>>

ПОСТАНОВА від 6 вересня 2017 р. № 1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України". 2017

Інформація актуальна на 31.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2017 р.

№ 1095

Київ

Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державну службу морського та річкового транспорту України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури.

2. Затвердити Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, що додається.

3. Установити, що Державна служба морського та річкового транспорту України здійснює повноваження та виконує функції з реалізації державної політики у визначеній сфері з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення нею повноважень та виконання функцій.

4. Взяти до відома, що Державна служба морського та річкового транспорту України розміщується на правах оренди за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 14.

5.

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

6. Міністерству інфраструктури разом з Міністерством фінансів передбачити у порядку, встановленому законодавством, видатки у державному бюджеті на відповідний рік, необхідні для забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1, 2, 5-7 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно з актом Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України повноважень та виконання функцій.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 вересня 2017 р. № 1095

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу морського та річкового транспорту України

1.

Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

2. Морська адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Морської адміністрації є:

1) виконання окремих функцій з реалізації державної політики у сферах:

морського та річкового транспорту;

торговельного мореплавства;

судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);

3) забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);

4) забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

5) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті, за торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості);

6) надання в передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

4.

Морська адміністрація відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури;

2) забезпечує підготовку пропозицій Мінінфраструктури щодо укладення, припинення чи зупинення дії, денонсації та приєднання до міжнародних договорів України з питань морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, розробляє проекти відповідних документів;

3) укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру;

4) забезпечує здійснення попередніх перекладів текстів міжнародних договорів з питань морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);

5) розробляє стратегію забезпечення виконання зобов’язань держави прапора, держави порту і прибережної держави за міжнародними договорами у сфері торговельного мореплавства і виконує функції, які випливають із цих зобов’язань;

6) готує пропозиції щодо забезпечення інтеграції національної системи морського та річкового транспорту до європейської та світової транспортних систем і в установленому порядку забезпечує таку інтеграцію;

7) забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) за торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства, за безпекою на морському та річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості);

8) здійснює контроль за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під Державним Прапором України (контроль держави прапора), незалежно від форми власності (крім суден флоту рибної промисловості);

9) здійснює контроль держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо безпеки мореплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

10) здійснює державний нагляд (контроль) за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів морським і річковим транспортом;

11) здійснює контроль за забезпеченням безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;

12) здійснює контроль і нагляд за дотриманням правил користування засобами морського та річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на морському та річковому транспорті, утримання та експлуатації баз (споруд) для стоянки маломірних (малих) суден, а також за дотриманням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації річкових суден на внутрішніх водних шляхах і щодо забезпечення збереження вантажів на морському та річковому транспорті;

13) здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в територіальному морі, внутрішніх морських водах і на внутрішніх водних шляхах;

14) здійснює нагляд за станом морських шляхів, функціонуванням служб регулювання руху суден і лоцманського проведення;

15) здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт на морському та річковому транспорті, в акваторії морських портів, а також пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України в акваторії Чорного та Азовського морів відповідно до міжнародних договорів України;

16) здійснює контроль за функціонуванням систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

17) здійснює контроль та нагляд за забезпеченням функціонування системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним Прапором України;

18) здійснює контроль за впровадженням та функціонуванням систем управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості);

19) проводить перевірки відповідності системи охорони портових засобів вимогам Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів та подає Мінінфраструктури пропозиції щодо відкликання схвалених планів охорони портових засобів та актів про відповідність портових засобів у разі порушення такими засобами вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів;

20) здійснює огляд підприємств, установ та організацій, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості);

21) забезпечує здійснення в установленому порядку огляду суден (крім суден флоту рибної промисловості);

22) визначає межі зон нагляду, на які поширюються повноваження капітанів морських портів щодо здійснення ними державного нагляду за безпекою мореплавства;

23) координує в межах своїх повноважень діяльність капітанів морських портів та скасовує їх розпорядження з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту в разі їх невідповідності вимогам законодавства;

24) здійснює державний нагляд за дотриманням правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, морських установках;

25) здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом;

26) організовує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу морського та річкового транспорту на навколишнє природне середовище;

27) здійснює контроль за укладенням договорів обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом;

28) проводить розслідування та аналіз причин аварійних морських подій і транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України, веде облік таких подій, розробляє та затверджує план профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і контролює проведення зазначених заходів (крім аварій з суднами флоту рибної промисловості);

29) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності на морському та річковому транспорті, встановлює відповідно до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів рівень охорони для українських суден, морських портів і терміналів, доводить про це суднам, морським портам і терміналам в установленому порядку;

30) складає в установленому порядку акти та видає обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень і недоліків, пов’язаних з порушенням правил безпеки на морському та річковому транспорті (крім суден флоту рибної промисловості), та здійснює контроль за виконанням таких приписів;

31) організовує навчання та перевірку знань посадових осіб, до функціональних обов’язків яких належить здійснення державного нагляду (контролю) у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки суден флоту рибної промисловості);

32) укладає договори з визнаними організаціями, уповноваженими видавати українським суднам (крім суден флоту рибної промисловості) суднові свідоцтва та інші суднові документи, надавати таким суднам послуги від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України;

33) здійснює контроль за виконанням визнаними організаціями обов’язкових вимог, встановлених міжнародними договорами України, під час видачі ними українським суднам свідоцтв, інших суднових документів і надання таким суднам послуг від імені держави прапора (крім суден флоту рибної промисловості);

34) здійснює ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом;

35) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом;

36) видає розпорядження про усунення суб’єктами господарювання порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом;

37) здійснює реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, веде журнал їх обліку (крім суден флоту рибної промисловості), розміщує відповідні дані на своєму офіційному веб-сайті, видає відповідно до законодавства свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), судновий білет, свідоцтва про виключення відповідних суден із зазначених Реєстру та Суднової книги (крім суден флоту рибної промисловості), свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, інші суднові документи відповідно до законодавства;

38) здійснює реєстрацію баз для стоянки маломірних (малих) суден з розміщенням інформації на своєму офіційному веб-сайті;

39) здійснює контроль та нагляд за дотриманням правил користування засобами морського та річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на морському та річковому транспорті, утримання та експлуатації баз (споруд) для стоянки маломірних (малих) суден, а також за дотриманням правил щодо забезпечення безпеки експлуатації річкових суден на внутрішніх водних шляхах і щодо забезпечення збереження вантажів на морському та річковому транспорті;

40) здійснює загальне керівництво та контроль за дипломуванням спеціалістів морського флоту, а також контроль за проведенням підготовки, перепідготовки, підвищенням кваліфікації та дипломуванням членів екіпажів морських, річкових і маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної промисловості), працівників берегових підприємств морського та річкового транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден;

41) погоджує правила плавання маломірними (малими) суднами на водних об’єктах;

42) видає дозволи суднам на захід до річкових портів України під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах України;

43) здійснює огляд річкових суден перед початком навігації або входом на річкові внутрішні водні шляхи, а також перед виходом у рейс після завантаження з метою проведення оцінки їх придатності до плавання на річкових внутрішніх водних шляхах;

44) проводить перевірку суднових документів на маломірних (малих) суднах і документів на право управління ними;

45) видає посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, посвідчення морського лоцмана, посвідчення річкового лоцмана, посвідчення лоцмана-оператора служби регулювання руху суден, а також судноводія маломірного (малого) судна;

46) здійснює видачу синопсиса судна (крім суден флоту рибної промисловості);

47) реєструє лінії закордонного плавання та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті;

48) здійснює в межах своїх повноважень регулювання торговельного мореплавства;

49) виконує в межах своїх повноважень прогнозні та програмні документи з питань розвитку морського та річкового транспорту;

50) подає Мінінфраструктури пропозиції щодо переліку стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури морського та річкового транспорту;

51) надає погодження щодо звільнення українських суден від виконання вимог міжнародних договорів України в установлених цими договорами випадках (крім суден флоту рибної промисловості) та інформує про це в установленому порядку Міжнародну морську організацію;

52) подає Мінінфраструктури пропозиції щодо перегляду стандартів стосовно берегових систем забезпечення та контролю безпеки судноплавства в територіальному морі та на внутрішніх водних шляхах;

53) готує подання Мінінфраструктури щодо призначення та звільнення капітанів морських портів;

54) бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм, спрямованих на забезпечення функціонування та розвитку морського та річкового транспорту, інших програм з питань торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду в зазначеній галузі;

55) здійснює управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Морської адміністрації;

56) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

57) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту на морському та річковому транспорті, бере участь у функціонуванні єдиної державної системи цивільного захисту;

58) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Морської адміністрації;

59) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

60) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

5. Морська адміністрація з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх впровадженням в апараті Морської адміністрації, її територіальних органах;

2) здійснює добір кадрів в апарат Морської адміністрації та на посади керівників та заступників керівників її територіальних органів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Морської адміністрації та її територіальних органів;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Морської адміністрації, її територіальних органах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості в реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Морської адміністрації;

5) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до законодавства.

6. Морська адміністрація для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених, фахівців (за згодою), працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

5) використовувати у своїй діяльності транспортні засоби, зокрема спеціалізовані;

6) забезпечувати державних службовців та працівників апарату Морської адміністрації та її територіальних органів службовими посвідченнями, форменим одягом, нагрудними знаками та знаками розрізнення.

7. Морська адміністрація здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Державні службовці та працівники Морської адміністрації мають службові посвідчення встановленого зразка.

8. Морська адміністрація під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами та службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Морська адміністрація у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури видає накази організаційно-розпорядчого характеру, розпорядження, організовує та контролює їх виконання.

10. Морську адміністрацію очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

11. Голова Морської адміністрації:

1) очолює Морську адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, представляє в установленому порядку Морську адміністрацію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо формування державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, зокрема розроблені Морською адміністрацією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури, а також визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури проекти нормативно-правових актів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Морської адміністрації;

4) організовує в межах повноважень, передбачених законом, та здійснює контроль за виконанням в апараті Морської адміністрації, її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури;

5) подає Міністрові інфраструктури для затвердження плани роботи Морської адміністрації;

6) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання Морською адміністрацією планів роботи Морської адміністрації, покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Морської адміністрації, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури структуру апарату Морської адміністрації;

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Морської адміністрації;

9) призначає на посади за погодженням з Міністром інфраструктури та головами відповідних місцевих держадміністрацій керівників територіальних органів Морської адміністрації, звільняє з посад керівників її територіальних органів;

10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

11) забезпечує взаємодію Морської адміністрації із структурним підрозділом апарату Мінінфраструктури, визначеним Міністром інфраструктури відповідальним за взаємодію з Морською адміністрацією;

12) забезпечує додержання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури і Морською адміністрацією та своєчасне її подання;

13) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Морської адміністрації;

14) забезпечує виконання Морською адміністрацією наказів і доручень Міністра інфраструктури з питань, що належать до компетенції Морської адміністрації;

15) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром інфраструктури керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Морської адміністрації;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Морської адміністрації (якщо інше не передбачено законом);

17) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Морської адміністрації;

18) призначає на посади за погодженням з Міністром інфраструктури та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Морської адміністрації;

19) призначає на посади за погодженням з Міністром інфраструктури, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Морської адміністрації;

20) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Морської адміністрації, керівників територіальних органів Морської адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

21) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Морської адміністрації, її територіальних органів до відзначення державними нагородами;

22) має у підпорядкуванні капітанів морських портів;

23) вносить Міністру інфраструктури пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Морської адміністрації та коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Морської адміністрації, які є юридичними особами публічного права;

24) утворює в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Морської адміністрації та коштів, передбачених на утримання Морської адміністрації, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром інфраструктури територіальні органи Морської адміністрації як структурні підрозділи апарату цього органу;

25) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Морської адміністрації;

26) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Морської адміністрації;

27) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Морської адміністрації;

28) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Морської адміністрації, а за домовленістю з керівниками - державних службовців і працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Морської адміністрації;

29) за погодженням з Міністерством фінансів затверджує штатний розпис і кошторис апарату Морської адміністрації;

30) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Морської адміністрації;

31) утворює комісії, робочі та експертні групи;

32) підписує накази Морської адміністрації;

33) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Морської адміністрації, її територіальних органів доручення;

34) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Морська адміністрація;

35) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

12. Голова Морської адміністрації має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

13. Голова, інші посадови особи Морської адміністрації складають у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Морської адміністрації, обговорення найважливіших напрямів діяльності в Морській адміністрації може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Морської адміністрації.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Морській адміністрації можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Морської адміністрації. Кількісний та персональний склад, положення про колегію, інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи затверджує Голова Морської адміністрації.

15. Граничну чисельність державних службовців та працівників Морської адміністрації затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Морської адміністрації затверджує Голова Морської адміністрації за погодженням з Міністром інфраструктури.

Штатний розпис і кошторис апарату Морської адміністрації затверджує Голова Морської адміністрації за погодженням з Мінфіном.

16. Морська адміністрація є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 вересня 2017 р. № 1095

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 83 “Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 186) слова “Міністерство транспорту” замінити словами “Державну службу морського та річкового транспорту”.

2. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2016 р., № 16, ст. 636), у тексті графи “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” слово “Укртрансбезпека” замінити словами “Морська адміністрація”.

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882):

1) позицію

“Укртрансбезпека

839

549”

замінити такою позицією:

“Укртрансбезпека

613

384”;

2) доповнити додаток такою позицією:

“Морська адміністрація

226

165”.

4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2015 р., № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, № 63, ст. 2092, № 72, ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927, № 93, ст. 3170; 2016 р., № 18, ст. 722, ст. 743, № 60, ст. 2062, № 61, ст. 2078, № 83, ст. 2729):

1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:

“Державна служба морського та річкового транспорту України”;

2) пункт 8 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

“Державна служба морського та річкового транспорту України”.

5. У Положенні про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604; 2016 р., № 16, ст. 635; 2017 р., № 50, ст. 1550):

1) у пункті 1 слова “та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)” виключити;

2) у пункті 4:

у підпунктах 1 і 2 слова “та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті” виключити;

у підпункті 3 слова “, морському та річковому” виключити;

у підпункті 4 слова “, морського та річкового” виключити;

3) у пункті 5:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті;”;

у підпунктах 3-5 слова “, морським та річковим” виключити;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) здійснює контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється Національною поліцією, та перевезення морським та річковим транспортом, яке здійснюється Морською адміністрацією);”;

підпункти 8-10 і 12-14 виключити;

у підпункті 16 слова “розслідування та аналіз причин катастроф, аварій, пригод на морському та річковому транспорті,” виключити;

у підпункті 17 слова “та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті” виключити;

підпункти 20-22, 24 і 25 виключити;

у підпункті 26 слова “, морському та річковому” виключити;

підпункт 28 після слів “актів з питань безпеки на транспорті” доповнити словами “, крім морського та річкового транспорту,”;

підпункти 30-39 виключити;

у підпункті 52 слова “, морським та річковим” виключити;

у підпункті 53 слова “та судноплавства на морському та річковому транспорті” виключити;

підпункт 55 виключити;

підпункт 60 після слів “об’єктів транспортної інфраструктури” доповнити словами “(крім об’єктів морського та річкового транспорту)”;

4) у підпункті 2 пункту 12 слова “та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті” виключити.

6. У Положенні про Міністерство інфраструктури України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1755; 2016 р., № 55, ст. 1911, № 83, ст. 2729):

1) пункті 4:

у підпункті 16 слова “Морської адміністрації України,” виключити;

підпункт 24 після слів “шкідливого впливу транспорту” доповнити словами “(крім морського та річкового транспорту)”;

підпункт 26 після слів “втручання в діяльність транспорту” доповнити словами “(крім морського та річкового транспорту)”;

у підпункті 32 слова “та судноплавства на морському і річковому транспорті” виключити;

підпункт 38 доповнити абзацом такого змісту:

“стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури для морського та річкового транспорту за поданням Морської адміністрації для подальшого його подання відповідним правоохоронним органам та військовим формуванням з метою забезпечення у разі потреби додаткової охорони таких об’єктів;”;

підпункт 54 виключити;

2) у тексті Положення слова “рибного господарства” замінити словами “рибної промисловості”.

7. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232; 2016 р., № 9, ст. 413):

1) у пункті 21 у графі “Вид господарської діяльності” слова “річковим, морським,” виключити;

2) доповнити перелік пунктом 21-2 такого змісту:

“21-2. Морська адміністрація

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом”.

8. Пункт 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739) після слова “Укртрансбезпеки” доповнити словами “, Морської адміністрації”.

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 6 вересня 2017 р. № 1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України". Кабінет Міністрів України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 6 вересня 2017 р. № 1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -