Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції". 2011

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 7 вересня 2011 р.

N 968

Київ

Питання Державної фінансової інспекції

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011

N 1182 ( 1182-2012-п ) від 19.12.2012

N 171 ( 171-2013-п ) від 20.03.2013

N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013

N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013

N 309 ( 309-2013-п ) від 24.04.2013

Розпорядженням КМ

N 774-р ( 774-2013-р ) від 01.08.2013

Постановами КМ

N 65 ( 65-2014-п ) від 01.03.2014

N 128 ( 128-2015-п ) від 18.03.2015

N 523 ( 523-2015-п ) від 22.07.2015

N 884 ( 884-2015-п ) від 28.10.2015

N 229 ( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }

{ Додатково див.

Постанову КМ

N 559 ( 559-2012-п ) від 20.06.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що

додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р.

N 884 ( 884-2007-п ) "Про затвердження Положення про Головне

контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник

України, 2007 р., N 48, ст. 1983);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р.

N 1053 ( 1053-2008-п ) "Про внесення змін до Положення про Головне

контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник

України, 2008 р., N 93, ст. 3081);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 1996 р.

N 464 ( 464-96-р ) "Про віднесення посад Державної

контрольно-ревізійної служби до певних категорій".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 2011 р. N 968

ЗМІНИ,

що вносяться до актів

Кабінету Міністрів України

1. Пункт 41 Переліку категорій працівників, яким може бути

надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради

Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р.

N 37 ( 37-88-п ) "Про службові

жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник

України, 1999 р., N 30, ст. 1545; 2006 р., N 40, ст. 2678),

викласти в такій редакції:

"41. Керівники та спеціалісти Держфінінспекції та її

територіальних органів.".

2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів

України від 20 грудня 1993 р. N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки

за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших

державних органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету

Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 ( 1758-2001-п )

(Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4) та від 1 липня

2009 р. N 669 ( 669-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,

N 50, ст. 1696), слова "контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних

органів".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 229

( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }

4. В абзаці десятому пункту 13 Положення про порядок

призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848

( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового

палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст.

76; Офіційний вісник

України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;

1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178,

N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р.,

N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р.,

N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552;

2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869,

N 71, ст. 2561; 2011 р., N 22, ст. 914, N 55, ст. 2213), слова

"органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Держфінінспекції, її територіальних органів".

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від

1 грудня 1995 р. N 963 ( 963-95-п ) "Про деякі заходи забезпечення

раціонального використання державних валютних коштів" (ЗП України,

1996 р., N 4, ст. 114) слова "Головному контрольно-ревізійному

управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції".

6. У пункті 8 постанови Кабінету Міністрів України від

9 жовтня 1996 р. N 1247 ( 1247-96-п ) "Питання Державної компанії

з експорту та імпорту продукції і послуг військового та

спеціального призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р.,

N 59, ст. 2013, ст. 2027) слова "Головним контрольно-ревізійним

управлінням Міністерства фінансів та Державною податковою

адміністрацією" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією

та Державною податковою службою".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня

1998 р. N 1141 ( 1141-98-п ) "Про затвердження Порядку виплати

винагороди за вислугу років працівникам органів державної

контрольно-ревізійної служби, які безпосередньо здійснюють

державний контроль за витрачанням бюджетних коштів" (Офіційний

вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1125):

1) у назві, абзацах першому і третьому постановляючої частини

постанови ( 1141-98-п ) слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами

"Державна фінансова інспекція та її територіальні органи" у

відповідному відмінку;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 1141-98-п ):

у назві Порядку ( 1141-98-п ) слова "органів державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної

фінансової інспекції та її територіальних органів";

пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого

змісту:

"у Держфінінспекції або її територіальних органах;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно

абзацами четвертим - шостим;

абзац шостий після слів "органів державної

контрольно-ревізійної служби" доповнити словами

", Держфінінспекції та її територіальних органів";

у пункті 2 слова "органів державної контрольно-ревізійної

служби в Україні" замінити словами "Держфінінспекції та її

територіальних органів";

у пункті 4:

в абзаці другому слова "органу державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції

або її територіального органу";

абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:

"Склад комісії Держфінінспекції затверджується Головою

Держфінінспекції, а комісій її територіальних органів -

керівниками таких органів.

Рішення комісії про встановлення стажу роботи або зміну його

розміру оформляється протоколом і передається керівникові

Держфінінспекції або її територіального органу для видання наказу

про виплату винагороди за вислугу років.

Скарги на рішення комісій територіальних органів

Держфінінспекції з питань визначення стажу роботи для виплати

винагороди за вислугу років розглядаються комісією

Держфінінспекції.".

8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від

17 січня 2000 р. N 74 ( 74-2000-п ) "Про питання

загальнообов'язкового державного соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності" (Офіційний вісник України,

2000 р., N 3, ст. 83; 2003 р., N 48, ст. 2527; 2006 р., N 9,

ст. 552) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити

словами "Державну фінансову інспекцію".

9. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку подання фінансової

звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) (Офіційний вісник України,

2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203;

2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74,

ст. 2623; 2011 р., N 30, ст. 1308), слова "органом державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцією

або її територіальним органом".

10. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від

4 квітня 2001 р. N 332 ( 332-2001-п ) "Про граничні суми витрат на

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування,

мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також

установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного

і місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14,

ст. 615) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити

словами "Державну фінансову інспекцію".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171

( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 128

( 128-2015-п ) від 18.03.2015 }

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня

2001 р. N 955 ( 955-2001-п ) "Про затвердження Порядку планування

контрольно-ревізійної роботи органами державної

контрольно-ревізійної служби" (Офіційний вісник України, 2001 р.,

N 32, ст. 1478; 2003 р., N 42, ст. 2221; 2005 р., N 1, ст. 14,

N 15, ст. 768; 2006 р., N 13, ст. 868; 2007 р., N 43, ст. 1721):

1) у назві та пункті 1 постанови ( 955-2001-п ) слова

"органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 955-2001-п ):

у назві Порядку ( 955-2001-п ) слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та

її територіальних органів, які складаються на кожний квартал.";

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

"5. Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її

територіальних органів розробляються на підставі плану основних

напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її

територіальних органів. Зазначені плани включають питання,

вирішення яких належить до компетенції Держфінінспекції та її

територіальних органів.

6. Строки підготовки та порядок затвердження планів

контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних

органів визначаються Держфінінспекцією.";

у підпункті "в" пункту 7 слова "Мінекономіки, Державної

податкової адміністрації" і "Державного казначейства" замінити

відповідно словами "Мінекономрозвитку, ДПС" і "Казначейства";

у тексті Порядку ( 955-2001-п ) слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами

"Держфінінспекція та її територіальні органи" у відповідному

відмінку, а слово "ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у

відповідному відмінку.

14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від

9 серпня 2001 р. N 961 ( 961-2001-п ) "Про утворення Комісії з

організації діяльності технологічних парків та інноваційних

структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32,

ст. 1483; 2010 р., N 86, ст. 3028) позицію "Заступник Голови

ГоловКРУ" замінити позицією "Заступник Голови Держфінінспекції".

15. У пункті 21 Порядку державного фінансування капітального

будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник

України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403;

2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р.,

N 41, ст. 1693), слова "органами державної контрольно-ревізійної

служби" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними

органами".

16. У пункті 32 Порядку використання коштів резервного фонду

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

29 березня 2002 р. N 415 ( 415-2002-п ) (Офіційний вісник України,

2002 р., N 14, ст. 734; 2005 р., N 30, ст. 1826; 2009 р., N 57,

ст. 1988):

1) в абзаці другому слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекція

(її територіальний орган)";

2) в абзаці четвертому слова "орган державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцію

(її територіальний орган)".

17. У заходах щодо виконання завдань, які випливають з

послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський

вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального

розвитку України на 2002-2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє

становище України у 2001 році", схвалених постановою Кабінету

Міністрів України від 17 вересня 2002 р. N 1394 ( 1394-2002-п )

(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1789), у підпункті 1

пункту 62 у графі "Виконавці" слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекція".

18. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від

4 червня 2003 р. N 848 ( 848-2003-п ) "Про впорядкування

використання легкових автомобілів бюджетними установами та

організаціями" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1060)

слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами

"Державну фінансову інспекцію".

19. У тексті Порядку здійснення державного нагляду у сфері

загальнообов'язкового державного соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1845

( 1845-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48,

ст. 2527; 2006 р., N 9, ст. 552), слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 255

( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

21. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів

державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію

вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного

виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 28 липня 2004 р. N 959 ( 959-2004-п ) (Офіційний вісник

України, 2004 р., N 30, ст. 2012; 2007 р., N 16, ст. 604, N 46,

ст. 1886; 2008 р., N 17, ст. 443, N 66, ст. 2218; 2009 р., N 69,

ст. 2381), слова "фінансової, контрольно-ревізійної та податкової

служб" замінити словами "фінансових органів, територіальних

органів Держфінінспекції та ДПС".

22. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня

2004 р. N 1017 ( 1017-2004-п ) "Про затвердження Порядку

проведення органами державної контрольно-ревізійної служби

державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм"

(Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2144; 2006 р., N 13,

ст. 868):

1) у назві і постановляючій частині постанови ( 1017-2004-п )

слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними

органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 1017-2004-п ):

у назві Порядку ( 1017-2004-п ) слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

в абзаці другому пункту 7 слова "відповідного підрозділу

державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Держфінінспекції, її територіального органу", а слова "цього

підрозділу" виключити;

у першому реченні пункту 12 слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекцією";

у тексті Порядку ( 1017-2004-п ) слова "орган державної

контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа

замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у

відповідному відмінку.

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня

2004 р. N 1113 ( 1113-2004-п ) "Про державну комп'ютеризовану

систему моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових

платежів)" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2277):

1) в абзаці першому пункту 2 постанови ( 1113-2004-п ) слова

"Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами

"Державній фінансовій інспекції";

2) у додатку до постанови ( 1113-2004-п ) слово "ГоловКРУ"

замінити словом "Держфінінспекція".

24. У Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового

контролю на період до 2017 року, схваленій розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158 ( 158-2005-р )

(Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1224; 2008 р., N 82,

ст. 2767; 2009 р. , N 101, ст. 3542):

1) в абзаці п'ятому розділу IV слово "ГоловКРУ" замінити

словом "Держфінінспекцію";

2) в абзацах двадцять п'ятому - двадцять восьмому розділу V

слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному

відмінку;

3) у тексті Концепції ( 158-2005-р ) слова "статутному фонді"

замінити словами "статутному капіталі".

25. У пункті 16 Порядку використання коштів державного

бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня

2005 р. N 936 ( 936-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,

N 38, ст. 2372; 2006 р., N 31, ст. 2233; 2007 р., N 12, ст. 429;

2008 р., N 21, ст. 588), слова "Головним контрольно-ревізійним

управлінням" замінити словом "Держфінінспекцією".

26. В абзаці другому пункту 13 Методики проведення

інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р.

N 1121 ( 1121-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48,

ст. 2998; 2011 р., N 35, ст. 1451), слова "державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції,

її територіальних органів".

27. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня

2006 р. N 361 ( 361-2006-п ) "Питання проведення органами

державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового

аудиту" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 868, N 49,

ст. 3257):

1) у назві та пункті 1 постанови ( 361-2006-п ) слова

"органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку проведення органами державної

контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту

діяльності суб'єктів господарювання, затвердженому зазначеною

постановою ( 361-2006-п ):

у назві Порядку ( 361-2006-п ) слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Методику проведення аудиту затверджує Мінфін.";

у тексті Порядку ( 361-2006-п ) слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа

замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у

відповідному відмінку.

28. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня

2006 р. N 550 ( 550-2006-п ) "Про затвердження Порядку проведення

інспектування державною контрольно-ревізійною службою" (Офіційний

вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р.,

N 80, ст. 2689):

1) у назві і постановляючій частині постанови ( 550-2006-п )

слова "державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами

"Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 550-2006-п ):

у назві Порядку ( 550-2006-п ) слова "державною

контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"контролюючий орган - Держфінінспекція, її територіальні

органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та

Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах

та містах територіальні органи, головні інспектори в районах та

містах;";

абзац десятий після слів "служби безпеки" доповнити словами

", підрозділи податкової міліції ДПС";

в абзаці одинадцятому слова "органами Державного

казначейства" замінити словами "органами Казначейства";

у пункті 11, абзаці п'ятому пункту 20, абзаці другому

пункту 26, пункті 34, абзаці першому пункту 39 слово "ГоловКРУ"

замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;

в абзацах другому і восьмому пункту 28 та абзаці четвертому

пункту 29 слова "ГоловКРУ, контрольно-ревізійне управління" у всіх

відмінках замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний

орган" у відповідному відмінку;

у пункті 34 слова "та СБУ" замінити словами ", СБУ та ДПС";

у підпункті "б" пункту 39 слова "(діловодну службу)" замінити

словами "(підрозділ з питань діловодства)";

у пункті 53 слова "органами Державного казначейства та

органами державної податкової служби" замінити словами "органами

Казначейства та ДПС";

абзац другий пункту 55 виключити;

у тексті Порядку ( 550-2006-п ) слова "орган служби" у всіх

відмінках і формах числа замінити словами "контролюючий орган" у

відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх відмінках -

словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

29. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня

2006 р. N 1028 ( 1028-2006-п ) "Про затвердження Порядку

опечатування органами державної контрольно-ревізійної служби кас,

касових приміщень, складів та архівів" (Офіційний вісник України,

2006 р., N 30, ст. 2146):

1) у назві і постановляючій частині постанови ( 1028-2006-п )

слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними

органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 1028-2006-п ):

у назві Порядку ( 1028-2006-п ) слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної

служби (далі - контрольна служба)" замінити словами

"Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі -

контролюючий орган)";

абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

"Форма протоколу опечатування кас, касових приміщень, складів

та архівів встановлюється Держфінінспекцією.";

у другому реченні абзацу першого пункту 7 слова "чи його

відокремленого підрозділу" виключити;

абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

"Форма протоколу зняття наклеєного під час опечатування

аркуша паперу встановлюється Держфінінспекцією.";

у тексті Порядку ( 1028-2006-п ) слова "орган контрольної

служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у

відповідному відмінку.

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада

2006 р. N 1673 ( 1673-2006-п ) "Про стан фінансово-бюджетної

дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю

за використанням державного майна і фінансових ресурсів"

(Офіційний вісник України, 2006 р., N 49, ст. 3257):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова "органів державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної

фінансової інспекції та її територіальних органів";

в абзаці другому слова "Органам державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державній

фінансовій інспекції та її територіальним органам";

2) у підпункті 2 "в" пункту 13 слова "статутному фонді"

замінити словами "статутному капіталі";

3) у пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16. Державній фінансовій інспекції:";

у підпунктах 2 і 4 слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

4) у підпункті 3 пункту 17 слова "Державного казначейства"

замінити словами "Державної казначейської служби".

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого

2007 р. N 253 ( 253-2007-п ) "Про порядок використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення

лісового і мисливського господарства та для створення захисних

лісових насаджень і полезахисних лісових смуг" (Офіційний вісник

України, 2007 р., N 14, ст. 512; 2008 р., N 15, ст. 366; 2010 р.,

N 43, ст. 1405; 2011 р., N 10, ст. 459):

1) в абзаці третьому пункту 9 Порядку використання коштів

державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з

ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту

лісів, затвердженого зазначеною постановою ( 253-2007-п ), слова

"контрольно-ревізійних органів" замінити словами "територіальних

органів Держфінінспекції";

2) в абзаці третьому пункту 9 Порядку використання коштів

державного бюджету, що виділяються для створення захисних лісових

насаджень та полезахисних лісових смуг, затвердженого зазначеною

постановою ( 253-2007-п ), слова "контрольно-ревізійних органів"

замінити словами "територіальних органів Держфінінспекції".

32. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від

21 лютого 2007 р. N 257 ( 257-2007-п ) "Про утворення Міжвідомчої

комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню

підприємств" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 516;

2010 р., N 43, ст. 1422) позицію "Голова ГоловКРУ" замінити

позицією "Голова Держфінінспекції".

33. В абзаці шостому пункту 9 Порядку проведення моніторингу

та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних

парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

21 березня 2007 р. N 517 ( 517-2007-п ) (Офіційний вісник України,

2007 р., N 22, ст. 877; 2011 р., N 12, ст. 520), слова "органів

державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Держфінінспекції, її територіальних органів".

34. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 березня

2007 р. N 536 ( 536-2007-п ) "Деякі питання реалізації статті 11

Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

(Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 896):

1) в абзаці першому пункту 1 слова "статутного фонду"

замінити словами "статутного капіталу", а слова "Головного

контрольно-ревізійного управління" - словами "Державної фінансової

інспекції";

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова "Державної податкової адміністрації та

Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами

"Державної податкової служби та Державної фінансової інспекції";

в абзацах другому - п'ятому слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби або" в усіх відмінках замінити

словами "Державна фінансова інспекція та її територіальні органи

або органи" у відповідному відмінку;

3) у пункті 3 слова "Державної податкової адміністрації або

Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами

"Державної податкової служби або Державної фінансової інспекції".

35. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня

2007 р. N 698 ( 698-2007-п ) "Про затвердження Порядку проведення

органами державної контрольно-ревізійної служби державного

фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів" (Офіційний вісник

України, 2007 р., N 37, ст. 1453):

1) у назві і постановляючій частині постанови ( 698-2007-п )

слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними

органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 698-2007-п ):

у назві Порядку ( 698-2007-п ) слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної

служби (далі - орган контрольної служби)" замінити словами

"Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі -

контролюючий орган)";

пункт 9 виключити;

у тексті Порядку ( 698-2007-п ) слова "орган контрольної

служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у

відповідному відмінку.

36. В абзаці п'ятому пункту 5 Порядку здійснення контролю за

виконанням функцій з управління об'єктами державної власності,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня

2007 р. N 832 ( 832-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,

N 45, ст. 1839; 2008 р., N 27, ст. 845; 2009 р., N 68, ст. 2343;

2011 р., N 35, ст. 1451), слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекції".

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 523

( 523-2015-п ) від 22.07.2015 }

38. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету

Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1372 ( 1372-2007-п )

"Питання проведення обов'язкового державного страхування за

деякими видами" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91,

ст. 3337) слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державної фінансової інспекції, її територіальних

органів".

39. У пункті 5 Положення про Міжвідомчу координаційну комісію

з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня

2008 р. N 546 ( 546-2008-п ) "Питання Міжвідомчої координаційної

комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва

на селі" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 45, ст. 1463;

2010 р., N 46, ст. 1501), слова "Голови ГоловКРУ" замінити словами

"Голови Держфінінспекції".

{ Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 65

( 65-2014-п ) від 01.03.2014 }

{ Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399

( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

{ Пункт 42 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ

N 774-р ( 774-2013-р ) від 01.08.2013 }

{ Пункт 43 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180

( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

{ Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 884

( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }

{ Пункт 45 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1182

( 1182-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 309

( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

47. В абзаці першому пункту 8 Типового положення про

тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших

соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 12 серпня 2009 р. N 863 ( 863-2009-п ) "Про посилення

контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних

виплат" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 62, ст. 2194), слово

"ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".

48. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з

визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту

зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня

2010 р. N 99 ( 99-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,

N 9, ст. 441), слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекції".

49. В абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової

підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм

здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 11 серпня 2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) (Офіційний

вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р.,

N 11, ст. 486), слова "органів державної контрольно-ревізійної і

державної податкової служб" замінити словами "територіальних

органів Держфінінспекції і ДПС".

50. В абзаці сьомому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів

України від 2 лютого 2011 р. N 98 ( 98-2011-п ) "Про суми та склад

витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що

направляються у відрядження підприємствами, установами та

організаціями, які повністю або частково утримуються

(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник

України, 2011 р., N 11, ст. 488, N 28, ст. 1195) слова "державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної

фінансової інспекції, її територіальних органів".

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції". Кабінет Міністрів України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -