РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 серпня 2020 р. № 1024-р "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Республіки Малі". 2020

Інформація актуальна на 26.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 серпня 2020 р.

№ 1024-р

Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Республіки Малі

1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 5 вересня 2017 р. № 2374, від 30 серпня 2018 р. № 2432 та від 29 серпня 2019 р. № 2484 щодо Республіки Малі відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі - санкції):

1) заборона до 31 серпня 2020 р. або до прийняття відповідного рішення Радою національної безпеки і оборони України (але не пізніше 31 серпня 2020 р.) в’їзду на територію України або транзиту через її територію визначеним Комітетом Ради Безпеки ООН, утвореним згідно з пунктом 9 резолюції Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р.

№ 2374 (далі - Комітет), фізичним особам за переліком згідно з додатком.

Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:

Комітет у кожному окремому випадку прийме рішення про те, що така поїздка є гуманітарною необхідністю, у тому числі для виконання релігійних обов’язків;

в’їзд або транзит необхідні для участі в судовому процесі;

Комітет визначить, що у конкретному випадку такі поїздки або транзит сприятимуть досягненню цілей миру та національного примирення в Республіці Малі та стабільності в регіоні.

Застосування зазначеної санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на територію України громадянам України;

2) вжиття до 31 серпня 2020 р. або до прийняття відповідного рішення Радою національної безпеки і оборони України (але не пізніше 31 серпня 2020 р.) заходів до блокування активів (замороження): коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, які розміщені на території України та прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем фізичних осіб за переліком згідно з додатком, а також фізичних осіб, які діють від їх імені або за їх дорученням, чи юридичних осіб, які контролюються ними або перебувають у їх власності, у тому числі заборона надання громадянами України або будь-якими фізичними чи юридичними особами на території України коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів фізичним особам за переліком згідно з додатком, або в інтересах зазначених осіб та осіб, які діють за їх дорученням.

Зазначена санкція не застосовується у разі, коли кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси за рішенням державних органів:

необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, податків, страхових внесків чи комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах послуг спеціалістам та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, або сплатою зборів чи платою за обслуговування відповідно до законів України у зв’язку із поточним зберіганням або утриманням суми коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, які заблоковано згідно з цим підпунктом, після надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про намір надати доступ до таких коштів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів за відсутності негативного рішення Комітету протягом п’яти робочих днів з дати надходження повідомлення;

необхідні для покриття надзвичайних витрат за умови надсилання Комітетові через Міністерство закордонних справ повідомлення про прийняття такого рішення та його схвалення Комітетом;

є предметом, на який звертається стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітражним рішенням.

У цьому разі такі кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси можуть використовуватися для виконання такого рішення за умови, що рішення прийняте до 5 вересня 2017 р. та не спрямоване на задоволення інтересів фізичних осіб за переліком згідно з додатком, та Комітетові повідомлено про це через Міністерство закордонних справ;

Комітет визначить, що у конкретному випадку такі винятки сприятимуть досягненню цілей миру та національного примирення в Республіці Малі та стабільності в регіоні.

Дозволити поповнення рахунків, заблокованих (заморожених) відповідно до цього підпункту, за рахунок відсотків чи інших надходжень, належних за такими рахунками, або виплат за контрактами, угодами чи зобов’язаннями, що виникли до дати поширення на такі рахунки дії резолюції Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374, за умови, що такі відсотки, інші надходження та виплати коштів також буде заблоковано (заморожено).

Санкції, визначені цим підпунктом, не повинні перешкоджати здійсненню виплат за контрактами фізичними і юридичними особами, визначеними абзацом першим цього підпункту, за умови, що такий контракт підписаний до моменту включення відповідних осіб до переліку, визначеного Комітетом, та за умови, що виплати не були отримані безпосередньо чи опосередковано фізичними особами за переліком згідно з додатком після того, як Комітет буде попереджено за десять робочих днів про намір надати згоду на здійснення таких виплат.

2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних державних органів інформацію, необхідну для виконання відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Республіки Малі.

3. Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству фінансів, Міністерству оборони, Службі безпеки (за згодою), Службі зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі, Державній авіаційній службі, Державній митній службі, Державній службі фінансового моніторингу та Національному банку (за згодою) в межах своїх повноважень забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Республіки Малі, моніторинг стану виконання такого рішення та його ефективність.

4.

Винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції, визначені цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 27


Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 19 серпня 2020 р. № 1024-р

ПЕРЕЛІК

фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані, посада/професійна діяльність

Підстава для застосування обмежувального заходу

Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”)

1. Ахмед Аг Альбачар

(Ahmed Ag Albachar)

1) опис: Президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль;

2) також відомий як: Intahmadou Ag Albachar;

3) ідентифікаційні дані:

дата народження: 31 грудня 1963 р.;

місце народження: Тін-Ессако, Кідаль, Республіка Малі;

громадянство: Республіка Малі;

паспорт: дані відсутні;

національний ідентифікаційний номер:

1 63 08 4 01 001 005Е;

адреса: квартал Алью, Кідаль, Республіка Малі

резолюція Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374;

рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Малі від 10 липня 2019 р.;

резолюція Ради Безпеки ООН від 29 серпня 2019 р. № 2484

1) заборона в’їзду та транзиту через територію України;

2) блокування активів

2. Хука Хука Аг Альхусейні

(Houka Houka Ag Alhousseini)

1) опис: каді (суддя);

2) також відомий як: Mohamed Ibn Akhousseyni;

Muhammad Ibn Al-Husayn; Houka Houka;

3) ідентифікаційні дані:

дата народження: 1 січня 1962 р.;

1 січня 1963 р.; 1 січня 1964 р.;

місце народження: Аріау, регіон Томбукту, Республіка Малі;

громадянство: Республіка Малі;

паспорт: дані відсутні;

національний ідентифікаційний номер: дані відсутні;

адреса: дані відсутні

резолюція Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374;

рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Малі від 10 липня 2019 р.;

резолюція Ради Безпеки ООН від 29 серпня 2019 р. № 2484

1) заборона в’їзду та транзиту через територію України;

2) блокування активів

3. Ахмуду Аг Асріу

(Ahmoudou Ag Asriw)

1) опис: дані відсутні;

2) також відомий як: Amadou Ag Isriw;

Ahmedou; Ahmadou; Isrew; Isereoui; Isriou;

3) ідентифікаційні дані:

дата народження: 1 січня 1982 р.;

місце народження: дані відсутні;

громадянство: Республіка Малі;

паспорт: дані відсутні;

національний ідентифікаційний номер: дані відсутні;

адреса: Республіка Малі; Амасін, Республіка Малі

резолюція Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374;

рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Малі від 20 грудня 2018 р.;

резолюція Ради Безпеки ООН від 29 серпня 2019 р. № 2484

1) заборона в’їзду та транзиту через територію України

4. Махрі Сіді Амар Бен Даха

(Mahri Sidi Amar Ben Daha)

1) опис: заступник керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао;

2) також відомий як: Yoro Ould Daha;

Yoro Ould Daya; Sidi Amar Ould Daha; Yoro;

3) ідентифікаційні дані:

дата народження: 1 січня 1978 р.;

місце народження: Джебок, Республіка Малі;

громадянство: Республіка Малі;

паспорт: дані відсутні;

національний ідентифікаційний номер: 11262/1547;

адреса: Golf rue 708 Door 345, Гао, Республіка Малі

резолюція Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374;

рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Малі від 10 липня 2019 р.;

резолюція Ради Безпеки ООН від 29 серпня 2019 р. № 2484

1) заборона в’їзду та транзиту через територію України;

2) блокування активів

5. Мохамед Бен Ахмед Махрі

(Mohamed Ben Ahmed Mahri)

1) опис: дані відсутні;

2) також відомий як: Mohammed Rougi; Mohamed Oud Аhmed Deya; Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya; Mohamed Rougie; Mohamed Rouggy; Mohamed Rouji;

3) ідентифікаційні дані:

дата народження: 1 січня 1979 р.;

місце народження: Табанкорт, Республіка Малі;

громадянство: Республіка Малі;

паспорт: АА00272627; АА0263957;

національний ідентифікаційний номер: дані відсутні;

адреса: Бамако, Республіка Малі

резолюція Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374;

рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Малі від 10 липня 2019 р.;

резолюція Ради Безпеки ООН від 29 серпня 2019 р. № 2484

1) заборона в’їзду та транзиту через територію України;

2) блокування активів

6. Мохамед Улд Маталі

(Mohamed Ould Mataly)

1) опис: член Парламенту;

2) також відомий як: дані відсутні;

3) ідентифікаційні дані:

дата народження: 1958 р.;

місце народження: дані відсутні;

громадянство: Республіка Малі;

паспорт: D9011156;

національний ідентифікаційний номер: дані відсутні;

адреса: Golf rue 708 Door 345, Гао, Республіка Малі

резолюція Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374;

рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Малі від 10 липня 2019 р.;

резолюція Ради Безпеки ООН від 29 серпня 2019 р. № 2484

1) заборона в’їзду та транзиту через територію України;

2) блокування активів

7. Мохамед Усман Аг Мохамедун

(Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune)

1) опис: шейх;

2) також відомий як: Ousmane Mahamadou; Mohamed Ousmane;

3) ідентифікаційні дані:

дата народження: 16 квітня 1972 р.;

місце народження: Республіка Малі;

громадянство: Республіка Малі;

паспорт: дані відсутні;

національний ідентифікаційний номер: дані відсутні;

адреса: Республіка Малі

резолюція Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374;

рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Малі від 20 грудня 2018 р.;

резолюція Ради Безпеки ООН від 29 серпня 2019 р. № 2484

1) заборона в’їзду та транзиту через територію України

8. Махамаду Аг Рісса

(Mahamadou Ag Rhissa)

1) опис: дані відсутні;

2) також відомий як: Mohamed Talhandak;

3) ідентифікаційні дані:

дата народження: 1 січня 1983 р.;

місце народження: дані відсутні;

громадянство: Республіка Малі;

паспорт: дані відсутні;

національний ідентифікаційний номер: дані відсутні;

адреса: Кідаль, Республіка Малі

резолюція Ради Безпеки ООН від 5 вересня 2017 р. № 2374;

рішення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Малі від 20 грудня 2018 р.;

резолюція Ради Безпеки ООН від 29 серпня 2019 р. № 2484

1) заборона в’їзду та транзиту через територію України

|
Законодавчий акт: РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 серпня 2020 р. № 1024-р "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Республіки Малі". Кабінет Міністрів України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 серпня 2020 р. № 1024-р "Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Республіки Малі". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -