>>

ПОСТАНОВА від 2 вересня 2015 р. № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян". 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2015 р.

№ 728

Київ

Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 183 від 16.03.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, що додається.

2. Установити, що надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення здійснюється в межах коштів, що передбачаються у державному бюджеті для виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст.

2362; 2010 р., № 100, ст. 3555).

Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство інфраструктури, Адміністрація Державної прикордонної служби, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Національна гвардія, Управління державної охорони, Державне космічне агентство та Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації визначають щороку в межах бюджетних призначень для забезпечення житлом військовослужбовців на відповідний бюджетний рік видатки на надання грошової компенсації за належні для отримання військовослужбовцями та членами їх сімей жилі приміщення, а Державна служба з надзвичайних ситуацій - видатки на надання грошової компенсації за належні для отримання особами, звільненими з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, та членами їх сімей жилі приміщення.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству оборони, іншим центральним органам виконавчої влади, які здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронним органам спеціального призначення привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 вересня 2015 р.

№ 728

ПОРЯДОК

визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

1. Цей Порядок установлює механізм визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей, що перебувають разом з ними на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, який ведеться у військових частинах, органах, підрозділах, загонах, військових навчальних закладах, установах (далі - військові частини), а у разі їх розформування - у військових комісаріатах та квартирно-експлуатаційних установах (організаціях), за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (далі - компенсація).

2. Дія цього Порядку поширюється на:

військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі 20 і більше років, та членів їх сімей;

осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі, та членів їх сімей;

сім’ї військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

сім’ї померлих осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів.

3. Військовослужбовці та члени їх сімей, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право отримати компенсацію один раз протягом усього часу проходження військовослужбовцями військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

4.

У разі використання військовослужбовцем та/або членами його сім’ї права на приватизацію раніше наданого жилого приміщення у неповному обсязі загальна площа жилого приміщення, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність військовослужбовця та/або членів його сім’ї.

У разі отримання військовослужбовцем з державного житлового фонду жилого приміщення для постійного проживання, яке не приватизовано ним та/або членами його сім’ї, і його подальшого перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та/або включені до списків осіб, що мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень, загальна площа житла, яка підлягає компенсації, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні військовослужбовця та членів його сім’ї.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 183 від 16.03.2016}

5. Черговість надання компенсації визначається за часом взяття військовослужбовця та членів його сім’ї на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до списків осіб, які мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 183 від 16.03.2016}

6. Підставою для відмови у наданні військовослужбовцю та членам його сім’ї компенсації є їх зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або виключення із списків громадян, що мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 183 від 16.03.2016}

7. Розмір компенсації визначається:

за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на військовослужбовця і кожного члена його сім’ї, який перебуває з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Понад норму жилої площі для окремих категорій військовослужбовців та членів їх сімей, визначених законодавством, враховується додаткова жила площа у розмірі 10 кв. метрів;

з урахуванням вимог до загальної площі житла відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”;

з урахуванням граничної вартості будівництва 1 кв. метра загальної площі житла в регіоні, в якому військовослужбовець перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

8. Розмір грошової компенсації (K) розраховується за формулою:

де 13,65 - визначена законодавством норма жилої площі на одну особу, кв. метрів;

N - кількість осіб, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

17 - загальна нежила площа житла на сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”, кв. метрів;

Дпл - додаткова жила площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їх сімей, визначеним законодавством, у розмірі 10 кв. метрів;

В0 - гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для населених пунктів, що визначається згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 193 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 753):

для м. Києва та Київської області - гранична вартість збільшується у 2 рази;

для мм. Львова та Одеси - гранична вартість збільшується у 1,75 раза;

для інших обласних центрів та міст - гранична вартість збільшується у 1,5 раза.

За наявності у військовослужбовця права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв. метрів.

9. Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служба зовнішньої розвідки, Національна гвардія, Управління державної охорони, ДКА, Адміністрація Держспецзв’язку щороку протягом I кварталу після визначення загальної суми видатків на надання компенсації розподіляють її між військовими частинами, військовими комісаріатами та квартирно-експлуатаційними установами (організаціями), в яких ведеться облік військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, з урахуванням часу взяття військовослужбовців та членів їх сімей на такий облік та/або включення їх до списків осіб, які мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 183 від 16.03.2016}

10. Житлові комісії військових частин, військових комісаріатів та квартирно-експлуатаційних установ (організацій) (далі - житлові комісії) письмово інформують військовослужбовців та членів їх сімей, у яких настала черга на отримання жилих приміщень у поточному році, про їх право на отримання компенсації та про її орієнтовний розмір.

11. Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру житловій комісії подаються такі документи:

рапорт військовослужбовця (заява особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, або члена сім’ї, зазначеної в абзацах четвертому і п’ятому пункту 2 цього Порядку) та нотаріально посвідчена згода членів його сім’ї на отримання компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;

довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування);

копії паспорта військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

копія облікової картки фізичної особи - платника податків (військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

копія свідоцтва про право власності на житло за його наявності (військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

довідка про отримання (неотримання) житла військовослужбовцем з колишнього місця перебування його на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

дозвіл органу опіки і піклування на отримання неповнолітнім членом сім’ї компенсації у випадках, визначених законодавством.

12. Житлові комісії розглядають рапорти військовослужбовців (заяви, зазначені в пункті 11 цього Порядку) щодо надання компенсації та приймають рішення про її надання або відмову в наданні.

Рішення житлової комісії затверджується відповідно командирами військових частин, військовими комісарами та начальниками житлово-експлуатаційних установ (організацій), після чого в порядку, визначеному Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрацією Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Службою зовнішньої розвідки, Національною гвардією, Управлінням державної охорони, ДКА, Адміністрацією Держспецзв’язку, списки осіб, щодо яких прийнято рішення про надання компенсації, подаються на затвердження відповідно Міністрові оборони, Міністрові внутрішніх справ, Міністрові інфраструктури, Голові Держприкордонслужби, Голові ДСНС, Голові СБУ, Голові Служби зовнішньої розвідки, начальнику Управління державної охорони, командувачу Національної гвардії, Голові ДКА, Голові Держспецзв’язку.

13. Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служба зовнішньої розвідки, Національна гвардія, Управління державної охорони, ДКА, Адміністрація Держспецзв’язку надає компенсацію шляхом перерахування коштів на поточний рахунок особи, що має право на її отримання, відкритий у банку, статутний капітал якого становить не менш як 10 млрд. гривень та в якому держава прямо та/або опосередковано володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів та до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації, за умови, що операції з відкриття, ведення і закриття зазначеного рахунка здійснюються безоплатно, проценти на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються.

14. Облік військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби у запас або у відставку, або членів сімей, зазначених в абзацах четвертому і п’ятому пункту 2 цього Порядку), яким надано грошову компенсацію, ведеться у порядку, визначеному Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрацією Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Службою зовнішньої розвідки, Національною гвардією, Управлінням державної охорони, ДКА та Адміністрацією Держспецзв’язку.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 вересня 2015 р. № 728

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Комплексній програмі забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2362; 2004 р., № 17, ст. 1174, № 40, ст. 2630; 2006 р., № 22, ст. 1621, № 31, ст. 2233; 2010 р., № 100, ст. 3555; 2012 р., № 24, ст. 917; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238):

1) у розділі “Мета, основні завдання та заходи”:

абзац перший після слів “та посадових осіб” доповнити словами “, надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення”;

доповнити розділ після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“реалізація за бажанням військовослужбовців та членів їх сімей права на грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

2) у розділі “Очікувані результати виконання Програми” абзац третій після слів і цифр “станом на 1 січня 2010 р.” доповнити словами “, у тому числі шляхом надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення”;

3) у розділі “Обсяги та джерела фінансування” друге речення абзацу першого після слів “і його фінансування” доповнити словами “, у тому числі на грошову компенсацію військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення,”.

2. У Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2238; 2013 р., № 33, ст. 1158; 2014 р., № 47, ст. 1238):

1) пункт 1 після слова “Держспецтрансслужби” доповнити словом “, Держспецзв’язку”;

2) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Військовослужбовці, які визнані у встановленому законодавством порядку інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та члени сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаного із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання, що збудовані (придбані) за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел, чи грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення з урахуванням пільг, установлених законами.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронні органи спеціального призначення, Держспецтрансслужба та Держспецзв’язку, посади в яких комплектуються військовослужбовцями:

видають нормативно-правові акти з питань забезпечення військовослужбовців житлом, а також щороку визначають обсяги службового житла і житла, що надається військовослужбовцям для постійного проживання;

виділяють до 20 відсотків житла для забезпечення осіб, зазначених в абзаці другому пункту 3 цього Порядку, жилими приміщеннями для постійного проживання, що збудовані (придбані) за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел і розташовані у населених пунктах, у яких вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, чи грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення в таких же обсягах.”.

3. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1794; 2014 р., № 64, ст. 1769, № 78, ст. 2234, № 93, ст. 2681, № 97, ст. 2781):

1) пункт 2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Видатки, пов’язані з наданням військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, здійснюються відповідно до цього Порядку.”;

3) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі виникнення потреби протягом поточного року головний розпорядник бюджетних коштів має право здійснювати придбання житла на умовах пайової участі та вторинному ринку з подальшим внесенням змін до переліку житлових об’єктів, будівництво (придбання) яких передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів, для забезпечення житлом військовослужбовців, які визнані у встановленому законодавством порядку інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або захворювання, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаного із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.”.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 2 вересня 2015 р. № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян". Кабінет Міністрів України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 2 вересня 2015 р. № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -