------------------------------------| | 090 |Комунальне господарство | |-------+--------------------------------------------------------| | 100 |Житлова політика | |-------+--------------------------------------------------------| | 110 |Екологія та природні ресурси | |-------+--------------------------------------------------------| | 120 |Забезпечення дотримання законності та охорони | | |правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, | | |запобігання дискримінації | |-------+--------------------------------------------------------| | 130 |Сім'я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура| | |і спорт | |-------+--------------------------------------------------------| | 140 |Культура та культурна спадщина, туризм | |-------+--------------------------------------------------------| | 150 |Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна | | |діяльність та інтелектуальна власність | |-------+--------------------------------------------------------| | 160 |Інформаційна політика, діяльність засобів масової | | |інформації | |-------+--------------------------------------------------------| | 170 |Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні | | |відносини | |-------+--------------------------------------------------------| | 180 |Діяльність Верховної Ради України, Президента України та| | |Кабінету Міністрів України | |-------+--------------------------------------------------------| | 190 |Діяльність центральних органів виконавчої влади | |-------+--------------------------------------------------------| | 200 |Діяльність місцевих органів виконавчої влади | |-------+--------------------------------------------------------| | 210 |Діяльність органів місцевого самоврядування | |-------+--------------------------------------------------------| | 220 |Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і | | |міжнаціональні відносини | |-------+--------------------------------------------------------| | 230 |Державне будівництво, адміністративно-територіальний | | |устрій | |-------+--------------------------------------------------------| | 240 |Інше | ------------------------------------------------------------------

_______________

Примітка. За відповідним індексом можуть визначатися додаткові

питання у його межах, наприклад від 010 до 019.

{ Розділ II із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1338

( 1338-2009-п ) від 08.12.2009, N 1126 ( 1126-2011-п ) від

02.11.2011, N 359 ( 359-2016-п ) від 01.06.2016 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2008 р. N 858

ЗМІНА,

що вноситься у додаток 4 до Інструкції з діловодства

за зверненнями громадян в органах державної влади

і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,

на підприємствах, в установах, організаціях незалежно

від форм власності, в засобах масової інформації

( 348-97-п )

У розділі "Реєстраційно-контрольна картка" (лицьовий бік)

позицію

"Індекси питання заповнюються відповідно до форми статистичного

і підпитання звіту про розгляд звернень громадян в

організаціях згідно з переліком питань і

підпитань, визначених відповідними

організаціями"

замінити такою позицією:

"Індекси основних заповнюються за основними питаннями, що

і додаткових порушуються у зверненнях громадян і визначені

питань у Класифікаторі звернень громадян,

затвердженому постановою Кабінету Міністрів

України від 24 вересня 2008 р.

N 858, та додатковими питаннями, визначеними

відповідними організаціями".

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 24 вересня 2008 р. N 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян". Кабінет Міністрів України. 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 24 вересня 2008 р. N 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян". 2008

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -