>>

ПОСТАНОВА від 27 вересня 2022 р. № 1091 "Про затвердження переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів". 2022

Інформація актуальна на 05.10.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2022 р.

№ 1091

Київ

Про затвердження переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів

Відповідно до пункту 9-20 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2022 р. та втрачає чинність через рік з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім пунктів 5 і 6 переліку, затвердженого цією постановою, які втрачають чинність з 1 лютого 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д.

ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 вересня 2022 р. № 1091

ПЕРЕЛІК

окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів

1. Товари, опис та коди згідно з УКТЗЕД яких визначені в пункті 20 частини першої статті 282, пункті 4-1 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України, пункті 32 підрозділу 2 та пункті 42 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу України.

2. Складові (матеріали, вузли, агрегати, устатковання та комплектувальні вироби), що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві товарів оборонного призначення, визначених згідно з пунктом 29 частини першої статті 1 Закону України “Про оборонні закупівлі”, якщо замовником таких товарів є державний замовник у сфері оборони, опис та коди згідно з УКТЗЕД яких визначені частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України.

3.

Товари, визначені переліком товарів, під час ввезення яких на митну територію України надається відстрочення сплати митних платежів, згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 р. № 236 “Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1318).

4. Товари, визначені переліком товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971).

5. Товари, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних експрес-відправленнях.

6. Товари, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД:

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

01

Живi тварини

05 (крім 0506)

Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi

06 (крім 0603)

Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень

10 (крім 1006)

Зернові культури

11

Продукцiя борошномельно-круп’яної промисловостi; солод; крохмалi; iнулiн; пшенична клейковина

13

Шелак природний неочищений; камедi, смоли та iншi рослиннi соки i екстракти

14

Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi

2209

Оцет

23 (крім 2309)

Залишки i вiдходи харчової промисловостi

25

Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент

26

Руди, шлак i зола

27

(крім

2707 10 00 00,

2707 20 00 10,

2707 20 00 90,

2707 30 00 10,

2707 30 00 90,

2707 50 00 10,

2707 50 00 90,

2709 00,

2710,

2711 11 00 00,

2711 12 11 00,

2711 12 19 00,

2711 12 91 00,

2711 12 93 00,

2711 12 94 00,

2711 12 97 00,

2711 13 10 00,

2711 13 30 00,

2711 13 91 00,

2711 13 97 00,

2711 14 00 00,

2711 19 00 00)

Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi

28

Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв

29 (крім

2901 10 00 10,

2901 10 00 90,

2905 11 00 00,

2909 19 10 00,

2909 19 90 10,

2909 19 90 20,

2909 19 90 90)

Органiчнi хiмiчнi сполуки

30

Фармацевтична продукцiя

31 (крім 3105)

Добрива

32 (крім

3205 00 00 00,

3208,

3209,

3212,

3214,

3215)

Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки

3301

Ефiрнi олiї та резиноїди

34 (крім 3402)

Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, “стоматологiчний віск” i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї

35

Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти

36

Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали

37

Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари

38 (крім 3808,

3811 11 10 00,

3811 11 90 00,

3811 19 00 00,

3811 90 00 00,

3824,

3826 00 10 00,

3826 00 90 00)

Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя

39 (крім 3918,

3919,

3920,

3922,

3925 20 00 00,

3925 30 00 00)

Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них

40 (крім 4011)

Каучук, гума та вироби з них

41

Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена

42

(крім 4202, 4203)

Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)

43 (крім 4303)

Натуральне та штучне хутро; вироби з нього

44 (крім 4409,

4418 10,

4418 20,

4418 73 10 00,

4418 74 00 00,

4418 73 90 00,

4418 75 00 00,

4418 79 00 00)

Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля

45

Корок та вироби з нього

46

Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби

47

Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури

48

Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

49 (крім 4901,

4911)

Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани

50

Шовк

51

Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу

52

Бавовна

53

Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi

54

Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв

55

Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна

56

Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них

57

Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги

58

Спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка

59 (крім 5904)

Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення

60

Трикотажнi полотна

63

(крім 6309 00 00)

Iншi готовi текстильнi вироби; набори; ганчiр’я

65

Головнi убори та їх частини

66

Парасольки вiд дощу та сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини

67

Обробленi пiр’я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини

68 (крім

6808 00 00 00,

6809)

Вироби з каменю, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв

69 (крім 6907,

6910)

Керамiчнi вироби

70

Скло та вироби iз скла

71

Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети

72

Чорнi метали

73 (крім

7308 30 00 00)

Вироби з чорних металiв

74

Мiдь i вироби з неї

75

Нiкель i вироби з нього

76 (крім

7610 10 00 00)

Алюмiнiй та вироби з нього

78

Свинець i вироби з нього

79

Цинк i вироби з нього

80

Олово i вироби з нього

81

Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них

82

Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв

83 (крім 8302)

Iншi вироби з недорогоцiнних металiв

84 (крім 8407,

8408,

8409,

8413,

8414,

8415,

8418,

8421,

8428,

8432,

8433,

8434,

8436,

8437,

8438,

8443,

8450,

8452,

8471,

8473 30,

8481)

Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини

85 (крім 8501,

8504,

8508,

8509,

8510,

8511,

8516,

8517,

8518,

8519,

8521,

8523,

8525,

8527,

8528,

8529,

8536,

8537,

8540)

Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя

86 (крім 8607)

Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв

87 (крім 8701,

8702 10,

8702 20,

8702 30,

8702 40 00,

8702 90 11 00,

8702 90 19 00,

8702 90 31 00,

8702 90 39 00,

8703,

8704 10,

8704 21 31 00,

8704 21 39 00,

8704 21 91 00,

8704 21 99 00,

8704 22 91 00,

8704 22 99 00,

8704 23 91 00,

8704 23 99 00,

8704 31 31 00,

8704 31 39 00,

8704 31 91 00,

8704 31 99 00,

8704 32 91 00,

8704 32 99 00,

8705,

8706 00,

8707,

8708,

8711,

8716 10 98 00)

Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання

88

Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини

89

Судна, човни та iншi плавучi засоби

90

Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя

91

Годинники всiх видiв та їх частини

92

Музичнi iнструменти; їх частини та приладдя

93 (крім

9303)

Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

94

(крім 9401 9403)

Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї

95

Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя

96

Рiзнi готовi вироби

97

Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 27 вересня 2022 р. № 1091 "Про затвердження переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів". Кабінет Міністрів України. 2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 27 вересня 2022 р. № 1091 "Про затвердження переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів". 2022

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -