Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 грудня 2019 р. № 1409-р "Про затвердження плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року". 2019

Інформація актуальна на 16.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2019 р.

№ 1409-р

Київ

Про затвердження плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року

1. Затвердити план заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та державним органам, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:

забезпечити виконання плану заходів;

подавати щороку до 15 березня Адміністрації Державної прикордонної служби інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд.

29


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2019 р. № 1409-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року

Найменування завдання

Найменування заходів

Індикатор виконання

Значення показника

Відповідальні виконавці

Прогнозний обсяг фінансування,

млн. гривень

Джерела фінансування

усього

у тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Контроль у пунктах пропуску

Стратегічна ціль 1.

Оптимізація контрольних процедур на кордоні із забезпеченням належного рівня безпеки

Завдання 1.

Запровадження кращих європейських та світових практик під час проведення контрольних процедур:

1) запровадження сучасних технологій та механізмів обміну даними

впровадження спільного використання представниками Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби електронних даних у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

забезпечено спільне використання електронних даних у 74 пунктах пропуску

74

39

35

МВС

Мінфін

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

запровадження механізму взаємодії інформаційних систем у пунктах пропуску для залізничного сполучення (у міжнародному електропоїзді “Інтерсіті+” сполученням “Львів - Перемишль”)

завершено реалізацію пілотного проекту

реалізовано пілотний проект

Держмитслужба

Мінінфраструктури

Адміністрація Держприкордонслужби

1

1

державний бюджет

2) застосування спільного контролю та принципу “єдиної зупинки” для скорочення часу перетину кордону

законодавче врегулювання порядку права виконання окремих митних формальностей представниками Адміністрації Держприкордонслужби та окремих процедур прикордонного контролю представниками Держмитслужби

подано законопроект до Верховної Ради України

підготовлено законопроект

внесено законопроект до Верховної Ради України

МВС

Мінфін

Держмитслужба

Адміністрація Держприкордонслужби

не потребує додаткового фінансування

апробація механізму делегування окремих функцій контрольних служб (прикордонного контролю на вантажних напрямках митним органам, митного контролю на “зеленому коридорі” - органам охорони державного кордону) у визначених пунктах пропуску

завершено реалізацію пілотного проекту

реалізовано пілотний проект

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

Завдання 2.

Підвищення рівня контрольних процедур під час перетинання державного кордону:

1) проведення переоснащення технічними засобами контролю, що використовуються у пунктах пропуску через державний кордон

надання представникам Адміністрації Держприкордонслужби доступу на першій лінії контролю до європейських довідкових баз даних щодо документів, які посвідчують особу (можливість одночасного доступу до баз даних 20 користувачам)

отримано доступ

надано доступ до баз даних 10 користувачам

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

0,324

0,108

0,108

0,108

державний бюджет

створення на базі Головного експертно-криміналістичного центру Адміністрації Держприкордонслужби національного контактного пункту перевірки автентичності паспортних документів для обміну інформацією між суб’єктами інтегрованого управління кордонами у сфері безпеки документів

забезпечено функціонування національного контактного пункту перевірки автентичності документів

створено контактний пункт

Адміністрація Держприкордонслужби

1,5

1,5

-“-

2) запровадження практики автоматизації процесів ідентифікації особи та попереднього інформування про вантажі

діагностика та ремонт мобільних скануючих систем

проведено діагностику та ремонт

11

11

Держмитслужба

135

135

-“-

Завдання 3.

Запровадження сучасних ІТ-рішень під час проведення контрольних процедур:

1) забезпечення роботи програмно-аналітичних модулів обробки інформації

розроблення проекту наказу Мінінфраструктури “Про затвердження Положення про інформаційну систему “Морське вікно” та призначення українського сегмента системи SafeSeaNet”

видано спільний наказ Мінінфраструктури, Мінфіну, Держмитслужби

видано спільний наказ

Мінінфраструктури

Мінфін

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

2) адаптація національних систем контролю до європейських, зокрема шенгенських

нормативне врегулювання порядку використання баз даних правоохоронних органів ЄС з метою адаптації національних систем контролю до європейських

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України

опрацьовано проект

проект подано до Кабінету Міністрів України

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Держмитслужба

інші суб’єкти інтегрованого управління кордонами

-“-

забезпечення підключення та доступу до баз даних правоохоронних органів ЄС

розроблено проект міжнародного договору

-“-

проект надіслано на погодження

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Держмитслужба

-“-

Завдання 4.

Сприяння транскордонному співробітництву:

1) забезпечення розвитку механізмів обміну інформацією про товари з митними службами суміжних держав

запровадження обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби з країнами - членами ЄС

розроблено проект міжнародного договору

укладено договір

Держмитслужба

-“-

2) розбудова інфраструктури пунктів пропуску

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.

№ 1142 “Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон” щодо оптимізації інфраструктури пунктів пропуску

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України

прийнято постанову

МВС

Мінфін

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

Держпродспоживслужба

не потребує додаткового фінансування

проведення обстеження пунктів пропуску для залізничного сполучення з метою визначення стану їх облаштування

подано звіт за результатами обстеження

проведено обстеження

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

Мінінфраструктури

-“-

реконструкція (будівництво) пунктів пропуску “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”

введено в експлуатацію об’єкти реконструкції (будівництва)

3

1

2

Держмитслужба

Мінфін

Адміністрація Держприкордонслужби

750

100

350

300

кошти кредиту Республіки Польща

3) реалізація ряду пілотних проектів з електронного бронювання черги в пунктах пропуску

створення та облаштування прикордонного інспекційного поста (реалізація пілотного проекту на одному з визначених пунктів пропуску)

введено в експлуатацію прикордонний інспекційний пост

1

1

Держпродспоживслужба

Мінфін

Держмитслужба

Мінінфраструктури

30

30

державний бюджет

4) проведення заходів щодо приєднання до системи електронного декларування (NCTS)

підготовка нормативно-правових актів для забезпечення впровадження режиму спільного транзиту

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про митні декларації”

прийнято постанову

Мінфін

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

видано наказ Мінфіну “Про внесення змін до порядку виконання митних формальностей під час здійснення транзитних переміщень”

видано наказ

Мінфін

-“-

5) запровадження статусу уповноваженого економічного оператора

підготовка нормативно-правових актів, які регламентують впровадження положень Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів”

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України

прийнято постанову

Мінфін

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

6) удосконалення механізму функціонування “єдиного вікна”

удосконалення механізму передачі центральним органам виконавчої влади дозвільних документів виключно через єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” та їх використання під час митного контролю та митного оформлення

єдиний державний інформаційний веб-портал функціонує

забезпечено передачу інформації

Мінфін

Держмитслужба

інші центральні органи виконавчої влади

-“-

застосування методики вимірювання середнього часу випускання товарів на підставі дослідження з вимірювання часу Всесвітньої митної організації

проведено дослідження щодо часу випускання товарів із застосуванням принципу “єдине вікно”

проведено дослідження

Держмитслужба

-“-

створення інформаційно-аналітичної системи для підрозділів митного аудиту та митного оформлення з метою використання ризик-орієнтованого (автоматизованого) підходу під час планування та проведення документальних перевірок

введено в експлуатацію інформаційно-аналітичну систему

видано наказ

Держмитслужба

56

56

кошти, передбачені в рамках програми ЄС “Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM”

Охорона кордону поза пунктами пропуску

Стратегічна ціль 2. Оперативне реагування на правопорушення на державному кордоні поза пунктами пропуску

Завдання 1.

Модернізація системи охорони кордону поза пунктами пропуску через державний кордон:

1) оптимізація організаційної структури підрозділів

завершення переходу підрозділів охорони державного кордону на нову організаційно-штатну структуру та визначення меж ділянок відповідальності за адміністративно-територіальним поділом

функціонують 90 підрозділів охорони державного кордону з оптимізованою організаційно-штатною структурою

видано накази

Адміністрація Держприкордонслужби

не потребує додаткового фінансування

завершення переходу мобільних підрозділів на структуру відділів прикордонної служби типу “С”

функціонують 16 мобільних прикордонних застав із структурою відділу прикордонної служби типу “С”

-“-

-“-

-“-

підготовка проекту інструкції з оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби типу “С”

затверджено інструкцію з оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби типу “С”

затверджено інструкцію

-“-

-“-

2) проведення перерозподілу ресурсів з метою їх раціонального використання

проведення аналізу наявності та використання автомобільної техніки та технічних засобів охорони кордону в підрозділах охорони кордону

проведено аналіз

видано наказ

-“-

підготовка пропозицій щодо перерозподілу ресурсів

підготовлено пропозиції

опрацьовано проект наказу

-“-

-“-

3) удосконалення системи технічного спостереження з використанням передових технологій дистанційного контролю, у тому числі безпілотних літальних апаратів, високотехнологічних засобів моніторингу

встановлення комплексу відеоспостереження та сигналізації спільно з Румунською Стороною для прикриття активної ділянки протиправної діяльності відділу прикордонної служби “Ділове” Мукачівського прикордонного загону (до 7 кілометрів)

встановлено комплекс

1

1

Адміністрація Держприкордонслужби

10

10

державний бюджет

облаштування загороджувального паркану на загрозливих напрямках українсько-білоруського кордону на ділянці Луцького загону

облаштовано паркан, кілометрів

22

10

6

6

-“-

7,26

3,3

1,98

1,98

-“-

розроблення контрольно-слідових смуг

розроблено смуг, кілометрів

60

40

10

10

-“-

1,05

0,6

0,2

0,25

-“-

облаштування інженерних загороджень

облаштовано загороджень, кілометрів

150

50

50

50

-“-

48

15,2

16

16,8

-“-

Завдання 2.

Створення механізму ефективної взаємодії в інтересах охорони кордону поза пунктами пропуску:

1) розроблення та своєчасне уточнення планів взаємодії

розроблення планів взаємодії між суб’єктами інтегрованого управління кордонами

визначено порядок взаємодії

розроблено плани

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

СБУ (за згодою)

ДМС

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

забезпечення уточнення планів взаємодії із забезпечення захисту державного кордону

проведено щорічне уточнення планів взаємодії

уточнено плани

уточнено плани

уточнено плани

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна гвардія

-“-

підготовка проекту наказу МВС щодо врегулювання взаємодії між Держприкордонслужбою та Національною поліцією під час реагування на кризові ситуації на державному кордоні

видано наказ

проект наказу подано до МВС

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

-“-

підготовка проекту спільного наказу МВС та Мінфіну щодо врегулювання порядку взаємодії між Держприкордонслужбою та Держмитслужбою під час виконання завдань на державному кордоні

видано спільний наказ МВС та Мінфіну

видано спільний наказ

МВС

Мінфін

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 р. № 48 “Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні”

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України

підготовлено проект постанови

проект постанови подано на розгляд Уряду

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

Національна поліція

Держмитслужба

Національна гвардія

СБУ (за згодою)

-“-

2) надання відповідного доступу до відомчих баз даних

визначення механізму взаємодії суб’єктів інтегрованого управління кордонами щодо порядку доступу до відомчих баз даних

видано спільний наказ

видано спільний наказ

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

СБУ (за згодою)

МЗС

Держмитслужба

ДМС

Мін’юст

-“-

нормативне врегулювання надання доступу до відомчих баз даних

видано спільний наказ

видано спільний наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

інші суб’єкти інтегрованого управління кордонами

-“-

3) вдосконалення механізму спільного патрулювання та проведення спільних операцій

забезпечення проведення спільних заходів з метою досягнення єдності, удосконалення злагодженості в тактиці спільних дій підрозділів взаємодіючих сторін

проведено спільні навчання органів Держприкордонслужби та Національної гвардії

15

5

5

5

Національна гвардія

Адміністрація Держприкордонслужби

6,888

2,173

2,297

2,418

державний бюджет

забезпечення планування застосування та залучення підрозділів суб’єктів інтегрованого управління кордонами до спільних операцій та управління ними

проведено спільні операції (за потреби)

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна гвардія

інші суб’єкти інтегрованого управління кордонами

не потребує додаткового фінансування

Завдання 3.

Протидія використанню безпілотних літальних апаратів з протиправною метою:

1) удосконалення суб’єктами інтегрованого управління кордонами за їх компетенцією нормативно-правової бази з метою впорядкування використання повітряного простору безпілотними літальними апаратами

нормативне врегулювання використання повітряного простору безпілотними літальними апаратами

внесено зміни до Повітряного кодексу України

підготовлено законопроект

внесено законопроект до Верховної Ради України

Державіаслужба

Мінінфраструктури

Збройні Сили (за згодою)

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

СБУ (за згодою)

не потребує додаткового фінансування

впорядкування обміну інформацією між суб’єктами інтегрованого управління кордонами щодо виявлення роботи безпілотних літальних апаратів

видано спільний наказ

видано спільний наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

інші суб’єкти інтегрованого управління кордонами

-“-

2) оснащення підрозділів охорони кордону технічними засобами для виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам

опрацювання тематичних звітів щодо частотних діапазонів, які використовуються безпілотними літальними апаратами, та напрямків, на яких найчастіше фіксуються порушення кордону

опрацьовано тематичний звіт

опрацьовано тематичний звіт

Адміністрація Держприкордонслужби

інші суб’єкти інтегрованого управління кордонами

-“-

оснащення підрозділів Луцького, Мостиського, Львівського, Мукачівського, Чопського та Чернівецького прикордонних загонів:

засобами виявлення безпілотних літальних апаратів типу “Аероскоп”

оснащено підрозділи засобами виявлення безпілотних літальних апаратів

6

1

3

2

Адміністрація Держприкордонслужби

5,88

0,98

2,94

1,96

державний бюджет

засобами протидії безпілотним літальним апаратам

оснащено підрозділи засобами протидії безпілотним літальним апаратам

12

1

5

6

-“-

5,4

0,45

2,25

2,7

-“-

Охорона морських кордонів, пошук, рятування та інша діяльність на морі

Стратегічна ціль 3. Контроль за морською обстановкою, що забезпечує оперативне реагування на її зміни

Завдання 2.

Скорочення часу реагування:

1) оновлення та збільшення корабельно-катерного складу, авіації та інших технічних засобів з метою підвищення рівня оперативності реагування на ситуації на морі

облаштування пункту базування Ізмаїльського загону морської охорони

утворено новий підрозділ на базі діючого Кілійського дивізіону Одеського загону морської охорони

1

1

Адміністрація Держприкордонслужби

13,88

13,88

державний бюджет

закупівля патрульних катерів для Держприкордонслужби

закуплено 20 патрульних катерів

8

12

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

державний бюджет,

залучення іноземного кредиту

отримання 24 легких патрульних вертольотів типу Н125 виробництва концерну “Airbus” у рамках Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки

отримано легкі патрульні вертольоти

24

7

17

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

фінансування відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки (Закон України від 7 червня 2018 р. № 2452-VIII)

модернізація вертольоту типу Мі-8СМВ до рівня Мі-8МСБ

модернізовано вертоліт

1

1

Адміністрація Держприкордонслужби

86,3

86,3

державний бюджет

закупівля легкого пасажирського літака типу DA62

придбано літак

1

1

-“-

88

88

-“-

закупівля двох безпілотних авіаційних комплексів (тривалість польоту 12 годин)

придбано безпілотні авіаційні комплекси (тривалість польоту 12 годин)

2

2

-“-

100

100

державний бюджет

міжнародна технічна допомога

закупівля семи безпілотних авіаційних комплексів (тривалість польоту 6 годин)

придбано безпілотні авіаційні комплекси (тривалість польоту 6 годин)

7

4

1

2

-“-

418

211,8

86,3

119,9

-“-

2) забезпечення ефективної логістики, взаємодії та постійної пошуково-рятувальної готовності на морі

створення системи обміну даними між державними установами та іншими суб’єктами щодо порушення вимог безпеки судноплавства, інцидентів, аварій або катастроф, пов’язаних з водним транспортом, та реагування, в разі потреби здійснення заходів з пошуку та рятування в межах морського пошуково-рятувального району України

забезпечено функціонування каналів обміну даними

видано спільний наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

Збройні Сили (за згодою)

Мінінфраструктури

інші суб’єкти інтегрованого управління кордонами

не потребує додаткового фінансування

підтримання постійної пошуково-рятувальної готовності відповідальними підрозділами суб’єктів системи пошуку та рятування на морі

забезпечено дотримання часових показників оперативного реагування на отримані сигнали лиха

-“-

Мінінфраструктури

Збройні Сили (за згодою)

кошти, передбачені на фінансування суб’єктів Національної системи пошуку і рятування на морі

Завдання 3.

Проведення ефективних спільних міжвідомчих і міжнародних заходів та операцій, зокрема удосконалення взаємодії під час пошуково-рятувальних операцій на морі

проведення пошуково-рятувальних операцій (за потреби)

забезпечено пошук і рятування людського життя на морі в районі відповідальності України

проведено операції

проведено операції

проведено операції

Мінінфраструктури

Збройні Сили (за згодою)

-“-

Аналіз ризиків

Стратегічна ціль 4. Здійснення вибіркового контролю на основі аналізу та оцінки ризиків, що забезпечує мінімізацію загроз на кордоні

Завдання 1.

Підвищення потенціалу контрольних служб з аналізу ризиків:

1) удосконалення нормативної бази та приведення аналізу ризиків до європейської моделі CIRAM 2.0

удосконалення оцінки уразливості систем охорони державного кордону

опрацьовано оціночні звіти

опрацьовано звіти

Адміністрація Держприкордонслужби

інші заінтересовані органи виконавчої влади

не потребує додаткового фінансування

2) забезпечення розвитку спроможностей підрозділів, які займаються питаннями аналізу та оцінки ризиків, зокрема ІТ-систем суб’єктів інтегрованого управління кордонами, для вдосконалення обміну інформацією між ними

забезпечення функціонування на центральному рівні структурного підрозділу з питань управління митними ризиками, зокрема цілодобового таргетинг-центру

утворено підрозділ

забезпечено функціонування підрозділу

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

забезпечення функціонування на рівні митниць підрозділів з питань управління ризиками

-“-

-“-

-“-

-“-

3) запровадження ІТ-рішень для забезпечення автоматизації процесу аналізу і профілювання ризиків

оцінка потреб у модернізації ІТ-систем суб’єктів інтегрованого управління кордонами щодо налагодження/вдосконалення обміну інформацією між ними для управління ризиками

підготовлено звіт про техніко-економічне обґрунтування

підготовлено звіт

підготовлено звіт

підготовлено звіт

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Держмитслужба

-“-

Завдання 2.

Забезпечення розвитку системи взаємодії суб’єктів інтегрованого управління кордонами з питань аналізу ризиків:

1) проведення заходів із забезпечення діяльності міжвідомчих аналітичних центрів та удосконалення механізму обміну інформацією та її використання з метою припинення протиправної діяльності

розроблення Концепції обміну інформацією між суб’єктами інтегрованого управління кордонами та спільного аналізу ризиків за допомогою міжнародних експертів

розроблено Концепцію

видано спільний наказ

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

ДМС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

-“-

утворення ситуаційного центру моніторингу та аналізу міграційних ризиків як пілотного проекту

ситуаційний центр функціонує

утворено ситуаційний центр

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

ДМС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

не потребує додаткового фінансування

розширення кола суб’єктів інтегрованого управління кордонами, задіяних у реалізації Програми контролю за контейнерними перевезеннями шляхом залучення до роботи пунктів портового контролю, утворених у рамках Програми, працівників Національної поліції

розроблено проект Меморандуму про залучення працівників Національної поліції до роботи пунктів портового контролю

підписано Меморандум

Національна поліція

-“-

2) проведення спільних аналітичних досліджень з аналізу ризиків у сфері прикордонної безпеки

нормативне впорядкування обміну між суб’єктами інтегрованого управління кордонами інформаційно-аналітичними матеріалами

видано спільний наказ

видано наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

інші суб’єкти інтегрованого управління кордонами

-“-

опрацювання інформаційно-аналітичного бюлетеня щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, зброї та боєприпасів

видано щорічний спільний бюлетень

видано бюлетень

видано бюлетень

видано бюлетень

Держмитслужба

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

-“-

забезпечення разом з прикордонними органами Республіки Польща, Словацької Республіки, Румунії, Угорщини, Республіки Молдова та Республіки Білорусь проведення спільного аналізу загроз у сфері прикордонної безпеки

проведено спільний аналіз загроз у сфері прикордонної безпеки

підготовлено звіт

підготовлено звіт

підготовлено звіт

Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

3) опрацювання міжвідомчих алгоритмів (стандартних операційних процедур) взаємодії контрольних служб

визначення та затвердження міжвідомчих алгоритмів взаємодії контрольних служб

затверджено алгоритми

затверджено алгоритми

видано спільний наказ

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

ДМС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

не потребує додаткового фінансування

4) забезпечення розвитку зворотного зв’язку між слідчими органами та підрозділами з аналізу ризиків

забезпечення роботи міжвідомчої регіональної аналітичної групи в одному з регіонів з метою оцінки ризиків та загроз, пов’язаних з транскордонною злочинністю

підготовлено спільний звіт

підготовлено звіт

підготовлено звіт

підготовлено звіт

Адміністрація Держприкордонслужби

СБУ (за згодою)

Держмитслужба

Національна поліція

-“-

Координація діяльності у сфері інтегрованого управління кордонами та міжвідомча взаємодія

Стратегічна ціль 5. Запровадження механізму координації діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордонами, що забезпечує їх ефективну співпрацю

Завдання 1.

Удосконалення механізму координації діяльності та забезпечення високого рівня співпраці суб’єктів інтегрованого управління кордонами:

1) запровадження механізму щорічного планування та координації інтегрованого управління кордонами

розроблення щорічних планів роботи міжвідомчої робочої групи щодо планування та координації інтегрованого управління кордонами, їх актуалізація та виконання

опрацьовано річні плани роботи

затверджено план

затверджено план

затверджено план

Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

2) удосконалення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 р. № 48 “Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні”

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України

підготовлено проект постанови

прийнято постанову

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

ДМС

Національна гвардія

Держмитслужба

СБУ (за згодою)

не потребує додаткового фінансування

оцінювання необхідності вдосконалення діючих міжвідомчих регуляторних актів, їх удосконалення (у разі потреби) для сприяння та інституціоналізації міжвідомчої співпраці, обміну інформацією

проведено аналіз відповідності нормативної бази

видано спільний наказ

-“-

-“-

Завдання 4.

Підвищення рівня обізнаності представників суб’єктів інтегрованого управління кордонами у сфері дотримання прав людини з урахуванням принципу гендерної рівності, зокрема

запровадження досвіду міжнародних організацій з питань дотримання прав людини та гендерної рівності

включення до освітніх програм закладів освіти курсів з дотримання прав людини з урахуванням принципу гендерної рівності у сфері інтегрованого управління кордонами

опрацьовано освітні програми

5

1

2

2

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

Держмитслужба

-“-

розроблення методичних рекомендацій для суб’єктів інтегрованого управління кордонами з питань реалізації принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

затверджено методичні рекомендації

видано накази

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

ДМС

Держмитслужба

-“-

впровадження освітніх курсів з дотримання прав людини в рамках дистанційного навчання для категорій посадових осіб

впроваджено освітні курси

2

1

1

-“-

-“-

Завдання 5.

Адаптація підходів до підготовки персоналу до операційного середовища, яке швидко змінюється, з урахуванням кращих європейських практик:

1) оновлення базових освітніх програм з урахуванням європейських та міжнародних стандартів, уніфікованої освітньої програми FRONTEX, рекомендацій ЄС (TAXUD) та Всесвітньої митної організації

оновлення базових освітніх програм відповідно до європейських та міжнародних стандартів

затверджено базові освітні програми підготовки

видано накази

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

2) здійснення перегляду строків та програм підготовки для оптимізації витрат

утворення спільної робочої групи з метою перегляду діючих програм підготовки та планування тренінгів

створено робочу групу

видано спільний наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

Національна поліція

Національна гвардія

-“-

3) забезпечення розвитку системи проведення тренінгів для тренерів, а також спільного планування та проведення тренінгів суб’єктами інтегрованого управління кордонами

вивчення щороку потреб у проведенні спільних тренінгів суб’єктами інтегрованого управління кордонами та планування спільних тренінгів для персоналу

затверджено плани проведення спільних тренінгів

-“-

видано спільний наказ

видано спільний наказ

-“-

-“-

проведення спільних тренінгів для персоналу суб’єктів інтегрованого управління кордонами

проведено тренінги

7

3

2

2

-“-

0,406

0,174

0,116

0,116

державний бюджет

Завдання 6.

Підвищення ефективності управління персоналом:

1) запровадження оцінки та планування майбутніх кадрових потреб

оцінка робочих процесів Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби

опрацьовано звіти

видано накази

видано накази

видано накази

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

не потребує додаткового фінансування

2) розроблення електронних систем управління персоналом

розроблення електронних систем управління персоналом

впроваджено електронні системи управління персоналом

видано наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

3) реалізація відомчих антикорупційних програм

розроблення відомчих стратегій управління персоналом Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби з метою підвищення прозорості, ефективності та професіоналізму, запобігання корупції, забезпечення належного рівня укомплектованості підрозділів, мотивації персоналу

розроблено стратегії управління персоналом

видано накази

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

-“-

Розвиток міжнародного співробітництва

Стратегічна ціль 6. Запровадження ефективного механізму міжнародного співробітництва для розвитку інтегрованого управління кордонами в Україні

Завдання 1.

Проведення спільних заходів із забезпечення прикордонної безпеки:

1) розширення мережі та вдосконалення роботи спільних контактних пунктів

створення контактного пункту на українсько-словацькому державному кордоні

забезпечено функціонування контактного пункту

відкрито контактний пункт

Адміністрація Держприкордонслужби

МЗС

МВС

-“-

надання доступу персоналу контактних пунктів до національних відомчих баз даних

видано спільний наказ

видано наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

-“-

2) удосконалення спільного патрулювання із суміжними державами

розширення повноважень суб’єктів спільного патрулювання на території інших держав (Республіки Польща, Словацької Республіки, Угорщини, Румунії, Республіки Молдова)

підготовлено проекти міжнародних договорів

5

2

2

1

Адміністрація Держприкордонслужби

МЗС

МВС

не потребує додаткового фінансування

ініціювання розгляду з контрольними службами Словацької Республіки та Румунії проектів Системи раннього повідомлення про надзвичайні ситуації на кордоні

проведено консультації з Словацькою та Румунською Сторонами

підписано протоколи зустрічей

Держмитслужба

Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

3) розширення географії проведення спільних операцій з FRONTEX

започаткування переговорного процесу з Європейською комісією щодо укладання Угоди про статус представників FRONTEX

ініційовано переговорний процес

проведено зустрічі

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

МЗС

-“-

започаткування співпраці з Європейським офісом підтримки шукачів притулку

врегульовано порядок співпраці

підписано договір

МЗС

-“-

4) удосконалення діяльності в рамках Форуму чорноморського прикордонного співробітництва

утворення та забезпечення функціонування робочої групи з прикордонного співробітництва в рамках Форуму чорноморського співробітництва

врегульовано порядок функціонування робочої групи

підписано договори

Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

Завдання 2.

Забезпечення сприяння міжнародній торгівлі:

1) забезпечення скоординованого із суміжними державами розвитку інфраструктури пунктів пропуску на кордоні з ЄС

договірно-правове врегулювання організації контролю у спільних пунктах пропуску на кордоні з Словацькою Республікою та Угорщиною

підписано міжнародні договори

підготовлено проекти договорів

-“-

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

МЗС

Мін’юст

-“-

опрацювання нового проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон

підписано міжнародний договір

підписано договір

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

МВС

МЗС

Мін’юст

-“-

2) запровадження спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону

поширення практики здійснення спільного контролю на інші пункти пропуску через українсько-молдовський державний кордон

підписано міжнародні договори

підписано договори

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

МВС

МЗС

не потребує додаткового фінансування

3) розширення митного співробітництва, у тому числі в рамках Всесвітньої митної організації

розвиток договірно-правової бази співробітництва в митній сфері між Україною та іноземними державами, підготовка та виконання міжвідомчих планів співробітництва

-“-

підписано договори

підписано договори

-“-

Держмитслужба

-“-

Протидія транскордонній злочинності

Стратегічна ціль 7. Забезпечення ефективної протидії транскордонній злочинності правоохоронними органами

Завдання 1.

Забезпечення спільної діяльності правоохоронних органів щодо запобігання, виявлення та розкриття транскордонних злочинів:

1) проведення нормативного врегулювання відповідних процедур та механізму взаємного доступу до інформаційних систем

упорядкування взаємного доступу уповноважених співробітників суб’єктів інтегрованого управління кордонами до інформаційних систем

видано спільний наказ

видано спільний наказ

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Держмитслужба

Мінфін

МЗС

-“-

2) налагодження механізму діяльності спільних слідчих груп та координаційних центрів

нормативне врегулювання створення та функціонування координаційних центрів з питань протидії транскордонній злочинності

-“-

видано спільний наказ

МВС

СБУ (за згодою)

Держмитслужба

Національна поліція

Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

забезпечення діяльності пілотного координаційного центру з питань протидії транскордонній злочинності

розпочато функціонування пілотного координаційного центру

утворено центр

МВС

СБУ (за згодою)

Держмитслужба

Національна поліція

Адміністрація Держприкордонслужби

не потребує додаткового фінансування

Завдання 2.

Удосконалення нормативної бази:

1) запровадження використання продуктів кримінального аналізу в кримінальному провадженні

нормативне врегулювання закріплення поняття “кримінальний аналіз”, правових підстав для його проведення та сфер застосування продуктів кримінального аналізу в кримінальному судочинстві

подано законопроект до Верховної Ради України

підготовлено законопроект

внесено законопроект до Верховної Ради України

МВС

Національна поліція

Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

2) вирішення питання запровадження кримінальної відповідальності за незаконне переміщення підакцизних товарів через державний кордон

внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України

-“-

підготовлено законопроект

внесено законопроект до Верховної Ради України

Держмитслужба

МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Адміністрація Держприкордонслужби

-“-

підготовка проекту Закону щодо надання митним органам права на здійснення оперативно-розшукової діяльності та слідчих повноважень

-“-

-“-

-“-

Мінфін

Держмитслужба

-“-

утворення оперативних підрозділів у Держмитслужбі, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності, виявлення, припинення та попередження порушень законодавства з питань державної митної справи

забезпечено функціонування підрозділів

утворено оперативні підрозділи

Держмитслужба

-“-

3) визначення порядку контрольованого пропуску через державний кордон осіб з метою викриття каналів незаконної міграції

нормативне врегулювання контролю за вчиненням злочину у формі контрольованого (під оперативним контролем) пропуску осіб через державний кордон

подано законопроект до Верховної Ради України

підготовлено законопроект

-“-

МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

-“-

Завдання 3.

Підвищення спроможностей правоохоронних органів, зокрема

удосконалення системи підготовки особового складу оперативних підрозділів

проведення курсів підвищення кваліфікації офіцерів підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, що проводять кримінальний аналіз, на базі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

проведено курсів

21

7

7

7

Адміністрація Держприкордонслужби

0,255

0,085

0,085

0,085

державний бюджет

проведення курсів підвищення кваліфікації кримінальних аналітиків для суб’єктів інтегрованого управління кордонами

-“-

6

2

2

2

-“-

0,891

0,297

0,297

0,297

-“-

Завдання 4.

Створення системи виявлення (націлювання) терористичних викликів та загроз, зокрема

удосконалення нормативної бази з питань надання правоохоронним органам повноважень збирати, обробляти та зберігати персональні дані, у тому числі PNR

організація та розроблення механізму створення в пунктах пропуску для повітряного сполучення системи виявлення (націлювання) терористичних викликів та загроз

розроблено дорожню карту та організаційний наказ Адміністрації Держприкордонслужби

розроблено організаційний наказ

розроблено дорожню карту

-“-

не потребує додаткового фінансування

опрацювання пропозицій про внесення змін до законодавства України щодо переліку, формату та строку подання попередньої інформації про пасажирів, яку надають авіаперевізники, а також притягнення авіаперевізників до відповідальності за неподання такої інформації

подано законопроект до Верховної Ради України

підготовлено законопроект

внесено законопроект до Верховної Ради України

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Мінфін

МЗС

СБУ (за згодою)

Держмитслужба

-“-

Повернення незаконних мігрантів

Стратегічна ціль 8. Виявлення незаконних мігрантів та повернення їх до держав походження

Завдання 1.

Удосконалення механізму повернення незаконних мігрантів:

1) налагодження співробітництва з дипломатичними представництвами іноземних держав щодо ідентифікації та документування нелегальних мігрантів

проведення зустрічей з представниками дипломатичних та консульських установ держав міграційного ризику

проведено зустрічі

12

4

4

4

МЗС

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

не потребує додаткового фінансування

забезпечення міжнародного співробітництва з прикордонними та міграційними відомствами деяких держав міграційного ризику, уповноваженими на здійснення ідентифікації та документування осіб

опрацьовано та підписано договори про співробітництво

3

1

1

1

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

ДМС

-“-

упорядкування механізму обміну інформацією між суб’єктами інтегрованого управління кордонами щодо ідентифікації незаконних мігрантів

затверджено інструкцію

видано спільний наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

-“-

2) забезпечення переговорного процесу з державами міграційного ризику щодо укладання угод про реадмісію

продовження практики укладання міжнародних договорів про реадмісію з державами міграційного ризику

підготовлено та надіслано проекти міжнародних договорів до держав міграційного ризику

4

1

1

2

ДМС

Адміністрація Держприкордонслужби

МВС

МЗС

-“-

Завдання 2.

Забезпечення прав та свобод під час процедур надання захисту і тримання в Україні:

1) проведення роботи із забезпечення якісного перекладу в процесах надання захисту в Україні за рахунок цільового виділення ресурсів та співробітництва з бюро перекладів та міжнародними організаціями та надання необхідної правової допомоги

урегулювання порядку залучення перекладачів у процесі надання захисту в Україні (за рахунок цільового виділення ресурсів) та співробітництва з бюро перекладів і міжнародними організаціями, надання необхідної правової допомоги

визначено порядок залучення перекладачів

видано наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

не потребує додаткового фінансування

2) створення належних умов системи тримання осіб, затриманих за порушення вимог законодавства з прикордонних питань

вивчення спроможностей суб’єктів інтегрованого управління кордонами з моніторингу прав людини та забезпечення недискримінаційної політики (визначення коригувальних заходів, способів подання скарг персоналом та громадськістю)

проведено внутрішній та зовнішній аудит

видано відомчий наказ

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

ДМС

-“-

урегулювання порядку взаємодії між органами та підрозділами Держприкордонслужби і Національної поліції під час виявлення та передавання дітей, позбавлених батьківського піклування

затверджено інструкцію

видано спільний наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

Національна поліція

МВС

-“-

доопрацювання навчально-методичних матеріалів навчальних закладів щодо роботи з уразливими категоріями з урахуванням самоаналізу (аудиту) суб’єктів інтегрованого управління кордонами

затверджено навчально-методичні рекомендації

видано відомчий наказ

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Держмитслужба

ДМС

-“-

реконструкція пунктів тимчасового тримання Луцького прикордонного загону

уведено в експлуатацію пункт тимчасового тримання

видано наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

3,1

3,1

державний бюджет

проведення реконструкції та дооблаштування діючих пунктів тимчасового тримання затриманих осіб органів охорони державного кордону

проведено реконструкцію, дооблаштування пунктів тимчасового тримання

10

5

5

-“-

4

2

2

-“-

3) налагодження механізму своєчасного залишення території України особами, яким рішенням ДМС відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та які не врегулювали свій правовий статус відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

підготовка проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” з метою запровадження прискорених процедур розгляду заяв про звернення за захистом у пунктах пропуску через державний кордон України, зокрема в транзитних зонах аеропортів (за участю міжнародних експертів)

подано законопроект до Верховної Ради України

підготовлено законопроект

внесено законопроект до Верховної Ради України

ДМС

МВС

МЗС

Адміністрація Держприкордонслужби

не потребує додаткового фінансування

визначення порядку спільних дій у прикордонних регіонах в умовах надзвичайних ситуацій та масового прибуття шукачів притулку

розроблено міжвідомчий план спільних дій

затверджено план

уточнено план

уточнено план

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

Національна поліція

-“-

4) удосконалення методики виявлення явно необґрунтованих заяв

вивчення європейської практики для запровадження дієвих інструментів ідентифікації шукачів захисту та методів протидії необґрунтованим/недостовірним заявам

отримано висновки міжнародних експертів щодо доцільності/необхідності

6

2

2

2

ДМС

-“-

Оцінка виконання завдань інтегрованого управління кордонами

Стратегічна ціль 9. Запровадження системи оцінки, яка визначає реальний стан виконання завдань інтегрованого управління кордонами

Завдання 1.

Запровадження механізмів оцінки виконання завдань, а саме розроблення методик оцінки виконання завдань інтегрованого управління кордонами з урахуванням європейських практик оцінювання, зокрема

удосконалення системи оцінки якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами

розроблення внутрішніх методик контролю якості для здійснення контролю якості суб’єктами інтегрованого управління кордонами на відомчому рівні

опрацьовано відомчі методики

видано відомчі накази

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

Держмитслужба

МВС

МЗС

Мінфін

Національна поліція

не потребує додаткового фінансування

підготовка тренерів-експертів для здійснення контролю якості

підготовлено тренерів-експертів для здійснення контролю якості

60

40

20

-“-

0,36

0,24

0,12

державний бюджет

визначення порядків здійснення відомчого контролю якості

затверджено порядки здійснення контролю якості суб’єктами інтегрованого управління кордонами

видано відомчі накази

-“-

не потребує додаткового фінансування

опрацювання відомчих стандартів для здійснення контролю якості

затверджено відомчі каталоги контролю якості суб’єктами інтегрованого управління кордонами

-“-

-“-

-“-

Завдання 2.

Створення системи оцінки виконання завдань інтегрованого управління кордонами:

1) забезпечення нормативного врегулювання проведення загального оцінювання стану інтегрованого управління кордонами

нормативне врегулювання питання порядку здійснення контролю якості на національному рівні

затверджено методику здійснення контролю якості

видано спільний наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

Держмитслужба

МВС

МЗС

Мінфін

Національна поліція

не потребує додаткового фінансування

утворення робочої групи з розроблення національної методики контролю якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами та національного каталогу оцінки якості

розроблено нормативні документи

розроблено національну методику

опрацьовано каталог контролю якості

-“-

-“-

проведення конкурсів з відбору тренерів-експертів з контролю якості та їх подальше навчання

відібрано кандидатів для навчання тренерів-експертів/проведено тренінги з їх підготовки

36/6

24/4

12/2

-“-

0,21

0,14

0,07

державний бюджет

2) проведення періодичної оцінки часових показників проходження контрольних процедур під час перетину кордону, зокрема з використанням методології Всесвітньої митної організації

нормативне врегулювання порядку проведення оцінки часових показників проходження контрольних процедур, зокрема з урахуванням методології Всесвітньої митної організації

опрацьовано положення про проведення оцінки часових показників проходження контрольних процедур

видано спільний наказ

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

Держмитслужба

МВС

МЗС

Мінфін

не потребує додаткового фінансування

підготовка персоналу для проведення оцінки часових показників проходження контрольних процедур

проведено тренінги з підготовки експертів з оцінки часових показників проходження контрольних процедур

6

4

2

Адміністрація Держприкордонслужби

ДМС

МВС

Держмитслужба

МЗС

Мінфін

0,375

0,25

0,125

державний бюджет

Усього з державного бюджету

1 774,079

585,077

710,388

478,614

|
Законодавчий акт: РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 грудня 2019 р. № 1409-р "Про затвердження плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 грудня 2019 р. № 1409-р "Про затвердження плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -