ПОСТАНОВА від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". 2014

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2014 р.

№ 442

Київ

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 625 від 22.10.2014

№ 2 від 14.01.2015

№ 17 від 21.01.2015

№ 118 від 18.03.2015

№ 183 від 08.04.2015

№ 368 від 04.06.2015

№ 548 від 22.07.2015

№ 591 від 05.08.2015

№ 641 від 02.09.2015

№ 858 від 21.10.2015

№ 868 від 28.10.2015

№ 942 від 18.11.2015

№ 1087 від 25.11.2015

№ 104 від 24.02.2016

№ 127 від 29.02.2016

№ 299 від 20.04.2016

№ 343 від 18.05.2016

№ 469 від 22.07.2016

№ 482 від 22.07.2016

№ 585 від 23.08.2016

№ 714 від 22.09.2016

№ 887 від 16.11.2016

№ 1018 від 28.12.2016}

{Додатково див.

Постанову Київського апеляційного адміністративного суду
№ 826/19610/14 від 08.02.2016}

{У тексті Постанови слова “Державна реєстраційна служба” в усіх відмінках замінено словами “Міністерство юстиції” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до пунктів 9 і 9-1 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити:

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері охорони прав на сорти рослин, у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), а також функції із здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 591 від 05.08.2015, № 1087 від 25.11.2015}

Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення;

Державну службу України з безпеки на транспорті, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті, Державну інспекцію з безпеки на наземному транспорті та підпорядкувавши Службі, що утворюється, Державну спеціальну службу транспорту;

Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, реорганізувавши шляхом злиття Державну службу з лікарських засобів та Державну службу з контролю за наркотиками і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань);

Державну службу України з питань праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері охорони надр), а також функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників;

Державну інспекцію енергетичного нагляду України, поклавши на Інспекцію функції з реалізації державної політики з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та теплопостачання;

Державне агентство України з питань відновлення Донбасу.

2.

Ліквідувати:

Державну службу з питань захисту персональних даних;

Державну службу з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, поклавши її функції на Міністерство охорони здоров’я;

Державне агентство з туризму та курортів, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

Державну пробірну службу, поклавши функції з реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю на Міністерство фінансів, а функції із захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державну інспекцію з контролю за цінами, поклавши функції з моніторингу динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку на Державну службу статистики;

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі;

Державну інспекцію сільського господарства, поклавши функції із здійснення реєстрації та обліку машин на Міністерство внутрішніх справ, функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин - на Державну службу з безпеки на транспорті, функції із здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу, державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності; здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування - на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів - на Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру;

{Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1087 від 25.11.2015, № 482 від 22.07.2016№ 1018 від 28.12.2016}

Державне агентство екологічних інвестицій, поклавши його функції на Міністерство екології та природних ресурсів.

3.

Покласти на:

Міністерство аграрної політики та продовольства функції з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері охорони прав на сорти рослин та функції із забезпечення формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1087 від 25.11.2015, № 482 від 22.07.2016}

Міністерство охорони здоров’я функції із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань та функції з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження);

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 591 від 05.08.2015}

Міністерство юстиції функції із здійснення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та їх обтяжень.

4. Затвердити схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, що додається.

5. Установити, що центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.

Права та обов’язки центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, передаються відповідним центральним органам виконавчої влади, на які цією постановою покладено функції з реалізації державної політики у відповідній сфері.

6. Центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією постановою, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.

7. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Міністерством юстиції протягом двох тижнів подати Кабінету Міністрів України законопроект щодо надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру Міністерству юстиції, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в межах їх компетенції.

8. Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” передбачити видатки, необхідні для забезпечення виконання цієї постанови.

9. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України щодо утворення комісій з припинення відповідних центральних органів виконавчої влади;

у двомісячний строк подати Кабінетові Міністрів України проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, розроблені згідно з цією постановою;

у двомісячний строк подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 вересня 2014 р. № 442

СХЕМА

спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України

I. Міністерства

Міністерство аграрної політики та продовольства України*

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство екології та природних ресурсів України*

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України*

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України*

Міністерство закордонних справ України*

Міністерство інформаційної політики України*

Міністерство інфраструктури України*

Міністерство культури України

Міністерство молоді та спорту України*

Міністерство оборони України*

Міністерство освіти і науки України*

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України*

Міністерство соціальної політики України*

Міністерство фінансів України*

Міністерство юстиції України*

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

II. Центральні органи виконавчої влади

Державна авіаційна служба України

Державна архівна служба України

{Абзац третій розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

Державна казначейська служба України*

Державна міграційна служба України*

{Абзац шостий розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

Державна регуляторна служба України*

{Абзац восьмий розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

Державна служба геології та надр України

Державна служба експортного контролю України*

{Абзац одинадцятий розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 585 від 23.08.2016}

Державна служба статистики України

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна служба України з питань праці

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна фіскальна служба України

{Абзац двадцять перший розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 299 від 20.04.2016}

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції*

Державне агентство автомобільних доріг України*

Державне агентство водних ресурсів України*

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України*

Державне агентство з питань електронного урядування України*

Державне агентство лісових ресурсів України

{Абзац двадцять восьмий розділу II виключено на підставі Постанови КМ № 299 від 20.04.2016}

Державне агентство резерву України*

Державне агентство рибного господарства України

Державне агентство України з управління зоною відчуження*

Державне агентство України з питань кіно

Державне космічне агентство України*

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Державна екологічна інспекція України

Державна інспекція навчальних закладів України

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державна аудиторська служба України

Адміністрація Державної прикордонної служби України*

Пенсійний фонд України*

Національна поліція України

Національне агентство України з питань державної служби*

Український інститут національної пам’яті*

Антимонопольний комітет України

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Фонд державного майна України

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Національне агентство з питань запобігання корупції*

Державне бюро розслідувань*

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів*

Державне агентство інфраструктурних проектів України

III. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо та через відповідних членів Кабінету Міністрів України:

1) Кабінетом Міністрів України:

Антимонопольний комітет України

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Фонд державного майна України

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Державна регуляторна служба України

Державна аудиторська служба України

{Абзац пункту 1 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 548 від 22.07.2015}

{Абзац десятий пункту 1 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 299 від 20.04.2016}

{Абзац пункту 1 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 18.11.2015}

Державне космічне агентство України

Національне агентство з питань державної служби України

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державне бюро розслідувань

Державне агентство з питань електронного урядування України

2) через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

{Абзац другий пункту 2 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 22.07.2016}

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 887 від 16.11.2016}

{Абзац четвертий пункту 2 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 299 від 20.04.2016}

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3) через Міністра аграрної політики та продовольства:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державне агентство рибного господарства України

Державне агентство лісових ресурсів України

4) через Міністра внутрішніх справ:

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Державна міграційна служба України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Національна поліція України

5) через Міністра екології та природних ресурсів:

Державна служба геології та надр України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державне агентство водних ресурсів України

Державна екологічна інспекція України

6) через Міністра економічного розвитку і торгівлі:

Державна служба експортного контролю України

{Абзац третій пункту 6 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 585 від 23.08.2016}

Державна служба статистики України

Державне агентство резерву України

7) через Міністра енергетики та вугільної промисловості:

Державна інспекція енергетичного нагляду України

8) через Міністра інфраструктури:

Державна авіаційна служба України

Державне агентство автомобільних доріг України

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державне агентство інфраструктурних проектів України

9) через Міністра культури:

Державне агентство України з питань кіно

Український інститут національної пам’яті

10) через Міністра освіти і науки:

Державна інспекція навчальних закладів України

11) через Міністра охорони здоров’я:

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

12) через Міністра соціальної політики:

Державна служба України з питань праці

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Пенсійний фонд України

13) через Міністра фінансів:

Державна казначейська служба України

Державна служба фінансового моніторингу України

{Абзац четвертий пункту 13 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016}

Державна фіскальна служба України

14) через Міністра юстиції:

Державна архівна служба України

{Абзац третій пункту 14 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

{Абзац четвертий пункту 14 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 343 від 18.05.2016}

{Абзац п'ятий пункту 14 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 17 від 21.01.2015}

__________

*Орган, що не здійснює державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

{Схема із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 625 від 22.10.2014, № 2 від 14.01.2015, № 118 від 18.03.2015, № 183 від 08.04.2015, № 368 від 04.06.2015, № 548 від 22.07.2015, № 641 від 02.09.2015, № 858 від 21.10.2015, № 868 від 28.10.2015, № 942 від 18.11.2015, № 104 від 24.02.2016, № 127 від 29.02.2016, № 299 від 20.04.2016, № 343 від 18.05.2016, № 469 від 22.07.2016, № 482 від 22.07.2016, № 585 від 23.08.2016, № 714 від 22.09.2016, № 887 від 16.11.2016}

Публікації документа

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Кабінет Міністрів України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -